Raamattu 1933/-38 (KR38)
107

107 PSALMI.

Pelastettujen kiitosvirsi.

1071

107:1
Ps. 106:1
Ps. 118:1
Ps. 136:1
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä,

sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

2

107:2
Jes. 35:10
Niin sanokoot Herran lunastetut,

jotka hän on lunastanut ahdistuksen alta

3

107:3
5. Moos. 30:3
Jes. 43:5
ja koonnut pakanamaista,

idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren puolelta.

4

107:4
Hebr. 11:38
He harhailivat erämaassa,

autiossa, tiettömässä maassa,

löytämättä asuttua kaupunkia.

5Heidän oli nälkä ja jano,

heidän sielunsa nääntyi heissä.

6Mutta hädässänsä he huusivat Herraa,

ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.

7

107:7
Ps. 68:7
Ja hän ohjasi heidät oikealle tielle,

niin että he pääsivät asuttuun kaupunkiin.

8Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa,

hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.

9Sillä hän ravitsee nääntyvän sielun

ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä.

10

107:10
Job 36:8
He istuivat pimeydessä ja synkeydessä,

vangittuina kurjuuteen ja rautoihin,

11

107:11
Jer. 9:12
koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan

ja katsoneet halvaksi Korkeimman neuvon.

12Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä;

he sortuivat, eikä ollut auttajaa.

13Mutta hädässänsä he huusivat Herraa,

ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.

14

107:14
Ps. 129:4
Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä,

hän katkaisi heidän kahleensa.

15Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa

ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.

16Sillä hän särkee vaskiset ovet

ja rikkoo rautaiset salvat.

17He olivat hulluja,

sillä heidän vaelluksensa oli syntinen,

ja he kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden.

18

107:18
Job 33:20
Heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa,

ja he olivat lähellä kuoleman portteja.

19Mutta hädässänsä he huusivat Herraa,

ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.

20Hän lähetti sanansa ja paransi heidät

ja pelasti heidät haudasta.

21Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa

ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.

22

107:22
Ps. 50:14,23
Uhratkoot kiitosuhreja

ja kertokoot riemuiten hänen töitään.

23He lähtivät laivoilla merelle

ja kävivät kauppaa suurilla vesillä.

24He näkivät Herran työt

ja hänen ihmeelliset tekonsa meren syvyyksissä.

25

107:25
Ps. 135:6
Hän sanoi sanansa ja nosti myrskytuulen,

joka kohotti korkealle sen aallot.

26He kohosivat taivasta kohti,

he vajosivat syvyyksiin;

heidän sielunsa menehtyi tuskasta.

27He horjuivat ja hoippuivat kuin juopunut,

ja kaikki heidän taitonsa hämmentyi.

28Mutta hädässänsä he huusivat Herraa,

ja hän päästi heidät heidän ahdistuksistaan.

29Hän tyynnytti myrskyn,

ja meren aallot hiljenivät.

30

107:30
Ps. 124:4
Matt. 8:25
He iloitsivat, kun tuli tyyni,

ja hän vei heidät toivottuun satamaan.

31Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa

ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.

32Kunnioittakoot häntä kansan seurakunnassa

ja vanhinten kokouksessa häntä ylistäkööt.

33Hän muutti virrat erämaaksi

ja vesilähteet kuivaksi maaksi,

34

107:34
Jooel 1:10
hedelmällisen maan suola-aroksi,

sen asukasten pahuuden tähden.

35

107:35
Jes. 35:7
Jes. 41:18
Hän muutti erämaan vesilammikoiksi

ja kuivan maan vesilähteiksi.

36Ja hän asetti nälkäiset sinne asumaan

ja he rakensivat kaupungin asuaksensa.

37Ja he kylvivät peltoja ja istuttivat viinitarhoja,

jotka tuottivat satoisan hedelmän.

38

107:38
5. Moos. 28:2
5. Moos. 30:9
Hän siunasi heitä, ja he lisääntyivät suuresti,

ja hän antoi heille paljon karjaa.

39

107:39
5. Moos. 28:62
Ja kun he vähentyivät ja vaipuivat

onnettomuuden ja huolten painon alla,

40

107:40
Job 12:21,24
Ps. 76:13
Jes. 40:23
Dan. 4:29
niin hän, joka vuodattaa ylenkatsetta

ruhtinasten päälle

ja panee heidät harhailemaan

tiettömissä autiomaissa,

41hän kohotti köyhän kurjuudesta

ja teki suvut suuriksi kuin lammaslaumat.

42

107:42
Job 5:16
Job 22:19
Ps. 63:12
Oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat,

ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa.

43Joka viisas on, se ottakoon näistä vaarin

ja ajatelkoon Herran armotekoja.

108

108 PSALMI.

Ylistys. Rukous, että Jumala pelastaisi ahdistajista.

1081Laulu; Daavidin virsi.

2

108:2
Ps. 57:8
Minun sydämeni on valmis, Jumala,

minä tahdon veisata ja soittaa;

valmis on minun sieluni.

3Heräjä, harppu ja kannel.

Minä tahdon herättää aamuruskon.

4Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa

ja veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä.

5

108:5
Ps. 36:6
Sillä suuri on sinun armosi

ja ulottuu ylitse taivasten

ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti.

6Korota itsesi yli taivasten, Jumala,

ja levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan.

7

108:7
Ps. 60:7
Että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat,

auta oikealla kädelläsi

ja vastaa minulle.

8Jumala on puhunut pyhäkössänsä.

Minä riemuitsen, minä jaan Sikemin

ja mittaan Sukkotin laakson.

9Minun on Gilead, ja minun on Manasse;

Efraim on minun pääni suojus,

Juuda minun valtikkani.

10Mooab on minun pesuastiani,

Edomiin minä viskaan kenkäni,

minä riemuitsen Filistean maasta.

11Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin?

Kuka saattaa minut Edomiin?

12Etkö sinä, Jumala, hyljännyt meitä?

Et lähtenyt, Jumala, meidän sotajoukkojemme kanssa!

13Anna meille apu ahdistajaa vastaan,

sillä turha on ihmisten apu.

14

108:14
Ps. 18:30
Ps. 44:6
Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja;

hän tallaa meidän vihollisemme maahan.

109

109 PSALMI.

Syyttömästi vainottu rukoilee vihamiestensä rankaisemista.

1091

109:1
Ps. 22:4
Ps. 28:1
Ps. 118:14
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.

Jumala, minun ylistykseni, älä ole vaiti.

2

109:2
Ps. 52:4
Ps. 55:22
Matt. 26:59
Sillä he ovat avanneet minua vastaan

jumalattoman ja petollisen suun,

he puhuttelevat minua valheen kielellä.

3Vihan sanoilla he ovat minut piirittäneet,

ja syyttä he sotivat minua vastaan.

4Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat,

mutta minä ainoastaan rukoilen.

5

109:5
Ps. 35:12
Ps. 38:21
He kostavat minulle hyvän pahalla

ja rakkauteni vihalla.

6

109:6
Ps. 69:23
Sak. 3:1
Aseta jumalaton mies häntä vastaan,

ja seisokoon syyttäjä hänen oikealla puolellansa.

7

109:7
Sananl. 28:9
Oikeuden edessä hän joutukoon syyhyn,

ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi.

8

109:8
Ap. t. 1:20
Hänen päivänsä olkoot harvat,

ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.

9

109:9
5. Moos. 28:18
Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi

ja hänen vaimonsa leskeksi.

10

109:10
Job 20:10
Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten,

anelkoot kaukana kotinsa raunioilta.

11Anastakoon koronkiskuri kaiken hänen omansa,

ja riistäkööt vieraat hänen vaivannäkönsä.

12Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta,

älköönkä kukaan armahtako hänen orpojansa.

13

109:13
Ps. 21:11
Ps. 37:38
Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon,

pyyhittäköön heidän nimensä pois toisessa polvessa.

14

109:14
2. Moos. 20:5
Hänen isiensä rikkomukset

pysykööt Herran muistossa,

älköönkä hänen äitinsä syntiä

pyyhittäkö pois.

15

109:15
Ps. 34:17
Olkoot ne Herran edessä alati,

ja hävittäköön hän heidän muistonsa maan päältä.

16Sillä se mies ei ajatellutkaan tehdä laupeutta,

vaan vainosi kurjaa ja köyhää

ja sydämen tuskassa olevaa, tappaaksensa hänet.

17Hän rakasti kirousta,

ja se kohtasi häntä;

hän ei huolinut siunauksesta,

ja se väistyi hänestä kauas.

18Hän puki kirouksen yllensä niinkuin vaatteensa,

ja se meni hänen sisuksiinsa niinkuin vesi

ja hänen luihinsa niinkuin öljy.

19Se olkoon hänellä viittana, johon hän verhoutuu,

ja vyönä, johon hän aina vyöttäytyy.

20Tämä olkoon Herralta minun vainoojaini palkka

ja niiden, jotka puhuvat pahaa minua vastaan.

21

109:21
Ps. 69:17
Mutta sinä, Herra, Herra,

auta minua nimesi tähden,

sillä sinun armosi on hyvä,

pelasta minut.

22Sillä minä olen kurja ja köyhä,

ja sydämeni on haavoitettu minun rinnassani.

23

109:23
Ps. 102:12
Ps. 144:4
Minä katoan pois kuin pitenevä varjo,

minut pudistetaan pois kuin heinäsirkka.

24Polveni horjuvat paastoamisesta,

ja minun ruumiini on laihtunut lihattomaksi.

25

109:25
Ps. 22:8
Matt. 27:39
Ja minä olen joutunut heidän herjattavakseen,

minut nähdessään he nyökyttävät päätänsä.

26Auta minua, Herra, minun Jumalani,

pelasta minut armosi jälkeen;

27ja he saakoot tuta, että tämä on sinun kätesi,

että sinä, Herra, sen teit.

28Jos he kiroavat, siunaa sinä,

jos he nousevat, joutukoot häpeään,

mutta palvelijasi saakoon iloita.

29

109:29
Ps. 35:26
Olkoon häväistys minun vainoojaini pukuna,

ja verhotkoon heitä heidän häpeänsä niinkuin viitta.

30

109:30
Ps. 22:23
Minä suullani kiitän suuresti Herraa,

ja monien keskellä minä ylistän häntä.

31

109:31
Ps. 16:8
Sillä hän seisoo köyhän oikealla puolella

pelastaakseen hänet niistä, jotka hänet tuomitsevat.