Raamattu 1933/-38 (KR38)
20

20 LUKU.

Jeesus puhuu vertauksen viinitarhan työmiehistä 1-16, julistaa tulevaa kärsimistään uudelleen 17-19, ojentaa Sebedeuksen poikia 20-23 ja kehoittaa opetuslapsiaan nöyryyteen 24-28 sekä parantaa kaksi sokeaa 29-34.

201"Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. 2Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. 3Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina; 4ja hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille'. 5Niin he menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheilla ja teki samoin. 6Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa; ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?' 7He sanoivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut'. Hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani'. 8

20:8
3. Moos. 19:13
Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti'. 9Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet yhdennentoista hetken vaiheilla, saivat he kukin denarin. 10Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän; mutta hekin saivat kukin denarin. 11Kun he sen saivat, napisivat he perheenisäntää vastaan 12ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen'. 13Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi: 'Ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä; etkö sopinut minun kanssani denarista? 14Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. 15
20:15
Room. 9:15-24
Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sentähden, että minä olen hyvä?' 16
20:16
Matt. 19:30
Mark. 10:31
Luuk. 13:30
Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi."

(V. 20:17-19; vert. Mark. 10:32-34; Luuk. 18:31-33)

17Ja kun Jeesus lähti kulkemaan ylös Jerusalemiin, otti hän ne kaksitoista erilleen ja sanoi matkalla heille: 18"Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan 19

20:19
Matt. 16:21
Matt. 17:22-23
Matt. 27:2
Mark. 9:31
Luuk. 24:7,20
Joh. 18:28
ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös".

(V. 20:20-28; vert. Mark. 10:35-45)

20Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä, aikoen anoa häneltä jotakin. 21Niin hän sanoi vaimolle: "Mitä tahdot?" Tämä sanoi hänelle: "Sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi, sinun valtakunnassasi". 22

20:22
Jes. 51:17,22
Jer. 49:12
Matt. 26:39,42
Luuk. 12:50
Joh. 18:11
Mutta Jeesus vastasi ja sanoi: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova?" He sanoivat hänelle: "Voimme". 23Hän sanoi heille: "Minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut".

24Kun ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. 25

20:25
Luuk. 22:24-26
Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. 26
20:26
Matt. 23:11
1. Piet. 5:3
Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, 27
20:27
Mark. 9:35
ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne; 28
20:28
Luuk. 22:27
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1. Tim. 2:6
Tiit. 2:14
1. Piet. 1:19
niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

(V. 20:29-34,; vert. Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43)

29Ja heidän lähtiessään Jerikosta seurasi häntä suuri kansan paljous. 30Ja katso, kaksi sokeaa istui tien vieressä; ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat he sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä". 31Niin kansa nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan; mutta he huusivat sitä enemmän sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä". 32Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?" 33He sanoivat hänelle: "Herra, että meidän silmämme aukenisivat". 34Niin Jeesuksen tuli heitä sääli, ja hän kosketti heidän silmiänsä, ja kohta he saivat näkönsä ja seurasivat häntä.

21

21 LUKU.

Jeesus tulee ratsastaen Jerusalemiin 1-11, puhdistaa pyhäkön 12-17 ja tuomitsee hedelmättömän viikunapuun 18-22. Jeesukselta kysytään, millä vallalla hän näitä tekee 23-27; hän nuhtelee ylipappeja ja kansan vanhimpia vertauksissa kahdesta viinitarhatyöhön lähetetystä veljeksestä 28-32 ja pahoista viinitarhureista 33-46.

(V. 21:1-11; vert. Mark. 11:1-10; Luuk. 19:29-38; Joh. 12:12-16)

211Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta 2ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle. 3Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää ne." 4Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:

5

21:5
Jes. 62:11
Sak. 9:9
"Sanokaa tytär Siionille:

'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle

hiljaisena ja ratsastaen aasilla,

ikeenalaisen aasin varsalla'."

6Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, 7ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. 8

21:8
2. Kun. 9:13
Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. 9
21:9
Ps. 118:25-26
Matt. 23:39
Luuk. 13:35
Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen:

"Hoosianna Daavidin pojalle!

Siunattu olkoon hän,

joka tulee Herran nimeen.

Hoosianna korkeuksissa!"

10
21:10
Mark. 11:11
Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?" 11
21:11
Matt. 2:23
Joh. 1:46
Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista".
(V. 21:12-22; vert. Mark. 11:11-24; Luuk. 19:45-48)

12

21:12
3. Moos. 5:7
5. Moos. 14:24-26
Luuk. 2:24
Joh. 2:14-16
Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. 13
21:13
1. Kun. 8:29-30
Jes. 56:7
Jer. 7:11
Ja hän sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan." 14Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. 15Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat: "Hoosianna Daavidin pojalle", niin he närkästyivät 16
21:16
Ps. 8:3
ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nämä sanovat?" Niin Jeesus sanoi heille: "Kuulen; ettekö ole koskaan lukeneet: 'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen'?" 17Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä.

18Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. 19Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: "Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako". Ja kohta viikunapuu kuivettui. 20Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: "Kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui?" 21

21:21
Matt. 17:20
Luuk. 17:6
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi. 22
21:22
Matt. 7:7
Matt. 18:19
Luuk. 11:9
Joh. 15:7
1. Joh. 3:22
Jaak. 1:5-6
Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."

(V. 21:23-27; vert. Mark. 11:27-33.; Luuk. 20:1-8)

23

21:23
Joh. 2:18
Ap. t. 4:7
Ap. t. 7:27
Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat: "Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?" 24Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; jos te minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. 25Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä?" Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo meille: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' 26
21:26
Matt. 14:5
Mark. 6:20
Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana." 27Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat: "Emme tiedä". Niin hänkin sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen.

28Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani'. 29Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo'; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. 30

21:30
Matt. 7:21
Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: 'Minä menen, herra', mutta ei mennytkään. 31
21:31
Luuk. 7:37,50
Hebr. 11:31
Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?" He sanoivat: "Ensimmäinen". Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. 32
21:32
Sananl. 8:20
Sananl. 12:28
Luuk. 7:29-30
Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.

(V. 21:33-46; vert. Mark. 12:1-12; Luuk. 20:9-19)

33

21:33
Ps. 80:9-10
Jes. 5:1-2
Jer. 2:21
Kuulkaa toinen vertaus: Oli perheenisäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. 34Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse perimään hänelle tulevat hedelmät. 35Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa; minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. 36Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset; ja näille he tekivät samoin. 37Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: 'Minun poikaani he kavahtavat'. 38
21:38
Ps. 2:8
Matt. 26:3-4
Hebr. 1:2
Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 'Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä'. 39
21:39
Hebr. 13:12
Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat. 40Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille?" 41He sanoivat hänelle: "Nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa". 42
21:42
Ps. 118:22-23
Jes. 28:16
Ap. t. 4:11-12
Room. 9:33
1. Piet. 2:4-8
Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista:

'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on tullut kulmakiveksi;

Herralta tämä on tullut

ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?

43Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. 44
21:44
Jes. 8:14-15
Dan. 2:34
Sak. 12:3
Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."

45Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä. 46Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

22

22 LUKU.

Jeesus puhuu vertauksen kuninkaan pojan häistä 1-14, vastaa fariseusten kysymykseen veronmaksusta 15-22, saddukeusten kysymykseen ylösnousemuksesta 23-33 sekä lainoppineen kysymykseen lain suurimmasta käskystä 34-40 ja kysyy fariseuksilta, kenen poika Kristus on 41-46.

221Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 2

22:2
Jes. 25:6
Luuk. 14:16-24
Ilm. 19:7,9
"Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 3Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 4
22:4
Sananl. 9:1-2
Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'. 5Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 6
22:6
Matt. 21:35
ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 7
22:7
Matt. 24:2
Luuk. 19:27
Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 8
22:8
Ap. t. 13:46
Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 9
22:9
Matt. 13:47
Matt. 21:43
Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.' 10Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 11
22:11
2. Kun. 10:22
Ef. 4:24
Kol. 3:10,12
Ilm. 3:4-5
Ilm. 16:15
Ilm. 19:8
Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 12Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. 13
22:13
Matt. 8:12
Matt. 13:41-42
Matt. 24:51
Matt. 25:30
Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 14Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut."

(V. 22:15-22; vert. Mark. 12:13-17; Luuk. 20:20-26)

15Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. 16

22:16
Ilm. 15:3
Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. 17Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" 18Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? 19Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin. 20Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" 21
22:21
Room. 13:7
He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". 22Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.

(V. 22:23-33; vert. Mark. 12:18-27; Luuk. 20:27-38)

23

22:23
Ap. t. 23:8
Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä 24
22:24
5. Moos. 25:5
sanoen: "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen'. 25Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. 26Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. 27Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. 28Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." 29Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 30Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. 31Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: 32
22:32
2. Moos. 3:6,16
Ap. t. 7:32
Hebr. 11:16
'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." 33
22:33
Matt. 7:28
Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa.

(V. 22:34-40; vert. Mark. 12:28-31)

34Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; 35ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: 36"Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" 37

22:37
5. Moos. 6:5
Luuk. 10:27
Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. 38Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 39
22:39
3. Moos. 19:18
Matt. 19:19
Room. 13:9
Gal. 5:14
1. Tim. 1:5
Jaak. 2:8
Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. 40
22:40
Matt. 7:12
Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

(V. 22:41-46; vert. Mark. 12:35-37; Luuk. 20:41-44)

41Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä 42sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". 43Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:

44

22:44
Ps. 110:1
Matt. 26:64
Ap. t. 2:34
1. Kor. 15:25
Hebr. 1:13
Hebr. 10:12-13
'Herra sanoi minun Herralleni:

Istu minun oikealle puolelleni,

kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi alle'.

45Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" 46Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään.