Raamattu 1933/-38 (KR38)
12

12 LUKU.

Israelilaisten voittamat kuninkaat luetellaan.

121

12:1
4. Moos. 21:13
Nämä olivat ne maan kuninkaat, jotka israelilaiset voittivat ja joiden maan he ottivat omakseen tuolla puolella Jordanin, auringonnousun puolella, maan Arnon-joesta aina Hermonin vuoreen saakka ja koko itäpuolisen Aromaan: 2
12:2
1. Moos. 32:22
4. Moos. 21:23
5. Moos. 2:36
5. Moos. 3:6,16
Siihon, amorilaisten kuningas, joka asui Hesbonissa ja hallitsi maata Arnon-joen rannalla olevasta Aroerista ja jokilaakson keskikohdalta, ja puolta Gileadia, Jabbok-jokeen saakka, joka on ammonilaisten rajana, 3
12:3
1. Moos. 14:3
4. Moos. 34:3
ja Aromaata aina Kinerotin järveen, sen itärantaan, saakka ja Aromaan mereen, Suolamereen, sen itärantaan, saakka, Beet-Jesimotin tienoille, ja etelään päin Pisgan rinteiden juurelle saakka. 4
12:4
5. Moos. 1:4
5. Moos. 3:11
Ja he ottivat omakseen Oogin, Baasanin kuninkaan, alueen, hänen, joka oli viimeisiä refalaisia ja asui Astarotissa ja Edreissä 5ja hallitsi Hermonin vuorta, Salkaa ja koko Baasania gesurilaisten ja maakatilaisten alueeseen saakka ja toista puolta Gileadia, Hesbonin kuninkaan Siihonin alueeseen saakka. 6
12:6
4. Moos. 21:23,33
4. Moos. 32:33
5. Moos. 3:1,12
Herran palvelija Mooses ja israelilaiset olivat voittaneet heidät; ja Herran palvelija Mooses oli antanut maan omaksi ruubenilaisille ja gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa.

7Ja nämä olivat ne maan kuninkaat, jotka Joosua ja israelilaiset voittivat tällä puolella Jordanin, länsipuolella, Libanonin laaksossa olevasta Baal-Gaadista aina Seiriin päin kohoavaan Sileään vuoreen saakka, ja joiden maan Joosua antoi Israelin sukukuntien omaksi, heidän osastojensa mukaan, 8Vuoristossa, Alankomaassa, Aromaassa, Rinnemaissa, Erämaassa ja Etelämaassa, heettiläisten, amorilaisten, kanaanilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maan: 9Jerikon kuningas yksi, lähellä Beeteliä olevan Ain kuningas yksi, 10Jerusalemin kuningas yksi, Hebronin kuningas yksi, 11Jarmutin kuningas yksi, Laakiin kuningas yksi, 12Eglonin kuningas yksi, Geserin kuningas yksi, 13Debirin kuningas yksi, Gederin kuningas yksi, 14Horman kuningas yksi, Aradin kuningas yksi, 15Libnan kuningas yksi, Adullamin kuningas yksi, 16Makkedan kuningas yksi, Beetelin kuningas yksi, 17Tappuahin kuningas yksi, Heeferin kuningas yksi, 18Afekin kuningas yksi, Lassaronin kuningas yksi, 19Maadonin kuningas yksi, Haasorin kuningas yksi, 20Simron-Meronin kuningas yksi, Aksafin kuningas yksi, 21Taanakin kuningas yksi, Megiddon kuningas yksi, 22Kedeksen kuningas yksi, Karmelin juurella olevan Jokneamin kuningas yksi, 23Doorin kukkuloilla olevan Doorin kuningas yksi, Gilgalin seudun pakanain kuningas yksi, 24Tirsan kuningas yksi. Kaikkiaan kolmekymmentä yksi kuningasta.