Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Jeesus lähettää seitsemänkymmentä opetuslasta 1-16, jotka palaavat iloiten 17-20, ylistää Isää armon ilmoittamisesta lapsenmielisille 21, 22, sanoo opetuslapsiaan autuaiksi 23, 24, vastaa lainoppineen kysymykseen iankaikkisen elämän perimisestä 25-29, puhuu laupiaasta samarialaisesta 30-37, sekä käy Martan ja Marian kodissa 38-42.

101Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. 2

10:2
Matt. 9:37-38
Joh. 4:35
2. Tess. 3:1
Ja hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. 3
10:3
Matt. 10:16
Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle. 4
10:4
2. Kun. 4:29
Matt. 10:9-15
Mark. 6:8-11
Luuk. 9:3-5
Luuk. 22:35
Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. 5
10:5
1. Sam. 25:6
1. Aik. 12:18
Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!' 6Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. 7
10:7
5. Moos. 25:4
1. Kor. 9:4-14
1. Tim. 5:18
Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. 8Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan, 9
10:9
Matt. 3:2
Matt. 4:17
ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle'. 10Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa: 11
10:11
Matt. 10:14
Mark. 6:11
Luuk. 9:5
Ap. t. 13:51
Ap. t. 18:6
'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle'.

(V. 10:12-15; vert. Matt. 11:20-24)
12Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.

13Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. 14Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. 15

10:15
Jes. 14:13-15
Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. 16
10:16
Matt. 10:40
Joh. 13:20
1. Tess. 4:8
Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt."

17Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". 18

10:18
Ilm. 12:8-9
Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. 19
10:19
Ps. 91:13
Mark. 16:18
Ap. t. 28:5
Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. 20
10:20
2. Moos. 32:32-33
Ps. 69:29
Jer. 17:13
Dan. 12:1
Fil. 4:3
Ilm. 3:5
Ilm. 13:8
Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

(V. 10:21-22; vert. Matt. 11:25-27)

21

10:21
Jes. 29:14
1. Kor. 1:19
1. Kor. 1:26-29
1. Kor. 2:6-7
Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. 22
10:22
Ps. 8:7
Matt. 28:18
Joh. 1:18
Joh. 3:35
Joh. 6:46
Joh. 10:15
Joh. 13:3
Joh. 17:2
1. Kor. 15:27
Ef. 1:21
Hebr. 2:8
Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."

23

10:23
Matt. 13:16-17
Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi: "Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. 24
10:24
1. Piet. 1:10
Sillä minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet."

25

10:25
Matt. 19:16
Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" 26Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?" 27
10:27
3. Moos. 19:18
5. Moos. 6:5
5. Moos. 10:12
5. Moos. 30:6
Matt. 22:37,39
Mark. 12:30-31
Room. 13:9
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". 28
10:28
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11,13
Matt. 19:17
Hän sanoi hänelle: "Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää". 29Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"

30Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. 31Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. 32Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. 33Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. 34Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. 35Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan'. 36Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?" 37Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin".

38

10:38
Joh. 11:1
Joh. 12:2-3
Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. 39Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. 40Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi." 41Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, 42
10:42
Matt. 6:33
Fil. 3:14
mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois."

11

11 LUKU.

Jeesus opettaa ja kehoittaa rukoilemaan 1-13, parantaa riivatun miehen ja kumoaa syytöksen, että hän Beelsebulin avulla ajaa ulos riivaajia 14-26, sanoo, kuka on autuas 27, 28, moittii kansaa pahaksi ja merkkejä tavoittelevaksi 29-32, puhuu sisällisestä valosta 33-36; ja huutaa: "Voi teitä!" fariseuksille 37-44 ja lainoppineille 45-52; häntä koetetaan saada sanoistaan ansaan 53, 54.

111Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa".

(V. 11:2-4; vert. Matt. 6:9-13)
2
11:2
2. Moos. 20:7
Ps. 103:21
Ps. 115:3
Jes. 8:13
Jes. 29:23
Jes. 63:16
Dan. 7:27
Matt. 13:24-52
Luuk. 17:20-21
Luuk. 22:42
Room. 8:15
Room. 12:2
1. Tim. 2:4
1. Piet. 3:15
Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; [tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;] 3
11:3
Sananl. 30:8
anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme; 4
11:4
Ps. 79:9
Matt. 18:21
Joh. 17:15
Ef. 4:32
Kol. 3:13
2. Tim. 4:18
ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; [vaan päästä meidät pahasta]."

