Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Tietäjät itäisiltä mailta 1-12. Pako Egyptiin 13-15. Lastenmurha Beetlehemissä 16-18. Paluu Egyptistä ja Nasaretiin asettuminen 19-23.

21

2:1
Dan. 2:12
Luuk. 2:4-7
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, 2
2:2
4. Moos. 24:17
ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan." 3Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. 4Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. 5He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:

6

2:6
1. Moos. 49:10
Hes. 34:23
Miika 5:1
Joh. 7:42
'Ja sinä Beetlehem,

sinä Juudan seutu,

et suinkaan ole vähäisin

Juudan ruhtinasten joukossa,

sillä sinusta on lähtevä hallitsija,

joka kaitsee minun kansaani Israelia'."

7Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. 8Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan". 9Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. 10Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. 11
2:11
Ps. 72:10-11
Jes. 60:6
Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. 12Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

13Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet". 14Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. 15

2:15
2. Moos. 4:22
Hoos. 11:1
Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani".

16Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. 17Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo:

18

2:18
1. Moos. 35:19
Jer. 31:15
"Ääni kuuluu Raamasta,

itku ja iso parku;

Raakel itkee lapsiansa

eikä lohdutuksesta huoli,

kun heitä ei enää ole".

19Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä 20ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä". 21Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. 22Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja lähti Galilean alueelle. 23

2:23
Matt. 21:11
Matt. 26:71
Luuk. 2:39
Luuk. 4:16
Joh. 1:45
Joh. 19:19
Ap. t. 2:22
Ap. t. 10:38
Ap. t. 22:8
Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi"Vertaa tähän hebreankielistä sanaa neser, suomeksi vesa(Jes. 11:1)..

3

3 LUKU.

Johannes saarnaa ja kastaa 1-6, nuhtelee kasteelle tulevia fariseuksia ja saddukeuksia 7-12. Jeesus kastetaan 13-17.

(V. 3:1-12; vert. Mark. 1:2-8; Luuk. 3:3-18)

31

3:1
Joh. 1:6-7
Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa 2
3:2
Dan. 3:33
Matt. 4:17
Matt. 7:21
Matt. 10:7
Mark. 1:15
Luuk. 15:7
Ap. t. 2:38
Ap. t. 3:19
Ap. t. 17:30
ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". 3
3:3
Jes. 40:3
Mal. 3:1
Luuk. 1:76
Joh. 1:23
Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen:

"Huutavan ääni kuuluu erämaassa:

'Valmistakaa Herralle tie,

tehkää polut hänelle tasaisiksi'."

4
3:4
3. Moos. 11:22
1. Sam. 14:25
2. Kun. 1:8
Sak. 13:4
Matt. 11:8,18
Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. 5Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, 6
3:6
2. Moos. 29:4
Hes. 36:25
Joh. 3:23
Ap. t. 1:5
ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

7

3:7
1. Moos. 3:15
Ps. 58:5
Mal. 3:2
Matt. 5:20
Matt. 12:34
Matt. 23:33
Room. 2:5
Room. 5:9
1. Tess. 1:10
Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? 8
3:8
Ap. t. 26:20
Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, 9
3:9
Joh. 8:33,39
Room. 4:11-12
Room. 9:6-7
älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 10
3:10
Matt. 7:19
Luuk. 13:7
Joh. 15:2,6
Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. 11
3:11
Hes. 36:25-27
Jooel 2:28
Joh. 1:26
Ap. t. 1:5
Ap. t. 2:4
Ap. t. 11:16
Ap. t. 13:25
Ap. t. 19:4
Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12
3:12
Jes. 66:24
Mal. 4:1
Matt. 13:30
Mark. 9:43-48
Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

(V. 3:13-17; vert. Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:31-34)

13Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. 14Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!" 15

3:15
Ps. 40:8-9
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle. 16Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17
3:17
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Matt. 12:18
Matt. 17:5
Luuk. 9:35
Kol. 1:13
Hebr. 1:5
Hebr. 5:5
2. Piet. 1:17
1. Joh. 5:9
Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

4

4 LUKU.

Jeesusta kiusataan 1-11; hän asettuu asumaan Kapernaumiin 12-16, rupeaa saarnaamaan 17, kutsuu opetuslapsikseen Pietarin ja Andreaan, Jaakobin ja Johanneksen 18-22, opettaa Galileassa ja parantaa sairaita 23-25.

(V. 4:1-11; vert. Mark. 1:12,13; Luuk. 4:1-13)

41

4:1
Hebr. 2:18
Hebr. 4:15
Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. 2
4:2
2. Moos. 34:28
1. Kun. 19:8
Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. 3
4:3
1. Moos. 3:1-7
Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi". 4
4:4
5. Moos. 8:3
Ef. 6:17
Ilm. 11:2
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'." 5Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6
4:6
Ps. 91:11-12
ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on:

'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta',

ja: 'He kantavat sinua käsillänsä,

ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."

7
4:7
2. Moos. 17:1-7
5. Moos. 6:16
Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'." 8Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston 9ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua". 10
4:10
5. Moos. 6:13
5. Moos. 10:20
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman'." 11
4:11
Matt. 26:53
Luuk. 22:43
Joh. 1:51
Hebr. 1:6,14
Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.
(V. 4:12-17; vert. Mark. 1:14,15; Luuk. 4:14,15)

12

4:12
Matt. 11:2
Matt. 14:3
Luuk. 3:20
Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan. 13Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella; 14että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:

15

4:15
Jes. 8:23
"Sebulonin maa ja Naftalin maa,

meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa,

pakanain Galilea —

16

4:16
Jes. 9:1
Jes. 42:7
Luuk. 1:79
Luuk. 2:32
kansa, joka pimeydessä istui,

näki suuren valkeuden,

ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa,

niille koitti valkeus".

17

4:17
Matt. 3:2
Matt. 10:7
Mark. 1:15
Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

(V. 4:18-22; vert. Mark. 1:16-20; Luuk. 5:1-11)

18

4:18
Joh. 1:40,42
Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. 19
4:19
Matt. 13:47
Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". 20
4:20
Matt. 19:27
Mark. 10:28
Luuk. 18:28
Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. 21Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä Sebedeuksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon; ja hän kutsui heidät. 22Niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä.

23

4:23
Jes. 52:7
Jes. 61:1
Matt. 9:35
Mark. 1:14,39
Luuk. 4:15,44
Ap. t. 10:38
Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. 24Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät. 25
4:25
Mark. 3:7-8
Luuk. 6:17-18
Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen.