Raamattu 1933/-38 (KR38)
78

78 PSALMI.

Israelin entisten vaiheiden varoittavia opetuksia.

781Aasafin mietevirsi.

Kuuntele, kansani, minun opetustani,

kallistakaa korvanne minun suuni sanoille.

2

78:2
Ps. 49:5
Matt. 13:35
Minä avaan suuni mietelmiin,

tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia.

3

78:3
Ps. 44:2
Mitä olemme kuulleet,

minkä olemme saaneet tietää

ja mitä isämme ovat meille kertoneet,

4sitä me emme heidän lapsiltansa salaa,

vaan me kerromme tulevalle polvelle

Herran ylistettävistä teoista,

hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt.

5

78:5
2. Moos. 20:1
5. Moos. 4:9
5. Moos. 6:6
Hes. 20:10
Hän asetti todistuksen Jaakobiin,

hän sääti Israeliin lain

ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa,

6että jälkipolvi saisi ne tietää,

saisivat tietää vastedes syntyvät lapset,

ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa.

7Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan

eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja,

vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin.

8

78:8
2. Moos. 32:9
2. Moos. 33:3,5
2. Moos. 34:9
5. Moos. 31:27
5. Moos. 32:5
Ps. 95:7
Ja niin ei heistä tulisi, niinkuin heidän isistänsä,

kapinoitseva ja niskoitteleva polvi,

sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana

ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle.

9Efraimin lapset, asestetut jousimiehet,

kääntyivät pakoon taistelun päivänä.

10

78:10
Hes. 20:13
Eivät he pitäneet Jumalan liittoa,

eivät tahtoneet vaeltaa hänen lakinsa mukaan,

11vaan he unhottivat hänen suuret tekonsa

ja hänen ihmeensä, jotka hän heille näytti.

12Heidän isiensä nähden hän ihmeitä teki

Egyptin maassa, Sooanin kedolla.

13

78:13
2. Moos. 14:21
Hän halkaisi meren ja vei heidät sen läpi,

hän seisotti vedet roukkioksi.

14

78:14
2. Moos. 13:21
Ps. 105:39
Hän johdatti heitä päivän aikaan pilvellä

ja tulen valolla kaiket yöt.

15

78:15
2. Moos. 17:6
4. Moos. 20:10
Hän halkoi kalliot erämaassa

ja juotti heitä runsaasti, kuin syvistä vesistä.

16Hän juoksutti puroja kalliosta

ja vuodatti virtanaan vettä.

17Yhä he kuitenkin tekivät syntiä häntä vastaan

ja olivat uppiniskaisia Korkeimmalle erämaassa.

18

78:18
2. Moos. 16:2
4. Moos. 11:4
Ps. 106:14
He kiusasivat Jumalaa sydämessänsä,

vaatien ruokaa himonsa tyydyttämiseksi.

19Ja he puhuivat Jumalaa vastaan sanoen:

"Voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa?

20Katso, hän kyllä kallioon iski,

ja vedet vuotivat ja purot tulvivat;

mutta voiko hän antaa myös leipää

tai hankkia kansallensa lihaa?"

21

78:21
4. Moos. 11:1
Sentähden Herra, kun hän sen kuuli, julmistui;

ja tuli syttyi Jaakobissa,

ja Israelia vastaan nousi viha,

22koska he eivät uskoneet Jumalaan

eivätkä luottaneet hänen apuunsa.

23Hän käski pilviä korkeudessa

ja avasi taivaan ovet;

24hän satoi heille ruuaksi mannaa,

hän antoi heille taivaan viljaa.

25

78:25
2. Moos. 16:4
4. Moos. 11:7
Joh. 6:31
1. Kor. 10:3
Ihmiset söivät enkelien leipää;

hän lähetti heille evästä yllin kyllin.

26

78:26
4. Moos. 11:31
Hän nosti taivaalle itätuulen

ja ajoi voimallaan esiin etelätuulen;

27hän antoi sataa heille lihaa kuin tomua,

siivekkäitä lintuja kuin meren hiekkaa;

28hän pudotti ne leirinsä keskeen,

yltympäri asuntonsa.

29Niin he söivät ja tulivat kylläisiksi;

mitä he olivat himoinneet, sitä hän salli heidän saada.

30Eivät olleet he vielä himoansa tyydyttäneet,

ja ruoka oli vielä heidän suussaan,

31kun heitä vastaan jo nousi Jumalan viha:

hän tappoi heidän voimakkaimpansa

ja kaatoi maahan Israelin nuoret miehet.

32

78:32
4. Moos. 14:1
Mutta sittenkin he yhä vielä tekivät syntiä

eivätkä uskoneet hänen ihmeitänsä.

33

78:33
Ps. 90:9
Sentähden hän lopetti heidän päivänsä

niinkuin tuulahduksen,

antoi heidän vuottensa päättyä äkilliseen perikatoon.

34Kun hän surmasi heitä, kysyivät he häntä,

kääntyivät ja etsivät Jumalaa.

35He muistivat, että Jumala oli heidän kallionsa,

ja että Jumala, Korkein, oli heidän lunastajansa.

36

78:36
Jes. 29:13
Jer. 12:2
Mutta he pettivät häntä suullaan

ja valhettelivat hänelle kielellänsä;

37sillä heidän sydämensä

ei ollut vakaa häntä kohtaan,

eivätkä he olleet uskolliset hänen liitossansa.

38

78:38
2. Moos. 34:6
Ps. 86:5,15
Ps. 145:8
Jooel 2:13
Mutta hän on laupias,

antaa anteeksi rikkomukset eikä tahdo hukuttaa.

Sentähden hän usein kääntyi vihastansa

eikä antanut kaiken kiivautensa nousta.

39

78:39
Job 7:7
Job 14:1,19
Ps. 103:13
Sillä hän muisti, että he ovat liha,

tuulahdus, joka menee eikä enää palaja.

40Kuinka usein he niskoittelivat

häntä vastaan korvessa

ja murehduttivat hänen mielensä erämaassa!

41Ja yhä edelleen he kiusasivat Jumalaa

ja vihoittivat Israelin Pyhän.

42He eivät muistaneet hänen kättänsä,

eivät sitä päivää, jona hän päästi heidät ahdistajasta,

43jona hän teki tunnustekonsa Egyptissä

ja ihmeensä Sooanin kedolla,

44

78:44
2. Moos. 7:19
muutti heidän virtansa vereksi,

niin etteivät he voineet vesiojistaan juoda;

45

78:45
2. Moos. 8:2
lähetti heidän sekaansa paarmoja,

jotka heitä söivät,

ja sammakoita, jotka tuottivat heille häviötä;

46

78:46
2. Moos. 10:4
antoi heidän satonsa tuhosirkoille

ja heinäsirkoille heidän vaivannäkönsä;

47

78:47
2. Moos. 9:18
hävitti rakeilla heidän

viiniköynnöksensä

ja raekivillä heidän metsäviikunapuunsa;

48antoi heidän karjansa alttiiksi rakeille

ja heidän laumansa salamoille.

49

78:49
2. Moos. 9:3
Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun,

kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen,

parven pahoja enkeleitä.

50Hän raivasi tien vihallensa,

ei säästänyt heidän sielujansa kuolemasta,

vaan antoi heidän henkensä ruton valtaan.

51

78:51
2. Moos. 11:5
2. Moos. 12:29
Ps. 105:36
Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä,

miehuuden ensimmäiset Haamin majoista.

52

78:52
2. Moos. 12:31
Ps. 77:21
Mutta kansansa hän pani liikkeelle kuin lampaat

ja johdatti heitä erämaassa kuin laumaa.

53

78:53
2. Moos. 14:19
Hän johti heitä turvallisesti,

heidän ei tarvinnut peljätä;

mutta heidän vihollisensa peitti meri.

54

78:54
2. Moos. 15:13,17
Ja hän vei heidät pyhälle alueellensa,

vuorelle, jonka hänen oikea kätensä oli hankkinut.

55

78:55
Joos. 1:1
Ps. 44:3
Ps. 105:44
Hän karkoitti pakanat pois heidän tieltänsä,

jakoi ne heille arvalla perintöosaksi

ja antoi Israelin sukukuntain asua niiden majoissa.

56

78:56
Tuom. 2:8
Mutta niskoittelullaan

he kiusasivat Jumalaa, Korkeinta,

eivätkä ottaneet hänen todistuksistansa vaaria,

57

78:57
Hoos. 7:16
vaan luopuivat pois

ja olivat uskottomia isiensä lailla,

kävivät kelvottomiksi kuin veltto jousi.

58

78:58
5. Moos. 32:16,21
He vihoittivat hänet uhrikukkuloillansa

ja herättivät hänen kiivautensa epäjumaliensa kuvilla.

59Jumala kuuli sen ja julmistui,

ja hän hylkäsi Israelin peräti.

60

78:60
Joos. 18:1
1. Sam. 4:11
Jer. 7:12
Hän hylkäsi asumuksensa Siilossa,

majan, jonka hän oli pystyttänyt ihmisten keskelle.

61Hän salli väkevyytensä joutua vankeuteen

ja kunniansa vihollisten käsiin.

62Hän antoi kansansa alttiiksi miekalle

ja julmistui perintöosaansa.

63Heidän nuorukaisensa kulutti tuli,

ja heidän neitsyensä jäivät häälauluja vaille.

64Heidän pappinsa kaatuivat miekkaan,

eivätkä heidän leskensä voineet itkuja itkeä.

65Silloin Herra heräsi niinkuin nukkuja,

niinkuin viinin voittama sankari.

66Hän löi vihollisensa pakoon,

tuotti heille ikuisen häpeän.

67Hän hylkäsi myös Joosefin majan

eikä valinnut Efraimin sukukuntaa,

68

78:68
2. Aik. 6:6
Ps. 48:3
Ps. 132:13
vaan valitsi Juudan sukukunnan,

Siionin vuoren, jota hän rakastaa.

69Ja hän rakensi pyhäkkönsä korkeuksien tasalle,

rakensi sen kuin maan,

jonka hän on perustanut ikiajoiksi.

70

78:70
1. Sam. 16:11
Hän valitsi Daavidin, palvelijansa,

ja otti hänet lammastarhoista.

71

78:71
2. Sam. 7:8
Hän toi hänet imettäväisten lammasten jäljestä

kaitsemaan kansaansa, Jaakobia,

ja Israelia, perintöosaansa.

72Ja Daavid kaitsi heitä vilpittömin sydämin

ja johti heitä taitavalla kädellä.