Raamattu 1933/-38 (KR38)

Alkulause 1-4. Enkeli ilmoittaa Sakariaalle Johannes Kastajan syntyväksi 5-25 ja ilmestyy Marialle 26-38. Marian käynti Elisabetin luona 39-45 ja hänen kiitosvirtensä 46-56. Johanneksen syntyminen 57-66 ja Sakariaan kiitosvirsi 67-80.

1 Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, 21:2
Hebr. 2:3
1. Joh. 1:1
sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, 31:3
Ap. t. 1:1
niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, 4 että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.

51:5
1. Aik. 24:10 - 19
Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. 6 He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. 7 Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön; ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi.

8 Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, 91:9
2. Moos. 30:7
Hebr. 9:6
että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. 101:10
3. Moos. 16:17
Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. 11 Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. 12 Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko. 13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. 14 Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. 151:15
4. Moos. 6:3
Tuom. 13:4
Jer. 1:5
Matt. 11:9-11
Matt. 11:18
Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta. 16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö. 171:17
Mal. 4:6
Matt. 3:3
Mark. 9:11-13
Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." 181:18
1. Moos. 17:17
Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka minä tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut." 191:19
Dan. 8:16
Dan. 9:21
Hebr. 1:14
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. 20 Ja katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sentähden ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen." 21 Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä. 22 Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille; silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi. 23 Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. 24 Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen: 251:25
1. Moos. 30:23
"Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylenkatseen".

26 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, 271:27
Matt. 1:18
Luuk. 2:5
neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. 28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." 29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. 30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 311:31
Jes. 7:14
Matt. 1:21
Luuk. 2:21
Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. 321:32
2. Sam. 7:12-13
2. Sam. 7:16
Ps. 132:11
Jes. 9:6-7
Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, 331:33
1. Aik. 17:14
Ps. 45:7
Ps. 89:37
Jer. 23:5
Dan. 2:44
Dan. 7:14 - 27
Miika 4:7
Hebr. 1:8
ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." 34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" 351:35
Matt. 1:18 - 20
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. 36 Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi; 371:37
1. Moos. 18:14
Job 42:2
Jer. 32:17 - 27
Sak. 8:6
Matt. 19:26
Mark. 10:27
sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." 38 Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

39 Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin 40 ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. 41 Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä. 42 Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! 43 Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni? 44 Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. 451:45
Joh. 20:29
Ap. t. 27:25
Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!"

461:46
1. Sam. 2:1
Ja Maria sanoi:

"Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,

471:47
Hab. 3:18
ja minun henkeni riemuitsee

Jumalasta, vapahtajastani;

481:48
Ps. 113:5-6
sillä hän on katsonut

palvelijattarensa alhaisuuteen.

Katso, tästedes kaikki sukupolvet

ylistävät minua autuaaksi.

491:49
Ps. 71:19
Ps. 111:9
Ps. 126:2-3
Sillä Voimallinen on tehnyt

minulle suuria,

ja hänen nimensä on pyhä,

501:50
2. Moos. 20:6
Ps. 103:17
ja hänen laupeutensa pysyy

polvesta polveen

niille, jotka häntä pelkäävät.

511:51
2. Sam. 22:28
Ps. 33:10
Jes. 51:9
Jes. 52:10
1. Piet. 5:5
Hän on osoittanut voimansa

käsivarrellaan;

hän on hajottanut ne,

joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.

521:52
1. Sam. 2:7
Job 5:11-12
Ps. 113:7
Ps. 147:6
Hän on kukistanut valtiaat

valtaistuimilta

ja korottanut alhaiset.

531:53
1. Sam. 2:5
Ps. 34:10-11
Ps. 107:9
Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä,

ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois.

541:54
Ps. 98:3
Jes. 41:8-9
Jer. 31:3 - 20
Hän on ottanut huomaansa

palvelijansa Israelin,

muistaaksensa laupeuttaan

551:55
1. Moos. 17:7 - 19
1. Moos. 18:18
3. Moos. 26:42
Miika 7:20
Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti,

niinkuin hän on meidän isillemme puhunut."

56 Ja Maria oli hänen tykönänsä noin kolme kuukautta ja palasi jälleen kotiinsa.

57 Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli; ja hän synnytti pojan. 58 Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa. 591:59
1. Moos. 17:12
3. Moos. 12:3
Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias. 60 Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: "Ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes". 61 Niin he sanoivat hänelle: "Eihän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi". 62 Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi. 63 Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat: "Johannes on hänen nimensä". Ja kaikki ihmettelivät. 64 Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen Jumalaa. 65 Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista; 66 ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat: "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.

