Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Herra on rakastanut Israelia, mutta Israel on kiittämätön.

11Ennustus, Herran sana Israelille, Malakian kautta.

2

1:2
1. Moos. 25:25
Jes. 43:4
Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra.

Mutta te sanotte:

"Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?"

Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra,

ja Jaakobia minä rakastin,

3

1:3
Jer. 49:17
Obad. 1:18
Room. 9:13
mutta Eesauta minä vihasin;

ja minä tein hänen vuorensa autioiksi

ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille.

4Jos Edom sanoo:

"Me olemme ruhjotut,

mutta me rakennamme rauniot jälleen",

niin Herra Sebaot sanoo näin:

He rakentakoot, mutta minä revin maahan;

ja heidän nimensä olkoon: "jumalattomuuden maa"

ja "kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti".

5Ja teidän silmänne saavat nähdä sen,

ja te sanotte: "Herra on suuri

Israelin rajojen ulkopuolellakin".

6

1:6
2. Moos. 20:12
Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa.

Mutta jos minä olen isä,

missä on minun kunnioitukseni?

Ja jos minä olen Herra,

missä on minun pelkoni?

sanoo Herra Sebaot teille, te papit,

jotka pidätte halpana minun nimeni.

Mutta te sanotte:

"Miten me olemme pitäneet halpana sinun nimesi?"

7Siten, että tuotte minun alttarilleni

saastutettua leipää.

Mutta te sanotte:

"Miten me olemme sinut saastuttaneet?"

Siten, että sanotte:

"Herran pöytä on halpana pidettävä".

8

1:8
3. Moos. 22:20
5. Moos. 15:21
Ja kun te tuotte uhriksi sokean eläimen,

niin se muka ei ole paha!

Ja kun tuotte ontuvan ja sairaan,

niin se muka ei ole paha!

Vie se maaherrallesi:

mielistyykö hän sinuun,

ja onko hän sinulle suosiollinen?

sanoo Herra Sebaot.

9Ja nyt: lepyttäkää Jumalaa,

että hän meitä armahtaisi.

Tällaista on teidän kädestänne tullut:

olisiko hän teille suosiollinen?

sanoo Herra Sebaot.

10

1:10
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Aam. 5:21
Jospa olisi teidän joukossanne joku,

joka sulkisi ovet,

ettette pitäisi tulta minun alttarillani turhaan!

Ei ole minulla mielisuosiota teihin,

sanoo Herra Sebaot,

enkä minä mielisty ruokauhriin,

joka tulee teidän kädestänne.

11

1:11
Ps. 113:3
Sak. 14:9
Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun

on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa,

ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan

minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri.

Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa,

sanoo Herra Sebaot.

12Mutta te häpäisette sen,

kun sanotte: "Herran pöytä on saastutettu,

ja sen hedelmän syönti on halpana pidettävä".

13Ja te sanotte: "Mikä vaiva!"

ja ylenkatsotte sen, sanoo Herra Sebaot,

ja tuotte ryöstettyä, ontuvaa ja sairasta —

tuotte uhrilahjaksi. —

Minäkö mielistyisin ottamaan sen teidän kädestänne?

sanoo Herra.

14Kirottu olkoon pettäjä,

jolla on laumassaan koiraspuoli ja joka on luvannut sen,

mutta uhraakin Herralle viallisen.

Sillä suuri kuningas olen minä,

sanoo Herra Sebaot,

ja minun nimeni on peljättävä pakanain seassa.

2

2 LUKU.

Nuhde papeille. Avioliitot pakanallisten naisten kanssa. Avioerot. Väärintekijäin välinpitämättömyys Herran tuomiosta.

21Ja nyt teille tämä käsky, te papit!

2

2:2
5. Moos. 28:15
Jos ette kuule ja paina sydämeenne,

niin että annatte kunnian minun nimelleni,

sanoo Herra Sebaot,

lähetän minä teitä vastaan kirouksen

ja kiroan teille suodut siunaukset.

Minä olenkin ne jo kironnut,

sillä te ette ole painaneet tätä sydämeenne.

3

2:3
Jer. 16:4
Jer. 22:19
Minä kiellän teiltä jälkeläiset,

ja minä viskelen rapaa teidän kasvoihinne,

teidän juhlauhrienne rapaa,

ja siihen teidät itsenne kannetaan.

4

2:4
4. Moos. 25:12
Ja te tulette tietämään,

että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn,

jotta minun liittoni Leevin kanssa pysyisi,

sanoo Herra Sebaot.

5Minun liittoni hänen kanssansa

oli elämä ja rauha,

ja minä annoin sen hänelle peloksi;

ja hän pelkäsi minua,

vapisi minun nimeni edessä.

6Oikea opetus oli hänen suussansa,

eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa.

Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani,

ja monet hän käänsi pois pahoista töistä.

7

2:7
Hagg. 1:13
2. Kor. 5:20
Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto,

ja hänen suustansa etsitään opetus;

sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja.

8Mutta te olette poikenneet tieltä,

olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan,

olette turmelleet Leevin liiton,

sanoo Herra Sebaot.

9

2:9
1. Sam. 2:30
Niinpä minäkin teen teidät halpana pidetyiksi

ja alhaisiksi kaiken kansan edessä,

koska te ette ole pitäneet minun teitäni,

vaan olette olleet puolueelliset opetuksessa.

10

2:10
2. Moos. 19:5
Matt. 23:9
Ef. 3:15
Ef. 4:5
Eikö meillä kaikilla ole sama Isä?

