Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Jeesus puhuu Samarian naiselle elävästä vedestä 1-15 ja rukoilemisesta hengessä ja totuudessa 16-30 sekä opetuslapsilleen oikeasta ravinnosta ja elonleikkuusta 31-38. Monet samarialaiset uskovat Jeesukseen 39-42. Jeesus menee Galileaan 43-45 ja parantaa kuninkaan virkamiehen pojan 46-54.

41

4:1
Joh. 3:22,26
Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes 2— vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa — 3jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. 4Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta.

5

4:5
1. Moos. 33:19
1. Moos. 48:22
Joos. 24:32
Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. 6Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki. 7Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda". 8Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. 9
4:9
2. Kun. 17:24
Esra 4:1-3
Luuk. 9:52-53
Joh. 8:48
Ap. t. 10:28
Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. 10
4:10
Ps. 23:2
Jes. 12:3
Jer. 2:13
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." 11Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? 12Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" 13
4:13
Joh. 6:58
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, 14
4:14
Jes. 55:1
Joh. 6:27,35
Joh. 7:37-39
mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". 15Nainen sanoi hänelle: "Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa".

16Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne". 17Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä". Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä sanoit: 'Ei minulla ole miestä', 18sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden." 19

4:19
Luuk. 7:16
Luuk. 24:19
Joh. 6:14
Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. 20
4:20
5. Moos. 12:5,11
1. Kun. 9:3
2. Aik. 7:12
Ps. 122:2-5
Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla." 21Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. 22
4:22
2. Kun. 17:29
Jes. 2:3
Luuk. 24:47
Room. 3:2
Room. 9:4
Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. 23Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24
4:24
2. Kor. 3:17
Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." 25
4:25
Joh. 1:42
Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki". 26
4:26
Matt. 26:64
Joh. 9:37
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".

27Samassa hänen opetuslapsensa tulivat; ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut: "Mitä pyydät?" tai: "Mitä puhelet hänen kanssaan?" 28Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: 29"Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?" 30Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa.

31Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: "Rabbi, syö!" 32Mutta hän sanoi heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä". 33Niin opetuslapset sanoivat keskenään: "Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?" 34

4:34
Joh. 6:38
Joh. 17:4
Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. 35
4:35
Matt. 9:37
Luuk. 10:2
Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. 36Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. 37
4:37
Miika 6:15
Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen. 38Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille."

39Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt". 40Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää. 41Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden, 42

4:42
Joh. 17:8
1. Joh. 4:14
ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja".

43Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan. 44

4:44
Matt. 13:57
Mark. 6:4
Luuk. 4:24
Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa. 45
4:45
Joh. 2:23
Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana; sillä hekin olivat tulleet juhlille.

46

4:46
Joh. 2:1-11
Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. 47Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä oli kuolemaisillaan. 48
4:48
Joh. 2:18,23
1. Kor. 1:22
Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko". 49Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: "Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee". 50Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi elää". Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. 51Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. 52Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: "Eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä". 53Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: "Sinun poikasi elää". Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. 54
4:54
Joh. 2:11
Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki, tultuaan Juudeasta Galileaan.

5

5 LUKU.

Jeesus parantaa sairaan sapattina Betesdan luona 1-14; häntä vainotaan siitä syystä sapatinrikkojana ja Jumalan pilkkaajana 15-18, mutta hän todistaa jumalallisesta vallastaan ja kunniastaan 19-30 ja osoittaa, että Johannes Kastaja, Isä ja Mooses ovat hänestä todistaneet 31-47.

51Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 2

5:2
Neh. 3:1
Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. 3Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. 5Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta. 6Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?" 7Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua". 8Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy". 9
5:9
Joh. 9:14
Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. 10
5:10
2. Moos. 20:10
5. Moos. 5:14
Neh. 13:19
Jer. 17:21-22
Sentähden juutalaiset sanoivat parannetulle: "Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta". 11Hän vastasi heille: "Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: 'Ota vuoteesi ja käy'". 12He kysyivät häneltä: "Kuka on se mies, joka sanoi sinulle: 'Ota vuoteesi ja käy'?" 13Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli; sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. 14
5:14
Joh. 8:11
2. Piet. 2:20
Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi".

15Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. 16

5:16
Matt. 12:14
Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. 17
5:17
Joh. 9:4
Joh. 14:10
Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä". 18
5:18
Joh. 10:33
Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

19

5:19
Joh. 8:38
Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 20
5:20
Joh. 3:35
Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. 21Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. 22
5:22
Ap. t. 10:42
Ap. t. 17:31
Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, 23
5:23
Dan. 7:13-14
Luuk. 10:16
Fil. 2:10-11
1. Joh. 2:23
että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. 24
5:24
Luuk. 23:43
Joh. 3:16,18
Joh. 6:40,47
Joh. 8:51
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. 25
5:25
Room. 6:4
Gal. 2:20
Ef. 2:5-6
Ef. 2:8
Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. 26
5:26
Joh. 1:4
Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. 27Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. 28
5:28
1. Kor. 15:52
1. Tess. 4:16
Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä 29
5:29
Dan. 12:2
Matt. 16:27
Matt. 25:46
ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. 30
5:30
Joh. 6:38
En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

31Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. 32

5:32
Matt. 3:17
Matt. 17:5
Joh. 8:14,18
1. Joh. 5:9
On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä. 33
5:33
Joh. 1:19-34
Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on. 34Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte. 35Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. 36
5:36
Joh. 10:25
Joh. 14:11
Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen; sillä ne teot, jotka Isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt. 37
5:37
2. Moos. 33:20
Luuk. 9:35
Joh. 8:18
1. Tim. 6:16
2. Piet. 1:17
1. Joh. 4:12
Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa, 38eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. 39
5:39
5. Moos. 18:15
Ps. 40:8
Jes. 8:20
Jer. 23:5
Luuk. 24:27,44
Joh. 1:45
Ap. t. 17:11
2. Tim. 3:15
Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; 40ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. 41En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä; 42mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. 43Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. 44
5:44
Matt. 23:5-7
Joh. 12:43
Room. 2:29
Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? 45
5:45
5. Moos. 31:26
Ap. t. 15:21
Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. 46
5:46
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
1. Moos. 49:10
5. Moos. 18:18
Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. 47
5:47
Luuk. 16:31
Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

6

6 LUKU.

Jeesus ravitsee viisituhatta miestä 1-15, kävelee veden päällä 16-21, puhuu elämän leivästä, lihansa syömisestä ja verensä juomisesta 22-59, josta puheesta monet opetuslapset loukkaantuvat 60-65. Pietari tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pyhäksi 66-71.

(V. 6:1-15; vert. Matt. 14:13-21; Mark. 6:32-44; Luuk. 9:10-17)

61Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, järven tuolle puolelle. 2Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. 3Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. 4

6:4
3. Moos. 23:5
Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä.

5Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: "Mistä ostamme leipää näiden syödä?" 6Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. 7Filippus vastasi hänelle: "Eivät kahdensadan denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän". 8Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle: 9

6:9
2. Kun. 4:43
"Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?" 10Jeesus sanoi: "Asettakaa kansa aterioimaan". Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat maahan. 11Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. 12Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan". 13Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. 14
6:14
5. Moos. 18:15,18
Luuk. 7:16
Joh. 7:40
Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva". 15
6:15
Joh. 18:36
Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä.

(V. 6:16-21; vert. Matt. 14:22-36; Mark. 6:45-56)

16Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas järven rantaan, 17astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen; 18ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. 19Kun he olivat soutaneet noin viisikolmatta tai kolmekymmentä vakomittaa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä; ja he peljästyivät. 20Mutta hän sanoi heille: "Minä se olen; älkää peljätkö". 21Niin he tahtoivat ottaa hänet venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla.

22Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois. 23Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sittenkuin Herra oli lausunut kiitoksen. 24Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. 25Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle: "Rabbi, milloin tulit tänne?" 26Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. 27

6:27
Matt. 3:17
Matt. 17:5
Joh. 1:32-33
Joh. 5:36-37
Joh. 8:18
2. Piet. 1:17
Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

28Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?" 29

6:29
1. Joh. 3:23
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt". 30
6:30
Matt. 12:38
Matt. 16:1
Luuk. 11:29
Joh. 2:18
1. Kor. 1:22
He sanoivat hänelle: "Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? 31
6:31
2. Moos. 16:4
2. Moos. 16:14-15
Neh. 9:15
Ps. 78:24
1. Kor. 10:3
Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: 'Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi'." 32Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. 33Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän." 34Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää". 35
6:35
Jes. 55:1
Matt. 11:28
Joh. 4:14
Joh. 7:37
Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. 36
6:36
Joh. 12:37
Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. 37Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. 38
6:38
Matt. 26:39
Mark. 14:36
Luuk. 22:42
Joh. 4:34
Joh. 5:30
Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. 39
6:39
Joh. 10:28
Joh. 17:12
Joh. 18:9
Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. 40
6:40
Joh. 3:15-16
Joh. 11:24
Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

41Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta"; 42

6:42
Matt. 13:55
Mark. 6:3
Luuk. 4:22
Joh. 7:27
ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: 'Minä olen tullut alas taivaasta'?" 43Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne. 44
6:44
Jer. 31:3
Hoos. 11:4
Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 45
6:45
Jes. 54:13
Jer. 31:34
Miika 4:2
1. Tess. 4:9
Hebr. 8:10-11
Hebr. 10:16
Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi'. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. 46
6:46
Matt. 11:27
Luuk. 10:22
Joh. 1:18
Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. 47
6:47
Joh. 3:36
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. 48Minä olen elämän leipä. 49
6:49
Hebr. 3:17
Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. 50Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. 51
6:51
Joh. 3:13
Hebr. 10:5,10
Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta."

52Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?" 53Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. 54Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 55Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. 56

6:56
Joh. 15:4
1. Joh. 2:24
1. Joh. 3:24
Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. 57Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. 58Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti." 59Tämän hän puhui synagoogassa opettaessaan Kapernaumissa.

60Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: "Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?" 61Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: "Loukkaako tämä teitä? 62

6:62
Mark. 16:19
Luuk. 24:51
Ap. t. 1:9
Ef. 4:8
Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen! 63
6:63
2. Kor. 3:6
Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. 64
6:64
Joh. 2:25
Joh. 13:11
Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko." Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. 65Ja hän sanoi: "Sentähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä hänelle anna".

66Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. 67Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?" 68

6:68
Ap. t. 5:20
Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; 69
6:69
Matt. 14:33
Matt. 16:16
Mark. 8:29
Luuk. 9:20
Joh. 11:27
ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä." 70
6:70
Luuk. 6:13
Joh. 8:44
Jeesus vastasi heille: "Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on perkele." 71Mutta sen hän sanoi Juudaasta, Simon Iskariotin pojasta; sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä kahdestatoista.