Raamattu 1933/-38 (KR38)

8 LUKU.

Jeesus puhdistaa pitalisen miehen 1-4, parantaa sadanpäämiehen palvelijan 5-13, Pietarin anopin ja muita sairaita 14-17, antaa neuvoja, miten häntä on seurattava 18-22, asettaa myrskyn järvellä 23-27 ja parantaa kaksi riivattua 28-34.

81Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous.

(V. 8:2-4; vert. Mark. 1:40-44; Luuk. 5:12-14)
2Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa". 3Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. 4
8:4
3. Moos. 14:2-4
3. Moos. 14:10
Matt. 9:30
Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".
(V. 8:5-13; vert. Luuk. 7:1-10)

5Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä 6ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa". 7Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet". 8

8:8
Ps. 107:20
Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. 9Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee." 10Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. 11
8:11
Jes. 60:3-4
Mal. 1:11
Luuk. 13:28-29
Ef. 3:6
Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa; 12
8:12
Matt. 13:42,50
Matt. 21:43
Matt. 22:13
Matt. 24:51
Matt. 25:30
mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." 13
8:13
Matt. 9:29
Matt. 15:28
Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: "Mene. Niinkuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." Ja palvelija parani sillä hetkellä.

(V. 8:14-17; vert. Mark. 1:29-34; Luuk. 4:38-41)

14Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. 15Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä. 16Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; 17

8:17
Jes. 53:4
1. Piet. 2:24
että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

18Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski hän lähteä toiselle rannalle.

(V. 8:19-22; vert. Luuk. 9:57-60)
19Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet". 20
8:20
2. Kor. 8:9
Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi". 21Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni". 22Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa".
(V. 8:23-27; vert. Mark. 4:36-41; Luuk. 8:22-25)

23Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. 24Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. 25

8:25
Matt. 14:30-31
Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra, auta, me hukumme". 26
8:26
Job 26:12
Ps. 46:2-4
Jes. 43:2
2. Tim. 1:7
Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. 27Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?"

(V. 8:28-34; vert. Mark. 5:1-20; Luuk. 8:26-39)

28Kun hän tuli toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea. 29Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?" 30Ja etäällä heistä kävi suuri sikalauma laitumella. 31Niin riivaajahenget pyysivät häntä sanoen: "Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan". 32Ja hän sanoi niille: "Menkää". Silloin ne lähtivät heistä ja menivät sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui veteen. 33Mutta paimentajat pakenivat; ja he menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaikki, myöskin sen, miten riivattujen oli käynyt. 34Ja katso, koko kaupunki lähti Jeesusta vastaan; ja kun he hänet näkivät, pyysivät he häntä menemään pois heidän alueeltaan.