Eikö sama Jumala ole meitä luonut?

Miksi me olemme uskottomat toinen toisellemme

ja rikomme isiemme liiton?

11

2:11
Esra 9:12
Esra 10:2
Neh. 13:23
Juuda on ollut uskoton,

Israelissa ja Jerusalemissa on tehty kauhistus.

Sillä Juuda on häväissyt Herran pyhäkön,

jota Herra rakastaa,

ja on ottanut avioksi vieraan jumalan tyttäriä.

12Hävittäköön Herra siltä mieheltä,

joka tämän tekee,

Jaakobin majoista valvojan ja vastaajan

ja Herran Sebaotin uhrilahjan tuojan.

13Ja toiseksi te olette tehneet tämän:

olette saattaneet Herran alttarin

peitetyksi kyynelillä ja itkulla ja huokauksilla,

niin ettei hän enää käänny uhrilahjojen puoleen

eikä mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne.

14

2:14
1. Moos. 31:49
Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?"

Sentähden, että Herra on todistaja

sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä,

jolle sinä olet ollut uskoton,

vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.

15Niin ei tee yksikään,

jolla on jäännöskään Hengestä.

"Mutta kuinkas se yksi —?"

Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. —

Ottakaa siis vaari hengestänne

älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.

16

2:16
Matt. 19:3
Sillä minä vihaan hylkäämistä,

sanoo Herra, Israelin Jumala,

ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä,

sanoo Herra Sebaot.

Siis ottakaa vaari hengestänne

älkääkä olko uskottomat.

17Te väsytätte Herran puheillanne.

Mutta te sanotte: "Miten väsytämme?"

Siten, että sanotte:

"Jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä Herran silmissä,

ja niihin hänellä on mielisuosio";

tahi: "Missä on tuomion Jumala?"

3

3 LUKU.

Herra tulee. Hän puhdistaa ja tuomitsee. Ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä.

31

3:1
Jes. 40:3
Matt. 11:10
Mark. 1:2
Luuk. 1:76
Luuk. 7:27
Katso, minä lähetän sanansaattajani,

ja hän on valmistava tien minun eteeni.

Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra,

jota te etsitte,

ja liiton enkeli,

jota te halajatte.

Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.

2Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän,

ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy?

Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli

ja niinkuin pesijäin saippua.

3

3:3
Ps. 51:21
Sak. 13:9
Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean,

hän puhdistaa Leevin pojat,

saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean

ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

4Ja Herralle ovat otollisia

Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat

niinkuin ammoin menneinä päivinä

ja muinaisina vuosina.

5

3:5
2. Moos. 22:21
3. Moos. 19:12
3. Moos. 20:10
5. Moos. 24:17
Aam. 2:6
Aam. 5:12
Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion

ja tulen kiiruusti todistajaksi

velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan

ja niitä vastaan, jotka sortavat

palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa

ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian

eivätkä pelkää minua,

sanoo Herra Sebaot.

6

3:6
1. Sam. 15:29
Ps. 33:11
Sananl. 19:21
Jes. 14:24
Jes. 25:1
Jes. 46:10
Sillä minä, Herra, en muutu,

ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:

7

3:7
Sak. 1:3
isienne päivistä asti

te olette poikenneet minun käskyistäni

ettekä noudata niitä.

Kääntykää minun tyköni,

niin minä käännyn teidän tykönne,

sanoo Herra Sebaot.

Mutta te sanotte:

"Missä asiassa meidän on käännyttävä?"

8

3:8
4. Moos. 18:24
Neh. 10:37
Neh. 12:44
Hes. 45:13
Riistääkö ihminen Jumalalta?

Te kuitenkin riistätte minulta.

Mutta te sanotte:

"Missä asiassa me sinulta riistämme?"

Kymmenyksissä ja antimissa.

9Te olette kirouksella kirotut,

kun te, koko kansa, riistätte minulta.

10Tuokaa täydet kymmenykset

varastohuoneeseen,

että minun huoneessani olisi ravintoa,

ja siten koetelkaa minua,

sanoo Herra Sebaot:

totisesti minä avaan teille taivaan akkunat

ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.

11Ja minä karkoitan nuhtelullani

teiltä syöjäsirkat

turmelemasta teidän maanne hedelmää,

eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön,

sanoo Herra Sebaot.

12Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat,

sillä te tulette olemaan ihasteltu maa,

sanoo Herra Sebaot.

13Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan,

sanoo Herra.

Mutta te sanotte:

"Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?"

14

3:14
Job 21:15
Te sanotte: "Herran palveleminen on turha;

ja mitä hyötyä siitä on ollut,

että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät

ja että olemme vaeltaneet murheellisina

Herran Sebaotin kasvojen edessä.

15Nyt me kiitämme julkeitten onnea.

Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on,

ne tulevat raketuiksi.

He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat."

16

3:16
Ps. 139:16
Silloin myös Herraa pelkääväiset

puhuvat toinen toisensa kanssa,

ja Herra tarkkaa ja kuulee;

ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä

niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät

ja hänen nimensä kunniassa pitävät.

17

3:17
2. Moos. 19:5
Tiit. 2:14
1. Piet. 2:9
Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot,

sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni.

Ja minä olen heille laupias,

niinkuin mies on laupias pojallensa,

joka häntä palvelee.

18Ja te näette jälleen,

mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä,

sen välillä, joka palvelee Jumalaa,

ja sen, joka ei häntä palvele.