Raamattu 1933/-38 (KR38)
14

14 LUKU.

Johannes Kastajan mestaus 1-12. Jeesus ravitsee viisituhatta miestä 13-21, kävelee veden päällä 22-33, parantaa sairaita Gennesaretissa 34-36.

(V. 14:1-12; vert. Mark. 6:14,17-29; Luuk. 9:7-9)

141

14:1
Luuk. 3:1
Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta. 2Ja hän sanoi palvelijoilleen: "Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat". 3Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. 4
14:4
3. Moos. 20:21
Luuk. 3:19-20
Sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä". 5
14:5
Matt. 21:26
Mark. 11:32
Luuk. 20:6
Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana. 6Mutta kun Herodeksen syntymäpäivä tuli, tanssi Herodiaan tytär heidän edessään, ja se miellytti Herodesta; 7sentähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi. 8Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi: "Anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää". 9Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän käski antaa sen. 10Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa. 11Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle; ja tämä vei sen äidilleen. 12Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet; ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle.

(V. 14:13-21; vert. Mark. 6:32-44; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-13)

13Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. 14

14:14
Matt. 15:32
Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.

15Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa". 16Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä". 17He sanoivat hänelle: "Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa". 18Mutta hän sanoi: "Tuokaa ne tänne minulle". 19

14:19
Matt. 15:36
Matt. 26:26
Luuk. 24:30
1. Tim. 6:17
Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. 20Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista. 21Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.

(V. 14:22-36; vert. Mark. 6:45-56; Joh. 6:16-21)

22Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. 23

14:23
Luuk. 6:12
Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. 24Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. 25
14:25
Job 9:8
Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. 26Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta. 27Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö". 28Pietari vastasi hänelle ja sanoi: "Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten". 29Hän sanoi: "Tule". Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. 30
14:30
Matt. 8:25-26
Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, auta minua". 31Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: "Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?" 32Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. 33
14:33
Matt. 16:16
Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika".

34Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Gennesaretiin. 35Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. 36

14:36
4. Moos. 15:38
Matt. 9:21
Mark. 3:10
Luuk. 6:19
Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat.

15

15 LUKU.

Jeesus nuhtelee fariseuksia ja kirjanoppineita ulkokultaisuudesta 1-20, parantaa kanaanilaisen vaimon tyttären 21-28 ja muita sairaita 29-31 sekä ravitsee neljätuhatta miestä 32-39.

(V. 15:1-20; vert. Mark. 7:1-23)

151Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat: 2

15:2
Luuk. 11:38
"Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle." 3Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? 4
15:4
2. Moos. 20:12
2. Moos. 21:17
3. Moos. 20:9
5. Moos. 5:16
Sananl. 20:20
Ef. 6:2-3
Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'. 5
15:5
Sananl. 28:24
1. Tim. 5:4
Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä. 6
15:6
5. Moos. 4:2
Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. 7Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

8

15:8
Jes. 29:13
Hes. 33:31
'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta heidän sydämensä

on minusta kaukana;

9

15:9
Kol. 2:20-22
Tiit. 1:14
mutta turhaan he palvelevat minua

opettaen oppeja,

jotka ovat ihmiskäskyjä'."

10Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja ymmärtäkää. 11

15:11
Room. 14:14
1. Tim. 4:4
Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen." 12Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?" 13
15:13
Jes. 60:21
Jes. 61:3
Joh. 15:2
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. 14
15:14
Matt. 23:16,24
Luuk. 6:39
Room. 2:19
Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." 15Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Selitä meille tämä vertaus". 16Mutta Jeesus sanoi: "Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? 17Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? 18
15:18
Jaak. 3:6
Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. 19
15:19
1. Moos. 6:5
1. Moos. 8:21
Jer. 17:9
Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. 20Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."

(V. 15:21-28; vert. Mark. 7:24-30)

21Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. 22Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." 23Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme". 24

15:24
Matt. 10:6
Ap. t. 3:26
Ap. t. 13:46
Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". 25Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua". 26Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille". 27Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat". 28
15:28
Matt. 8:10,13
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

29

15:29
Mark. 7:31
Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. 30
15:30
Jes. 35:5-6
Matt. 11:5
Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, 31
15:31
Jes. 29:23
niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

(V. 15:32-39; vert. Mark. 8:1-10)

32

15:32
Matt. 9:36
Matt. 14:14,16
Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla". 33Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?" 34Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia". 35Niin hän käski kansan asettua maahan. 36
15:36
Matt. 14:19
Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. 37
15:37
2. Kun. 4:42-44
Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista. 38Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. 39Ja laskettuaan kansan tyköänsä hän astui venheeseen ja meni Magadanin alueelle.

16

16 LUKU.

Jeesus nuhtelee fariseuksia, jotka pyytävät häneltä merkkiä taivaasta 1-4, ja varoittaa opetuslapsiaan fariseusten hapatuksesta 5-12. Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, Jumalan Pojaksi 13-20. Jeesus ilmoittaa tulevan kärsimyksensä 21-23 ja puhuu seuraajiensa itsensäkieltämisestä ja tulemuksestaan 24-28.

(V. 16:1-12; vert. Mark. 8:11-12)

161

16:1
Matt. 12:38
Luuk. 11:16
Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. 2
16:2
Luuk. 12:54-56
Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', 3
16:3
Matt. 11:4-5
ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. 4
16:4
Joona 2:1
Matt. 12:39-40
Luuk. 11:29-30
Joh. 2:19
Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.

5Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa. 6

16:6
Luuk. 12:1
1. Kor. 5:6-7
Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta". 7Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme". 8Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne? 9
16:9
Matt. 14:17
Matt. 14:20-21
Mark. 6:41
Mark. 6:43-44
Luuk. 9:13-14
Joh. 6:9-13
Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen, 10
16:10
Matt. 15:34-38
Mark. 8:5-9
ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen? 11Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta." 12
16:12
Matt. 5:20
Matt. 23:3
Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.

(V. 16:13-20; vert. Mark. 8:27-30; Luuk. 9:18-21)

13Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" 14

16:14
Matt. 14:2
Matt. 17:10
Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". 15Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" 16
16:16
Matt. 14:33
Joh. 6:69
Joh. 11:27
Ap. t. 9:20
1. Joh. 4:15
1. Joh. 5:5
Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". 17
16:17
1. Kor. 2:10
Gal. 1:16
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18
16:18
Joh. 1:42
Ef. 2:20
Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolleKallio on kreikaksi petra. minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. 19
16:19
Jes. 22:22
Matt. 18:18
Joh. 20:23
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." 20
16:20
Matt. 17:9
Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus.

(V. 16:21-28; vert. Mark. 8:31—9:1; Luuk. 9:22-27)

21

16:21
Matt. 17:12,22
Matt. 20:17-19
Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. 22Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko". 23Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

24

16:24
Matt. 10:38-39
Luuk. 14:27
Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 25
16:25
Luuk. 17:33
Joh. 12:25
Ilm. 12:11
Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 26
16:26
Ps. 49:8-9
Luuk. 12:18-20
Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? 27
16:27
Job 34:11
Ps. 62:13
Sananl. 24:12
Sak. 14:5
Matt. 25:31
Matt. 26:64
Room. 2:6
2. Kor. 5:10
Juud. 1:14-15
Ilm. 2:23
Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. 28
16:28
Matt. 10:23
Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan."