Raamattu 1933/-38 (KR38)
33

33 PSALMI.

Kaikkivaltiaan Jumalan ylistys.

331

33:1
Ps. 32:11
Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat.

Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää.

2

33:2
Ps. 92:4
Ylistäkää Herraa kanteleilla,

soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla.

3

33:3
Ps. 40:4
Ps. 96:1
Ps. 98:1
Ilm. 5:9
Veisatkaa hänelle uusi virsi,

helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti.

4

33:4
4. Moos. 23:19
1. Sam. 15:29
Sillä Herran sana on oikea,

ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa.

5

33:5
Ps. 119:64
Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta;

maa on täynnänsä Herran armoa.

6

33:6
1. Moos. 1:2
Herran sanalla ovat taivaat tehdyt,

ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.

7

33:7
1. Moos. 1:9
Job 38:8
Ps. 104:7
Hän kokoaa meren vedet niinkuin roukkioksi,

panee syvyydet säiliöihin.

8Peljätköön Herraa kaikki maa,

hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat.

9

33:9
Ps. 148:5
Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin,

hän käski, ja se oli tehty.

10

33:10
Job 5:12
Ps. 2:1
Sananl. 21:30
Herra särkee pakanain neuvon,

tekee turhiksi kansojen aikeet.

11

33:11
Sananl. 19:21
Jes. 46:10
Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti,

hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun.

12

33:12
Ps. 144:15
Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on,

se kansa, jonka hän on perinnöksensä valinnut!

13

33:13
Sananl. 15:3
Herra katsoo alas taivaasta,

näkee kaikki ihmislapset;

14

33:14
Ps. 11:4
asumuksestaan, valtaistuimeltaan

hän katselee kaikkia maan asukkaita,

15

33:15
Sananl. 16:1,9
Sananl. 21:1
hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä,

joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa.

16

33:16
1. Sam. 14:6
2. Aik. 14:11
Ei kuningas voita paljolla väellänsä,

ei sankari pelastu suurella voimallansa.

17

33:17
Ps. 20:8
Ps. 147:10
Sananl. 21:31
Turha on sotaratsu auttajaksi,

ei pelasta sen suuri väkevyys.

18Katso, Herran silmä valvoo niitä,

jotka häntä pelkäävät

ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa,

19

33:19
Job 5:20
Ps. 34:10
Ps. 37:19
pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta,

elättääksensä heitä nälän aikana.

20

33:20
5. Moos. 33:29
Ps. 3:4
Meidän sielumme odottaa Herraa,

hän on meidän apumme ja kilpemme.

21Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme,

me turvaamme hänen pyhään nimeensä.

22Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,

niinkuin me panemme toivomme sinuun.

34

34 PSALMI.

Pelastetun kiitos.

341

34:1
1. Sam. 21:13
Daavidin virsi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin edessä ja tämä karkoitti hänet luotansa ja hän meni pois.

2

34:2
Ps. 104:33
Ps. 146:2
Minä kiitän Herraa joka aika,

hänen ylistyksensä on alati minun suussani.

3

34:3
Jer. 9:24
Herra on minun sieluni kerskaus,

nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.

4Ylistäkää minun kanssani Herraa,

kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä.

5Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle,

hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni.

6Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa,

heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.

7Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli

ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa.

8

34:8
1. Moos. 32:1
2. Kun. 6:17
Ps. 91:11
Jes. 63:9
Herran enkeli asettuu niiden ympärille,

jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.

9

34:9
Ps. 2:12
1. Piet. 2:3
Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä.

Autuas se mies, joka häneen turvaa!

10

34:10
Ps. 33:18
Ps. 37:19
Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä,

sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.

11

34:11
Ps. 37:25
Luuk. 1:53
Nuoret leijonat kärsivät puutetta

ja näkevät nälkää,

mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu.

12Tulkaa, lapset, kuulkaa minua:

Herran pelkoon minä teidät opetan.

13

34:13
1. Piet. 3:10
Kuka oletkin, joka elää tahdot

ja rakastat elämän päiviä,

nauttiaksesi onnea:

14

34:14
Ef. 4:29
Ef. 5:4
Kol. 4:6
varjele kielesi pahasta

ja huulesi vilppiä puhumasta;

15

34:15
Ps. 37:27
Jes. 1:16
Aam. 5:14
Room. 12:18
Hebr. 12:14
vältä pahaa ja tee hyvää,

etsi rauhaa ja pyri siihen.

16

34:16
2. Aik. 16:9
Job 36:7
Ps. 33:18
Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita

ja hänen korvansa heidän huutoansa.

17

34:17
Job 18:17
Ps. 73:20
Ps. 109:15
Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan,

hävittääksensä maasta heidän muistonsa.

18

34:18
Ps. 145:18
Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee

ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa.

19

34:19
Ps. 51:19
Jes. 57:15
Jes. 66:2
Luuk. 18:13
Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän,

ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.

20Monta on vanhurskaalla kärsimystä,

mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.

21

34:21
2. Moos. 12:46
Matt. 10:30
Joh. 19:36
Hän varjelee kaikki hänen luunsa:

ei yksikään niistä murru.

22Pahuus tappaa jumalattoman,

ja jotka vanhurskasta vihaavat,

ne tulevat syynalaisiksi.

