Raamattu 1933/-38 (KR38)
24

24 LUKU.

Bileam siunaa jälleen Israelin, mutta kiroaa Amalekin ja muutamat muut kansat.

241

24:1
4. Moos. 23:3,15
Kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle otollista, ei hän enää mennyt niinkuin aina ennen ennusmerkkejä etsimään, vaan käänsi kasvonsa erämaahan. 2Ja kun Bileam nosti silmänsä ja näki Israelin leiriytyneenä heimokunnittain, niin Jumalan Henki tuli häneen. 3Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Näin puhuu Bileam, Beorin poika,

näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.

4Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen,

joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä,

joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan.

5Kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob,

sinun asuinsijasi, Israel!

6Niinkuin laajat purolaaksot,

niinkuin puutarhat virran varrella,

niinkuin aloepuut, Herran istuttamat,

niinkuin setripuut vesien vierillä!

7

24:7
1. Sam. 15:8
Jes. 58:11
Vettä läikkyy sen vesisangoista,

ja sen laihot saavat runsaasti vettä.

Agagia mahtavampi on sen kuningas,

ylhäinen sen kuningasvalta.

8

24:8
4. Moos. 23:22
Jumala vei sen pois Egyptistä;

sen sarvet ovat kuin villihärän.

Se syö suuhunsa viholliskansat,

heidän luunsa se murskaa

ja lävistää heidät nuolillansa.

9

24:9
1. Moos. 49:9
4. Moos. 23:24
Se on kyyristynyt,

se on laskeutunut maahan kuin leijona,

niinkuin naarasleijona — kuka uskaltaa sitä häiritä?

Siunattu olkoon, joka sinua siunaa,

kirottu, joka sinua kiroaa!"

10Silloin Baalak vihastui Bileamiin ja löi kätensä yhteen. Ja Baalak sanoi Bileamille: "Minä kutsuin sinut vihollisiani kiroamaan, ja nyt sinä olet siunannut heidät jo kolme kertaa. 11Mene tiehesi! Minä aioin sinua runsaasti palkita, mutta katso, Herra on sinulta palkan kieltänyt." 12Bileam vastasi Baalakille: "Enkö minä jo sanonut sinun sanansaattajillesi, jotka lähetit luokseni: 13

24:13
4. Moos. 22:18,38
'Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi rikkoa Herran käskyä, en tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää, en pahaa'. Minkä Herra puhuu, sen minäkin puhun. 14Ja nyt minä lähden kansani tykö, mutta sitä ennen minä ilmoitan sinulle, mitä tämä kansa on tekevä sinun kansallesi aikojen lopulla." 15Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Näin puhuu Bileam, Beorin poika,

näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.

16Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen

ja saa tietonsa Korkeimmalta,

joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä,

joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan:

17

24:17
2. Sam. 8:2
Jer. 48:45
Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt,

minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä.

Tähti nousee Jaakobista,

ja valtikka kohoaa Israelista.

Se ruhjoo Mooabilta ohimot,

päälaen kaikilta Seetin pojilta.

18

24:18
2. Sam. 8:14
Obad. 1:18
Ja Edomista tulee alusmaa,

Seir joutuu vihollistensa omaksi;

mutta Israel tekee väkeviä tekoja.

19Ja Jaakobista tulee valtias,

hän hävittää kaupungeista niihin pelastuneet."

20

24:20
2. Moos. 17:8
1. Sam. 15:7
Ja kun hän näki Amalekin, niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Kansakunnista ensimmäinen on Amalek,

mutta sen loppu on perikato".

21Ja kun hän näki keeniläiset, niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Järkkymätön on sinun asumuksesi,

ja kalliolle on pesäsi pantu.

22Mutta sittenkin Kain hävitetään:

ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vangiksi."

23Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Voi! Kuka jää enää elämään,

kun Jumala tämän tekee!

24Laivoja saapuu kittiläisten suunnalta,

ja ne kurittavat Assurin ja kurittavat Eeberin.

