Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Rikkaiden harjoittama sorto ja sen tuomio. Herra on yhdistävä hajotetun kansan.

21

2:1
Ps. 4:5
Ps. 36:5
Voi niitä, jotka miettivät turmiota

ja valmistelevat pahaa vuoteillansa!

Aamun valjettua he sen tekevät,

sillä heillä on siihen valta.

2

2:2
2. Moos. 20:17
1. Kun. 21:1
Jes. 5:8
He himoitsevat peltoja ja ryöstävät ne,

taloja, ja ottavat ne;

he sortavat miestä ja hänen taloansa,

miestä ja hänen perintöosaansa.

3Sentähden, näin sanoo Herra:

Katso, minä mietin tätä sukua vastaan onnettomuutta:

siitä te ette saa kaulaanne irti

ettekä voi ylpeästi astella;

sillä se on oleva paha aika.

4

2:4
2. Kun. 17:24
Sinä päivänä viritetään teistä pilkkalaulu

ja veisataan valitusvirsi.

"Se on tapahtunut", sanotaan,

"me olemme perin hävitetyt,

hän on vaihtanut pois minun kansani osan.

Kuinka hän siirtää sen minulta pois!

Hän jakaa meidän peltomme luopioille."

5Sentähden ei sinulla ole oleva ketään,

joka heittäisi arpaa maaosuudesta

Herran seurakunnassa.

6

2:6
Jes. 30:10
Aam. 7:16
"Älkää saarnatko", saarnaavat he,

"sellaisista ei pidä saarnata;

eikö väisty pois häpäiseminen?"

7Onko tämä Jaakobin heimon puhetta?

Onko Herra pikavihainen?

Ovatko sellaisia hänen tekonsa?

Eivätkö hänen puheensa ole hyvät

sitä kohtaan, joka oikein vaeltaa?

8Mutta aikoja sitten on minun kansani

asettunut viholliseksi;

vaatteiden päältä te kiskotte vaipan

niiltä, jotka huoleti kulkevat,

jotka sotaa väistävät.

9Minun kansani naiset

te ajatte pois heidän kodeistansa,

jotka ovat heidän ilonsa;

heidän pieniltä lapsiltansa

te otatte minun kunniani ainiaaksi.

10

2:10
3. Moos. 18:25,28
Nouskaa ja menkää pois:

ei tässä ole leposijaa

saastutuksen tähden,

joka on saanut aikaan turmion,

parantumattoman turmion.

11

2:11
Jes. 30:10
Miika 3:5
Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi

ja petollisuudessaan valhettelisi:

"Minä saarnaan sinulle viinistä ja väkijuomasta",

siinä olisi saarnaaja tälle kansalle.

12

2:12
Jer. 31:8
Joh. 10:16
Minä tahdon tarkoin koota

sinut, Jaakob, kaikkinesi,

visusti kerätä Israelin jääneet,

saattaa heidät yhteen, niinkuin lampaat tarhaan,

niinkuin lauman laitumellensa:

on oleva ihmisten kohina!

13

2:13
Jes. 52:12
Tien aukaisija käy heidän edellänsä;

he aukaisevat tiensä, kulkevat portille

ja lähtevät siitä ulos.

Heidän kuninkaansa käy heidän edellään,

ja Herra heitä johdattaa.

3

3 LUKU.

Päämiesten ja profeettain synnit sekä niiden tuomio.

31

3:1
Jer. 5:4
Ja minä sanoin:

Kuulkaa, Jaakobin päämiehet

ja Israelin heimon ruhtinaat!

Eikö teidän tulisi tuntea oikeus,

2

3:2
Aam. 5:14
teidän, jotka vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa,

jotka raastatte ihmisten nahan heidän päältänsä

ja lihan irti heidän luistansa?

3

3:3
Ps. 14:4
Ne, jotka syövät minun kansani lihan

ja nylkevät nahan heidän päältänsä

ja murskaavat heidän luunsa,

paloittelevat niinkuin pataan,

niinkuin lihan kattilaan —

4

3:4
5. Moos. 31:18
Sananl. 1:28
Jes. 1:15
Jer. 11:11
Jer. 14:12
Hes. 8:18
kerran he huutavat Herran puoleen,

mutta hän ei vastaa heille,

vaan kätkee heiltä kasvonsa sinä aikana,

koska he ovat pahoja töitä tehneet.

5

3:5
Hes. 13:18
Miika 2:11
Näin sanoo Herra niitä profeettoja vastaan,

jotka eksyttävät minun kansaani,

jotka huutavat: "Rauha!",

kun heidän hampaissaan on purtavaa,

mutta julistavat pyhän sodan sille,

joka ei anna mitään heidän suuhunsa:

6

3:6
Aam. 8:9
Sentähden tulee teille yö, näkyjä vailla,

teille tulee pimeys, ennustelua vailla.

Aurinko laskee näiltä profeetoilta,

ja päivä heiltä pimenee.

7

3:7
3. Moos. 13:45
Näkijät joutuvat häpeään,

ja ennustelijat punastuvat.

Kaikki he peittävät partansa,

sillä Jumalan vastausta ei tule.

8Mutta minä olen täynnä voimaa,

Herran Henkeä, oikeutta ja väkevyyttä

ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset

ja Israelille sen synnit.

9Kuulkaa tämä, Jaakobin heimon päämiehet

ja Israelin heimon ruhtinaat,

te, jotka halveksitte oikeutta

ja vääristätte kaiken suoran,

10

3:10
Jer. 22:13
Hab. 2:12
rakennatte Siionia veritöillä

ja Jerusalemia vääryydellä.

11

3:11
Jer. 5:12
Jer. 7:4
Sef. 3:3
Sen päämiehet jakavat oikeutta

lahjuksia vastaan,

sen papit opettavat maksusta,

ja sen profeetat ennustelevat rahasta.

Mutta Herraan he turvautuvat, sanoen:

"Eikö Herra ole meidän keskellämme?

Ei tule meille onnettomuutta."

12

3:12
Jer. 26:18
Siitä syystä, teidän tähtenne,

Siion kynnetään pelloksi,

Jerusalem tulee kiviraunioksi

ja temppelivuori metsäkukkulaksi.

4

4 LUKU.

Herran temppelin vuori tulee rauhanvaltakunnan keskukseksi. Herran kansa vapahdetaan, pakanat nöyryytetään.

41

4:1
Ps. 68:17
Jes. 2:2
Jer. 3:17
Sak. 8:20
Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori

seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista,

ja se on oleva korkein kukkuloista,

ja sinne virtaavat kansat.

2

4:2
Ps. 110:2
Jes. 51:4
Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen:

"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,

Jaakobin Jumalan temppeliin,

että hän opettaisi meille teitänsä

ja me vaeltaisimme hänen polkujansa;

sillä Siionista lähtee laki,

Jerusalemista Herran sana."

3

4:3
Jooel 3:10
Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken,

säätää oikeutta väkeville pakanakansoille,

kaukaisiin maihin saakka.

Niin he takovat miekkansa vantaiksi

ja keihäänsä vesureiksi;

kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan,

eivätkä he enää opettele sotimaan.

4

4:4
3. Moos. 26:6
1. Kun. 4:25
Jer. 30:10
Sak. 3:10
He istuvat kukin

oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla

kenenkään peljättämättä.

Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut.

5Sillä kaikki kansat vaeltavat

jumalansa nimessä kukin,

mutta me vaellamme

Herran, meidän Jumalamme, nimessä

aina ja iankaikkisesti.

6

4:6
5. Moos. 30:3
Hes. 34:16
Sef. 3:19
Sinä päivänä, sanoo Herra,

minä tahdon koota ontuvat

ja kerätä hajalleen-ajetut

ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuutta.

7

4:7
Jes. 24:23
Jes. 60:22
Dan. 7:14
Obad. 1:21
Luuk. 1:33
Minä teen ontuvista talteenjäävät

ja kauasjoutuneista väkevän kansan.

Ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Siionin vuorella

siitä alkaen ja iankaikkisesti.

8

4:8
1. Moos. 35:21
Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula!

Sinun luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus,

tytär Jerusalemia vallinnut kuninkuus.

9

4:9
Jer. 8:19
Ja nyt — miksi sinä ääneen vaikeroit?

Eikö sinulla ole kuningasta,

onko sinun neuvonantajasi kadonnut,

koska kipu on vallannut sinut niinkuin synnyttäväisen?

10

4:10
Ps. 54:9
Vääntelehdi vain kouristuksissasi, tytär Siion,

niinkuin synnyttäjä,

sillä nyt sinun on lähdettävä ulos kaupungista

ja asuttava kedolla ja mentävä Baabeliin asti:

siellä sinut pelastetaan;

siellä lunastaa sinut Herra

vihamiestesi käsistä.

11Nyt kokoontuu sinua vastaan paljon pakanoita,

jotka sanovat: "Se saastutettakoon;

katselkoot meidän silmämme iloksensa Siionia!"

12

4:12
Jer. 51:33
Mutta he eivät tunne Herran aivoituksia

eivätkä ymmärrä hänen neuvoansa,

sillä hän kokoaa heidät

niinkuin lyhteet puimatantereelle.

13

4:13
5. Moos. 33:17
Nouse ja pui, tytär Siion,

sillä minä annan sinulle rautasarvet

ja vaskisorkat minä sinulle annan,

ja sinä survot murskaksi monet kansat.

Ja minä vihin Herralle, tuhon omaksi,

heidän väärän voittonsa,

kaiken maan Herralle heidän rikkautensa.