Raamattu 1933/-38 (KR38)
11

11 LUKU.

Jeesus opettaa ja kehoittaa rukoilemaan 1-13, parantaa riivatun miehen ja kumoaa syytöksen, että hän Beelsebulin avulla ajaa ulos riivaajia 14-26, sanoo, kuka on autuas 27, 28, moittii kansaa pahaksi ja merkkejä tavoittelevaksi 29-32, puhuu sisällisestä valosta 33-36; ja huutaa: "Voi teitä!" fariseuksille 37-44 ja lainoppineille 45-52; häntä koetetaan saada sanoistaan ansaan 53, 54.

111Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa".

(V. 11:2-4; vert. Matt. 6:9-13)
2
11:2
2. Moos. 20:7
Ps. 103:21
Ps. 115:3
Jes. 8:13
Jes. 29:23
Jes. 63:16
Dan. 7:27
Matt. 13:24-52
Luuk. 17:20-21
Luuk. 22:42
Room. 8:15
Room. 12:2
1. Tim. 2:4
1. Piet. 3:15
Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; [tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;] 3
11:3
Sananl. 30:8
anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme; 4
11:4
Ps. 79:9
Matt. 18:21
Joh. 17:15
Ef. 4:32
Kol. 3:13
2. Tim. 4:18
ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; [vaan päästä meidät pahasta]."

5

11:5
Luuk. 18:1
Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, 6sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; 7ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' — 8
11:8
Luuk. 18:5
minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.

(V. 11:9-13; vert. Matt. 7:7-11)
9
11:9
Jer. 29:12-14
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Joh. 14:13
Joh. 15:7
Joh. 16:23-24
1. Joh. 3:22
Jaak. 1:5-6
Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 10
11:10
Sananl. 8:17
Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 11Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, 12taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? 13
11:13
Ps. 50:13
Joh. 4:10
Ap. t. 2:38
Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
(V. 11:14-26; vert. Matt. 12:22-30,43-45; Mark. 3:22-27)

14

11:14
Matt. 9:32-33
Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja kansa ihmetteli. 15Mutta muutamat heistä sanoivat: "Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia". 16
11:16
Matt. 12:38
Mark. 8:11
Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. 17Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. 18Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia. 19Mutta jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. 20
11:20
2. Moos. 8:19
Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. 21Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. 22
11:22
Kol. 2:15
Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. 23
11:23
Mark. 9:40
Luuk. 9:50
Joh. 11:52
Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

24Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. 25Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. 26

11:26
Joh. 5:14
Hebr. 6:4
Hebr. 10:26-27
2. Piet. 2:20-21
Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."

27

11:27
Luuk. 1:28
Luuk. 1:42,48
Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle: "Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt". 28
11:28
Matt. 7:21
Luuk. 8:15,21
Room. 2:13
Jaak. 1:22
Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat".

(V. 11:29-32; vert. Matt. 12:38-42)

29

11:29
Joona 2:1,11
Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. 30Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. 31
11:31
1. Kun. 10:1
2. Aik. 9:1
Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle yhdessä tämän sukupolven miesten kanssa ja tuleva heille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. 32
11:32
Joona 3:5
Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.

33

11:33
Matt. 5:15
Mark. 4:21
Luuk. 8:16
Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon.

(V. 11:34-36; vert. Matt. 6:22-23)
34Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. 35Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. 36Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niinkuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loisteellaan."

37Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan; niin hän meni sinne ja asettui aterialle. 38

11:38
Matt. 15:2
Mark. 7:2
Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän.

(V. 11:39-52; vert. Matt. 23:1-36)
39
11:39
Tiit. 1:15
Silloin Herra sanoi hänelle: "Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. 40Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? 41
11:41
Jes. 58:7
Luuk. 12:33
Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille puhdasta. 42
11:42
4. Moos. 18:21
Hoos. 6:6
Miika 6:8
Matt. 9:13
Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä olisi tullut noudattaa eikä noitakaan laiminlyödä. 43
11:43
Mark. 12:38
Luuk. 20:46
Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte etumaista istuinta synagoogissa ja tervehdyksiä toreilla! 44Voi teitä, kun te olette niinkuin merkittömät haudat, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä!"

45Silloin eräs lainoppineista rupesi puhumaan ja sanoi hänelle: "Opettaja, kun noin puhut, niin sinä häpäiset myös meitä". 46

11:46
Ap. t. 15:10
Mutta hän sanoi: "Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin! 47Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet! 48Näin te siis olette isäinne tekojen todistajia ja suostutte niihin: sillä he tappoivat profeetat, ja te rakennatte niille hautakammioita. 49
11:49
Jer. 7:25
Jer. 25:4
Ap. t. 5:40
Ap. t. 7:51-52
Ap. t. 22:19
2. Kor. 4:8-9
Hebr. 11:36-37
Sentähden Jumalan viisaus sanookin: 'Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja muutamat niistä he tappavat ja toisia vainoavat, 50että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti, 51
11:51
1. Moos. 4:8
2. Aik. 24:20-21
hamasta Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä'. Niin, minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittaman. 52Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet."

53Ja hänen sieltä lähtiessään kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat kovasti ahdistamaan häntä ja urkkimaan häneltä moninaisia, 54

11:54
Luuk. 20:20
väijyen, miten saisivat hänet hänen sanoistaan ansaan.