Raamattu 1933/-38 (KR38)

1 LUKU.

Jumalan tykönä oleva Sana tulee ihmiseksi ja on täynnä armoa ja totuutta 1-18. Johannes Kastaja todistaa Kristuksesta 19-34. Jeesuksen opetuslapsiksi tulevat Johannes, Andreas ja Pietari 35-42, Filippus ja Natanael 43-51.

11

1:1
1. Moos. 1:1,3
Sananl. 8:24-26
Miika 5:1
Joh. 10:30
Joh. 17:5
1. Joh. 1:1-2
Ilm. 19:13
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2Hän oli alussa Jumalan tykönä. 3
1:3
Ps. 33:6
Ef. 3:9
Kol. 1:16
Hebr. 1:2,10
Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 4
1:4
Ps. 36:10
Joh. 5:26
Joh. 11:25
1. Joh. 5:11
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. 5
1:5
Jes. 60:2
Joh. 3:19
Joh. 8:12
Joh. 9:5
Joh. 12:35,46
Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

6

1:6
Mal. 4:5
Matt. 3:1
Matt. 11:14
Mark. 1:2
Luuk. 1:13
Luuk. 3:2
Ap. t. 13:24
Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 7Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. 8Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

9

1:9
Joh. 3:19
Joh. 9:5
Joh. 12:46
1. Joh. 2:8
Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 10Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. 11Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 12
1:12
Room. 8:15-16
Gal. 3:26
2. Piet. 1:4
1. Joh. 3:1
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 13
1:13
Joh. 3:5
1. Piet. 1:23
1. Joh. 5:4
Jaak. 1:18
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

14

1:14
Jes. 40:10-11
Sak. 2:11
Matt. 1:16,18
Matt. 17:2
Luuk. 1:31-32
Kol. 1:19
Kol. 2:3,9
1. Tim. 3:16
2. Piet. 1:16-17
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 15
1:15
Matt. 3:11
Mark. 1:7
Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." 16Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 17
1:17
2. Moos. 20:1-17
5. Moos. 5:6-21
Room. 10:4
Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. 18
1:18
2. Moos. 33:20
Matt. 11:27
Luuk. 10:22
Joh. 6:46
1. Tim. 6:16
1. Joh. 4:12
Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

19

1:19
Joh. 5:33
Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" 20
1:20
Joh. 3:28
Ap. t. 13:25
Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus". 21
1:21
5. Moos. 18:15
Mal. 4:5
Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En". 22Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" 23
1:23
Jes. 40:3
Matt. 3:3
Mark. 1:3
Luuk. 3:4
Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut." 24Ja lähetetyt olivat fariseuksia; 25ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?" 26
1:26
Matt. 3:11
Mark. 1:8
Luuk. 3:16
Ap. t. 1:5
Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. 27Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään." 28Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

29

1:29
Jes. 53:7
1. Kor. 5:7
1. Piet. 1:19
1. Joh. 3:5
Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 30Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'. 31Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan." 32
1:32
Jes. 11:2
Matt. 3:16
Mark. 1:10
Luuk. 3:22
Ap. t. 10:38
Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. 33
1:33
Matt. 3:11
Luuk. 3:16
Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'. 34Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

35Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. 36Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!" 37Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta. 38Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" — se on käännettynä: opettaja — "missä sinä majailet?" 39Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki. 40

1:40
Matt. 4:18
Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. 41Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: KristusKristus merkitsee voideltu.. 42
1:42
Matt. 16:18
Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on PietariAraminkielinen sana keefa ja kreikkalainen sana petra merkitsevät kallio. Vrt. Matt. 16:18..

43Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". 44Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista. 45

1:45
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
1. Moos. 49:10
5. Moos. 18:18
2. Sam. 7:12-13
2. Sam. 7:16
Jes. 7:14
Jes. 9:5-6
Jes. 53:2
Jer. 23:5
Hes. 34:23
Miika 5:1
Sak. 6:12
Matt. 2:23
Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista". 46Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso". 47
1:47
Ps. 32:2
Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!" 48Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut". 49
1:49
Matt. 16:16
Joh. 6:69
Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas". 50Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat." 51
1:51
1. Moos. 28:12
Matt. 4:11
Mark. 1:13
Luuk. 22:43
Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."

2

2 LUKU.

Jeesus tekee ensimmäisen tunnustekonsa Kaanan häissä 1-11, menee Kapernaumiin 12 ja pääsiäisen lähestyessä Jerusalemiin, puhdistaa pyhäkön 13-22. Monet uskovat häneen, mutta hän ei usko itseänsä heille 23-35.

21Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. 2Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. 3Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä". 4Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut." 5Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää". 6

2:6
Mark. 7:3
Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. 7Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten. 8Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät. 9Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut — mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen — kutsui edeskäypä yljän 10ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." 11
2:11
Joh. 1:14
Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

12Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin, hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa; ja siellä he eivät viipyneet monta päivää.

13Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 14

2:14
3. Moos. 5:7
3. Moos. 12:8
Matt. 21:12-13
Mark. 11:15-17
Luuk. 19:45-46
Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. 15Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. 16Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi." 17
2:17
Ps. 69:10
Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut".

18

2:18
Matt. 16:1
Mark. 8:11
Joh. 6:30
1. Kor. 1:22
Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?" 19
2:19
Matt. 26:61
Matt. 27:40
Mark. 14:58
Mark. 15:29
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". 20Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" 21Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. 22
2:22
Ps. 16:10
Luuk. 24:8
Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut.

23Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. 24Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki 25

2:25
Ps. 7:10
Joh. 6:64
Ilm. 2:23
eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

3

3 LUKU.

Jeesus puhuu Nikodeemuksen kanssa uudestisyntymisestä ja uskosta 1-21, ja vaikuttaa Juudean maaseudulla 22. Johannes Kastaja todistaa vielä Kristuksesta 23-36.

31

3:1
Joh. 7:50
Joh. 19:39
Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. 2
3:2
Joh. 9:16,33
Ap. t. 10:38
Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." 3
3:3
Tiit. 3:5
1. Piet. 1:23
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". 4Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" 5
3:5
Hes. 36:25-27
Mark. 16:16
Ef. 5:26
Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 6
3:6
1. Moos. 5:3
1. Moos. 6:3
Ps. 51:7,12
Joh. 1:13
Ef. 2:3
Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 7Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 8
3:8
Ps. 135:7
Saarn. 11:5
1. Kor. 2:11
Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 9Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?" 10Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! 11
3:11
Joh. 3:32
Joh. 7:16
Joh. 8:28
Joh. 12:49
Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. 12Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? 13
3:13
Sananl. 30:4
Joh. 6:62
Ef. 4:9
Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 14
3:14
4. Moos. 21:9
Joh. 8:28
Joh. 12:32
Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 15
3:15
Mark. 16:16
Joh. 6:40
Joh. 20:31
1. Joh. 5:10-12
että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 16
3:16
Room. 5:8
Room. 8:32
1. Joh. 4:9-10
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17
3:17
Joh. 12:47
1. Joh. 4:14
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 18
3:18
Joh. 5:24
Ap. t. 4:12
Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 19
3:19
Joh. 1:5
Joh. 1:9-11
1. Joh. 3:12
Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 20
3:20
Job 24:13-16
1. Kor. 14:24
Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 21Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

22

3:22
Joh. 4:1-2
Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi.

23

3:23
Matt. 3:6
Mark. 1:5
Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. 24
3:24
Matt. 14:3
Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. 25Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. 26
3:26
Joh. 1:15,30
Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä". 27
3:27
1. Kor. 4:7
Jaak. 1:17
Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. 28
3:28
Mal. 3:1
Mark. 1:2
Luuk. 1:17
Luuk. 7:27
Joh. 1:20
Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. 29
3:29
Matt. 9:15
Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. 30Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. 31
3:31
Joh. 8:23
1. Kor. 15:47
Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. 32
3:32
Jes. 53:1
Joh. 3:11
Joh. 5:19-20
Joh. 8:26
Joh. 12:49
Joh. 14:10
Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. 33
3:33
Room. 3:4
1. Joh. 5:10
Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. 34
3:34
Jes. 11:2
Ap. t. 10:38
Ef. 4:7
Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla. 35
3:35
Matt. 11:27
Matt. 28:18
Luuk. 10:22
Joh. 13:3
Joh. 17:2
Hebr. 2:8
Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. 36
3:36
Joh. 6:47
1. Joh. 5:11-12
Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."