Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Vuorisaarnan jatkoa ja loppu: Jeesus varoittaa tuomitsemasta 1-5 ja antamasta pyhää saastaisille 6, neuvoo rukoukseen 7-11 ja lähimmäisenrakkauteen 12, kehoittaa menemään sisälle ahtaasta portista 13, 14, kavahtamaan vääriä profeettoja 15-20 ja noudattamaan Isän tahtoa 21-23 sekä teroittaa lopuksi sanojensa noudattamisen tärkeyttä 24-27. Vuorisaarnan vaikutus kansaan 28, 29.

71

7:1
Luuk. 6:37-38
Room. 2:1
1. Kor. 4:5
Jaak. 4:11
"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; 2
7:2
Est. 7:10
Sananl. 19:17
Mark. 4:24
Gal. 6:7
Jaak. 2:13
sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. 3
7:3
Luuk. 6:41-42
Joh. 8:7
Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? 4Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi? 5Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.

6

7:6
Sananl. 9:7-8
Matt. 10:14
Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

7

7:7
1. Aik. 28:9
2. Aik. 15:2
Jer. 29:12-14
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Luuk. 11:9-10
Joh. 14:13
Joh. 15:7
Joh. 16:23-24
1. Joh. 3:22
Jaak. 1:5-6
Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 8
7:8
Sananl. 8:17
Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 9
7:9
Luuk. 11:11
Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, 10taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? 11
7:11
Luuk. 11:13
Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!

12

7:12
Matt. 22:39-40
Luuk. 6:31
Room. 13:8,10
Gal. 5:14
1. Tim. 1:5
Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

13

7:13
Luuk. 13:24
Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14
7:14
Ap. t. 14:22
mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

15

7:15
5. Moos. 13:1-3
Jer. 14:14-15
Jer. 23:16,21
Hes. 13:3-5
Hes. 22:28
Miika 3:5
Matt. 24:11,24
Ap. t. 20:29
1. Tim. 4:1-2
2. Piet. 2:1-2
1. Joh. 4:1
Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16
7:16
Matt. 12:33,35
Luuk. 6:43-44
Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 18
7:18
Jaak. 3:11-12
Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 19
7:19
Matt. 3:10
Joh. 15:2,6
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21

7:21
Hoos. 8:2
Matt. 25:11
Luuk. 6:46
Room. 2:13
Jaak. 1:22
Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23
7:23
Matt. 13:41-42
Matt. 25:12,41
Luuk. 13:25-27
Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

24

7:24
Luuk. 6:47-49
Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. 25Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 26Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. 27Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."

28

7:28
Matt. 13:54
Mark. 1:22
Luuk. 4:32
Joh. 7:46
Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, 29sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.

8

8 LUKU.

Jeesus puhdistaa pitalisen miehen 1-4, parantaa sadanpäämiehen palvelijan 5-13, Pietarin anopin ja muita sairaita 14-17, antaa neuvoja, miten häntä on seurattava 18-22, asettaa myrskyn järvellä 23-27 ja parantaa kaksi riivattua 28-34.

81Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous.

(V. 8:2-4; vert. Mark. 1:40-44; Luuk. 5:12-14)
2Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa". 3Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. 4
8:4
3. Moos. 14:2-4
3. Moos. 14:10
Matt. 9:30
Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".
(V. 8:5-13; vert. Luuk. 7:1-10)

5Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä 6ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa". 7Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet". 8

8:8
Ps. 107:20
Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. 9Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee." 10Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. 11
8:11
Jes. 60:3-4
Mal. 1:11
Luuk. 13:28-29
Ef. 3:6
Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa; 12
8:12
Matt. 13:42,50
Matt. 21:43
Matt. 22:13
Matt. 24:51
Matt. 25:30
mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." 13
8:13
Matt. 9:29
Matt. 15:28
Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: "Mene. Niinkuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." Ja palvelija parani sillä hetkellä.

(V. 8:14-17; vert. Mark. 1:29-34; Luuk. 4:38-41)

14Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. 15Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä. 16Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; 17

8:17
Jes. 53:4
1. Piet. 2:24
että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

18Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski hän lähteä toiselle rannalle.

