Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Jeesus lähettää seitsemänkymmentä opetuslasta 1-16, jotka palaavat iloiten 17-20, ylistää Isää armon ilmoittamisesta lapsenmielisille 21, 22, sanoo opetuslapsiaan autuaiksi 23, 24, vastaa lainoppineen kysymykseen iankaikkisen elämän perimisestä 25-29, puhuu laupiaasta samarialaisesta 30-37, sekä käy Martan ja Marian kodissa 38-42.

101Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. 2

10:2
Matt. 9:37-38
Joh. 4:35
2. Tess. 3:1
Ja hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. 3
10:3
Matt. 10:16
Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle. 4
10:4
2. Kun. 4:29
Matt. 10:9-15
Mark. 6:8-11
Luuk. 9:3-5
Luuk. 22:35
Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. 5
10:5
1. Sam. 25:6
1. Aik. 12:18
Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!' 6Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. 7
10:7
5. Moos. 25:4
1. Kor. 9:4-14
1. Tim. 5:18
Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. 8Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan, 9
10:9
Matt. 3:2
Matt. 4:17
ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle'. 10Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa: 11
10:11
Matt. 10:14
Mark. 6:11
Luuk. 9:5
Ap. t. 13:51
Ap. t. 18:6
'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle'.

(V. 10:12-15; vert. Matt. 11:20-24)
12Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.

13Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. 14Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. 15

10:15
Jes. 14:13-15
Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. 16
10:16
Matt. 10:40
Joh. 13:20
1. Tess. 4:8
Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt."

17Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". 18

10:18
Ilm. 12:8-9
Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. 19
10:19
Ps. 91:13
Mark. 16:18
Ap. t. 28:5
Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. 20
10:20
2. Moos. 32:32-33
Ps. 69:29
Jer. 17:13
Dan. 12:1
Fil. 4:3
Ilm. 3:5
Ilm. 13:8
Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

(V. 10:21-22; vert. Matt. 11:25-27)

21

10:21
Jes. 29:14
1. Kor. 1:19
1. Kor. 1:26-29
1. Kor. 2:6-7
Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. 22
10:22
Ps. 8:7
Matt. 28:18
Joh. 1:18
Joh. 3:35
Joh. 6:46
Joh. 10:15
Joh. 13:3
Joh. 17:2
1. Kor. 15:27
Ef. 1:21
Hebr. 2:8
Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."

23

10:23
Matt. 13:16-17
Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi: "Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. 24
10:24
1. Piet. 1:10
Sillä minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet."

25

10:25
Matt. 19:16
Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" 26Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?" 27
10:27
3. Moos. 19:18
5. Moos. 6:5
5. Moos. 10:12
5. Moos. 30:6
Matt. 22:37,39
Mark. 12:30-31
Room. 13:9
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". 28
10:28
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11,13
Matt. 19:17
Hän sanoi hänelle: "Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää". 29Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"

30Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. 31Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. 32Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. 33Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. 34Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. 35Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan'. 36Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?" 37Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin".

38

10:38
Joh. 11:1
Joh. 12:2-3
Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. 39Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. 40Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi." 41Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, 42
10:42
Matt. 6:33
Fil. 3:14
mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois."