Raamattu 1933/-38 (KR38)
15

15 LUKU.

Jeesus puhuu vielä opetuslapsilleen ja kehoittaa heitä pysymään hänessä, totisessa viinipuussa 1-11, rakastamaan toisiaan 12-17 ja kestämään maailman vainoa 18-25. Pyhä Henki on todistava Jeesuksesta, ja opetuslapsetkin todistavat hänestä 26, 27.

151

15:1
Ps. 80:9
"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 2Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. 3
15:3
Joh. 13:10
Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. 4Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 5
15:5
1. Kor. 12:27
2. Kor. 3:5
Fil. 1:11
Fil. 2:13
Fil. 4:13
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 6
15:6
Matt. 3:10
Matt. 7:19
Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. 7
15:7
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Luuk. 11:9-10
Joh. 14:13-14
Joh. 16:23,26
1. Joh. 3:22
Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. 8
15:8
Matt. 5:16
1. Piet. 2:12
Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 9Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. 10
15:10
Joh. 14:15,21
Joh. 14:23
1. Joh. 5:3
Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11
15:11
Joh. 16:24
Joh. 17:13
Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

12

15:12
Joh. 13:34
Ef. 5:2
1. Tess. 4:9
1. Joh. 3:11
1. Joh. 4:21
Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. 13
15:13
Room. 5:7-8
1. Joh. 3:16
Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. 14
15:14
Matt. 12:50
Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. 15
15:15
1. Moos. 18:17
En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni. 16
15:16
Matt. 28:19
Joh. 14:13
Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. 17Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.

18

15:18
Joh. 7:7
1. Joh. 3:13
Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. 19
15:19
Joh. 17:14
Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. 20
15:20
Matt. 10:24
Matt. 24:9
Joh. 13:16
Joh. 16:2
Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. 21
15:21
Joh. 16:3
Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. 22Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. 23Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. 24
15:24
Joh. 3:2
Joh. 7:31
Joh. 9:32
Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. 25
15:25
Ps. 35:19
Ps. 69:5
Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä'.

26

15:26
Luuk. 24:49
Joh. 14:16-17
Joh. 14:26
Joh. 16:13
Ap. t. 2:33
Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. 27
15:27
Luuk. 24:48
Ap. t. 1:8
Ap. t. 2:32
Ap. t. 3:15
Ap. t. 4:33
Ap. t. 5:32
Ap. t. 10:39
Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani."

16

16 LUKU.

Jeesus puhuu tulevasta vainosta 1-4, poismenostaan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta maailmassa 5-11 ja opetuslapsissa 12-15, opetuslasten murheesta, joka on kääntyvä iloksi 16-24, ja heidän yhteydestään Isän kanssa hänen kauttaan 25-32, sekä rohkaisee heitä kestämään ahdistusta 33.

161"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. 2

16:2
Matt. 24:9
Mark. 13:9
Luuk. 21:12
He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. 3
16:3
Joh. 15:21
1. Kor. 2:8
Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. 4
16:4
Joh. 13:19
Joh. 14:29
Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne.

5

16:5
Joh. 7:33
Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?' 6Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. 7Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. 8Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 9synnin, koska he eivät usko minuun; 10
16:10
Room. 4:25
vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 11
16:11
Joh. 12:31
ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

12

16:12
1. Kor. 3:1-2
Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. 13
16:13
Joh. 14:26
Joh. 15:26
1. Joh. 2:27
Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 14Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 15
16:15
Joh. 17:10
Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

16

16:16
Joh. 14:19
Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut." 17Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen: "Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille: 'Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut', ja: 'Minä menen Isän tykö'?" 18Niin he sanoivat: "Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo: 'Vähän aikaa'? Emme ymmärrä, mitä hän puhuu." 19Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä häneltä ja sanoi heille: "Sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin: 'Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut'? 20
16:20
Ps. 30:12
Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. 21Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. 22
16:22
Jes. 35:10
Jes. 51:11
Luuk. 24:52
Joh. 20:20
Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. 23
16:23
Matt. 7:7
Mark. 11:24
Joh. 14:13
Joh. 15:7,16
1. Joh. 3:22
1. Joh. 5:14
Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. 24
16:24
Joh. 15:11
Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

25

16:25
Joh. 10:6
Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. 26Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne; 27
16:27
Joh. 14:21,23
Joh. 17:8
sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. 28Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö." 29Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta. 30Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen." 31Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte. 32
16:32
Sak. 13:7
Matt. 26:31
Mark. 14:27
Joh. 8:29
Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.

33

16:33
Room. 5:1
Ef. 2:14
1. Joh. 5:4
Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."

17

17 LUKU.

Jeesus rukoilee itsensä 1-5, opetuslastensa 6-19 ja kaikkien uskovien edestä 20-26.

171

17:1
Joh. 12:23
Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; 2
17:2
Matt. 11:27
Matt. 28:18
Joh. 3:35
koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. 3
17:3
Fil. 3:8,10
1. Joh. 5:20
Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. 4
17:4
Joh. 4:34
Joh. 19:30
Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. 5
17:5
Joh. 13:32
Ap. t. 3:13
Fil. 2:6
Hebr. 1:3
Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

6

17:6
Joh. 6:37
Joh. 10:29
Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. 7Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. 8
17:8
Joh. 16:27,30
Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. 9Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun — 10
17:10
Joh. 16:15
ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun — ja minä olen kirkastettu heissä. 11
17:11
Joh. 10:30
Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. 12
17:12
Ps. 41:10
Ps. 109:8
Joh. 6:39
Joh. 13:18
Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. 13
17:13
Joh. 15:11
Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. 14
17:14
Joh. 15:18-19
1. Joh. 3:13
Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. 15
17:15
1. Kor. 5:10
2. Tess. 3:3
En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. 16He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. 17
17:17
2. Sam. 7:28
1. Piet. 1:22
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. 18
17:18
Joh. 20:21
Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; 19
17:19
1. Kor. 1:30
Ef. 5:26
Hebr. 10:10
ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.

20

17:20
Room. 8:34
Hebr. 7:25
Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, 21
17:21
Joh. 14:20
Gal. 3:28
Ef. 4:3-5
että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 22Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä — 23
17:23
Gal. 2:20
minä heissä, ja sinä minussa — että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. 24
17:24
Joh. 12:26
Joh. 14:3
1. Tess. 4:17
1. Joh. 3:2
Ilm. 3:21
Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. 25
17:25
Joh. 15:21
Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. 26
17:26
Joh. 15:9
Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."