Raamattu 1933/-38 (KR38)
32

32 LUKU.

Ruubenin ja Gaadin sukukunnat sekä toinen puoli Manassen sukukuntaa saavat asettua Jordanin itäpuolelle.

321Mutta ruubenilaisilla ja gaadilaisilla oli paljon, ylen runsaasti, karjaa. Kun he nyt katselivat Jaeserin maata ja Gileadin maata, niin he huomasivat, että seutu oli karjanhoitoon sopiva. 2Niin gaadilaiset ja ruubenilaiset tulivat ja puhuivat Moosekselle ja pappi Eleasarille ja seurakunnan päämiehille sanoen: 3"Atarot, Diibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Elale, Sebam, Nebo ja Beon, 4tämä maa, jonka Herra on vallannut Israelin seurakunnalle, on karjanhoitoon sopivaa maata, ja sinun palvelijoillasi on karjaa". 5Ja he sanoivat vielä: "Jos olemme saaneet armon sinun silmiesi edessä, niin annettakoon tämä maa palvelijoillesi omaksi, äläkä vie meitä Jordanin yli". 6Mutta Mooses vastasi gaadilaisille ja ruubenilaisille: "Onko teidän veljienne lähdettävä sotaan, ja te jäisitte tänne? 7Miksi viette israelilaisilta halun mennä siihen maahan, jonka Herra on heille antanut? 8Niin teidän isännekin tekivät, kun minä lähetin heidät Kaades-Barneasta katselemaan sitä maata. 9

32:9
4. Moos. 13:3,24
Kun he olivat saapuneet Rypälelaaksoon asti ja katselleet sitä maata, veivät he israelilaisilta halun lähteä siihen maahan, jonka Herra oli heille antanut. 10
32:10
4. Moos. 14:29
4. Moos. 26:65
5. Moos. 1:34
Ja sinä päivänä syttyi Herran viha, ja hän vannoi sanoen: 11'Ne miehet, jotka lähtivät Egyptistä, kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat, eivät saa nähdä sitä maata, jonka minä vannoen lupasin Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sillä he eivät ole minua uskollisesti seuranneet, 12paitsi Kaaleb, kenissiläisen Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika; sillä nämä ovat uskollisesti seuranneet Herraa'. 13Ja Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidän harhailla erämaassa neljäkymmentä vuotta, kunnes koko se sukupolvi hävisi, joka oli tehnyt sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. 14Mutta katso, te olette nyt astuneet isienne sijaan, te syntisten sikiöt, lisätäksenne vielä Herran vihan kiivautta Israelia kohtaan. 15Jos te nyt käännytte pois hänestä, niin hän jättää kansan vielä kauemmaksi aikaa tähän erämaahan, ja niin te tuotatte tuhon kaikelle tälle kansalle."

16Niin he lähestyivät häntä ja sanoivat: "Karjatarhoja me vain rakentaisimme tänne laumoillemme ja kaupunkeja vaimojamme ja lapsiamme varten, 17mutta itse me varustautuisimme ja rientäisimme israelilaisten etunenässä, kunnes saisimme viedyksi heidät määräpaikkoihinsa, mutta meidän vaimomme ja lapsemme asuisivat sillä aikaa varustetuissa kaupungeissa maan asukkailta rauhassa. 18Emme me palaisi kotiimme, ennenkuin israelilaiset ovat saaneet haltuunsa kukin perintöosansa, 19sillä me emme tahdo perintöosaa heidän kanssansa tuolta puolen Jordanin emmekä kauempaa, vaan meidän perintöosamme on joutunut meille tältä puolelta Jordanin, itään päin." 20Niin Mooses vastasi heille: "Jos näin teette, jos Herran edessä varustaudutte sotaan 21ja teistä jokainen, sotaan varustettuna, menee Jordanin yli Herran edessä niin pitkäksi aikaa, kunnes on karkoittanut vihollisensa edestään, 22ja te palaatte vasta senjälkeen, kuin se maa on tehty alamaiseksi Herralle, niin te olette vastuusta vapaat Herran ja Israelin edessä, ja tämä maa tulee teidän omaksenne Herran edessä. 23Mutta jos ette näin tee, niin katso, te rikotte Herraa vastaan ja saatte tuntea syntinne palkan, joka kohtaa teitä. 24Rakentakaa siis itsellenne kaupunkeja vaimojanne ja lapsianne varten ja tarhoja karjallenne ja tehkää se, mitä suunne on sanonut." 25Niin gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat Moosekselle sanoen: "Sinun palvelijasi tekevät, niinkuin herramme käskee. 26Lapsemme, vaimomme, laumamme ja kaikki juhtamme jääkööt tänne Gileadin kaupunkeihin, 27mutta sinun palvelijasi lähtevät, jokainen sotaan varustettuna, sinne taisteluun Herran edessä, niinkuin herramme sanoi."

