Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Jeesus syntyy Beetlehemissä 1-7, ja enkeli ilmoittaa sen paimenille 8-12. Taivaallinen sotajoukko ylistää Jumalaa 13, 14, jonka jälkeen paimenet käyvät Jeesus-lasta katsomassa 15-20. Jeesus ympärileikataan 21 ja tuodaan pyhäkköön 22-24, jossa hänestä, Jumalaa kiittäen, puhuvat Simeon 25-35 ja Hanna 36-38. Jeesus kasvaa Nasaretissa 39, 40 ja käy kaksitoistavuotiaana pyhäkössä 41-52.

21Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. 2Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. 3Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. 4

2:4
1. Sam. 16:1
Miika 5:2
Joh. 7:42
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, 5
2:5
Matt. 1:18
Luuk. 1:27
verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 6Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. 7
2:7
Matt. 1:25
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

8Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. 9Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 10Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 11teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 12Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

13

2:13
Ps. 148:2
Dan. 7:10
Ilm. 5:11-12
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14

2:14
Jes. 57:19
Luuk. 19:38
Room. 5:1
Ef. 2:14,17
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa,

ja maassa rauha

ihmisten kesken,

joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

15Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti". 16Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 17Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. 18Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. 19

2:19
Luuk. 2:51
Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. 20Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

21

2:21
1. Moos. 17:10,12
Matt. 1:21,25
Luuk. 1:31
Gal. 4:4
Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

22

2:22
3. Moos. 12:2-4
Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen 23
2:23
2. Moos. 13:2,12
2. Moos. 22:29
2. Moos. 34:19
4. Moos. 3:13
— niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" — 24
2:24
3. Moos. 12:6,8
ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

25Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. 26Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun. 27Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, 28otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:

29

2:29
1. Moos. 46:30
Fil. 1:23
"Herra, nyt sinä lasket palvelijasi

rauhaan menemään, sanasi mukaan;

30

2:30
Ps. 98:2-3
Jes. 52:10
Luuk. 1:68
Luuk. 3:6
sillä minun silmäni ovat nähneet

sinun autuutesi,

31jonka sinä olet valmistanut

kaikkien kansojen nähdä,

32

2:32
Jes. 25:7
Jes. 42:6
Jes. 46:13
Jes. 49:6
Ap. t. 13:47
Ap. t. 28:28
valkeudeksi,

joka on ilmestyvä pakanoille,

ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

33Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. 34
2:34
Jes. 8:14
Jes. 28:16
Matt. 21:44
Ap. t. 28:22
Room. 9:32-33
1. Kor. 1:23-24
2. Kor. 2:16
1. Piet. 2:6-8
Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan 35
2:35
Joh. 19:25
— ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä — että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".

36Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, 37

2:37
1. Tim. 5:5
ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. 38
2:38
Jes. 52:9
Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

39

2:39
Matt. 2:23
Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. 40
2:40
Luuk. 1:80
Luuk. 2:52
Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.

41

2:41
2. Moos. 23:15,17
2. Moos. 34:23
Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. 42Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan. 43
2:43
2. Moos. 12:18
Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. 44He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta; 45mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. 46Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. 47Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. 48Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua." 49Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?" 50
2:50
Luuk. 9:45
Luuk. 18:34
Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui.

51

2:51
Luuk. 2:19
Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. 52
2:52
1. Sam. 2:26
Sananl. 3:4
Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

3

3 LUKU.

Johannes Kastaja alottaa vaikutuksensa 1-6, antaa neuvoja kansalle 7-11, erittäin publikaaneille 12, 13 ja sotamiehille 14 ja ennustaa tulevaksi sen, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella 15-18. Hänet pannaan vankeuteen 19, 20. Jeesus kastetaan 21, 22; hänen sukuluettelonsa 23-38.

31Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiin-maan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana, 2

3:2
Joh. 18:13
Ap. t. 4:6
siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

(V. 3:3-18; vert. Matt. 3:1-12; Mark. 1:2-8)
3Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, 4
3:4
Jes. 40:3-5
Luuk. 1:76
Joh. 1:23
niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa:

'Valmistakaa Herralle tie,

tehkää polut hänelle tasaisiksi'.

5Kaikki laaksot täytettäköön,

ja kaikki vuoret ja kukkulat

alennettakoon,

ja mutkat tulkoot suoriksi

ja koleikot tasaisiksi teiksi,

6

3:6
Ps. 98:2-3
Jes. 52:10
Luuk. 2:30-31
ja kaikki liha on näkevä

Jumalan autuuden."

7

3:7
Matt. 23:33
Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? 8
3:8
Joh. 8:39
Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 9
3:9
Matt. 7:19
Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen." 10Ja kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tekemän?" 11
3:11
1. Joh. 3:17
Jaak. 2:15-16
Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin".

12Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?" 13Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty".

14

3:14
3. Moos. 19:13
Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne".

15Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, 16

3:16
Jes. 44:3
Jooel 2:28
Joh. 1:26-27
Ap. t. 1:5
Ap. t. 11:16
Ap. t. 13:25
Ap. t. 19:4
niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17
3:17
Mal. 4:1
Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa." 18Antaen myös monia muita kehoituksia hän julisti kansalle evankeliumia.

19

3:19
Matt. 14:3-4
Mark. 6:17-18
Mutta kun Herodes, neljännysruhtinas, sai häneltä nuhteita veljensä vaimon, Herodiaan, tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt, 20niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen.

(V. 3:21-22; vert. Matt. 3:13-17; Mark. 1:9-11)

21Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni 22

3:22
Jes. 42:1
Matt. 17:5
Mark. 9:7
Luuk. 9:35
Joh. 1:32
2. Piet. 1:17
ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

(V. 3:23-38; vert. Matt. 1:1-17)

23Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika, 24Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin, 25tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain, 26tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan, 27

3:27
1. Aik. 3:17
Esra 3:2
tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin, 28tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin, 29tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin, 30tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin, 31
3:31
2. Sam. 5:14
1. Aik. 3:5
tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin, 32
3:32
Ruut 4:17-22
1. Aik. 2:9-12
tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin, 33
3:33
4. Moos. 2:3
tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan, 34
3:34
1. Moos. 11:24
1. Moos. 11:26-27
1. Moos. 21:3
1. Aik. 1:24-27
tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin, 35tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan, 36
3:36
1. Moos. 5:3-32
1. Moos. 11:10,12
tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin, 37tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin, 38
3:38
1. Aik. 1:1—4:43
Ap. t. 17:29
tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

4

4 LUKU.

Perkele kiusaa Jeesusta 1-13. Jeesus palaa Galileaan 14, 15, opettaa Nasaretin synagoogassa 16-30 ja Kapernaumissa, jossa parantaa riivatun miehen 31-37, Simonin anopin 38, 39 ja muita sairaita 40, 41 ja opettaa muissakin kaupungeissa 42-44.

(V. 4:1-13; vert. Matt. 4:1-11; Mark. 1:12-13)

41Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa, 2

4:2
2. Moos. 34:28
1. Kun. 19:8
Hebr. 4:15
ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. 3Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". 4
4:4
5. Moos. 8:3
Matt. 4:4
Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." 5Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat 6ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 7Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." 8
4:8
5. Moos. 6:13
5. Moos. 10:20
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'." 9Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; 10
4:10
Ps. 91:11-12
sillä kirjoitettu on:

'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta,

että he varjelevat sinua',

11ja: 'He kantavat sinua käsillänsä,

ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."

12
4:12
2. Moos. 17:1-7
5. Moos. 6:16
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'." 13Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi.
(V. 4:14-15; vert. Matt. 4:12-17; Mark. 1:14-15)

14

4:14
Joh. 4:43,45
Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. 15Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.

(V. 4:16-30; vert. Matt. 13:53-58; Mark. 6:1-6)

16

4:16
Matt. 2:23
Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. 17Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18

4:18
Ps. 45:8
Jes. 42:7
Jes. 61:1-2
Matt. 11:5
Ap. t. 10:38
"Herran Henki on minun päälläni,

sillä hän on voidellut minut

julistamaan evankeliumia köyhille;

hän on lähettänyt minut

saarnaamaan vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen,

19

4:19
3. Moos. 25:10
2. Kor. 6:2
saarnaamaan

Herran otollista vuotta".

20Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. 21Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen". 22
4:22
Jes. 50:4
Joh. 6:42
Joh. 7:46
Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?" 23
4:23
Matt. 11:23
Niin hän sanoi heille: "Kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun: 'Parantaja, paranna itsesi'; 'tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa'." 24
4:24
Joh. 4:44
Ja hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. 25
4:25
1. Kun. 17:1,9
Jaak. 5:17
Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan, 26eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin-maan Sareptaan. 27
4:27
2. Kun. 5:1,14
Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen." 28Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen 29ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. 30
4:30
Joh. 10:39
Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä.
(V. 4:31-37; vert. Mark. 1:21-28)

31

4:31
Matt. 4:13
Joh. 2:12
Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina. 32
4:32
Matt. 7:28-29
Joh. 7:46
Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessansa oli voima. 33Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä: 34"Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." 35Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. 36Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?" 37Ja maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.

(V. 4:38-41; vert. Matt. 8:14-17; Mark. 1:29-34)

38Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa. 39Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä.

40Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät. 41

4:41
Mark. 3:11-12
Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

(V. 4:42-44; vert. Mark. 1:35-39)

42Ja päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan; mutta kansa etsi häntä, ja saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä heidän luotansa. 43

4:43
Luuk. 8:1
Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty". 44Ja hän saarnasi Galilean synagoogissa.