Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Johannes Kastaja alottaa vaikutuksensa 1-6, antaa neuvoja kansalle 7-11, erittäin publikaaneille 12, 13 ja sotamiehille 14 ja ennustaa tulevaksi sen, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella 15-18. Hänet pannaan vankeuteen 19, 20. Jeesus kastetaan 21, 22; hänen sukuluettelonsa 23-38.

31Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiin-maan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana, 2

3:2
Joh. 18:13
Ap. t. 4:6
siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

(V. 3:3-18; vert. Matt. 3:1-12; Mark. 1:2-8)
3Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, 4
3:4
Jes. 40:3-5
Luuk. 1:76
Joh. 1:23
niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa:

'Valmistakaa Herralle tie,

tehkää polut hänelle tasaisiksi'.

5Kaikki laaksot täytettäköön,

ja kaikki vuoret ja kukkulat

alennettakoon,

ja mutkat tulkoot suoriksi

ja koleikot tasaisiksi teiksi,

6

3:6
Ps. 98:2-3
Jes. 52:10
Luuk. 2:30-31
ja kaikki liha on näkevä

Jumalan autuuden."

7

3:7
Matt. 23:33
Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? 8
3:8
Joh. 8:39
Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 9
3:9
Matt. 7:19
Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen." 10Ja kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tekemän?" 11
3:11
1. Joh. 3:17
Jaak. 2:15-16
Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin".

12Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?" 13Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty".

14

3:14
3. Moos. 19:13
Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne".

15Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, 16

3:16
Jes. 44:3
Jooel 2:28
Joh. 1:26-27
Ap. t. 1:5
Ap. t. 11:16
Ap. t. 13:25
Ap. t. 19:4
niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17
3:17
Mal. 4:1
Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa." 18Antaen myös monia muita kehoituksia hän julisti kansalle evankeliumia.

19

3:19
Matt. 14:3-4
Mark. 6:17-18
Mutta kun Herodes, neljännysruhtinas, sai häneltä nuhteita veljensä vaimon, Herodiaan, tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt, 20niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen.

(V. 3:21-22; vert. Matt. 3:13-17; Mark. 1:9-11)

21Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni 22

3:22
Jes. 42:1
Matt. 17:5
Mark. 9:7
Luuk. 9:35
Joh. 1:32
2. Piet. 1:17
ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

(V. 3:23-38; vert. Matt. 1:1-17)

23Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika, 24Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin, 25tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain, 26tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan, 27

3:27
1. Aik. 3:17
Esra 3:2
tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin, 28tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin, 29tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin, 30tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin, 31
3:31
2. Sam. 5:14
1. Aik. 3:5
tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin, 32
3:32
Ruut 4:17-22
1. Aik. 2:9-12
tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin, 33
3:33
4. Moos. 2:3
tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan, 34
3:34
1. Moos. 11:24
1. Moos. 11:26-27
1. Moos. 21:3
1. Aik. 1:24-27
tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin, 35tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan, 36
3:36
1. Moos. 5:3-32
1. Moos. 11:10,12
tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin, 37tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin, 38
3:38
1. Aik. 1:1—4:43
Ap. t. 17:29
tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.