Raamattu 1933/-38 (KR38)
17

17 LUKU.

Jeesus puhuu viettelyksistä ja oikeasta menettelystä rikkovaa veljeä kohtaan 1-4, uskon voimasta 5, 6, ja kuinka opetuslapsen tulee tunnustaa itsensä ansiottomaksi palvelijaksi 7-10; parantaa kymmenen pitalista miestä 11-19, puhuu Jumalan valtakunnasta 20, 21 ja tulemuksestaan 22-37.

171

17:1
Matt. 18:6-7
Mark. 9:42
Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! 2Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.

3

17:3
3. Moos. 19:17
Sananl. 17:10
Matt. 18:15,21
Jaak. 5:19-20
Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. 4
17:4
Matt. 18:21-22
Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi."

5Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa". 6

17:6
Matt. 17:20
Matt. 21:21
Mark. 11:23
Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.

7Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta: 'Käy heti aterialle'? 8Eikö hän pikemminkin sano hänelle: 'Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kuin minä syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä'? 9Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty? 10Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: 'Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään'."

11

17:11
Luuk. 9:51
Luuk. 13:22
Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. 12Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi; 13ja he korottivat äänensä ja sanoivat: "Jeesus, mestari, armahda meitä!" 14
17:14
3. Moos. 13:2
3. Moos. 14:2
Matt. 8:4
Mark. 1:44
Luuk. 5:14
Ja heidät nähdessään hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille". Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. 15Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä 16ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen. 17Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? 18Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?" 19
17:19
Matt. 9:22
Mark. 10:52
Luuk. 7:50
Ja hän sanoi hänelle: "Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut".

20

17:20
Joh. 3:3
Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 21
17:21
Room. 14:17
eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

22Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä. 23

17:23
Matt. 24:23
Mark. 13:21
Luuk. 21:8
Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä. 24
17:24
Matt. 24:27
Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva. 25
17:25
Matt. 16:21
Matt. 20:18-19
Mark. 8:31
Luuk. 9:22
Luuk. 18:31-33
Luuk. 24:7,26
Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.

26

17:26
Matt. 24:37-39
1. Piet. 3:20
Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: 27
17:27
1. Moos. 7:7-23
he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. 28
17:28
1. Moos. 19:14-26
Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 29
17:29
5. Moos. 29:23
Juud. 1:7
mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, 30samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. 31
17:31
Matt. 24:17-18
Mark. 13:15-16
Luuk. 21:21
Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. 32Muistakaa Lootin vaimoa! 33
17:33
Matt. 10:39
Matt. 16:25
Mark. 8:35
Luuk. 9:24
Joh. 12:25
Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. 34Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 35
17:35
Matt. 24:41
Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään." 37
17:37
Job 39:33
Hoos. 8:1
Hab. 1:8
Matt. 24:28
Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat".

18

18 LUKU.

Jeesus puhuu vertaukset tuomarista ja leskestä 1-8 sekä fariseuksesta ja publikaanista 9-14, siunaa lapsia 15-17, neuvoo rikkaalle hallitusmiehelle elämän tien 18-27, ilmoittaa opetuslapsilleen oikean itsensäkieltämisen armopalkan 28-30, puhuu vielä kerran kärsimisestään 31-34 ja tekee sokeasta miehestä näkevän 35-43.

181

18:1
Luuk. 21:36
Room. 12:12
Ef. 6:18
Kol. 4:2
1. Tess. 5:17
Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. 2Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. 3Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan'. 4Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, 5niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni'." 6Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! 7
18:7
Ps. 88:2
Ilm. 6:10
Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? 8
18:8
2. Tim. 3:1-5
Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

9

18:9
Sananl. 30:12
Jes. 65:5
Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen: 10"Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. 11
18:11
Jes. 58:2
Luuk. 16:15
Ilm. 3:17
Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. 12
18:12
Luuk. 11:42
Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' 13
18:13
Esra 9:6
Ps. 51:3
Dan. 9:5
Dan. 9:7-8
Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'. 14
18:14
Job 22:29
Sananl. 29:23
Matt. 23:12
Luuk. 14:11
1. Piet. 5:5
Jaak. 4:10
Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

(V. 18:15-17; vert. Matt. 19:13-15; Mark. 10:13-16)

15Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia. 16Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. 17

18:17
Matt. 18:3
Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."

(V. 18:18-30; vert. Matt. 19:16-29; Mark. 10:17-30)

18Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" 19Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. 20

18:20
2. Moos. 20:12-16
5. Moos. 5:16-20
Room. 13:9
Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'." 21Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti". 22
18:22
Matt. 6:19-20
Luuk. 12:33
Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua". 23Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. 24
18:24
Sananl. 11:28
1. Tim. 6:9-10
Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan! 25Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." 26Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?" 27
18:27
Job 42:2
Jer. 32:17
Sak. 8:6
Luuk. 1:37
Mutta hän sanoi: "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista".

28

18:28
Matt. 4:20
Luuk. 5:11
Silloin Pietari sanoi: "Katso, me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua". 29Niin hän sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista, 30ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää".

(V. 18:31-34; vert. Matt. 20:17-19; Mark. 10:32-34)

31

18:31
Ps. 22:2-32
Jes. 53:3-7
Mark. 8:31
Luuk. 9:22
Luuk. 17:25
Luuk. 24:7
Luuk. 24:26,27
Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. 32
18:32
Matt. 27:2
Luuk. 23:1
Joh. 18:28
Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; 33ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." 34
18:34
Mark. 9:32
Luuk. 9:45
Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin.

(V. 18:35-43; vert. Matt. 20:29-34; Mark. 10:46-52)

35Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten. 36Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. 37He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse. 38Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!" 39Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!" 40Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä: 41"Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni jälleen". 42

18:42
Luuk. 17:19
Niin Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut". 43Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.

19

19 LUKU.

Jeesus vierailee Sakkeuksen kodissa 1-10, puhuu vertauksen miehestä, joka jätti kymmenen leiviskää palvelijoilleen kartutettaviksi 11-27, ratsastaa Jerusalemiin 28-40, itkee kaupunkia 41-44, puhdistaa pyhäkön 45, 46 ja opettaa siellä 47, 48.

191Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. 2Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. 3Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. 4Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. 5Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi". 6Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. 7

19:7
Luuk. 15:2
Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan". 8
19:8
2. Moos. 22:1
4. Moos. 5:6-7
Luuk. 3:13
Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin". 9Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika; 10
19:10
Hes. 34:16
Matt. 9:13
1. Tim. 1:15
sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".

(V. 19:11-27; vert. Matt. 25:14-30)

11

19:11
Luuk. 24:21
Ap. t. 1:6
Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä. 12
19:12
Mark. 13:34
Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. 13Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes minä tulen'. 14
19:14
Joh. 1:11
Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: 'Emme tahdo tätä kuninkaaksemme'. 15Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. 16Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää'. 17
19:17
Luuk. 16:10
Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia'. 18Ja toinen tuli ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää'. 19Niin hän sanoi tällekin: 'Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia'. 20Vielä tuli yksi ja sanoi: 'Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. 21Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.' 22Hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt; 23miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?' 24Ja hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää'. 25— Niin he sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää'. — 26
19:26
Matt. 13:12
Mark. 4:25
Luuk. 8:18
'Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 27Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.'"

28Ja tämän sanottuaan hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin.

(V. 19:29-38; vert. Matt. 21:1-9; Mark. 11:1-10; Joh. 12:12-16)
29Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan 30sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne. 31Ja jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te sen päästätte?' niin sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä'." 32Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut. 33Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: "Miksi te päästätte varsan?" 34Niin he sanoivat: "Herra tarvitsee sitä". 35Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. 36Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. 37Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, 38
19:38
Ps. 118:26
Luuk. 2:14
Ef. 2:14
sanoen:

"Siunattu olkoon hän, joka tulee,

Kuningas Herran nimessä;

rauha taivaassa

ja kunnia korkeuksissa!"

39Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi". 40
19:40
Hab. 2:11
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat".

41

19:41
Room. 9:1-3
Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä 42
19:42
5. Moos. 32:29
ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. 43Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; 44
19:44
1. Kun. 9:7-8
Miika 3:12
Matt. 24:1-2
Mark. 13:2
Luuk. 21:6
ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut."

(V. 19:45-48; vert. Matt. 21:12-16; Mark. 11:15-18)

45

19:45
Joh. 2:14-16
Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myyjiä ulos 46
19:46
1. Kun. 8:29-30
Jes. 56:7
Jer. 7:11
ja sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni on oleva rukoushuone', mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan."

47

19:47
Luuk. 21:37
Luuk. 22:53
Joh. 7:19
Joh. 8:37
Ja hän opetti joka päivä pyhäkössä. Mutta ylipapit ja kirjanoppineet sekä kansan ensimmäiset miettivät, miten saisivat hänet surmatuksi; 48mutta he eivät keksineet, mitä tekisivät, sillä kaikki kansa riippui hänessä ja kuunteli häntä.