Hänkin on perikadon oma."

25Senjälkeen Bileam nousi, lähti matkaan ja palasi kotiinsa; ja myöskin Baalak lähti tiehensä.

25

25 LUKU.

Israelin lankeemus Sittimissä. Piinehaan kosto.

251Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa. 2Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. 3

25:3
5. Moos. 4:3
Joos. 22:17
Hoos. 9:10
Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan. 4Ja Herra sanoi Moosekselle: "Ota kansan kaikki päämiehet ja lävistä heidät paaluihin Herralle, vasten aurinkoa, että Herran vihan hehku kääntyisi pois Israelista". 5
25:5
2. Moos. 18:25
Niin Mooses sanoi Israelin tuomareille: "Surmatkoon jokainen miehistään ne, jotka ovat antautuneet palvelemaan Baal-Peoria".

6Ja katso, muuan mies israelilaisista tuli ja toi veljiensä luo midianilaisen naisen, Mooseksen ja kaiken israelilaisten seurakunnan nähden, kun nämä olivat itkemässä ilmestysmajan ovella. 7

25:7
Ps. 106:30
Kun Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, näki sen, nousi hän kansan keskeltä ja otti keihään käteensä 8ja seurasi tuota Israelin miestä makuusuojaan ja lävisti heidät molemmat, Israelin miehen ja sen naisen, vatsan kohdalta. Silloin taukosi israelilaisilta vitsaus. 9
25:9
1. Kor. 10:8
Ja niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli kaksikymmentäneljä tuhatta.

10Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 11"Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on kääntänyt minun vihani pois israelilaisista, kun hän on kiivaillut minun puolestani heidän keskuudessaan, niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista. 12Sano siis: Katso, minä teen hänen kanssansa liiton hänen menestymiseksensä. 13Ja se tulee hänelle ja hänen jälkeläisillensä ikuiseksi pappeuden liitoksi, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja toimitti sovituksen israelilaisille."

14Ja surmatun Israelin miehen nimi, sen, joka surmattiin midianilaisen naisen kanssa, oli Simri, simeonilaisen perhekunta-päämiehen Saalun poika. 15

25:15
4. Moos. 31:8
Ja surmatun midianilais-naisen nimi oli Kosbi, Suurin, midianilaisen perhekunnan heimopäällikön, tytär.

16Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 17

25:17
4. Moos. 31:2
"Ahdistakaa midianilaisia ja tuhotkaa heidät. 18Sillä he ahdistivat teitä viekkailla juonillansa, joilla he houkuttelivat teidät Peorin ja sisarensa Kosbin, midianilaisen päämiehen tyttären, ansaan, hänen, joka surmattiin Peorin vuoksi tapahtuneen vitsauksen päivänä."

26

26 LUKU.

Israelin katselmus pidetään Mooabin arolla.

261Tämän vitsauksen jälkeen Herra puhui Moosekselle ja Eleasarille, pappi Aaronin pojalle, sanoen: 2

26:2
4. Moos. 1:2
"Laskekaa koko israelilaisten seurakunnan väkiluku, kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat, perhekunnittain, kaikki Israelin sotakelpoiset miehet". 3Ja Mooses ja pappi Eleasar puhuivat heille Mooabin arolla Jordanin luona, Jerikon kohdalla, sanoen: 4"Kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat laskettakoon", niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Ja israelilaiset, jotka olivat lähteneet Egyptin maasta, olivat:

5Ruuben, Israelin esikoinen; Ruubenin jälkeläisiä olivat: Hanokista hanokilaisten suku, Pallusta pallulaisten suku, 6Hesronista hesronilaisten suku, Karmista karmilaisten suku. 7Nämä olivat ruubenilaisten suvut. Ja katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentäkolme tuhatta seitsemänsataa kolmekymmentä. 8Ja Pallun poika oli Eliab. 9

26:9
4. Moos. 16:1
Ps. 106:17
Ja Eliabin pojat olivat Nemuel ja Daatan ja Abiram. Nämä olivat ne kansan edusmiehet Daatan ja Abiram, jotka taistelivat Moosesta ja Aaronia vastaan Koorahin joukossa ja taistelivat Herraa vastaan, 10jolloin maa avasi kitansa ja nielaisi heidät ja Koorahin, silloin kun hänen joukkonsa kuoli ja tuli kulutti kaksisataa viisikymmentä miestä; ja heistä tuli varoitusmerkki. 11Mutta Koorahin pojat eivät kuolleet.

