Raamattu 1933/-38 (KR38)
33

33 LUKU.

Luettelo israelilaisten leiripaikoista erämaassa. Kanaanin maan omistamista koskevia määräyksiä.

331Nämä olivat israelilaisten matkat, jotka he kulkivat Egyptistä osastoittain Mooseksen ja Aaronin johdolla. 2Ja Mooses kirjoitti Herran käskyn mukaan muistiin ne paikat, joista he lähtivät liikkeelle matkoillansa. Ja nämä ovat heidän matkansa heidän lähtöpaikkojensa mukaan. 3

33:3
2. Moos. 12:37
2. Moos. 14:8
He lähtivät liikkeelle Ramseksesta ensimmäisessä kuussa, ensimmäisen kuukauden viidentenätoista päivänä; pääsiäisen jälkeisenä päivänä israelilaiset lähtivät matkaan voimallisen käden suojassa, kaikkien egyptiläisten nähden, 4
33:4
2. Moos. 12:12
egyptiläisten haudatessa kaikkia esikoisiansa, jotka Herra heidän keskuudestaan oli surmannut, ja Herran antaessa tuomion kohdata heidän jumaliansa. 5Niin israelilaiset lähtivät Ramseksesta ja leiriytyivät Sukkotiin. 6
33:6
2. Moos. 13:20
Sitten he lähtivät Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, joka on erämaan reunassa. 7
33:7
2. Moos. 14:2
Ja he lähtivät Eetamista ja kääntyivät takaisin Pii-Hahirotiin päin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät Migdolin kohdalle. 8
33:8
2. Moos. 14:22
2. Moos. 15:22
Ja he lähtivät Pii-Hahirotista ja kulkivat meren keskitse erämaahan ja vaelsivat kolmen päivän matkan Eetamin erämaassa ja leiriytyivät Maaraan. 9
33:9
2. Moos. 15:27
Sitten he lähtivät Maarasta ja tulivat Eelimiin. Eelimissä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta, ja he leiriytyivät sinne. 10Ja he lähtivät Eelimistä ja leiriytyivät Kaislameren rannalle. 11
33:11
2. Moos. 16:1
Ja he lähtivät Kaislameren rannalta ja leiriytyivät Siinin erämaahan. 12Ja he lähtivät Siinin erämaasta ja leiriytyivät Dofkaan. 13Ja he lähtivät Dofkasta ja leiriytyivät Aalukseen. 14
33:14
2. Moos. 17:1
Ja he lähtivät Aaluksesta ja leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda. 15
33:15
2. Moos. 19:1
Ja he lähtivät Refidimistä ja leiriytyivät Siinain erämaahan. 16
33:16
4. Moos. 11:34
Ja he lähtivät Siinain erämaasta ja leiriytyivät Kibrot-Hattaavaan. 17
33:17
4. Moos. 11:35
Ja he lähtivät Kibrot-Hattaavasta ja leiriytyivät Haserotiin. 18Ja he lähtivät Haserotista ja leiriytyivät Ritmaan. 19Ja he lähtivät Ritmasta ja leiriytyivät Rimmon-Perekseen. 20Ja he lähtivät Rimmon-Pereksestä ja leiriytyivät Libnaan. 21Ja he lähtivät Libnasta ja leiriytyivät Rissaan. 22Ja he lähtivät Rissasta ja leiriytyivät Kehelataan. 23Ja he lähtivät Kehelatasta ja leiriytyivät Seferin vuoren juurelle. 24Ja he lähtivät Seferin vuoren juurelta ja leiriytyivät Haradaan. 25Ja he lähtivät Haradasta ja leiriytyivät Makhelotiin. 26Ja he lähtivät Makhelotista ja leiriytyivät Tahatiin. 27Ja he lähtivät Tahatista ja leiriytyivät Tarahiin. 28Ja he lähtivät Tarahista ja leiriytyivät Mitkaan. 29Ja he lähtivät Mitkasta ja leiriytyivät Hasmonaan. 30Ja he lähtivät Hasmonasta ja leiriytyivät Mooserotiin. 31Ja he lähtivät Mooserotista ja leiriytyivät Bene-Jaakaniin. 32Ja he lähtivät Bene-Jaakanista ja leiriytyivät Hoor-Gidgadiin. 33Ja he lähtivät Hoor-Gidgadista ja leiriytyivät Jotbataan. 34Ja he lähtivät Jotbatasta ja leiriytyivät Abronaan. 35Ja he lähtivät Abronasta ja leiriytyivät Esjon-Geberiin. 36
33:36
4. Moos. 20:1
Ja he lähtivät Esjon-Geberistä ja leiriytyivät Siinin erämaahan, se on Kaadekseen. 37
33:37
4. Moos. 20:22
Ja he lähtivät Kaadeksesta ja leiriytyivät Hoorin vuoren juurelle, Edomin maan rajalle.