28Niin Mooses antoi heistä käskyn pappi Eleasarille ja Joosualle, Nuunin pojalle, ja Israelin sukukuntien perhekuntain päämiehille, 29ja Mooses sanoi heille: "Jos gaadilaiset ja ruubenilaiset teidän kanssanne lähtevät Jordanin yli, jokainen varustettuna taisteluun Herran edessä, ja se maa tulee teille alamaiseksi, niin antakaa heille Gileadin maa omaksi. 30Mutta jolleivät he varustaudu ja lähde teidän kanssanne sinne, niin asettukoot teidän keskuuteenne Kanaanin maahan." 31Silloin gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat sanoen: "Mitä Herra on puhunut sinun palvelijoillesi, sen me teemme. 32Me lähdemme varustettuina Herran edessä Kanaanin maahan, että saisimme omaksemme perintöosan tällä puolella Jordanin."

33

32:33
5. Moos. 3:12
Joos. 13:8
Joos. 22:4
Ja Mooses antoi heille, gaadilaisille ja ruubenilaisille sekä toiselle puolelle Manassen, Joosefin pojan, sukukuntaa, amorilaisten kuninkaan Siihonin valtakunnan ja Baasanin kuninkaan Oogin valtakunnan, maan ja sen kaupungit alueinensa, sen maan kaupungit yltympäri. 34Ja gaadilaiset rakensivat Diibonin, Atarotin, Aroerin, 35Atrot-Soofanin, Jaeserin, Jogbehan, 36Beet-Nimran ja Beet-Haaranin varustetuiksi kaupungeiksi sekä karjatarhoja. 37Ja ruubenilaiset rakensivat Hesbonin, Elalen ja Kirjataimin, 38Nebon ja Baal-Meonin, joiden nimet muutettiin, sekä Sibman. Ja he panivat nimet niille kaupungeille, jotka he rakensivat. 39
32:39
1. Moos. 50:23
Mutta Maakir, Manassen poika, lähti Gileadiin ja valloitti sen ja karkoitti amorilaiset, jotka asuivat siellä. 40Ja Mooses antoi Gileadin Maakirille, Manassen pojalle, ja hän asettui sinne. 41
32:41
Tuom. 10:3
1. Aik. 2:21
Ja Jaair, Manassen poika, meni ja valloitti heidän leirikylänsä ja kutsui ne Jaairin leirikyliksi. 42Ja Noobah meni ja valloitti Kenatin ynnä sen alueella olevat kylät ja kutsui sen, nimensä mukaan, Noobahiksi.

33

33 LUKU.

Luettelo israelilaisten leiripaikoista erämaassa. Kanaanin maan omistamista koskevia määräyksiä.

331Nämä olivat israelilaisten matkat, jotka he kulkivat Egyptistä osastoittain Mooseksen ja Aaronin johdolla. 2Ja Mooses kirjoitti Herran käskyn mukaan muistiin ne paikat, joista he lähtivät liikkeelle matkoillansa. Ja nämä ovat heidän matkansa heidän lähtöpaikkojensa mukaan. 3