12Simeonin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Nemuelista nemuelilaisten suku, Jaaminista jaaminilaisten suku, Jaakinista jaakinilaisten suku, 13Serahista serahilaisten suku, Saulista saulilaisten suku. 14Nämä olivat simeonilaisten suvut, kaksikymmentäkaksi tuhatta kaksisataa.

15Gaadin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Sefonista sefonilaisten suku, Haggista haggilaisten suku, Suunista suunilaisten suku, 16Osnista osnilaisten suku, Eeristä eeriläisten suku, 17Arodista arodilaisten suku, Arelista arelilaisten suku. 18Nämä olivat Gaadin jälkeläisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentä tuhatta viisisataa.

19

26:19
1. Moos. 38:7
1. Moos. 46:12
Juudan poikia olivat Eer ja Oonan, mutta Eer ja Oonan kuolivat Kanaanin maassa. 20Ja Juudan jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Seelasta seelalaisten suku, Pereksestä perekseläisten suku, Serahista serahilaisten suku. 21Ja Pereksen jälkeläisiä olivat: Hesronista hesronilaisten suku, Haamulista haamulilaisten suku. 22Nämä olivat Juudan suvut; katselmuksessa olleita oli heitä seitsemänkymmentäkuusi tuhatta viisisataa.

23Isaskarin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Toolasta toolalaisten suku, Puvvasta puunilaisten suku, 24Jaasubista jaasubilaisten suku, Simronista simronilaisten suku. 25Nämä olivat Isaskarin suvut; katselmuksessa olleita oli heitä kuusikymmentäneljä tuhatta kolmesataa.

26Sebulonin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Seredistä serediläisten suku, Eelonista eelonilaisten suku, Jahlelista jahlelilaisten suku. 27Nämä olivat sebulonilaisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä kuusikymmentä tuhatta viisisataa.

28Joosefin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat Manasse ja Efraim. 29

26:29
Joos. 17:1
Manassen jälkeläisiä olivat: Maakirista maakirilaisten suku. Ja Maakirille syntyi Gilead; Gileadista on gileadilaisten suku. 30Nämä olivat Gileadin jälkeläisiä: Iieseristä iieseriläisten suku, Helekistä helekiläisten suku; 31Asrielista asrielilaisten suku, Sekemistä sekemiläisten suku; 32Semidasta semidalaisten suku, Heeferistä heeferiläisten suku. 33
26:33
4. Moos. 27:1
4. Moos. 36:2
Joos. 17:3
Mutta Selofhadilla, Heeferin pojalla, ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Selofhadin tyttärien nimet olivat: Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa. 34Nämä olivat Manassen suvut; katselmuksessa olleita oli heitä viisikymmentäkaksi tuhatta seitsemänsataa. 35Ja nämä olivat Efraimin jälkeläisiä, sukujensa mukaan: Suutelahista suutelahilaisten suku, Bekeristä bekeriläisten suku, Tahanista tahanilaisten suku. 36Nämä olivat Suutelahin jälkeläisiä: Eeranista eeranilaisten suku. 37Nämä olivat efraimilaisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä kolmekymmentäkaksi tuhatta viisisataa. Nämä olivat Joosefin jälkeläiset sukujensa mukaan.

38Benjaminin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Belasta belalaisten suku, Asbelista asbelilaisten suku, Ahiramista ahiramilaisten suku, 39Sefufamista suufamilaisten suku, Huufamista huufamilaisten suku. 40Mutta Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman: Ardista ardilaisten suku, Naamanista naamilaisten suku. 41Nämä olivat Benjaminin jälkeläiset sukujensa mukaan; ja katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentäviisi tuhatta kuusisataa.

42Nämä olivat Daanin jälkeläisiä, sukujensa mukaan: Suuhamista suuhamilaisten suku. Nämä ovat Daanin suvut sukujensa mukaan. 43Kaikista suuhamilaisten suvuista oli katselmuksessa olleita kuusikymmentäneljä tuhatta neljäsataa.

44Asserin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Jimnasta jimnalaisten suku, Jisvistä jisviläisten suku, Beriasta berialaisten suku. 45Berian jälkeläisiä olivat: Heeberistä heeberiläisten suku, Malkielista malkielilaisten suku. 46Mutta Asserin tyttären nimi oli Serah. 47Nämä olivat asserilaisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä viisikymmentäkolme tuhatta neljäsataa.

48Naftalin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Jahselista jahselilaisten suku, Guunista guunilaisten suku; 49Jeeseristä jeeseriläisten suku, Sillemistä sillemiläisten suku. 50Nämä olivat Naftalin suvut sukujensa mukaan; ja katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentäviisi tuhatta neljäsataa.

51

26:51
2. Moos. 12:37
4. Moos. 2:32
Nämä olivat katselmuksessa olleet israelilaiset: kuusisataayksi tuhatta seitsemänsataa kolmekymmentä.

52Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 53"Näille jaettakoon maa perintöosiksi nimien lukumäärän mukaan. 54

26:54
4. Moos. 33:54
Isommalle suvulle anna isompi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa; kullekin annettakoon perintöosa katselmuksessa olleiden määrän mukaan. 55Mutta maa jaettakoon arvalla. Isiensä heimojen nimien mukaan he saakoot perintöosansa. 56Arvan määräyksen mukaan jaettakoon perintöosat suurilukuisten ja vähälukuisten heimojen kesken."

57

26:57
2. Moos. 6:16
4. Moos. 3:17
Ja nämä olivat Leevin katselmuksessa olleet, sukujensa mukaan: Geersonista geersonilaisten suku, Kehatista kehatilaisten suku, Merarista merarilaisten suku. 58Nämä olivat leeviläisten suvut: libniläisten suku, hebronilaisten suku, mahlilaisten suku, muusilaisten suku, koorahilaisten suku. Ja Kehatille oli syntynyt Amram. 59
26:59
2. Moos. 6:20
Ja Amramin vaimon nimi oli Jookebed, Leevin tytär, joka oli Leeville syntynyt Egyptissä. Ja hän synnytti Amramille Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin. 60Ja Aaronille syntyi Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar. 61
26:61
3. Moos. 10:1
3. Moos. 16:1
4. Moos. 3:4
1. Aik. 24:2
Mutta Naadab ja Abihu kuolivat, kun toivat vierasta tulta Herran eteen. 62Ja katselmuksessa olleita oli heitä kaksikymmentäkolme tuhatta, kaikki miehenpuolia, kuukauden vanhoja ja sitä vanhempia. Sillä heistä ei pidetty katselmusta yhdessä muiden israelilaisten kanssa, koska heille ei annettu perintöosaa israelilaisten keskuudessa.

63Nämä olivat siinä israelilaisten katselmuksessa, jonka Mooses ja pappi Eleasar pitivät Mooabin arolla lähellä Jordania, Jerikon kohdalla. 64

26:64
4. Moos. 1:18
Eikä heidän joukossaan ollut ketään siinä israelilaisten katselmuksessa ollutta, jonka Mooses ja pappi Aaron olivat pitäneet Siinain erämaassa. 65
26:65
4. Moos. 14:29
4. Moos. 32:10
1. Kor. 10:5
Sillä Herra oli heille sanonut, että heidän oli kuoltava erämaassa. Eikä heistä jäänyt ketään, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika.