Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Tietäjät itäisiltä mailta 1-12. Pako Egyptiin 13-15. Lastenmurha Beetlehemissä 16-18. Paluu Egyptistä ja Nasaretiin asettuminen 19-23.

21

2:1
Dan. 2:12
Luuk. 2:4-7
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, 2
2:2
4. Moos. 24:17
ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan." 3Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. 4Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. 5He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:

6

2:6
1. Moos. 49:10
Hes. 34:23
Miika 5:1
Joh. 7:42
'Ja sinä Beetlehem,

sinä Juudan seutu,

et suinkaan ole vähäisin

Juudan ruhtinasten joukossa,

sillä sinusta on lähtevä hallitsija,

joka kaitsee minun kansaani Israelia'."

7Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. 8Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan". 9Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. 10Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. 11
2:11
Ps. 72:10-11
Jes. 60:6
Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. 12Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

13Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet". 14Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. 15

2:15
2. Moos. 4:22
Hoos. 11:1
Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani".

16Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. 17Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo:

18

2:18
1. Moos. 35:19
Jer. 31:15
"Ääni kuuluu Raamasta,

itku ja iso parku;

Raakel itkee lapsiansa

eikä lohdutuksesta huoli,

kun heitä ei enää ole".

19Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä 20ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä". 21Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. 22Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja lähti Galilean alueelle. 23

2:23
Matt. 21:11
Matt. 26:71
Luuk. 2:39
Luuk. 4:16
Joh. 1:45
Joh. 19:19
Ap. t. 2:22
Ap. t. 10:38
Ap. t. 22:8
Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi"Vertaa tähän hebreankielistä sanaa neser, suomeksi vesa(Jes. 11:1)..