Raamattu 1933/-38 (KR38)
9

9 LUKU.

Jeesus parantaa halvatun 1-8, kutsuu Matteuksen ja aterioi hänen kodissaan publikaanien ja syntisten kanssa 9-13, puhuu paastoamisesta 14-17, parantaa verenjuoksua sairastavan naisen ja herättää päämiehen tyttären 18-26, tekee kaksi sokeaa näkeviksi 27-31 ja mykän puhuvaksi 32-34 sekä vaeltaa uudestaan Galileassa opettaen kansaa ja parantaen sairaita 35-38.

(V. 9:1-8; vert. Mark. 2:1-12; Luuk. 5:17-26)

91Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. 2Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi". 3Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa Jumalaa". 4

9:4
Joh. 2:25
Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? 5Sillä kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja käy'? 6Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" — hän sanoi halvatulle — "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." 7Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. 8Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut senkaltaisen vallan ihmisille.

(V. 9:9-13; vert. Mark. 2:13-17; Luuk. 5:27-32)

9Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä. 10

9:10
Luuk. 15:1-2
Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. 11Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?" 12Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 13
9:13
Hoos. 6:6
Matt. 12:7
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

(V. 9:14-17; vert. Mark. 2:18-22; Luuk. 5:33-38)

14

9:14
Luuk. 18:12
Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Me ja fariseukset paastoamme paljon; miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" 15
9:15
Joh. 16:5-6
Joh. 16:20
Niin Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi surra, niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan? Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat. 16Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. 17Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät."

(V. 9:18-26; vert. Mark. 5:21-43; Luuk. 8:40-56)

18Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän virkoaa eloon". 19Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa. 20

9:20
4. Moos. 15:37-41
Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua. 21Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi". 22
9:22
Matt. 14:36
Luuk. 17:19
Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. 23
9:23
2. Aik. 35:25
Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon, 24
9:24
Joh. 11:11
sanoi hän: "Menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu". Niin he nauroivat häntä. 25Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä; ja tyttö nousi. 26Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan.

27Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: "Daavidin poika, armahda meitä". 28Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä; ja Jeesus sanoi heille: "Uskotteko, että minä voin sen tehdä?" He sanoivat hänelle: "Uskomme, Herra". 29

9:29
Matt. 8:13
Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: "Tapahtukoon teille uskonne mukaan". 30Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen: "Katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää". 31Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan.

32

9:32
Luuk. 11:14-15
Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkä mies, joka oli riivattu. 33Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: "Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty". 34
9:34
Matt. 12:24
Mark. 3:22
Mutta fariseukset sanoivat: "Riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia".

35

9:35
Matt. 4:23
Mark. 6:6
Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. 36
9:36
4. Moos. 27:17
Jes. 53:6
Sak. 10:2
Mark. 6:34
1. Piet. 2:25
Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. 37
9:37
Luuk. 10:2
Joh. 4:35
Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. 38Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."

10

10 LUKU.

Jeesuksen kahdelletoista opetuslapselleen antama valta 1; opetuslasten nimet 2-4, hän lähettää heidät juutalaisten luo antaen heille ohjeita 5-15, rohkaisee heitä kestämään vainoissa 16-23 ja ihmisiä pelkäämättä tunnustamaan häntä 24-33, puhuu hänen tähtensä syntyvästä eripuraisuudesta ja ristinkantamisen velvollisuudesta 34-39 sekä lupaa palkan niille, jotka ottavat heidät vastaan 40-42.

(V. 10:1-5; vert. Mark. 6:7-13; Luuk. 9:1-5)

101

10:1
Mark. 3:13-15
Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.

2

10:2
Mark. 3:16-19
Luuk. 6:13-16
Joh. 1:40-42
Ap. t. 1:13
Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob, Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä, 3Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus, 4Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi.

5Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, 6

10:6
Ps. 119:176
Jer. 50:6
Matt. 15:24
Ap. t. 13:46
vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. 7
10:7
Matt. 3:2
Matt. 4:17
Luuk. 9:2
Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'. 8
10:8
Ap. t. 20:33,35
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 9
10:9
Luuk. 10:4-16
Luuk. 22:35
Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne, 10
10:10
4. Moos. 18:31
1. Kor. 9:7,14
1. Tim. 5:18
älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut. 11
10:11
Ap. t. 16:15
Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. 12
10:12
1. Sam. 25:6
Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä. 13Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne; mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin. 14
10:14
Ap. t. 13:51
Ap. t. 18:6
Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. 15
10:15
Matt. 11:24
Totisesti minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin.

