Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Johdanto (v. 1-6): Sananlaskujen tarkoitus. Ensimmäinen osa (1:7-9:18): Jumalan pelko on viisauden alku; viettelyksiä on vältettävä, viisauden ääntä kuultava.

11

1:1
1. Kun. 4:32
Salomon, Daavidin pojan,

Israelin kuninkaan, sananlaskut,

2viisauden ja kurin oppimiseksi,

ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,

3taitoa tuovan kurin,

vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi,

4mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille,

tiedon ja taidollisuuden nuorille.

5Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää,

ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta

6ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia,

viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa.

7

1:7
Job 28:28
Ps. 111:10
Sananl. 9:10
Herran pelko on tiedon alku;

hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

8

1:8
Sananl. 6:20
Sananl. 19:20
Kuule, poikani, isäsi kuritusta

äläkä hylkää äitisi opetusta,

9

1:9
Sananl. 4:9
Sananl. 25:12
sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi

ja käädyt sinun kaulaasi.

10

1:10
Sananl. 16:29
Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat,

älä suostu.

11Jos he sanovat: "Lähde mukaamme!

Väijykäämme verta,

vaanikaamme viatonta syyttömästi;

12nielaiskaamme niinkuin tuonela heidät elävältä,

ehyeltään, niinkuin hautaan vaipuvaiset;

13me saamme kaikenlaista kallista tavaraa,

täytämme talomme saaliilla;

14heitä arpasi meidän kanssamme,

yhteinen kukkaro olkoon meillä kaikilla" —

15älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he,

pidätä jalkasi heidän poluiltansa.

16

1:16
Jes. 59:7
Room. 3:15
Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen,

kiiruhtavat vuodattamaan verta.

17Sillä verkko on viritetty

kaikille siivekkäille,

niin että ne sen näkevät. —

Mutta turhaan:

18omaa vertansa he väijyvät,

vaanivat omaa henkeänsä.

19

1:19
1. Tim. 6:10
Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle:

se ottaa haltijaltaan hengen.

20Viisaus huutaa kadulla,

antaa äänensä kuulua toreilla;

21

1:21
Sananl. 8:1
meluisten katujen kulmissa se kutsuu,

porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo:

22Kuinka kauan te, yksinkertaiset,

rakastatte yksinkertaisuutta,

kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan

ja tyhmät vihaavat tietoa?

23Kääntykää minun nuhdeltavikseni.

Katso, minä vuodatan teille henkeäni,

saatan sanani tiedoksenne.

24

1:24
Jes. 65:2
Jes. 66:4
Jer. 7:13
Kun minä kutsuin ja te estelitte,

kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,

25vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani,

ette suostuneet minun nuhteisiini,

26

1:26
Ps. 2:4
Ps. 37:13
Ps. 59:9
Sananl. 3:34
niin minäkin nauran teidän hädällenne,

pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte;

27kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte,

kun hätänne saapuu tuulispäänä,

kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus.

28

1:28
Jer. 11:11
Jer. 14:12
Hes. 8:18
Miika 3:4
Sak. 7:13
Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa,

etsivät minua, mutta eivät löydä.

29Koska he vihasivat tietoa,

eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa

30eivätkä suostuneet minun neuvooni,

vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi,

31

1:31
Jes. 3:10
saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä

ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan.

32Sillä yksinkertaiset tappaa

heidän oma luopumuksensa,

ja tyhmät tuhoaa

heidän oma suruttomuutensa.

33Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa

ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

2

2 LUKU.

Viisauden hyvät hedelmät.

21Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen

ja kätket mieleesi minun käskyni,

2niin että herkistät korvasi viisaudelle

ja taivutat sydämesi taitoon —

3

2:3
Jaak. 1:5
niin, jos kutsut ymmärrystä

ja ääneesi huudat taitoa,

4jos haet sitä kuin hopeata

ja etsit sitä kuin aarretta,

5silloin pääset ymmärtämään Herran pelon

ja löydät Jumalan tuntemisen.

6

2:6
Job 32:8
Sillä Herra antaa viisautta,

hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

7Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus,

kilpi nuhteettomasti vaeltaville,

8

2:8
Ps. 1:6
niin että hän suojaa oikeuden polut

ja varjelee hurskaittensa tien.

9Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden

ja vilpittömyyden — hyvyyden tien kaiken;

10sillä viisaus tulee sydämeesi,

ja tieto tulee sielullesi suloiseksi,

11taidollisuus on sinua varjeleva

ja ymmärrys suojeleva sinut.

12Se pelastaa sinut pahojen tiestä,

miehestä, joka kavalasti puhuu;

13niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut

vaeltaaksensa pimeyden teitä;

14niistä, jotka iloitsevat pahanteosta,

riemuitsevat häijystä kavaluudesta,

15joiden polut ovat mutkaiset

ja jotka joutuvat väärään teillänsä. —

16

2:16
Sananl. 6:24
Sananl. 7:5
Se pelastaa sinut irstaasta naisesta,

vieraasta vaimosta, joka sanoillansa liehakoitsee,

17joka on hyljännyt nuoruutensa ystävän

ja unhottanut Jumalansa liiton.

18

2:18
Sananl. 5:5
Sananl. 7:27
Sillä hänen huoneensa kallistuu kohti kuolemaa,

hänen tiensä haamuja kohden.

19Ei palaja kenkään, joka hänen luoksensa menee,

eikä saavu elämän poluille.

20Niin sinä vaellat hyvien tietä

ja noudatat vanhurskasten polkuja.

21

2:21
Ps. 37:9
Matt. 5:5
Sillä oikeamieliset saavat asua maassa,

ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle;

22

2:22
Job 18:17
Sananl. 10:7,30
mutta jumalattomat hävitetään maasta,

ja uskottomat siitä reväistään pois.