67 Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän ennusti sanoen:

681:68
Ps. 130:7-8
Jes. 43:1
Luuk. 7:16
Room. 3:24
Hebr. 9:12
"Kiitetty olkoon Herra,

Israelin Jumala,

sillä hän on katsonut kansansa puoleen

ja valmistanut sille lunastuksen

691:69
1. Sam. 2:10
Ps. 18:3
Ps. 132:17
Hes. 29:21
ja kohottanut meille

pelastuksen sarven

palvelijansa Daavidin huoneesta

70 — niinkuin hän on puhunut

hamasta ikiajoista

pyhäin profeettainsa suun kautta —

711:71
Ps. 106:10
Jes. 35:4
pelastukseksi vihollisistamme

ja kaikkien niiden kädestä,

jotka meitä vihaavat,

721:72
1. Moos. 17:7
Ps. 105:8-9
Ps. 106:45
Jer. 31:31
tehdäkseen laupeuden

meidän isillemme

ja muistaakseen pyhän liittonsa,

731:73
1. Moos. 22:16-17
Hebr. 6:13 - 17
sen valan, jonka hän vannoi

Aabrahamille, meidän isällemme;

74 suodakseen meidän,

vapahdettuina vihollistemme kädestä,

pelkäämättä palvella häntä

751:75
Ef. 4:24
1. Piet. 1:15
pyhyydessä ja vanhurskaudessa

hänen edessään

kaikkina elinpäivinämme.

761:76
Jes. 40:3
Mal. 3:1
Matt. 3:3
Ja sinä, lapsukainen,

olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi,

sillä sinä olet käyvä Herran edellä

valmistaaksesi hänen teitään,

771:77
Jer. 31:34
Luuk. 3:3
antaaksesi hänen kansalleen

pelastuksen tuntemisen

heidän syntiensä anteeksisaamisessa,

781:78
4. Moos. 24:17
Mal. 4:2
meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden,

jonka kautta meidän puoleemme katsoo

aamun koitto korkeudesta,

791:79
Jes. 9:1
Jes. 42:7
Jes. 60:1
Matt. 4:16
loistaen meille, jotka istumme

pimeydessä ja kuoleman varjossa,

ja ohjaten meidän jalkamme

rauhan tielle."

801:80
Luuk. 2:40
Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen.
2

2 LUKU.

Jeesus syntyy Beetlehemissä 1-7, ja enkeli ilmoittaa sen paimenille 8-12. Taivaallinen sotajoukko ylistää Jumalaa 13, 14, jonka jälkeen paimenet käyvät Jeesus-lasta katsomassa 15-20. Jeesus ympärileikataan 21 ja tuodaan pyhäkköön 22-24, jossa hänestä, Jumalaa kiittäen, puhuvat Simeon 25-35 ja Hanna 36-38. Jeesus kasvaa Nasaretissa 39, 40 ja käy kaksitoistavuotiaana pyhäkössä 41-52.

1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. 2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. 3 Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. 42:4
1. Sam. 16:1
Miika 5:2
Joh. 7:42
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, 52:5
Matt. 1:18
Luuk. 1:27
verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. 72:7
Matt. 1:25
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

8 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. 9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

132:13
Ps. 148:2
Dan. 7:10
Ilm. 5:11-12
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

142:14
Jes. 57:19
Luuk. 19:38
Room. 5:1
Ef. 2:14 - 17
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa,

ja maassa rauha

ihmisten kesken,

joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

15 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti". 16 Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 17 Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. 18 Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. 192:19
Luuk. 2:51
Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. 20 Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

212:21
1. Moos. 17:10 - 12
Matt. 1:21 - 25
Luuk. 1:31
Gal. 4:4
Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

222:22
3. Moos. 12:2-4
Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen 232:23
2. Moos. 13:2 - 12
2. Moos. 22:29
2. Moos. 34:19
4. Moos. 3:13
— niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" — 242:24
3. Moos. 12:6 - 8
ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

25 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. 26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun. 27 Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, 28 otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:

292:29
1. Moos. 46:30
Fil. 1:23
"Herra, nyt sinä lasket palvelijasi

rauhaan menemään, sanasi mukaan;

302:30
Ps. 98:2-3
Jes. 52:10
Luuk. 1:68
Luuk. 3:6
sillä minun silmäni ovat nähneet

sinun autuutesi,

31 jonka sinä olet valmistanut

kaikkien kansojen nähdä,

322:32
Jes. 25:7
Jes. 42:6
Jes. 46:13
Jes. 49:6
Ap. t. 13:47
Ap. t. 28:28
valkeudeksi,

joka on ilmestyvä pakanoille,

ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

33 Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. 342:34
Jes. 8:14
Jes. 28:16
Matt. 21:44
Ap. t. 28:22
Room. 9:32-33
1. Kor. 1:23-24
2. Kor. 2:16
1. Piet. 2:6-8
Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan 352:35
Joh. 19:25
— ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä — että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".

36 Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, 372:37
1. Tim. 5:5
ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. 382:38
Jes. 52:9
Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

392:39
Matt. 2:23
Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. 402:40
Luuk. 1:80
Luuk. 2:52
Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.

412:41
2. Moos. 23:15 - 17
2. Moos. 34:23
Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. 42 Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan. 432:43
2. Moos. 12:18
Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. 44 He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta; 45 mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. 46 Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. 47 Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. 48 Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua." 49 Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?" 502:50
Luuk. 9:45
Luuk. 18:34
Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui.

512:51
Luuk. 2:19
Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. 522:52
1. Sam. 2:26
Sananl. 3:4
Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

3

3 LUKU.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]