5

11:5
Luuk. 18:1
Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, 6sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; 7ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' — 8
11:8
Luuk. 18:5
minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.

(V. 11:9-13; vert. Matt. 7:7-11)
9
11:9
Jer. 29:12-14
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Joh. 14:13
Joh. 15:7
Joh. 16:23-24
1. Joh. 3:22
Jaak. 1:5-6
Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 10
11:10
Sananl. 8:17
Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 11Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, 12taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? 13
11:13
Ps. 50:13
Joh. 4:10
Ap. t. 2:38
Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
(V. 11:14-26; vert. Matt. 12:22-30,43-45; Mark. 3:22-27)

14

11:14
Matt. 9:32-33
Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja kansa ihmetteli. 15Mutta muutamat heistä sanoivat: "Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia". 16
11:16
Matt. 12:38
Mark. 8:11
Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. 17Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. 18Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia. 19Mutta jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. 20
11:20
2. Moos. 8:19
Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. 21Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. 22
11:22
Kol. 2:15
Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. 23
11:23
Mark. 9:40
Luuk. 9:50
Joh. 11:52
Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

24Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. 25Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. 26

11:26
Joh. 5:14
Hebr. 6:4
Hebr. 10:26-27
2. Piet. 2:20-21
Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."

27

11:27
Luuk. 1:28
Luuk. 1:42,48
Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle: "Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt". 28
11:28
Matt. 7:21
Luuk. 8:15,21
Room. 2:13
Jaak. 1:22
Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat".

(V. 11:29-32; vert. Matt. 12:38-42)

29

11:29
Joona 2:1,11
Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. 30Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. 31
11:31
1. Kun. 10:1
2. Aik. 9:1
Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle yhdessä tämän sukupolven miesten kanssa ja tuleva heille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. 32
11:32
Joona 3:5
Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.

33

11:33
Matt. 5:15
Mark. 4:21
Luuk. 8:16
Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon.

(V. 11:34-36; vert. Matt. 6:22-23)
34Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. 35Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. 36Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niinkuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loisteellaan."

37Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan; niin hän meni sinne ja asettui aterialle. 38

11:38
Matt. 15:2
Mark. 7:2
Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän.

(V. 11:39-52; vert. Matt. 23:1-36)
39
11:39
Tiit. 1:15
Silloin Herra sanoi hänelle: "Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. 40Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? 41
11:41
Jes. 58:7
Luuk. 12:33
Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille puhdasta. 42
11:42
4. Moos. 18:21
Hoos. 6:6
Miika 6:8
Matt. 9:13
Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä olisi tullut noudattaa eikä noitakaan laiminlyödä. 43
11:43
Mark. 12:38
Luuk. 20:46
Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte etumaista istuinta synagoogissa ja tervehdyksiä toreilla! 44Voi teitä, kun te olette niinkuin merkittömät haudat, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä!"

45Silloin eräs lainoppineista rupesi puhumaan ja sanoi hänelle: "Opettaja, kun noin puhut, niin sinä häpäiset myös meitä". 46

11:46
Ap. t. 15:10
Mutta hän sanoi: "Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin! 47Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet! 48Näin te siis olette isäinne tekojen todistajia ja suostutte niihin: sillä he tappoivat profeetat, ja te rakennatte niille hautakammioita. 49
11:49
Jer. 7:25
Jer. 25:4
Ap. t. 5:40
Ap. t. 7:51-52
Ap. t. 22:19
2. Kor. 4:8-9
Hebr. 11:36-37
Sentähden Jumalan viisaus sanookin: 'Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja muutamat niistä he tappavat ja toisia vainoavat, 50että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti, 51
11:51
1. Moos. 4:8
2. Aik. 24:20-21
hamasta Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä'. Niin, minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittaman. 52Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet."

53Ja hänen sieltä lähtiessään kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat kovasti ahdistamaan häntä ja urkkimaan häneltä moninaisia, 54

11:54
Luuk. 20:20
väijyen, miten saisivat hänet hänen sanoistaan ansaan.

12

12 LUKU.

Jeesus varoittaa ulkokultaisuudesta 1-3, pelkäämästä ihmisiä 4-7, synnistä Pyhää Henkeä vastaan 8-10, huolehtimisesta vainon kohdatessa 11, 12, ahneudesta 13-21 ja maallisista murheista 22-34; kehoittaa valppauteen 35-40 ja uskollisuuteen 41-48, puhuu evankeliumin tähden syntyvästä eripuraisuudesta 49-53 ja käskee arvioimaan ajan merkkejä 54-59.

121

12:1
Matt. 16:6
Mark. 8:15
Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta.

(V. 12:2-9; vert. Matt. 10:26-33)
2
12:2
Mark. 4:22
Luuk. 8:17
Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. 3Sentähden, kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan.

4

12:4
1. Piet. 3:14
Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. 5
12:5
Jaak. 4:12
Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää. 6Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. 7
12:7
Luuk. 21:18
Ap. t. 27:34
Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

8

12:8
Ilm. 3:5
Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. 9
12:9
Mark. 8:38
Luuk. 9:26
2. Tim. 2:12
Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. 10
12:10
Matt. 12:31-32
Mark. 3:28-29
Hebr. 6:4-6
Hebr. 10:26
1. Joh. 5:16
Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.

11

12:11
Matt. 10:19-20
Mark. 13:11
Luuk. 21:14
Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; 12sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."

13Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle: "Opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön". 14Mutta hän vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi?" 15

12:15
1. Tim. 6:9-10
Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi". 16Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. 17Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' 18Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; 19
12:19
Jes. 22:13
1. Kor. 15:32
Jaak. 5:5
ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'. 20
12:20
Job 27:8
Ps. 39:7
Jer. 17:11
Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' 21
12:21
1. Tim. 6:17
Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä."

(V. 12:22-31; vert. Matt. 6:25-33)

22

12:22
Ps. 55:23
Fil. 4:6
Hebr. 13:5
1. Piet. 5:7
Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 23Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet. 24
12:24
Job 39:3
Ps. 147:9
Matt. 10:31
Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut! 25Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 26Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? 27Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 28Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset! 29Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko. 30Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. 31
12:31
1. Kun. 3:13
Ps. 37:25
Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. 32
12:32
Jes. 40:11
Jes. 41:14
Luuk. 22:29
Joh. 10:16
Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.

(V. 12:33-34; vert. Matt. 6:20-21)
33
12:33
Matt. 19:21
Luuk. 16:9
Luuk. 18:22
Ap. t. 2:45
1. Tim. 6:17-19
Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. 34Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.
(V. 12:35-46; vert. 24:42-51)

35

12:35
2. Moos. 12:11
Matt. 25:1-13
Ef. 6:14
1. Piet. 1:13
Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa; 36ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. 37Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. 38Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat. 39
12:39
1. Tess. 5:2
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3
Ilm. 16:15
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan. 40
12:40
Mark. 13:33
Luuk. 21:34
1. Tess. 5:6
Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."

41

12:41
Mark. 13:37
Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?" 42
12:42
1. Kor. 4:1-2
2. Tim. 2:15
Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? 43Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 44
12:44
Matt. 25:21,23
Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. 45Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, 46niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. 47
12:47
Jaak. 4:17
Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. 48Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

49Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! 50

12:50
Matt. 20:22
Matt. 26:38
Joh. 12:27
Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! 51
12:51
Matt. 10:34
Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. 52Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, 53
12:53
Miika 7:6
Matt. 10:35
isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

54

12:54
1. Kun. 18:43-44
Matt. 16:2-3
Ja hän sanoi myöskin kansalle: "Kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte kohta: 'Tulee sade'; ja niin tuleekin. 55Ja kun näette etelätuulen puhaltavan, sanotte: 'Tulee helle'; ja niin tuleekin. 56Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? 57Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on? 58
12:58
Sananl. 25:8
Matt. 5:25-26
Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, niin tee matkalla voitavasi päästäksesi hänestä sovussa eroon, ettei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankeuteen. 59Minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon."