Raamattu 1933/-38 (KR38)
108

108 PSALMI.

Ylistys. Rukous, että Jumala pelastaisi ahdistajista.

1081Laulu; Daavidin virsi.

2

108:2
Ps. 57:8
Minun sydämeni on valmis, Jumala,

minä tahdon veisata ja soittaa;

valmis on minun sieluni.

3Heräjä, harppu ja kannel.

Minä tahdon herättää aamuruskon.

4Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa

ja veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä.

5

108:5
Ps. 36:6
Sillä suuri on sinun armosi

ja ulottuu ylitse taivasten

ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti.

6Korota itsesi yli taivasten, Jumala,

ja levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan.

7

108:7
Ps. 60:7
Että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat,

auta oikealla kädelläsi

ja vastaa minulle.

8Jumala on puhunut pyhäkössänsä.

Minä riemuitsen, minä jaan Sikemin

ja mittaan Sukkotin laakson.

9Minun on Gilead, ja minun on Manasse;

Efraim on minun pääni suojus,

Juuda minun valtikkani.

10Mooab on minun pesuastiani,

Edomiin minä viskaan kenkäni,

minä riemuitsen Filistean maasta.

11Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin?

Kuka saattaa minut Edomiin?

12Etkö sinä, Jumala, hyljännyt meitä?

Et lähtenyt, Jumala, meidän sotajoukkojemme kanssa!

13Anna meille apu ahdistajaa vastaan,

sillä turha on ihmisten apu.

14

108:14
Ps. 18:30
Ps. 44:6
Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja;

hän tallaa meidän vihollisemme maahan.

109

109 PSALMI.

Syyttömästi vainottu rukoilee vihamiestensä rankaisemista.

1091

109:1
Ps. 22:4
Ps. 28:1
Ps. 118:14
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.

Jumala, minun ylistykseni, älä ole vaiti.

2

109:2
Ps. 52:4
Ps. 55:22
Matt. 26:59
Sillä he ovat avanneet minua vastaan

jumalattoman ja petollisen suun,

he puhuttelevat minua valheen kielellä.

3Vihan sanoilla he ovat minut piirittäneet,

ja syyttä he sotivat minua vastaan.

4Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat,

mutta minä ainoastaan rukoilen.

5

109:5
Ps. 35:12
Ps. 38:21
He kostavat minulle hyvän pahalla

ja rakkauteni vihalla.

6

109:6
Ps. 69:23
Sak. 3:1
Aseta jumalaton mies häntä vastaan,

ja seisokoon syyttäjä hänen oikealla puolellansa.

7

109:7
Sananl. 28:9
Oikeuden edessä hän joutukoon syyhyn,

ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi.

8

109:8
Ap. t. 1:20
Hänen päivänsä olkoot harvat,

ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.

9

109:9
5. Moos. 28:18
Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi

ja hänen vaimonsa leskeksi.

10

109:10
Job 20:10
Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten,

anelkoot kaukana kotinsa raunioilta.

11Anastakoon koronkiskuri kaiken hänen omansa,

ja riistäkööt vieraat hänen vaivannäkönsä.

12Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta,

älköönkä kukaan armahtako hänen orpojansa.

13

109:13
Ps. 21:11
Ps. 37:38
Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon,

pyyhittäköön heidän nimensä pois toisessa polvessa.

14

109:14
2. Moos. 20:5
Hänen isiensä rikkomukset

pysykööt Herran muistossa,

älköönkä hänen äitinsä syntiä

pyyhittäkö pois.

15

109:15
Ps. 34:17
Olkoot ne Herran edessä alati,

ja hävittäköön hän heidän muistonsa maan päältä.

16Sillä se mies ei ajatellutkaan tehdä laupeutta,

vaan vainosi kurjaa ja köyhää

ja sydämen tuskassa olevaa, tappaaksensa hänet.

17Hän rakasti kirousta,

ja se kohtasi häntä;

hän ei huolinut siunauksesta,

ja se väistyi hänestä kauas.

18Hän puki kirouksen yllensä niinkuin vaatteensa,

ja se meni hänen sisuksiinsa niinkuin vesi

ja hänen luihinsa niinkuin öljy.

19Se olkoon hänellä viittana, johon hän verhoutuu,

ja vyönä, johon hän aina vyöttäytyy.

20Tämä olkoon Herralta minun vainoojaini palkka

ja niiden, jotka puhuvat pahaa minua vastaan.

21

109:21
Ps. 69:17
Mutta sinä, Herra, Herra,

auta minua nimesi tähden,

sillä sinun armosi on hyvä,

pelasta minut.

22Sillä minä olen kurja ja köyhä,

ja sydämeni on haavoitettu minun rinnassani.

23

109:23
Ps. 102:12
Ps. 144:4
Minä katoan pois kuin pitenevä varjo,

minut pudistetaan pois kuin heinäsirkka.

24Polveni horjuvat paastoamisesta,

ja minun ruumiini on laihtunut lihattomaksi.

25

109:25
Ps. 22:8
Matt. 27:39
Ja minä olen joutunut heidän herjattavakseen,

minut nähdessään he nyökyttävät päätänsä.

26Auta minua, Herra, minun Jumalani,

pelasta minut armosi jälkeen;

27ja he saakoot tuta, että tämä on sinun kätesi,

että sinä, Herra, sen teit.

28Jos he kiroavat, siunaa sinä,

jos he nousevat, joutukoot häpeään,

mutta palvelijasi saakoon iloita.

29

109:29
Ps. 35:26
Olkoon häväistys minun vainoojaini pukuna,

ja verhotkoon heitä heidän häpeänsä niinkuin viitta.

30

109:30
Ps. 22:23
Minä suullani kiitän suuresti Herraa,

ja monien keskellä minä ylistän häntä.

31

109:31
Ps. 16:8
Sillä hän seisoo köyhän oikealla puolella

pelastaakseen hänet niistä, jotka hänet tuomitsevat.

110

110 PSALMI.

Siionin voitollinen kuningas.

1101

110:1
Dan. 7:13
Matt. 22:44
Ap. t. 2:34
1. Kor. 15:25
Ef. 1:20
Hebr. 1:13
Daavidin virsi.

Herra sanoi minun herralleni:

"Istu minun oikealle puolelleni,

kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi astinlaudaksi".

2

110:2
Ps. 2:5
Ps. 45:4
Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista;

hallitse vihollistesi keskellä.

3

110:3
Ps. 87:4
Altis on sinun kansasi

sinun sotaanlähtösi päivänä:

pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi,

niinkuin kaste aamuruskon helmasta.

4

110:4
1. Moos. 14:18
Hebr. 5:6,10
Hebr. 6:20
Hebr. 7:17,21
Herra on vannonut eikä sitä kadu:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti,

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

5Herra on sinun oikealla puolellasi,

hän musertaa kuninkaat vihansa päivänä.

6

110:6
Ps. 68:22
Jes. 2:4
Ilm. 19:11
Hän tuomitsee pakanat:

ruumiita viruu kaikkialla;

hän murskaa päitä laajalti maan päällä.

7Hän juo purosta tien varrelta;

sentähden hän kohottaa päänsä.