33:3
2. Moos. 12:37
2. Moos. 14:8
He lähtivät liikkeelle Ramseksesta ensimmäisessä kuussa, ensimmäisen kuukauden viidentenätoista päivänä; pääsiäisen jälkeisenä päivänä israelilaiset lähtivät matkaan voimallisen käden suojassa, kaikkien egyptiläisten nähden, 4
33:4
2. Moos. 12:12
egyptiläisten haudatessa kaikkia esikoisiansa, jotka Herra heidän keskuudestaan oli surmannut, ja Herran antaessa tuomion kohdata heidän jumaliansa. 5Niin israelilaiset lähtivät Ramseksesta ja leiriytyivät Sukkotiin. 6
33:6
2. Moos. 13:20
Sitten he lähtivät Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, joka on erämaan reunassa. 7
33:7
2. Moos. 14:2
Ja he lähtivät Eetamista ja kääntyivät takaisin Pii-Hahirotiin päin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät Migdolin kohdalle. 8
33:8
2. Moos. 14:22
2. Moos. 15:22
Ja he lähtivät Pii-Hahirotista ja kulkivat meren keskitse erämaahan ja vaelsivat kolmen päivän matkan Eetamin erämaassa ja leiriytyivät Maaraan. 9
33:9
2. Moos. 15:27
Sitten he lähtivät Maarasta ja tulivat Eelimiin. Eelimissä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta, ja he leiriytyivät sinne. 10Ja he lähtivät Eelimistä ja leiriytyivät Kaislameren rannalle. 11
33:11
2. Moos. 16:1
Ja he lähtivät Kaislameren rannalta ja leiriytyivät Siinin erämaahan. 12Ja he lähtivät Siinin erämaasta ja leiriytyivät Dofkaan. 13Ja he lähtivät Dofkasta ja leiriytyivät Aalukseen. 14
33:14
2. Moos. 17:1
Ja he lähtivät Aaluksesta ja leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda. 15
33:15
2. Moos. 19:1
Ja he lähtivät Refidimistä ja leiriytyivät Siinain erämaahan. 16
33:16
4. Moos. 11:34
Ja he lähtivät Siinain erämaasta ja leiriytyivät Kibrot-Hattaavaan. 17
33:17
4. Moos. 11:35
Ja he lähtivät Kibrot-Hattaavasta ja leiriytyivät Haserotiin. 18Ja he lähtivät Haserotista ja leiriytyivät Ritmaan. 19Ja he lähtivät Ritmasta ja leiriytyivät Rimmon-Perekseen. 20Ja he lähtivät Rimmon-Pereksestä ja leiriytyivät Libnaan. 21Ja he lähtivät Libnasta ja leiriytyivät Rissaan. 22Ja he lähtivät Rissasta ja leiriytyivät Kehelataan. 23Ja he lähtivät Kehelatasta ja leiriytyivät Seferin vuoren juurelle. 24Ja he lähtivät Seferin vuoren juurelta ja leiriytyivät Haradaan. 25Ja he lähtivät Haradasta ja leiriytyivät Makhelotiin. 26Ja he lähtivät Makhelotista ja leiriytyivät Tahatiin. 27Ja he lähtivät Tahatista ja leiriytyivät Tarahiin. 28Ja he lähtivät Tarahista ja leiriytyivät Mitkaan. 29Ja he lähtivät Mitkasta ja leiriytyivät Hasmonaan. 30Ja he lähtivät Hasmonasta ja leiriytyivät Mooserotiin. 31Ja he lähtivät Mooserotista ja leiriytyivät Bene-Jaakaniin. 32Ja he lähtivät Bene-Jaakanista ja leiriytyivät Hoor-Gidgadiin. 33Ja he lähtivät Hoor-Gidgadista ja leiriytyivät Jotbataan. 34Ja he lähtivät Jotbatasta ja leiriytyivät Abronaan. 35Ja he lähtivät Abronasta ja leiriytyivät Esjon-Geberiin. 36
33:36
4. Moos. 20:1
Ja he lähtivät Esjon-Geberistä ja leiriytyivät Siinin erämaahan, se on Kaadekseen. 37
33:37
4. Moos. 20:22
Ja he lähtivät Kaadeksesta ja leiriytyivät Hoorin vuoren juurelle, Edomin maan rajalle.

38

33:38
4. Moos. 20:25
5. Moos. 10:6
5. Moos. 32:50
Ja pappi Aaron nousi Hoorin vuorelle Herran käskyn mukaan ja kuoli siellä neljäntenäkymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, viidennessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä. 39Ja Aaron oli sadan kahdenkymmenen kolmen vuoden vanha kuollessaan Hoorin vuorella.

