Raamattu 1933/-38 (KR38)
15

15 LUKU.

Jeesus nuhtelee fariseuksia ja kirjanoppineita ulkokultaisuudesta 1-20, parantaa kanaanilaisen vaimon tyttären 21-28 ja muita sairaita 29-31 sekä ravitsee neljätuhatta miestä 32-39.

(V. 15:1-20; vert. Mark. 7:1-23)

151Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat: 2

15:2
Luuk. 11:38
"Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle." 3Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? 4
15:4
2. Moos. 20:12
2. Moos. 21:17
3. Moos. 20:9
5. Moos. 5:16
Sananl. 20:20
Ef. 6:2-3
Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'. 5
15:5
Sananl. 28:24
1. Tim. 5:4
Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä. 6
15:6
5. Moos. 4:2
Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. 7Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

8

15:8
Jes. 29:13
Hes. 33:31
'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta heidän sydämensä

on minusta kaukana;

9

15:9
Kol. 2:20-22
Tiit. 1:14
mutta turhaan he palvelevat minua

opettaen oppeja,

jotka ovat ihmiskäskyjä'."

10Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja ymmärtäkää. 11

15:11
Room. 14:14
1. Tim. 4:4
Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen." 12Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?" 13
15:13
Jes. 60:21
Jes. 61:3
Joh. 15:2
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. 14
15:14
Matt. 23:16,24
Luuk. 6:39
Room. 2:19
Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." 15Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Selitä meille tämä vertaus". 16Mutta Jeesus sanoi: "Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? 17Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? 18
15:18
Jaak. 3:6
Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. 19
15:19
1. Moos. 6:5
1. Moos. 8:21
Jer. 17:9
Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. 20Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."

(V. 15:21-28; vert. Mark. 7:24-30)

21Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. 22Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." 23Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme". 24

15:24
Matt. 10:6
Ap. t. 3:26
Ap. t. 13:46
Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". 25Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua". 26Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille". 27Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat". 28
15:28
Matt. 8:10,13
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

29

15:29
Mark. 7:31
Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. 30
15:30
Jes. 35:5-6
Matt. 11:5
Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, 31
15:31
Jes. 29:23
niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

(V. 15:32-39; vert. Mark. 8:1-10)

32

15:32
Matt. 9:36
Matt. 14:14,16
Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla". 33Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?" 34Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia". 35Niin hän käski kansan asettua maahan. 36
15:36
Matt. 14:19
Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. 37
15:37
2. Kun. 4:42-44
Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista. 38Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. 39Ja laskettuaan kansan tyköänsä hän astui venheeseen ja meni Magadanin alueelle.

16

16 LUKU.

Jeesus nuhtelee fariseuksia, jotka pyytävät häneltä merkkiä taivaasta 1-4, ja varoittaa opetuslapsiaan fariseusten hapatuksesta 5-12. Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, Jumalan Pojaksi 13-20. Jeesus ilmoittaa tulevan kärsimyksensä 21-23 ja puhuu seuraajiensa itsensäkieltämisestä ja tulemuksestaan 24-28.

(V. 16:1-12; vert. Mark. 8:11-12)

161

16:1
Matt. 12:38
Luuk. 11:16
Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. 2
16:2
Luuk. 12:54-56
Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', 3
16:3
Matt. 11:4-5
ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. 4
16:4
Joona 2:1
Matt. 12:39-40
Luuk. 11:29-30
Joh. 2:19
Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.

5Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa. 6

16:6
Luuk. 12:1
1. Kor. 5:6-7
Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta". 7Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme". 8Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne? 9
16:9
Matt. 14:17
Matt. 14:20-21
Mark. 6:41
Mark. 6:43-44
Luuk. 9:13-14
Joh. 6:9-13
Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen, 10
16:10
Matt. 15:34-38
Mark. 8:5-9
ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen? 11Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta." 12
16:12
Matt. 5:20
Matt. 23:3
Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.

(V. 16:13-20; vert. Mark. 8:27-30; Luuk. 9:18-21)

13Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" 14

16:14
Matt. 14:2
Matt. 17:10
Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". 15Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" 16
16:16
Matt. 14:33
Joh. 6:69
Joh. 11:27
Ap. t. 9:20
1. Joh. 4:15
1. Joh. 5:5
Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". 17
16:17
1. Kor. 2:10
Gal. 1:16
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18
16:18
Joh. 1:42
Ef. 2:20
Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolleKallio on kreikaksi petra. minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. 19
16:19
Jes. 22:22
Matt. 18:18
Joh. 20:23
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." 20
16:20
Matt. 17:9
Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus.

(V. 16:21-28; vert. Mark. 8:31—9:1; Luuk. 9:22-27)

21

16:21
Matt. 17:12,22
Matt. 20:17-19
Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. 22Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko". 23Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

24

16:24
Matt. 10:38-39
Luuk. 14:27
Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 25
16:25
Luuk. 17:33
Joh. 12:25
Ilm. 12:11
Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 26
16:26
Ps. 49:8-9
Luuk. 12:18-20
Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? 27
16:27
Job 34:11
Ps. 62:13
Sananl. 24:12
Sak. 14:5
Matt. 25:31
Matt. 26:64
Room. 2:6
2. Kor. 5:10
Juud. 1:14-15
Ilm. 2:23
Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. 28
16:28
Matt. 10:23
Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan."

17

17 LUKU.

Jeesuksen kirkastuminen 1-8. Hän sanoo, että Johannes on se Elias, joka oli tuleva 9-13, parantaa kuunvaihetautisen pojan 14-18, jota opetuslapset epäuskonsa tähden eivät voineet parantaa 19, 20, puhuu jälleen kärsimisestään 22, 23 ja maksaa temppeliveron 24-27.

(V. 17:1-8; vert. Mark. 9:2-8; Luuk. 9:28-36)

171Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. 2

17:2
2. Moos. 34:29
2. Piet. 1:16-18
Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo. 3Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. 4Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden". 5
17:5
5. Moos. 18:15
Matt. 3:17
Mark. 1:11
Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä". 6Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin. 7Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö". 8Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään.

(V. 17:9-13; vert. Mark. 9:9-13)

9

17:9
Matt. 16:20
Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen: "Älkää kenellekään kertoko tätä näkyä, ennenkuin Ihmisen Poika on noussut kuolleista". 10
17:10
Mal. 4:5-6
Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?" 11
17:11
Luuk. 1:17
Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen. 12
17:12
Matt. 11:14
Matt. 14:9-10
Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä." 13Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta.

(V. 17:14-20; vert. Mark. 9:14-29; Luuk. 9:37-42)

14Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä 15ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen. 16Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa." 17

17:17
5. Moos. 32:5
Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni." 18Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.

19Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?" 20

17:20
Matt. 21:21
Mark. 11:23
Luuk. 17:6
1. Kor. 13:2
Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta".

(V. 17:22,23; vert. Mark. 9:30-32; Luuk. 9:43-45)

22

17:22
Matt. 16:21
Matt. 20:18-19
Luuk. 9:22
Luuk. 18:31
Luuk. 24:26
Ja kun he yhdessä vaelsivat Galileassa, sanoi Jeesus heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, 23ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös". Ja he tulivat kovin murheellisiksi.

24

17:24
2. Moos. 30:13
2. Aik. 24:6
Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa?" 25Hän sanoi: "Maksaa". Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?" 26
17:26
Matt. 22:21
Room. 13:7
Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: "Lapset ovat siis vapaat. 27Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi."