Raamattu 1933/-38 (KR38)
19

19 LUKU.

Jeesus vierailee Sakkeuksen kodissa 1-10, puhuu vertauksen miehestä, joka jätti kymmenen leiviskää palvelijoilleen kartutettaviksi 11-27, ratsastaa Jerusalemiin 28-40, itkee kaupunkia 41-44, puhdistaa pyhäkön 45, 46 ja opettaa siellä 47, 48.

191Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. 2Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. 3Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. 4Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. 5Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi". 6Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. 7

19:7
Luuk. 15:2
Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan". 8
19:8
2. Moos. 22:1
4. Moos. 5:6-7
Luuk. 3:13
Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin". 9Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika; 10
19:10
Hes. 34:16
Matt. 9:13
1. Tim. 1:15
sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".

(V. 19:11-27; vert. Matt. 25:14-30)

11

19:11
Luuk. 24:21
Ap. t. 1:6
Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä. 12
19:12
Mark. 13:34
Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. 13Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes minä tulen'. 14
19:14
Joh. 1:11
Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: 'Emme tahdo tätä kuninkaaksemme'. 15Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. 16Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää'. 17
19:17
Luuk. 16:10
Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia'. 18Ja toinen tuli ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää'. 19Niin hän sanoi tällekin: 'Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia'. 20Vielä tuli yksi ja sanoi: 'Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. 21Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.' 22Hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt; 23miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?' 24Ja hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää'. 25— Niin he sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää'. — 26
19:26
Matt. 13:12
Mark. 4:25
Luuk. 8:18
'Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 27Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.'"

28Ja tämän sanottuaan hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin.

(V. 19:29-38; vert. Matt. 21:1-9; Mark. 11:1-10; Joh. 12:12-16)
29Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan 30sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne. 31Ja jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te sen päästätte?' niin sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä'." 32Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut. 33Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: "Miksi te päästätte varsan?" 34Niin he sanoivat: "Herra tarvitsee sitä". 35Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. 36Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. 37Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, 38
19:38
Ps. 118:26
Luuk. 2:14
Ef. 2:14
sanoen:

"Siunattu olkoon hän, joka tulee,

Kuningas Herran nimessä;

rauha taivaassa

ja kunnia korkeuksissa!"

39Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi". 40
19:40
Hab. 2:11
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat".

41

19:41
Room. 9:1-3
Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä 42
19:42
5. Moos. 32:29
ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. 43Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; 44
19:44
1. Kun. 9:7-8
Miika 3:12
Matt. 24:1-2
Mark. 13:2
Luuk. 21:6
ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut."

(V. 19:45-48; vert. Matt. 21:12-16; Mark. 11:15-18)

45

19:45
Joh. 2:14-16
Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myyjiä ulos 46
19:46
1. Kun. 8:29-30
Jes. 56:7
Jer. 7:11
ja sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni on oleva rukoushuone', mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan."

47

19:47
Luuk. 21:37
Luuk. 22:53
Joh. 7:19
Joh. 8:37
Ja hän opetti joka päivä pyhäkössä. Mutta ylipapit ja kirjanoppineet sekä kansan ensimmäiset miettivät, miten saisivat hänet surmatuksi; 48mutta he eivät keksineet, mitä tekisivät, sillä kaikki kansa riippui hänessä ja kuunteli häntä.

20

20 LUKU.

Ylipapit ja kirjanoppineet kysyvät Jeesukselta, millä vallalla hän näitä tekee 1-8. Jeesus nuhtelee heitä vertauksessaan pahoista viinitarhureista 9-19, vastaa kysymyksiin veronmaksusta 20-26 ja ylösnousemuksesta 27-40, kysyy kirjanoppineilta, kuinka Kristus voi olla Daavidin poika ja Daavidin Herra 41-44, sekä kehoittaa kavahtamaan kirjanoppineita 45-47.

(V. 20:1-8; vert. Matt. 21:23-27; Mark. 11:27-33)

201Ja tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä vanhinten kanssa esiin 2

20:2
Ap. t. 4:7
ja puhuivat hänelle sanoen: "Sano meille, millä vallalla sinä näitä teet, tahi kuka on se, joka on antanut sinulle tämän vallan?" 3Hän vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille kysymyksen; sanokaa minulle: 4oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä?" 5Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' 6
20:6
Matt. 14:5
Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli profeetta." 7Ja he vastasivat, etteivät tienneet, mistä se oli. 8Niin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen".

(V. 20:9-19; vert. Matt. 21:33-46; Mark. 12:1-2)

9

20:9
Ps. 80:9
Jes. 5:1
Jer. 2:21
Ja hän rupesi puhumaan kansalle ja puhui tämän vertauksen: "Mies istutti viinitarhan ja vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille kauaksi aikaa. 10
20:10
2. Aik. 36:15-16
Ja ajan tullen hän lähetti palvelijan viinitarhurien luokse, että he antaisivat tälle osan viinitarhan hedelmistä; mutta viinitarhurit pieksivät hänet ja lähettivät tyhjin käsin pois. 11Ja hän lähetti vielä toisen palvelijan; mutta hänetkin he pieksivät ja häpäisivät ja lähettivät tyhjin käsin pois. 12Ja hän lähetti vielä kolmannen; mutta tämänkin he haavoittivat ja heittivät ulos. 13Niin viinitarhan herra sanoi: 'Mitä minä teen? Minä lähetän rakkaan poikani; häntä he kaiketi kavahtavat.' 14
20:14
Matt. 26:3-4
Mutta kun viinitarhurit näkivät hänet, neuvottelivat he keskenään ja sanoivat: 'Tämä on perillinen; tappakaamme hänet, että perintö tulisi meidän omaksemme'. 15Ja he heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat. Mitä nyt viinitarhan herra on tekevä heille? 16Hän tulee ja tuhoaa nämä viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille." Niin he sen kuullessaan sanoivat: "Pois se!" 17
20:17
Ps. 118:22
Jes. 8:14-15
Jes. 28:16
Ap. t. 4:11
Room. 9:33
Mutta hän katsahti heihin ja sanoi: "Mitä siis on tämä kirjoitus:

'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on tullut kulmakiveksi'?

18
20:18
Dan. 2:34
1. Piet. 2:4
1. Piet. 2:7-8
Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa." 19
20:19
Luuk. 19:48
Ja kirjanoppineet ja ylipapit tahtoivat ottaa hänet sillä hetkellä kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa; sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut sen vertauksen heistä.
(V. 20:20-26; vert. Matt. 22:15-22; Mark. 12:13-17)

20

20:20
Luuk. 11:53-54
Ja he vartioivat häntä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita, saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin. 21Ja ne kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. 22Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö?" 23Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille: 24"Näyttäkää minulle denari. Kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on?" He vastasivat: "Keisarin". 25
20:25
Matt. 17:24-25
Room. 13:7
Niin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". 26Ja he eivät kyenneet saamaan häntä hänen puheestaan kiinni kansan edessä; ja he ihmettelivät hänen vastaustaan ja vaikenivat.

(V. 20:27-40; vert. Matt. 22:23-33; Mark. 12:18-27)

27

20:27
Ap. t. 23:8
Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä 28
20:28
5. Moos. 25:5-6
sanoen: "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön siemenen veljelleen'. 29Nyt oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsetonna. 30Niin toinen otti sen vaimon, 31ja sitten kolmas, ja samoin kaikki seitsemän; ja he kuolivat jättämättä lapsia. 32Viimeiseksi vaimokin kuoli. 33Kenelle heistä siis tämä vaimo ylösnousemuksessa joutuu vaimoksi? Sillä kaikkien seitsemän vaimona hän oli ollut." 34Niin Jeesus sanoi heille: "Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle. 35Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. 36
20:36
1. Joh. 3:2
Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. 37
20:37
2. Moos. 3:6
Ap. t. 7:32
Hebr. 11:16
Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi. 38Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät." 39Niin muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat: "Opettaja, oikein sinä sanoit". 40Ja he eivät enää rohjenneet kysyä häneltä mitään.

(V. 20:41-44; vert. Matt. 22:41-45; Mark. 12:35-37)

41Niin hän sanoi heille: "Kuinka he voivat sanoa, että Kristus on Daavidin poika? 42Sanoohan Daavid itse psalmien kirjassa:

'Herra sanoi minun Herralleni:

Istu minun oikealle puolelleni,

43

20:43
Ps. 110:1
Ap. t. 2:34-35
1. Kor. 15:25
Hebr. 1:13
Hebr. 10:12-13
kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi astinlaudaksi.'

44Daavid siis kutsuu häntä Herraksi; kuinka hän sitten on hänen poikansa?"
(V. 20:45-47; vert. Matt. 23:1,5-7; Mark. 12:38-40)

45Ja kaiken kansan kuullen hän sanoi opetuslapsillensa: 46

20:46
Luuk. 11:43
"Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, 47noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion".

21

21 LUKU.

Jeesus puhuu lesken rovosta 1-4, pyhäkön kukistamisesta 5-7, vääristä kristuksista 8, 9, kristittyjen vainosta 10-19, Jerusalemin hävityksestä 20-24, maailman lopun enteistä ja tulemuksestaan 25-28, puhuu vertauksen viikunapuusta 29-33 ja kehoittaa valppauteen 34-36; opettaa päivin pyhäkössä ja viettää yöt Öljymäellä 37, 38.

(V. 21:1-4; vert. Mark. 12:41-44)

211

21:1
2. Kun. 12:9
Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. 2Niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa. 3Silloin hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. 4
21:4
2. Kor. 8:12
Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko elämisensä, mikä hänellä oli."

(V. 21:5-24; vert. Matt. 24:1-21; Mark. 13:1-19)

5Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän: 6

21:6
1. Kun. 9:7-8
Jer. 26:18
Miika 3:12
Luuk. 19:44
"Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta". 7Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"

8

21:8
Jer. 29:8-9
2. Tess. 2:2-3
1. Joh. 4:1
Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään. 9Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."

10

21:10
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, 11ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. 12
21:12
Matt. 10:17-18
Joh. 15:20
Joh. 16:2
Ap. t. 4:3
Ap. t. 5:18
Ap. t. 16:24
Ap. t. 25:23
Ilm. 2:10
Ap. t. 12:4
Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. 13Ja näin te joudutte todistamaan. 14
21:14
Matt. 10:19
Luuk. 12:11
Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. 15
21:15
2. Moos. 4:12
Jes. 54:17
Ap. t. 6:10
Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. 16
21:16
Miika 7:6
Ap. t. 7:59
Ap. t. 12:2
Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, 17
21:17
Matt. 10:22
ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. 18
21:18
Matt. 10:30
Luuk. 12:7
Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. 19
21:19
Hebr. 10:36
Ilm. 13:10
Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.

20

21:20
Dan. 9:27
Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. 21Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. 22
21:22
5. Moos. 32:35
Jer. 5:29
Dan. 9:26
Hoos. 9:7
Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. 23Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; 24
21:24
5. Moos. 28:64
Ps. 79:1
Jes. 63:18
Room. 11:25
Ilm. 11:2
ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

(V. 21:25-28; vert. Matt. 24:29-30; Mark. 13:24-26)

25

21:25
Jes. 13:10
Jes. 34:4
Hes. 32:7
Jooel 2:10,31
Jooel 3:15
Ap. t. 2:20
2. Piet. 3:10,12
Ilm. 6:12
Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. 26Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. 27
21:27
Dan. 7:13
Matt. 16:27
Matt. 25:31
Matt. 26:64
Mark. 14:62
Ap. t. 1:11
1. Tess. 4:16-17
2. Tess. 1:10
Ilm. 1:7
Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. 28
21:28
Room. 8:23
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

(V. 21:29-33; vert. Matt. 24:32-35; Mark. 13:28-31)

29Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. 30Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. 31Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. 33

21:33
Ps. 102:27
Jes. 40:8
Jes. 51:6
Matt. 5:18
Hebr. 1:11
1. Piet. 1:25
2. Piet. 3:7,10
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

34

21:34
Room. 13:13
Ef. 5:18
1. Tess. 5:2,6
1. Piet. 4:7
1. Piet. 5:8
Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta 35
21:35
Jes. 24:17-20
Jer. 25:29
2. Piet. 3:10-11
Ilm. 3:3
Ilm. 16:15
niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. 36
21:36
Matt. 24:42
Matt. 25:13
Mark. 13:33
Luuk. 12:40
Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

37

21:37
Joh. 8:1-2
Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi. 38Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.