Raamattu 1933/-38 (KR38)
13

13 LUKU.

Jeesus puhuu vertauksen kylväjästä 1-9, sanoo, minkätähden hän puhuu vertauksilla 10-17, ja selittää vertauksen kylväjästä 18-23; puhuu vertauksen nisusta ja lusteesta 24-30, sinapinsiemenestä 31, 32 ja hapatuksesta 33, eikä puhu kansalle mitään ilman vertausta 34, 35; selittää vertauksen nisusta ja lusteesta 36-43. Vertaus peltoon kätketystä aarteesta 44, kallisarvoisesta helmestä 45, 46 ja mereen lasketusta nuotasta 47-50. Taivasten valtakunnan opetuslapsen on tuotava esille uutta ja vanhaa 51, 52. Jeesusta ylenkatsotaan Nasaretissa 53-58.

(V. 13:1-23; vert. Mark. 4:1-20; Luuk. 8:4-15)

131Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. 2Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. 3Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi: "Katso, kylväjä meni kylvämään. 4Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. 5Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. 6Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. 7Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne. 8Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää. 9

13:9
Matt. 11:15
Mark. 4:23
Ilm. 2:7
Jolla on korvat, se kuulkoon."

10Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?" 11

13:11
1. Kor. 2:10
1. Joh. 2:27
Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. 12
13:12
Matt. 25:29
Mark. 4:25
Luuk. 8:18
Luuk. 19:26
Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 13
13:13
5. Moos. 29:4
Jer. 5:21
Hes. 12:2
Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. 14
13:14
Jes. 6:9-10
Jes. 29:10
Joh. 12:40
Ap. t. 28:26-27
Room. 11:8
Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo:

'Kuulemalla kuulkaa,

älkääkä ymmärtäkö,

ja näkemällä nähkää,

älkääkä käsittäkö.

15Sillä paatunut on

tämän kansan sydän,

ja korvillaan he työläästi kuulevat,

ja silmänsä he ovat ummistaneet,

etteivät he näkisi silmillään,

eivät kuulisi korvillaan,

eivät ymmärtäisi sydämellään

eivätkä kääntyisi

ja etten minä heitä parantaisi.'

16
13:16
Matt. 16:17
Luuk. 10:23-24
Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. 17
13:17
Ps. 43:3
1. Piet. 1:10-11
Sillä totisesti minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.

18Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: 19Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. 20Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; 21mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. 22

13:22
Matt. 19:22
1. Tim. 6:9
Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. 23Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä."

24Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. 25Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. 26Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. 27Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' 28Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' 29Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. 30

13:30
Matt. 3:12
Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'"

(V. 13:31-33; vert. Luuk. 13:18-21)

31

13:31
Mark. 4:30-32
Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. 32
13:32
Hes. 17:23
Hes. 31:6
Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille."

33Taas toisen vertauksen hän puhui heille: "Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani".

34

13:34
Mark. 4:33-34
Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään; 35
13:35
Ps. 78:2
että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:

"Minä avaan suuni vertauksiin,

minä tuon ilmi sen,

mikä on ollut salassa

maailman perustamisesta asti".

36Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta". 37Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. 38

13:38
Joh. 8:44
Ap. t. 13:10
1. Joh. 3:8,10
Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. 39
13:39
Jooel 3:13
Ilm. 14:15
Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. 40Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. 41
13:41
Sef. 1:3
Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, 42
13:42
Mal. 3:18
Mal. 4:1
Matt. 8:12
Ilm. 19:20
ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 43
13:43
Dan. 12:3
1. Kor. 15:41-42
Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

44

13:44
Fil. 3:7
Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.

45Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, 46

13:46
Sananl. 8:10-11
ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen.

47

13:47
Matt. 22:9-10
Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. 48Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. 49
13:49
Matt. 25:32
Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista 50ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

51Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken?" He vastasivat hänelle: "Olemme". 52Ja hän sanoi heille: "Niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa".

(V. 13:53-58; vert. Mark. 6:1-6; Luuk. 4:16-30)

53Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti hän sieltä. 54

13:54
Joh. 7:15
Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? 55
13:55
Joh. 6:42
Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? 56Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki?" 57
13:57
Jer. 11:21
Luuk. 2:34
Luuk. 4:24
Joh. 4:44
Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan". 58Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.

14

14 LUKU.

Johannes Kastajan mestaus 1-12. Jeesus ravitsee viisituhatta miestä 13-21, kävelee veden päällä 22-33, parantaa sairaita Gennesaretissa 34-36.

(V. 14:1-12; vert. Mark. 6:14,17-29; Luuk. 9:7-9)

141

14:1
Luuk. 3:1
Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta. 2Ja hän sanoi palvelijoilleen: "Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat". 3Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. 4
14:4
3. Moos. 20:21
Luuk. 3:19-20
Sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä". 5
14:5
Matt. 21:26
Mark. 11:32
Luuk. 20:6
Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana. 6Mutta kun Herodeksen syntymäpäivä tuli, tanssi Herodiaan tytär heidän edessään, ja se miellytti Herodesta; 7sentähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi. 8Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi: "Anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää". 9Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän käski antaa sen. 10Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa. 11Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle; ja tämä vei sen äidilleen. 12Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet; ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle.

(V. 14:13-21; vert. Mark. 6:32-44; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-13)

13Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. 14

14:14
Matt. 15:32
Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.

15Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa". 16Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä". 17He sanoivat hänelle: "Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa". 18Mutta hän sanoi: "Tuokaa ne tänne minulle". 19

14:19
Matt. 15:36
Matt. 26:26
Luuk. 24:30
1. Tim. 6:17
Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. 20Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista. 21Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.

(V. 14:22-36; vert. Mark. 6:45-56; Joh. 6:16-21)

22Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. 23

14:23
Luuk. 6:12
Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. 24Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. 25
14:25
Job 9:8
Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. 26Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta. 27Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö". 28Pietari vastasi hänelle ja sanoi: "Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten". 29Hän sanoi: "Tule". Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. 30
14:30
Matt. 8:25-26
Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, auta minua". 31Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: "Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?" 32Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. 33
14:33
Matt. 16:16
Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika".

34Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Gennesaretiin. 35Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. 36

14:36
4. Moos. 15:38
Matt. 9:21
Mark. 3:10
Luuk. 6:19
Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat.

15

15 LUKU.

Jeesus nuhtelee fariseuksia ja kirjanoppineita ulkokultaisuudesta 1-20, parantaa kanaanilaisen vaimon tyttären 21-28 ja muita sairaita 29-31 sekä ravitsee neljätuhatta miestä 32-39.

(V. 15:1-20; vert. Mark. 7:1-23)

151Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat: 2

15:2
Luuk. 11:38
"Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle." 3Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? 4
15:4
2. Moos. 20:12
2. Moos. 21:17
3. Moos. 20:9
5. Moos. 5:16
Sananl. 20:20
Ef. 6:2-3
Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'. 5
15:5
Sananl. 28:24
1. Tim. 5:4
Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä. 6
15:6
5. Moos. 4:2
Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. 7Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

8

15:8
Jes. 29:13
Hes. 33:31
'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta heidän sydämensä

on minusta kaukana;

9

15:9
Kol. 2:20-22
Tiit. 1:14
mutta turhaan he palvelevat minua

opettaen oppeja,

jotka ovat ihmiskäskyjä'."

10Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja ymmärtäkää. 11

15:11
Room. 14:14
1. Tim. 4:4
Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen." 12Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?" 13
15:13
Jes. 60:21
Jes. 61:3
Joh. 15:2
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. 14
15:14
Matt. 23:16,24
Luuk. 6:39
Room. 2:19
Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." 15Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Selitä meille tämä vertaus". 16Mutta Jeesus sanoi: "Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? 17Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? 18
15:18
Jaak. 3:6
Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. 19
15:19
1. Moos. 6:5
1. Moos. 8:21
Jer. 17:9
Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. 20Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."

(V. 15:21-28; vert. Mark. 7:24-30)

21Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. 22Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." 23Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme". 24

15:24
Matt. 10:6
Ap. t. 3:26
Ap. t. 13:46
Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". 25Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua". 26Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille". 27Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat". 28
15:28
Matt. 8:10,13
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

29

15:29
Mark. 7:31
Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. 30
15:30
Jes. 35:5-6
Matt. 11:5
Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, 31
15:31
Jes. 29:23
niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

(V. 15:32-39; vert. Mark. 8:1-10)

32

15:32
Matt. 9:36
Matt. 14:14,16
Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla". 33Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?" 34Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia". 35Niin hän käski kansan asettua maahan. 36
15:36
Matt. 14:19
Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. 37
15:37
2. Kun. 4:42-44
Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista. 38Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. 39Ja laskettuaan kansan tyköänsä hän astui venheeseen ja meni Magadanin alueelle.