16

10:16
Luuk. 10:3
Room. 16:19
2. Kor. 1:12
Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. 17
10:17
Matt. 24:9
Joh. 16:2
Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat; 18
10:18
Mark. 13:9
Luuk. 21:12-13
Ap. t. 12:1-11
Ap. t. 24:25
Ap. t. 25:23
Ap. t. 27:24
ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille. 19
10:19
Mark. 13:11-13
Luuk. 12:11-12
2. Tim. 4:17
Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. 20
10:20
2. Moos. 4:12
Luuk. 21:14-15
Ap. t. 4:8
Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. 21
10:21
Miika 7:6
Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. 22
10:22
Matt. 24:9,13
Mark. 13:12-13
Luuk. 21:16-17
Ilm. 2:10
Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 23Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

24

10:24
Luuk. 6:40
Joh. 13:16
Joh. 15:20
Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. 25
10:25
Matt. 12:24
Mark. 3:22
Luuk. 11:15
Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!

(V. 10:26-33; vert. Luuk. 12:2-9)
26
10:26
Jer. 1:8
Mark. 4:22
Luuk. 8:17
1. Kor. 4:5
1. Piet. 3:14
Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. 27Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. 28
10:28
Jaak. 4:12
Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 29
10:29
Job 39:3
Ps. 50:11
Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. 30
10:30
Luuk. 21:18
Ap. t. 27:34
Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. 31
10:31
Matt. 6:26
Luuk. 12:24
Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. 32
10:32
Room. 10:9
Ilm. 3:5
Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. 33
10:33
Mark. 8:38
Luuk. 9:26
2. Tim. 2:12
2. Piet. 2:1
Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

34

10:34
Luuk. 12:51,53
Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.

35

10:35
Miika 7:6
Sillä minä olen tullut 'nostamaan

pojan riitaan isäänsä vastaan

ja tyttären äitiänsä vastaan

ja miniän anoppiansa vastaan;

36

10:36
Ps. 41:10
Ps. 55:14
Joh. 13:18
ja ihmisen vihamiehiksi tulevat

hänen omat perhekuntalaisensa'.

37
10:37
Luuk. 14:26-27
Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; 38
10:38
Matt. 16:24-25
Mark. 8:34-35
Luuk. 9:23
ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. 39
10:39
Luuk. 17:33
Joh. 12:25
Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

40

10:40
Mark. 9:37
Luuk. 9:48
Luuk. 10:16
Joh. 13:20
Gal. 4:14
Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. 41
10:41
1. Kun. 17:10-24
2. Kun. 4:8
Matt. 18:5
Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 42
10:42
Matt. 25:40
Mark. 9:41
Hebr. 6:10
Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."

11

11 LUKU.

Jeesus opettaa Galilean kaupungeissa 1, antaa vastauksen Johannes Kastajan lähettämille 2-6, todistaa Johanneksesta 7-19, nuhtelee kansaa katumattomuudesta 20-24, ylistää Isää armon ilmoittamisesta lapsenmielisille 25-27 ja kutsuu tykönsä työtätekeväiset ja raskautetut 28-30.

111Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.

(V. 11:2-19; vert. Luuk. 7:18-35)

2

11:2
Matt. 14:3
Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa 3
11:3
5. Moos. 18:15
Dan. 9:25-26
Mal. 3:1
sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?" 4Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: 5
11:5
Jes. 35:5-6
Jes. 61:1
sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. 6
11:6
Luuk. 2:34
Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."

7

11:7
Matt. 3:5
Jaak. 1:6
Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 8Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. 9
11:9
Luuk. 1:76
Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. 10
11:10
Mal. 3:1
Mark. 1:2
Tämä on se, josta on kirjoitettu:

'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi,

ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'.

11Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. 12
11:12
Luuk. 16:16
Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. 13Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti; 14
11:14
Mal. 4:5
Matt. 17:12
Mark. 9:13
Luuk. 1:17
ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva. 15
11:15
Matt. 13:9,43
Mark. 4:9,23
Ilm. 2:7
Jolla on korvat, se kuulkoon.

16Mutta mihin minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen 17sanoen: 'Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette valittaneet'. 18

11:18
Jer. 35:5-6
Matt. 3:4
Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat: 'Hänessä on riivaaja'. 19
11:19
Luuk. 15:1-2
Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa."

(V. 11:20-24; vert. Luuk. 10:12-15)

20Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta: 21"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. 22Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. 23

11:23
Matt. 4:13
Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. 24
11:24
Matt. 10:15
Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."

(V. 11:25-27; vert. Luuk. 10:21,22)

25

11:25
Job 37:24
Ps. 119:130
1. Kor. 1:19
1. Kor. 1:26-29
Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. 26Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. 27
11:27
Ps. 8:7
Matt. 28:18
Joh. 1:18
Joh. 3:35
Joh. 6:46
Joh. 10:15
Joh. 13:3
Joh. 17:2
Ef. 1:20-23
Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

28

11:28
Jer. 31:25
Matt. 12:20
Joh. 7:37
Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 29
11:29
Jer. 6:16
Matt. 21:5
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30
11:30
1. Joh. 5:3
Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."