(V. 8:19-22; vert. Luuk. 9:57-60)
19Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet". 20
8:20
2. Kor. 8:9
Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi". 21Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni". 22Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa".
(V. 8:23-27; vert. Mark. 4:36-41; Luuk. 8:22-25)

23Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. 24Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. 25

8:25
Matt. 14:30-31
Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra, auta, me hukumme". 26
8:26
Job 26:12
Ps. 46:2-4
Jes. 43:2
2. Tim. 1:7
Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. 27Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?"

(V. 8:28-34; vert. Mark. 5:1-20; Luuk. 8:26-39)

28Kun hän tuli toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea. 29Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?" 30Ja etäällä heistä kävi suuri sikalauma laitumella. 31Niin riivaajahenget pyysivät häntä sanoen: "Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan". 32Ja hän sanoi niille: "Menkää". Silloin ne lähtivät heistä ja menivät sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui veteen. 33Mutta paimentajat pakenivat; ja he menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaikki, myöskin sen, miten riivattujen oli käynyt. 34Ja katso, koko kaupunki lähti Jeesusta vastaan; ja kun he hänet näkivät, pyysivät he häntä menemään pois heidän alueeltaan.

9

9 LUKU.

Jeesus parantaa halvatun 1-8, kutsuu Matteuksen ja aterioi hänen kodissaan publikaanien ja syntisten kanssa 9-13, puhuu paastoamisesta 14-17, parantaa verenjuoksua sairastavan naisen ja herättää päämiehen tyttären 18-26, tekee kaksi sokeaa näkeviksi 27-31 ja mykän puhuvaksi 32-34 sekä vaeltaa uudestaan Galileassa opettaen kansaa ja parantaen sairaita 35-38.

(V. 9:1-8; vert. Mark. 2:1-12; Luuk. 5:17-26)

91Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. 2Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi". 3Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa Jumalaa". 4

9:4
Joh. 2:25
Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? 5Sillä kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja käy'? 6Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" — hän sanoi halvatulle — "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." 7Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. 8Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut senkaltaisen vallan ihmisille.

(V. 9:9-13; vert. Mark. 2:13-17; Luuk. 5:27-32)

9Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä. 10

9:10
Luuk. 15:1-2
Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. 11Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?" 12Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 13
9:13
Hoos. 6:6
Matt. 12:7
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

(V. 9:14-17; vert. Mark. 2:18-22; Luuk. 5:33-38)

14

9:14
Luuk. 18:12
Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Me ja fariseukset paastoamme paljon; miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" 15
9:15
Joh. 16:5-6
Joh. 16:20
Niin Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi surra, niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan? Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat. 16Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. 17Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät."

(V. 9:18-26; vert. Mark. 5:21-43; Luuk. 8:40-56)

18Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän virkoaa eloon". 19Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa. 20

9:20
4. Moos. 15:37-41
Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua. 21Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi". 22
9:22
Matt. 14:36
Luuk. 17:19
Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. 23
9:23
2. Aik. 35:25
Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon, 24
9:24
Joh. 11:11
sanoi hän: "Menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu". Niin he nauroivat häntä. 25Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä; ja tyttö nousi. 26Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan.

27Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: "Daavidin poika, armahda meitä". 28Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä; ja Jeesus sanoi heille: "Uskotteko, että minä voin sen tehdä?" He sanoivat hänelle: "Uskomme, Herra". 29

9:29
Matt. 8:13
Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: "Tapahtukoon teille uskonne mukaan". 30Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen: "Katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää". 31Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan.

32

9:32
Luuk. 11:14-15
Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkä mies, joka oli riivattu. 33Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: "Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty". 34
9:34
Matt. 12:24
Mark. 3:22
Mutta fariseukset sanoivat: "Riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia".

35

9:35
Matt. 4:23
Mark. 6:6
Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. 36
9:36
4. Moos. 27:17
Jes. 53:6
Sak. 10:2
Mark. 6:34
1. Piet. 2:25
Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. 37
9:37
Luuk. 10:2
Joh. 4:35
Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. 38Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."