38

33:38
4. Moos. 20:25
5. Moos. 10:6
5. Moos. 32:50
Ja pappi Aaron nousi Hoorin vuorelle Herran käskyn mukaan ja kuoli siellä neljäntenäkymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, viidennessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä. 39Ja Aaron oli sadan kahdenkymmenen kolmen vuoden vanha kuollessaan Hoorin vuorella.

40

33:40
4. Moos. 21:1
Mutta Aradin kuningas, kanaanilainen, joka asui Kanaanin maan eteläosassa, sai kuulla israelilaisten tulosta.

41

33:41
4. Moos. 21:4
Ja he lähtivät Hoorin vuorelta ja leiriytyivät Salmonaan. 42Ja he lähtivät Salmonasta ja leiriytyivät Puunoniin. 43Ja he lähtivät Puunonista ja leiriytyivät Oobotiin. 44
33:44
4. Moos. 21:11
Ja he lähtivät Oobotista ja leiriytyivät Iije-Abarimiin Mooabin rajalle. 45Ja he lähtivät Iijimistä ja leiriytyivät Diibon-Gaadiin. 46Ja he lähtivät Diibon-Gaadista ja leiriytyivät Almon-Diblataimiin. 47Ja he lähtivät Almon-Diblataimista ja leiriytyivät Abarimin vuoristoon vastapäätä Neboa. 48
33:48
4. Moos. 22:1
Ja he lähtivät Abarimin vuoristosta ja leiriytyivät Mooabin arolle Jordanin rantaan, Jerikon kohdalle. 49Ja Jordanin rannalla heidän leirinsä ulottui Beet-Jesimotista aina Aabel-Sittimiin asti Mooabin arolle.

50Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen: 51"Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan, 52

33:52
2. Moos. 23:32
2. Moos. 34:12
5. Moos. 7:2
niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa. 53Ottakaa sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan. 54
33:54
4. Moos. 26:53
Joos. 14:1
Ja jakakaa maa keskenänne arvalla sukujenne mukaan; suuremmalle antakaa suurempi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa. Kukin saakoon perintöosansa siinä, mihin arpa sen hänelle määrää; isienne sukukuntien mukaan jakakaa maa keskenänne. 55
33:55
Joos. 23:13
Tuom. 2:3
Mutta jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte. 56Ja silloin minä teen teille, niinkuin aioin tehdä heille."

34

34 LUKU.

Luvatun maan rajat. Jaon toimittajat määrätään.

341Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 2"Käske israelilaisia ja sano heille: Kun te tulette Kanaanin maahan — se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin maa äärestä ääreen — 3

34:3
1. Moos. 14:3
Joos. 15:1
niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä 4ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin 5ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen. 6Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suuri meri; tämä olkoon läntisenä rajananne. 7Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen; 8Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin. 9Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne. 10Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin; 11Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella. 12Sitten raja yhtyköön Jordaniin ja päättyköön Suolamereen. Tämä on oleva teidän maanne rajoineen yltympäri."

13Ja Mooses käski israelilaisia sanoen: "Tämä on se maa, joka teidän on jaettava arvalla keskenänne ja jonka Herra määräsi annettavaksi yhdeksälle ja puolelle sukukunnalle. 14

34:14
4. Moos. 32:33
Sillä ruubenilaisten sukukunta perhekunnittain ja gaadilaisten sukukunta perhekunnittain ja toinen puoli Manassen sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa. 15Nämä kaksi ja puoli sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa tällä puolella Jordania Jerikon kohdalla, itään päin, auringon nousuun päin."

16Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 17

34:17
Joos. 14:1
Joos. 21:1
"Nämä ovat niiden miesten nimet, joiden on jaettava teille se maa: pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika; 18ja näiden lisäksi valitkaa päämies kustakin sukukunnasta maata jakamaan. 19Nämä ovat niiden miesten nimet: Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika; 20simeonilaisten sukukunnasta Semuel, Ammihudin poika; 21Benjaminin sukukunnasta Elidad, Kislonin poika; 22daanilaisten sukukunnasta päämies Bukki, Joglin poika; 23joosefilaisista, manasselaisten sukukunnasta, päämies Hanniel, Eefodin poika; 24efraimilaisten sukukunnasta päämies Kemuel, Siftanin poika; 25sebulonilaisten sukukunnasta päämies Elisafan, Parnakin poika; 26isaskarilaisten sukukunnasta päämies Paltiel, Assanin poika; 27asserilaisten sukukunnasta päämies Ahihud, Selomin poika, 28ja naftalilaisten sukukunnasta Pedahel, Ammihudin poika."

29Nämä olivat ne, jotka Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaanin maan.

35

35 LUKU.

Leeviläisten kaupungit laidunmaineen. Turvakaupungit. Tappoa koskevia säädöksiä.

351Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen: 2

35:2
Joos. 21:2
"Käske israelilaisia antamaan omistamistaan perintöosista leeviläisille kaupunkeja heidän asuaksensa ja antamaan leeviläisille myöskin laidunmaata näiden kaupunkien ympäriltä. 3Nämä kaupungit olkoot heillä asuntoina, ja niiden laidunmaat olkoot heidän juhtiansa, karjaansa ja kaikkia muita elukoitansa varten. 4Ja näiden kaupunkien laidunmaat, jotka teidän on annettava leeviläisille, ulottukoot kaupungin muurista ulospäin tuhat kyynärää joka taholle. 5Ja mitatkaa kaupungin ulkopuolella itään päin kaksituhatta kyynärää ja etelään päin kaksituhatta kyynärää ja länteen päin kaksituhatta kyynärää ja pohjoiseen päin kaksituhatta kyynärää, ja kaupunki olkoon siinä keskellä. Tämä olkoon heillä kaupunkien laidunmaa. 6
35:6
2. Moos. 21:13
5. Moos. 4:41
Joos. 20:2
Ja niistä kaupungeista, jotka teidän on annettava leeviläisille, olkoon kuusi turvakaupunkia, jotka teidän on annettava pakopaikaksi sille, joka on jonkun tappanut; ja niiden lisäksi antakaa neljäkymmentä kaksi kaupunkia. 7Kaikkiaan olkoon kaupunkeja ja niiden laidunmaita, jotka teidän on annettava leeviläisille, neljäkymmentä kahdeksan. 8
35:8
Joos. 21:3
Ja niitä israelilaisten omistamia kaupunkeja, jotka teidän on annettava, otettakoon useampia siltä sukukunnalta, jolla niitä on paljon, ja vähemmän siltä, jolla niitä on vähemmän. Kukin sukukunta antakoon leeviläisille kaupunkejaan saamansa perintöosan mukaan."

9Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 10"Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te olette menneet Jordanin yli Kanaanin maahan, 11

35:11
5. Moos. 19:2
niin valitkaa itsellenne kaupunkeja turvakaupungeiksenne. Niihin paetkoon tappaja, joka tapaturmaisesti on jonkun surmannut. 12Ja nämä kaupungit olkoot teillä turvapaikkoina verenkostajalta, niin ettei tappajan tarvitse kuolla, ennenkuin hän on ollut seurakunnan tuomittavana. 13Ja kaupunkeja, jotka teidän on määrättävä turvakaupungeiksi, olkoon teillä kuusi. 14Kolme kaupunkia teidän on määrättävä tältä puolelta Jordanin, ja kolme kaupunkia teidän on määrättävä Kanaanin maasta; ne olkoot turvakaupunkeja. 15Israelilaisille ja teidän keskuudessanne asuvalle muukalaiselle ja loiselle olkoot ne kuusi kaupunkia turvapaikkoina, joihin voi paeta jokainen, joka tapaturmaisesti jonkun surmaa.