40

33:40
4. Moos. 21:1
Mutta Aradin kuningas, kanaanilainen, joka asui Kanaanin maan eteläosassa, sai kuulla israelilaisten tulosta.

41

33:41
4. Moos. 21:4
Ja he lähtivät Hoorin vuorelta ja leiriytyivät Salmonaan. 42Ja he lähtivät Salmonasta ja leiriytyivät Puunoniin. 43Ja he lähtivät Puunonista ja leiriytyivät Oobotiin. 44
33:44
4. Moos. 21:11
Ja he lähtivät Oobotista ja leiriytyivät Iije-Abarimiin Mooabin rajalle. 45Ja he lähtivät Iijimistä ja leiriytyivät Diibon-Gaadiin. 46Ja he lähtivät Diibon-Gaadista ja leiriytyivät Almon-Diblataimiin. 47Ja he lähtivät Almon-Diblataimista ja leiriytyivät Abarimin vuoristoon vastapäätä Neboa. 48
33:48
4. Moos. 22:1
Ja he lähtivät Abarimin vuoristosta ja leiriytyivät Mooabin arolle Jordanin rantaan, Jerikon kohdalle. 49Ja Jordanin rannalla heidän leirinsä ulottui Beet-Jesimotista aina Aabel-Sittimiin asti Mooabin arolle.

50Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen: 51"Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan, 52

33:52
2. Moos. 23:32
2. Moos. 34:12
5. Moos. 7:2
niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa. 53Ottakaa sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan. 54
33:54
4. Moos. 26:53
Joos. 14:1
Ja jakakaa maa keskenänne arvalla sukujenne mukaan; suuremmalle antakaa suurempi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa. Kukin saakoon perintöosansa siinä, mihin arpa sen hänelle määrää; isienne sukukuntien mukaan jakakaa maa keskenänne. 55
33:55
Joos. 23:13
Tuom. 2:3
Mutta jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte. 56Ja silloin minä teen teille, niinkuin aioin tehdä heille."

34

34 LUKU.

Luvatun maan rajat. Jaon toimittajat määrätään.

341Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 2"Käske israelilaisia ja sano heille: Kun te tulette Kanaanin maahan — se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin maa äärestä ääreen — 3

34:3
1. Moos. 14:3
Joos. 15:1
niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä 4ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin 5ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen. 6Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suuri meri; tämä olkoon läntisenä rajananne. 7Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen; 8Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin. 9Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne. 10Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin; 11Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella. 12Sitten raja yhtyköön Jordaniin ja päättyköön Suolamereen. Tämä on oleva teidän maanne rajoineen yltympäri."

13Ja Mooses käski israelilaisia sanoen: "Tämä on se maa, joka teidän on jaettava arvalla keskenänne ja jonka Herra määräsi annettavaksi yhdeksälle ja puolelle sukukunnalle. 14

34:14
4. Moos. 32:33
Sillä ruubenilaisten sukukunta perhekunnittain ja gaadilaisten sukukunta perhekunnittain ja toinen puoli Manassen sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa. 15Nämä kaksi ja puoli sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa tällä puolella Jordania Jerikon kohdalla, itään päin, auringon nousuun päin."

16Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 17

34:17
Joos. 14:1
Joos. 21:1
"Nämä ovat niiden miesten nimet, joiden on jaettava teille se maa: pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika; 18ja näiden lisäksi valitkaa päämies kustakin sukukunnasta maata jakamaan. 19Nämä ovat niiden miesten nimet: Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika; 20simeonilaisten sukukunnasta Semuel, Ammihudin poika; 21Benjaminin sukukunnasta Elidad, Kislonin poika; 22daanilaisten sukukunnasta päämies Bukki, Joglin poika; 23joosefilaisista, manasselaisten sukukunnasta, päämies Hanniel, Eefodin poika; 24efraimilaisten sukukunnasta päämies Kemuel, Siftanin poika; 25sebulonilaisten sukukunnasta päämies Elisafan, Parnakin poika; 26isaskarilaisten sukukunnasta päämies Paltiel, Assanin poika; 27asserilaisten sukukunnasta päämies Ahihud, Selomin poika, 28ja naftalilaisten sukukunnasta Pedahel, Ammihudin poika."

29Nämä olivat ne, jotka Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaanin maan.