Raamattu 1933/-38 (KR38)
22

22 LUKU.

Baalak kutsuu Bileamin kiroamaan Israelin.

221Sitten israelilaiset lähtivät liikkeelle ja leiriytyivät Mooabin arolle, Jordanin tuolle puolelle, Jerikon kohdalle.

2Mutta Baalak, Sipporin poika, näki kaiken, mitä Israel oli tehnyt amorilaisille. 3Ja Mooab pelkäsi tätä kansaa suuresti, kun sitä oli niin paljon; ja Mooab kauhistui israelilaisia. 4Mooab sanoi Midianin vanhimmille: "Nyt tuo lauma syö puhtaaksi kaiken meidän ympäriltämme, niinkuin härkä syö kedon vihannuuden". Ja Baalak, Sipporin poika, oli Mooabin kuninkaana siihen aikaan. 5

22:5
Joos. 24:9
Miika 6:5
Hän lähetti sanansaattajat Bileamin, Beorin pojan, tykö Petoriin, joka on Eufrat-virran varrella, heimolaistensa maahan, kutsumaan häntä ja käski sanoa hänelle: "Katso, Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kansa; katso, se on tulvinut yli maan ja asettunut minua lähelle. 6Tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa, sillä se on minua väkevämpi; ehkä minä sitten saan sen voitetuksi ja karkoitetuksi maasta. Sillä minä tiedän, että jonka sinä siunaat, se on siunattu, ja jonka sinä kiroat, se on kirottu."

7

22:7
2. Piet. 2:15
Juud. 1:11
Niin Mooabin vanhimmat ja Midianin vanhimmat lähtivät matkaan, tietäjänpalkka mukanansa. Ja kun he saapuivat Bileamin luo, puhuivat he hänelle Baalakin sanat. 8Hän vastasi heille: "Viipykää täällä tämä yö, niin minä annan teille vastauksen sen mukaan, kuin Herra minulle puhuu". Silloin jäivät mooabilaisten päämiehet Bileamin luo. 9Niin Jumala tuli Bileamin tykö ja kysyi: "Keitä ovat ne miehet, jotka ovat sinun luonasi?" 10Bileam vastasi Jumalalle: "Baalak, Sipporin poika, Mooabin kuningas, on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan: 11'Katso, kansa on lähtenyt Egyptistä ja on tulvinut yli maan; tule siis, kiroa se minun puolestani, ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun sitä vastaan ja karkoittaa sen'". 12Mutta Jumala sanoi Bileamille: "Älä mene heidän kanssaan äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu". 13Niin Bileam nousi aamulla ja sanoi Baalakin päämiehille: "Menkää takaisin maahanne, sillä Herra ei ole sallinut minun lähteä teidän kanssanne". 14Silloin nousivat Mooabin päämiehet ja tulivat Baalakin luo ja sanoivat: "Bileam ei suostunut lähtemään meidän kanssamme".

15Mutta Baalak lähetti uudestaan päämiehiä matkaan, vielä useampia ja arvokkaampia kuin edelliset. 16Ja he saapuivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle: "Näin sanoo Baalak, Sipporin poika: 'Älä kieltäydy tulemasta minun luokseni. 17Sillä minä palkitsen sinut ylenpalttisesti ja teen kaiken, mitä minulta vaadit; tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa.'" 18

22:18
4. Moos. 24:13
Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: "Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. 19Mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi, saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo." 20Niin Jumala tuli Bileamin tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Jos nämä miehet ovat tulleet kutsumaan sinua, niin nouse ja lähde heidän kanssaan, mutta tee vain se, mitä minä sinulle sanon". 21Ja Bileam nousi aamulla, satuloi aasintammansa ja lähti matkaan Mooabin päämiesten kanssa.

22Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha, ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä, hänen ratsastaessaan aasintammallaan, kaksi palvelijaa mukanansa. 23Kun aasintamma näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä, niin se poikkesi tieltä ja meni peltoon. Mutta Bileam löi aasintammaa palauttaaksensa sen tielle. 24Sitten Herran enkeli asettui solaan viinitarhojen välille, jossa oli kiviaita kummallakin puolella. 25Kun aasintamma näki Herran enkelin, niin se painautui aitaan ja likisti Bileamin jalkaa aitaa vasten. Ja hän löi sitä vielä kerran. 26Silloin Herran enkeli taas meni edemmäs ja asettui ahtaaseen paikkaan, jossa ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. 27Kun aasintamma näki Herran enkelin, laskeutui se maahan Bileamin alla. Silloin Bileamin viha syttyi, ja hän löi aasintammaa sauvalla. 28Niin Herra avasi aasintamman suun, ja se sanoi Bileamille: "Mitä minä olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua jo kolmannen kerran?" 29Bileam vastasi aasintammalle: "Sinä olet pitänyt minua pilkkanasi. Olisipa minulla miekka kädessäni, niin nyt minä sinut tappaisin." 30Mutta aasintamma sanoi Bileamille: "Enkö minä ole sinun aasintammasi, jolla olet ratsastanut kaiken aikasi tähän päivään asti? Onko minun ollut tapana tehdä sinulle näin?" Hän vastasi: "Ei". 31Niin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä. Silloin hän kumartui ja heittäytyi kasvoilleen. 32Niin Herran enkeli sanoi hänelle: "Minkätähden olet lyönyt aasintammaasi jo kolme kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani. 33Mutta aasintamma näki minut ja on väistynyt minun edestäni jo kolme kertaa. Ja jos se ei olisi väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään." 34Niin Bileam vastasi Herran enkelille: "Minä olen tehnyt syntiä; sillä minä en tiennyt, että sinä olit asettunut minua vastaan tielle. Mutta jos tämä ei ole sinulle mieleen, niin minä nyt palaan takaisin." 35Mutta Herran enkeli sanoi Bileamille: "Mene näiden miesten kanssa, mutta puhu ainoastaan se, minkä minä sinulle puhun". Niin Bileam lähti Baalakin päämiesten kanssa.

36Kun Baalak kuuli, että Bileam oli tulossa, meni hän häntä vastaan Iir-Mooabiin, joka on Arnonia pitkin kulkevalla rajalla, uloimmalla rajalla. 37Ja Baalak sanoi Bileamille: "Enkö minä vartavasten lähettänyt kutsumaan sinua? Minkätähden et tahtonut tulla minun luokseni? Enkö minä muka voi sinua palkita?" 38Mutta Bileam vastasi Baalakille: "Olenhan minä nyt tullut sinun luoksesi. Mutta onko minun vallassani puhua mitään? Minkä Jumala panee minun suuhuni, sen minä puhun." 39Niin Bileam lähti Baalakin kanssa, ja he saapuivat Kirjat-Husotiin. 40Ja Baalak teurasti raavaita ja lampaita ja lähetti ne Bileamille ja päämiehille, jotka olivat hänen luonansa. 41Mutta seuraavana aamuna Baalak otti Bileamin mukaansa ja vei hänet Baamot-Baalin kukkulalle, josta hän näki reunimmaisen osan tuota kansaa.

23

23 LUKU.

Bileam siunaa Israelin.

231Ja Bileam sanoi Baalakille: "Rakenna minulle tähän seitsemän alttaria ja hanki minulle tänne seitsemän härkää ja seitsemän oinasta". 2Niin Baalak teki, niinkuin Bileam käski. Ja Baalak ja Bileam uhrasivat härän ja oinaan kullakin alttarilla. 3Niin Bileam sanoi Baalakille: "Asetu tähän polttouhrisi ääreen, minä menen tuonne; ehkä minä saan kohdata Herran. Minkä hän minulle näyttää, sen minä ilmoitan sinulle." Ja hän meni eräälle autiolle kukkulalle. 4Ja Jumala tuli ja kohtasi Bileamin. Silloin tämä sanoi hänelle: "Seitsemän alttaria minä olen pannut kuntoon ja olen uhrannut härän ja oinaan kullakin alttarilla". 5Ja Herra pani sanat Bileamin suuhun ja sanoi: "Palaja Baalakin luo ja puhu hänelle näin". 6Niin hän palasi hänen luoksensa, ja hän seisoi siinä polttouhrinsa ääressä, hän ja kaikki Mooabin päämiehet. 7

23:7
5. Moos. 23:4
Niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Aramista nouti minut Baalak,

idän vuorilta Mooabin kuningas:

'Tule, kiroa minun puolestani Jaakob,

tule ja sadattele Israelia'.

8Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa,

kuinka sadattelisin sitä, jota ei Herra sadattele?

9Minä näen sen kallioiden huipulta,

minä katselen sitä kukkuloilta:

katso, se on erillään asuva kansa,

se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon.

10

23:10
1. Moos. 13:16
1. Moos. 28:14
Kuka mittaa Jaakobin hiekkajyväset,

kuka Israelin tomuhiukkasten luvun?

Suotakoon minun kuolla oikeamielisten kuolema,

olkoon minun loppuni niinkuin heidän."

11Silloin Baalak sanoi Bileamille: "Mitä oletkaan minulle tehnyt! Minä toin sinut tänne vihollisiani kiroamaan, ja katso, nyt sinä heidät siunaat!" 12Mutta hän vastasi ja sanoi: "Eikö minun ole tarkoin puhuttava se, minkä Herra panee minun suuhuni?"

13Niin Baalak sanoi hänelle: "Tule minun kanssani toiseen paikkaan, josta voit nähdä sen kansan, kuitenkin ainoastaan sen äärimmäisen reunan, et sitä kokonaisuudessaan, ja kiroa se minun puolestani sieltä". 14Ja hän vei hänet Vartijakedolle Pisga-vuoren huipulle ja rakensi siihen seitsemän alttaria ja uhrasi härän ja oinaan kullakin alttarilla. 15Sitten Bileam sanoi Baalakille: "Asetu tähän polttouhrisi ääreen, ehkä hän kohtaa minua tuolla". 16Niin Herra tuli kohtaamaan Bileamia, pani sanat hänen suuhunsa ja sanoi: "Palaja Baalakin luo ja puhu hänelle näin". 17Niin hän tuli hänen luoksensa, ja hän seisoi siinä polttouhrinsa ääressä, Mooabin päämiehet kanssansa. Baalak kysyi häneltä: "Mitä Herra puhui?" 18Niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Nouse, Baalak, ja kuule!

Kuuntele minua, sinä Sipporin poika!

19

23:19
1. Sam. 15:29
Tiit. 1:2
Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi,

eikä ihmislapsi, että hän katuisi.

Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi,

puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?

20Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata:

hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa.

21Ei havaita vaivaa Jaakobissa

eikä nähdä onnettomuutta Israelissa;

Herra, hänen Jumalansa, on hänen kanssansa,

riemuhuuto kuninkaalle kaikuu siellä.

22

23:22
4. Moos. 24:8
5. Moos. 33:17
Jumala vei sen pois Egyptistä;

sen sarvet ovat kuin villihärän.

23Sillä ei ole noituutta Jaakobissa

eikä tavata taikuutta Israelissa.

Aikanansa ilmoitetaan Jaakobille ja Israelille,

mitä Jumala on tekevä.

24

23:24
1. Moos. 49:9
4. Moos. 24:9
Katso, se on kansa,

joka nousee kuin naarasleijona,

joka kohoaa kuin leijona.

Ei se paneudu levolle, ennenkuin on saalista syönyt

ja juonut surmattujen verta."

25Mutta Baalak sanoi Bileamille: "Älä kiroa sitä äläkä siunaa sitä". 26Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakille: "Enkö minä puhunut sinulle näin: 'Kaikki, mitä Herra sanoo, on minun tehtävä'?"

27Niin Baalak sanoi Bileamille: "Tule, minä vien sinut toiseen paikkaan; ehkäpä on Jumalan silmissä otollista, että kiroat kansan minun puolestani sieltä". 28Ja Baalak vei Bileamin Peor-vuoren huipulle, joka kohoaa yli erämaan. 29Sitten Bileam sanoi Baalakille: "Rakenna minulle tähän seitsemän alttaria ja hanki minulle tänne seitsemän härkää ja seitsemän oinasta". 30Ja Baalak teki, niinkuin Bileam käski, ja uhrasi härän ja oinaan kullakin alttarilla.

24

24 LUKU.

Bileam siunaa jälleen Israelin, mutta kiroaa Amalekin ja muutamat muut kansat.

241

24:1
4. Moos. 23:3,15
Kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle otollista, ei hän enää mennyt niinkuin aina ennen ennusmerkkejä etsimään, vaan käänsi kasvonsa erämaahan. 2Ja kun Bileam nosti silmänsä ja näki Israelin leiriytyneenä heimokunnittain, niin Jumalan Henki tuli häneen. 3Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Näin puhuu Bileam, Beorin poika,

näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.

4Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen,

joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä,

joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan.

5Kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob,

sinun asuinsijasi, Israel!

6Niinkuin laajat purolaaksot,

niinkuin puutarhat virran varrella,

niinkuin aloepuut, Herran istuttamat,

niinkuin setripuut vesien vierillä!

7

24:7
1. Sam. 15:8
Jes. 58:11
Vettä läikkyy sen vesisangoista,

ja sen laihot saavat runsaasti vettä.

Agagia mahtavampi on sen kuningas,

ylhäinen sen kuningasvalta.

8

24:8
4. Moos. 23:22
Jumala vei sen pois Egyptistä;

sen sarvet ovat kuin villihärän.

Se syö suuhunsa viholliskansat,

heidän luunsa se murskaa

ja lävistää heidät nuolillansa.

9

24:9
1. Moos. 49:9
4. Moos. 23:24
Se on kyyristynyt,

se on laskeutunut maahan kuin leijona,

niinkuin naarasleijona — kuka uskaltaa sitä häiritä?

Siunattu olkoon, joka sinua siunaa,

kirottu, joka sinua kiroaa!"

10Silloin Baalak vihastui Bileamiin ja löi kätensä yhteen. Ja Baalak sanoi Bileamille: "Minä kutsuin sinut vihollisiani kiroamaan, ja nyt sinä olet siunannut heidät jo kolme kertaa. 11Mene tiehesi! Minä aioin sinua runsaasti palkita, mutta katso, Herra on sinulta palkan kieltänyt." 12Bileam vastasi Baalakille: "Enkö minä jo sanonut sinun sanansaattajillesi, jotka lähetit luokseni: 13

24:13
4. Moos. 22:18,38
'Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi rikkoa Herran käskyä, en tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää, en pahaa'. Minkä Herra puhuu, sen minäkin puhun. 14Ja nyt minä lähden kansani tykö, mutta sitä ennen minä ilmoitan sinulle, mitä tämä kansa on tekevä sinun kansallesi aikojen lopulla." 15Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Näin puhuu Bileam, Beorin poika,

näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.

16Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen

ja saa tietonsa Korkeimmalta,

joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä,

joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan:

17

24:17
2. Sam. 8:2
Jer. 48:45
Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt,

minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä.

Tähti nousee Jaakobista,

ja valtikka kohoaa Israelista.

Se ruhjoo Mooabilta ohimot,

päälaen kaikilta Seetin pojilta.

18

24:18
2. Sam. 8:14
Obad. 1:18
Ja Edomista tulee alusmaa,

Seir joutuu vihollistensa omaksi;

mutta Israel tekee väkeviä tekoja.

19Ja Jaakobista tulee valtias,

hän hävittää kaupungeista niihin pelastuneet."

20

24:20
2. Moos. 17:8
1. Sam. 15:7
Ja kun hän näki Amalekin, niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Kansakunnista ensimmäinen on Amalek,

mutta sen loppu on perikato".

21Ja kun hän näki keeniläiset, niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Järkkymätön on sinun asumuksesi,

ja kalliolle on pesäsi pantu.

22Mutta sittenkin Kain hävitetään:

ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vangiksi."

23Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi:

"Voi! Kuka jää enää elämään,

kun Jumala tämän tekee!

24Laivoja saapuu kittiläisten suunnalta,

ja ne kurittavat Assurin ja kurittavat Eeberin.

Hänkin on perikadon oma."

25Senjälkeen Bileam nousi, lähti matkaan ja palasi kotiinsa; ja myöskin Baalak lähti tiehensä.