16

35:16
2. Moos. 21:12
3. Moos. 24:17
Mutta jos joku rauta-aseella lyö toista, niin että tämä kuolee, on hän tahallinen tappaja; sellainen tappaja rangaistakoon kuolemalla. 17Jos joku ottaa käteensä kiven, jolla voi lyödä kuoliaaksi, ja lyö toista, niin että tämä kuolee, on hän tahallinen tappaja; sellainen tappaja rangaistakoon kuolemalla. 18Tahi jos joku ottaa käteensä puuaseen, jolla voi lyödä kuoliaaksi, ja lyö toista, niin että tämä kuolee, on hän tahallinen tappaja; sellainen tappaja rangaistakoon kuolemalla. 19Verenkostaja ottakoon sellaisen tappajan hengiltä; hän ottakoon hänet hengiltä, milloin vain hänet tapaa. 20Ja jos joku vihassa iskee toista tahi heittää häntä jollakin murhaamisen tarkoituksessa, niin että tämä kuolee, 21tahi vihaa kantaen lyö häntä kädellään, niin että hän kuolee, rangaistakoon lyöjä kuolemalla, sillä hän on tahallinen tappaja; verenkostaja ottakoon sellaisen tappajan hengiltä, milloin vain hänet tapaa.

22Mutta jos joku vahingossa, vaan ei vihassa, satuttaa toista tai heittää häntä jollakin esineellä, millä hyvänsä, ilman murhaamisen tarkoitusta, 23tahi jos hän kivellä, jolla voi lyödä kuoliaaksi, huomaamattansa satuttaa toista, niin että tämä kuolee, eikä hän ollut hänen vihamiehensä eikä tarkoittanut häntä vahingoittaa, 24niin seurakunta ratkaiskoon tappajan ja verenkostajan välin näiden säädösten mukaan. 25Ja seurakunta päästäköön tappajan verenkostajan kädestä, ja seurakunta antakoon hänen palata turvakaupunkiin, johon hän oli paennut, ja siellä hän asukoon pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti. 26Mutta jos tappaja menee sen turvakaupungin alueen ulkopuolelle, johon hän on paennut, 27ja verenkostaja tapaa hänet ulkopuolella hänen turvakaupunkinsa aluetta ja verenkostaja surmaa tappajan, niin ei hän joudu verenvikaan; 28sillä hänen on asuttava turvakaupungissaan ylimmäisen papin kuolemaan asti. Mutta ylimmäisen papin kuoltua tappaja saa palata perintömaallensa. 29Ja tämä olkoon teillä oikeussäädöksenä sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.

30

35:30
1. Moos. 9:6
5. Moos. 17:6
5. Moos. 19:15
Matt. 18:16
Joh. 8:17
2. Kor. 13:1
Hebr. 10:28
Jos joku lyö toisen kuoliaaksi, surmattakoon tappaja todistajien antaman todistuksen nojalla; mutta yhden todistajan todistuksen nojalla älköön ketään kuolemalla rangaistako. 31Älkää ottako lunastusmaksua sellaisen tappajan hengestä, joka on tehnyt hengenrikoksen, vaan rangaistakoon hänet kuolemalla. 32Älkääkä ottako lunastusmaksua siltä, joka on paennut turvakaupunkiin, ettei hän ennen papin kuolemaa saisi palata asumaan omalle maallensa. 33
35:33
1. Moos. 9:6
Älkääkä saastuttako sitä maata, jossa te olette, sillä veri saastuttaa maan. Ja maalle ei voi toimittaa sovitusta verestä, joka siihen on vuodatettu, muulla kuin sen verellä, joka sen on vuodattanut. 34
35:34
3. Moos. 26:11
Älkää siis saastuttako sitä maata, jossa te asutte ja jossa minäkin asun teidän keskellänne, sillä minä, Herra, asun israelilaisten keskellä."