Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Hopeatorvien käyttö. Lähtö Siinailta.

101Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 2"Tee itsellesi kaksi hopeatorvea, tee ne kohotakoista tekoa, käyttääksesi niitä kansan kokoonkutsumiseen ja leirien liikkeelle-panemiseen. 3Kun niihin molempiin puhalletaan, kokoontukoon sinun luoksesi koko kansa ilmestysmajan oven eteen. 4Mutta kun ainoastaan toiseen puhalletaan, kokoontukoot sinun luoksesi ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet. 5Mutta kun puhallatte hälytyssoiton, silloin lähtekööt itään päin leiriytyneet leirit liikkeelle. 6Ja kun toistamiseen puhallatte hälytyssoiton, lähtekööt etelään päin leiriytyneet leirit liikkeelle. Hälytyssoitto puhallettakoon liikkeelle lähdettäessä. 7Mutta seurakuntaa kokoonkutsuttaessa puhaltakaa torveen, hälytyssoittoa soittamatta. 8Ja Aaronin pojat, papit, puhaltakoot näitä torvia. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. 9

10:9
2. Aik. 13:12
Ja kun te maassanne lähdette taisteluun vihollista vastaan, joka teitä ahdistaa, niin soittakaa torvilla hälytys; silloin te muistutte Herran, teidän Jumalanne, mieleen ja pelastutte vihollisistanne. 10
10:10
2. Aik. 7:6
Ps. 81:4
Ja ilopäivinänne sekä juhlinanne ynnä uudenkuun päivinä puhaltakaa torviin uhratessanne poltto- ja yhteysuhrejanne, niin ne saattavat teidän Jumalanne muistamaan teitä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

11Toisen vuoden toisen kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä pilvi kohosi lain asumuksen päältä. 12Silloin israelilaiset lähtivät liikkeelle, leiri leirin jälkeen, Siinain erämaasta; ja pilvi pysähtyi Paaranin erämaassa. 13Niin he ensi kerran lähtivät liikkeelle sillä tavoin, kuin Herra oli Mooseksen kautta käskenyt. 14

10:14
4. Moos. 2:3
Juudan jälkeläisten leirin lippukunta lähti ensimmäisenä joukkona liikkeelle osastoittain, ja tätä osastoa johti Nahson, Amminadabin poika. 15Ja Isaskarin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Netanel, Suuarin poika. 16Ja Sebulonin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Eliab, Heelonin poika. 17
10:17
4. Moos. 4:24,29
Ja kun asumus oli purettu, niin lähtivät liikkeelle Geersonin pojat ja Merarin pojat, jotka kantoivat asumusta. 18Sitten lähti Ruubenin leirin lippukunta liikkeelle osastoittain, ja tätä osastoa johti Elisur, Sedeurin poika. 19Ja Simeonin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Selumiel, Suurisaddain poika. 20Ja Gaadin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Eljasaf, Deguelin poika. 21
10:21
4. Moos. 4:4
Sitten lähtivät kehatilaiset liikkeelle kantaen pyhiä esineitä. Ja asumus pantiin pystyyn, ennenkuin he saapuivat perille. 22Sitten lähti Efraimin jälkeläisten leirin lippukunta liikkeelle osastoittain, ja tätä osastoa johti Elisama, Ammihudin poika. 23Manassen jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Gamliel, Pedasurin poika. 24Benjaminin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Abidan, Gideonin poika. 25Sitten lähti Daanin jälkeläisten leirin lippukunta liikkeelle kaikkien leirien jälkijoukkona, osastoittain, ja tätä osastoa johti Ahieser, Ammisaddain poika. 26Asserin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Pagiel, Okranin poika. 27Ja Naftalin jälkeläisten sukukuntaosastoa johti Ahira, Eenanin poika. 28Tällainen oli israelilaisten liikkeellelähtö osastoittain; niin he lähtivät liikkeelle.

29

10:29
2. Moos. 2:18
2. Moos. 3:1
2. Moos. 18:1
Ja Mooses puhui Hoobabille, midianilaisen Reguelin, Mooseksen apen, pojalle: "Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on sanonut: 'Sen minä annan teille'. Lähde meidän kanssamme, niin me palkitsemme sinut hyvin, sillä Herra on luvannut hyvää Israelille." 30Mutta hän vastasi hänelle: "En lähde, vaan minä menen omaan maahani ja sukuni luo". 31Niin Mooses sanoi: "Älä jätä meitä, sillä sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa; rupea siis meille oppaaksi. 32Jos lähdet meidän kanssamme, niin me annamme sinun saada osasi siitä hyvästä, minkä Herra meille suo."

33Niin he lähtivät liikkeelle Herran vuoren luota ja vaelsivat kolme päivänmatkaa. Ja Herran liitonarkki kulki heidän edellänsä kolme päivänmatkaa etsimässä heille levähdyspaikkaa. 34

10:34
2. Moos. 13:21
Ja Herran pilvi oli heidän päällänsä päivällä, kun he lähtivät leiristä liikkeelle. 35
10:35
2. Aik. 6:41
Ps. 68:2
Ps. 132:8
Ja kun arkki lähti liikkeelle, niin Mooses lausui:

"Nouse, Herra, hajaantukoot sinun vihollisesi,

ja sinun vihamiehesi paetkoot sinua".

36Ja kun arkki laskettiin maahan, lausui hän:

"Palaja, Herra, Israelin heimojen

kymmentuhansien tykö".