Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Johannes Kastaja alottaa vaikutuksensa 1-6, antaa neuvoja kansalle 7-11, erittäin publikaaneille 12, 13 ja sotamiehille 14 ja ennustaa tulevaksi sen, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella 15-18. Hänet pannaan vankeuteen 19, 20. Jeesus kastetaan 21, 22; hänen sukuluettelonsa 23-38.

31Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiin-maan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana, 2

3:2
Joh. 18:13
Ap. t. 4:6
siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

(V. 3:3-18; vert. Matt. 3:1-12; Mark. 1:2-8)
3Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, 4
3:4
Jes. 40:3-5
Luuk. 1:76
Joh. 1:23
niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa:

'Valmistakaa Herralle tie,

tehkää polut hänelle tasaisiksi'.

5Kaikki laaksot täytettäköön,

ja kaikki vuoret ja kukkulat

alennettakoon,

ja mutkat tulkoot suoriksi

ja koleikot tasaisiksi teiksi,

6

3:6
Ps. 98:2-3
Jes. 52:10
Luuk. 2:30-31
ja kaikki liha on näkevä

Jumalan autuuden."

7

3:7
Matt. 23:33
Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? 8
3:8
Joh. 8:39
Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 9
3:9
Matt. 7:19
Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen." 10Ja kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tekemän?" 11
3:11
1. Joh. 3:17
Jaak. 2:15-16
Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin".

12Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?" 13Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty".

14

3:14
3. Moos. 19:13
Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne".

15Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, 16

3:16
Jes. 44:3
Jooel 2:28
Joh. 1:26-27
Ap. t. 1:5
Ap. t. 11:16
Ap. t. 13:25
Ap. t. 19:4
niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17
3:17
Mal. 4:1
Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa." 18Antaen myös monia muita kehoituksia hän julisti kansalle evankeliumia.

19

3:19
Matt. 14:3-4
Mark. 6:17-18
Mutta kun Herodes, neljännysruhtinas, sai häneltä nuhteita veljensä vaimon, Herodiaan, tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt, 20niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen.

(V. 3:21-22; vert. Matt. 3:13-17; Mark. 1:9-11)

21Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni 22

3:22
Jes. 42:1
Matt. 17:5
Mark. 9:7
Luuk. 9:35
Joh. 1:32
2. Piet. 1:17
ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

(V. 3:23-38; vert. Matt. 1:1-17)

23Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika, 24Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin, 25tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain, 26tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan, 27

3:27
1. Aik. 3:17
Esra 3:2
tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin, 28tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin, 29tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin, 30tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin, 31
3:31
2. Sam. 5:14
1. Aik. 3:5
tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin, 32
3:32
Ruut 4:17-22
1. Aik. 2:9-12
tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin, 33
3:33
4. Moos. 2:3
tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan, 34
3:34
1. Moos. 11:24
1. Moos. 11:26-27
1. Moos. 21:3
1. Aik. 1:24-27
tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin, 35tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan, 36
3:36
1. Moos. 5:3-32
1. Moos. 11:10,12
tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin, 37tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin, 38
3:38
1. Aik. 1:1—4:43
Ap. t. 17:29
tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

4

4 LUKU.

Perkele kiusaa Jeesusta 1-13. Jeesus palaa Galileaan 14, 15, opettaa Nasaretin synagoogassa 16-30 ja Kapernaumissa, jossa parantaa riivatun miehen 31-37, Simonin anopin 38, 39 ja muita sairaita 40, 41 ja opettaa muissakin kaupungeissa 42-44.

(V. 4:1-13; vert. Matt. 4:1-11; Mark. 1:12-13)

41Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa, 2

4:2
2. Moos. 34:28
1. Kun. 19:8
Hebr. 4:15
ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. 3Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". 4
4:4
5. Moos. 8:3
Matt. 4:4
Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." 5Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat 6ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 7Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." 8
4:8
5. Moos. 6:13
5. Moos. 10:20
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'." 9Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; 10
4:10
Ps. 91:11-12
sillä kirjoitettu on:

'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta,

että he varjelevat sinua',

11ja: 'He kantavat sinua käsillänsä,

ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."

12
4:12
2. Moos. 17:1-7
5. Moos. 6:16
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'." 13Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi.
(V. 4:14-15; vert. Matt. 4:12-17; Mark. 1:14-15)

14

4:14
Joh. 4:43,45
Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. 15Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.

(V. 4:16-30; vert. Matt. 13:53-58; Mark. 6:1-6)

16

4:16
Matt. 2:23
Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. 17Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18

4:18
Ps. 45:8
Jes. 42:7
Jes. 61:1-2
Matt. 11:5
Ap. t. 10:38
"Herran Henki on minun päälläni,

sillä hän on voidellut minut

julistamaan evankeliumia köyhille;

hän on lähettänyt minut

saarnaamaan vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen,

19

4:19
3. Moos. 25:10
2. Kor. 6:2
saarnaamaan

Herran otollista vuotta".

20Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. 21Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen". 22
4:22
Jes. 50:4
Joh. 6:42
Joh. 7:46
Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?" 23
4:23
Matt. 11:23
Niin hän sanoi heille: "Kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun: 'Parantaja, paranna itsesi'; 'tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa'." 24
4:24
Joh. 4:44
Ja hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. 25
4:25
1. Kun. 17:1,9
Jaak. 5:17
Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan, 26eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin-maan Sareptaan. 27
4:27
2. Kun. 5:1,14
Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen." 28Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen 29ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. 30
4:30
Joh. 10:39
Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä.
(V. 4:31-37; vert. Mark. 1:21-28)

31

4:31
Matt. 4:13
Joh. 2:12
Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina. 32
4:32
Matt. 7:28-29
Joh. 7:46
Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessansa oli voima. 33Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä: 34"Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." 35Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. 36Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?" 37Ja maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.

(V. 4:38-41; vert. Matt. 8:14-17; Mark. 1:29-34)

38Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa. 39Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä.

40Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät. 41

4:41
Mark. 3:11-12
Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

(V. 4:42-44; vert. Mark. 1:35-39)

42Ja päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan; mutta kansa etsi häntä, ja saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä heidän luotansa. 43

4:43
Luuk. 8:1
Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty". 44Ja hän saarnasi Galilean synagoogissa.

5

5 LUKU.

Jeesus opettaa Gennesaretin järven rannalla ja antaa Pietarin seuralaisineen saada suuren kalansaaliin 1-11, parantaa pitalisen 12-16 ja halvatun miehen 17-26, kutsuu Leevin 27-32 ja puhuu paastoamisesta 33-39.

(V. 5:1-11; vert. Matt. 4:18-22; Mark. 1:16-20)

51Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Gennesaretin järven rannalla, 2niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä; mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. 3Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta; ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. 4

5:4
Joh. 21:3-6
Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille: "Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle". 5Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle: "Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet; mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot". 6Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät. 7Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä; ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet, niin että ne olivat uppoamaisillaan. 8
5:8
Jes. 6:5
Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen". 9Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan, 10
5:10
Jer. 16:16
Matt. 13:47
ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää, tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä". 11
5:11
Matt. 19:27
Mark. 10:28
Luuk. 18:28
Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä.

(V. 5:12-16; vert. Matt. 8:2-4; Mark. 1:40-45)

12Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa". 13Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja kohta pitali lähti hänestä. 14

5:14
3. Moos. 14:2,12
Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi: "Mene, näytä itsesi papille, ja uhraa puhdistumisestasi, niinkuin Mooses on säätänyt, todistukseksi heille". 15Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. 16
5:16
Matt. 14:23
Mark. 1:35
Mark. 6:46
Luuk. 6:12
Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili.

(V. 5:17-26; vert. Matt. 9:1-8; Mark. 2:1-12)

17Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat. 18Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu; ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. 19Ja kun he väentungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. 20

5:20
Luuk. 7:48-49
Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut". 21
5:21
Jes. 43:25
Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?" 22Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne? 23Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja käy'? 24Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," — hän sanoi halvatulle — "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi". 25Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. 26Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa; ja pelkoa täynnä he sanoivat: "Me olemme tänään nähneet ihmeellisiä".

(V. 5:27-32; vert. Matt. 9:9-13; Mark. 2:13-17)

27Ja sen jälkeen hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". 28Niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä. 29

5:29
Luuk. 15:1
Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan; ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. 30Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat: "Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?" 31Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 32
5:32
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen."

(V. 5:33-39; vert. Matt. 9:14-17; Mark. 2:18-22)

33Niin he sanoivat hänelle: "Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseustenkin, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat". 34Jeesus sanoi heille: "Ettehän voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin, kun ylkä on heidän kanssaan? 35Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat." 36Ja hän sanoi heille myös vertauksen: "Ei kukaan leikkaa uudesta vaipasta paikkaa ja pane vanhaan vaippaan; muutoin hän rikkoo uuden vaipan, eikä uudesta vaipasta otettu paikka vanhaan sovi. 37Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin nuori viini pakahuttaa leilit, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat. 38Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. 39Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo: 'Vanha on hyvää'."