23Herra lunastaa palvelijainsa sielut,

eikä yksikään, joka häneen turvaa,

tule syynalaiseksi.

35

35 PSALMI.

Rukous jumalattomia vihollisia vastaan.

351Daavidin virsi.

Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan;

sodi niitä vastaan, jotka minua vastaan sotivat.

2Tempaa pieni kilpi, suuri kilpi

ja nouse minun avukseni.

3Sivalla keihäs ja salpaa tie minun vainoojiltani.

Sano minun sielulleni:

"Minä olen sinun pelastuksesi".

4

35:4
Ps. 40:15
Joutukoot häpeään ja pilkkaan,

jotka minun henkeäni väijyvät;

peräytykööt, punastukoot,

jotka minulle pahaa aikovat.

5

35:5
Ps. 1:4
Hoos. 13:3
Olkoot he niinkuin akanat tuulessa,

ja Herran enkeli syösköön heidät maahan;

6

35:6
Joos. 10:10
Ps. 69:24
Jer. 23:12
heidän tiensä olkoon pimeä ja liukas,

ja Herran enkeli ajakoon heitä takaa.

7

35:7
Ps. 57:7
Matt. 22:15
Sillä syyttä he ovat virittäneet

verkkonsa minun eteeni,

syyttä he ovat kaivaneet

minun sielulleni haudan.

8

35:8
Ps. 7:16
Ps. 141:10
Tulkoon hänelle turmio aavistamatta,

tarttukoon hän virittämäänsä verkkoon,

langetkoon siihen surmaksensa.

9

35:9
Jes. 61:10
Mutta minun sieluni iloitkoon Herrassa,

riemuitkoon hänen avustansa.

10Kaikki minun luuni sanokoot:

"Herra, kuka on sinun vertaisesi,

sinun, joka vapahdat kurjan väkevämmästään,

kurjan ja köyhän raatelijastaan?"

11

35:11
Matt. 26:60
Luuk. 23:2,10
Joh. 18:30
Väärät todistajat astuvat esiin,

he minulta tutkivat, mitä minä en tiedä.

12

35:12
Ps. 109:5
He palkitsevat minulle hyvän pahalla;

minun sieluni on orpo.

13

35:13
1. Kun. 18:42
Mutta minä puin päälleni surupuvun,

kun he sairastivat;

minä vaivasin itseäni paastolla

ja rukoilin pää painuksissa.

14Niinkuin he olisivat olleet minun ystäviäni,

minun omia veljiäni, niin minä kuljin;

niinkuin äitiänsä sureva,

niin minä kävin surupuvussa, kumarruksissa.

15

35:15
Matt. 26:3
Mutta he iloitsevat minun kompastuksestani

ja kokoontuvat —

kokoontuvat minua vastaan,

nuo lyöjät, joita minä en tunne;

he herjaavat herkeämättä,

16

35:16
Job 16:9
nuo konnat, jotka leipäkyrsää kärkkyen

minua pilkkaavat,

kiristelevät minulle hampaitansa.

17

35:17
Ps. 22:21
Herra, kuinka kauan sinä tätä katselet?

Päästä minun sieluni turmiosta,

jota he hankitsevat,

minun ainokaiseni nuorista leijonista.

18

35:18
Ps. 22:23
Ps. 40:10
Niin minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa,

ylistän sinua paljon kansan keskellä.

19

35:19
Joh. 15:25
Älkööt ne minusta iloitko,

jotka syyttä ovat minun vihamiehiäni;

älkööt silmää iskekö,

jotka asiatta minua vihaavat.

20Sillä he eivät puhu rauhan puheita,

vaan miettivät petoksen sanoja

maan hiljaisia vastaan.

21

35:21
Job 16:10
Ps. 22:8
He avaavat suunsa ammolleen minua vastaan

ja sanovat: "Kas niin, kas niin!

Nyt me sen omin silmin näemme!"

22

35:22
Ps. 22:12
Ps. 38:22
Sinä, Herra, näet sen, älä ole vaiti!

Herra, älä ole minusta kaukana!

23

35:23
Ps. 44:24
Heräjä ja nouse, minun Jumalani ja Herrani,

hankkimaan minulle oikeutta

ja ajamaan minun asiaani.

24

35:24
Ps. 7:9
Tuomitse minut vanhurskautesi mukaan,

Herra, minun Jumalani,

älä salli heidän minusta riemuita.

25Älä salli heidän sanoa sydämessänsä:

"Kas niin! Sitä me halusimmekin."

Älä salli heidän sanoa:

"Me olemme hänet nielleet".

26

35:26
Ps. 40:15
Ps. 70:3
Ps. 109:29
Hävetkööt ja punastukoot kaikki,

jotka minun onnettomuudestani iloitsevat,

saakoot puvuksensa häpeän ja pilkan

ne, jotka ylvästelevät minua vastaan.

27

35:27
Ps. 40:17
Iloitkoot ja riemuitkoot ne,

jotka suovat minulle minun oikeuteni,

ja sanokoot aina: "Ylistetty olkoon Herra,

joka tahtoo palvelijansa parasta".

28

35:28
Ps. 7:18
Ja minun kieleni julistakoon

sinun vanhurskauttasi,

sinun kiitostasi kaiken päivää.