Raamattu 1933/-38 (KR38)
34

34 LUKU.

Luvatun maan rajat. Jaon toimittajat määrätään.

341Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 2"Käske israelilaisia ja sano heille: Kun te tulette Kanaanin maahan — se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin maa äärestä ääreen — 3

34:3
1. Moos. 14:3
Joos. 15:1
niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä 4ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin 5ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen. 6Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suuri meri; tämä olkoon läntisenä rajananne. 7Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen; 8Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin. 9Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne. 10Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin; 11Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella. 12Sitten raja yhtyköön Jordaniin ja päättyköön Suolamereen. Tämä on oleva teidän maanne rajoineen yltympäri."

13Ja Mooses käski israelilaisia sanoen: "Tämä on se maa, joka teidän on jaettava arvalla keskenänne ja jonka Herra määräsi annettavaksi yhdeksälle ja puolelle sukukunnalle. 14

34:14
4. Moos. 32:33
Sillä ruubenilaisten sukukunta perhekunnittain ja gaadilaisten sukukunta perhekunnittain ja toinen puoli Manassen sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa. 15Nämä kaksi ja puoli sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa tällä puolella Jordania Jerikon kohdalla, itään päin, auringon nousuun päin."

16Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 17

34:17
Joos. 14:1
Joos. 21:1
"Nämä ovat niiden miesten nimet, joiden on jaettava teille se maa: pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika; 18ja näiden lisäksi valitkaa päämies kustakin sukukunnasta maata jakamaan. 19Nämä ovat niiden miesten nimet: Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika; 20simeonilaisten sukukunnasta Semuel, Ammihudin poika; 21Benjaminin sukukunnasta Elidad, Kislonin poika; 22daanilaisten sukukunnasta päämies Bukki, Joglin poika; 23joosefilaisista, manasselaisten sukukunnasta, päämies Hanniel, Eefodin poika; 24efraimilaisten sukukunnasta päämies Kemuel, Siftanin poika; 25sebulonilaisten sukukunnasta päämies Elisafan, Parnakin poika; 26isaskarilaisten sukukunnasta päämies Paltiel, Assanin poika; 27asserilaisten sukukunnasta päämies Ahihud, Selomin poika, 28ja naftalilaisten sukukunnasta Pedahel, Ammihudin poika."

29Nämä olivat ne, jotka Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaanin maan.