Raamattu 1933/-38 (KR38)
12

12 LUKU.

Jeesus voidellaan Betaniassa 1-8. Ylipapit päättävät tappaa Lasaruksenkin, koska useat hänen tähtensä uskoivat Jeesukseen 9-11. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 12-29, jossa muutamat kreikkalaiset haluavat häntä nähdä 20-22; puhuu kirkastumisestaan ja kuolemansa tarpeellisuudesta ja kehoittaa uskomaan valkeuteen 23-36. Juutalaiset hylkäävät epäuskossa Kristuksen 37-43; hänen sanansa on tuomitseva ylenkatsojat 44-50.

(V. 12:1-8; vert. Matt. 26:6-13; Mark. 14:3-9)

121

12:1
Joh. 11:1,43
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. 2Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. 3
12:3
Joh. 11:2
Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. 4Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava: 5"Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?" 6
12:6
Joh. 13:29
Mutta tätä hän ei sanonut sentähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sentähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. 7Niin Jeesus sanoi: "Anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. 8
12:8
5. Moos. 15:11
Sillä köyhät teillä aina on keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina."

9Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että hän oli siellä; ja he menivät sinne, ei ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt kuolleista. 10Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, 11

12:11
Joh. 11:45
koska monet juutalaiset hänen tähtensä menivät sinne ja uskoivat Jeesukseen.

(V. 12:12-19; vert. Matt. 21:1-9; Mark. 11:1-10; Luuk. 19:29-38)

12Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, 13

12:13
Ps. 118:25-26
ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat:

"Hoosianna,

siunattu olkoon hän, joka

tulee Herran nimeen,

Israelin kuningas!"

14Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on:

15

12:15
Jes. 62:11
Sak. 9:9
"Älä pelkää, tytär Siion;

katso, sinun kuninkaasi tulee

istuen aasin varsan selässä".

16
12:16
Joh. 2:22
Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet. 17Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. 18Sentähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. 19Niin fariseukset sanoivat keskenään: "Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee hänen perässään".

20

12:20
1. Kun. 8:41-42
Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. 21
12:21
Luuk. 19:3
Joh. 1:44-45
Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: "Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen". 22Filippus meni ja sanoi sen Andreaalle; Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle.

23

12:23
Joh. 13:31-32
Joh. 17:1
Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan. 24
12:24
Room. 14:9
1. Kor. 15:36
Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. 25
12:25
Matt. 10:39
Matt. 16:25
Mark. 8:35
Luuk. 9:24
Luuk. 17:33
Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. 26
12:26
Joh. 14:3
Joh. 17:24
1. Tess. 4:17
Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. 27
12:27
Matt. 26:38-39
Hebr. 5:7
Nyt minun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. 28Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava". 29Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: "Häntä puhutteli enkeli". 30
12:30
Joh. 11:42
Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. 31
12:31
Joh. 16:11
Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. 32
12:32
Joh. 3:14
Joh. 8:28
Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni." 33Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. 34
12:34
2. Sam. 7:13
Ps. 89:30,37
Ps. 110:4
Jes. 9:6-7
Hes. 37:25
Dan. 2:44
Dan. 7:14,27
Kansa vastasi hänelle: "Me olemme laista kuulleet, että Kristus pysyy iankaikkisesti; kuinka sinä sitten sanot, että Ihmisen Poika pitää ylennettämän? Kuka on se Ihmisen Poika?" 35
12:35
Joh. 8:12
Joh. 9:5
1. Joh. 2:11
Niin Jeesus sanoi heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. 36Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä.

37Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, 38

12:38
Jes. 53:1
Room. 10:16
että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut:

"Herra, kuka uskoo meidän saarnamme,

ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"

39Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut:

40

12:40
Jes. 6:9-10
Jes. 29:10
Matt. 13:14-15
Mark. 4:12
Luuk. 8:10
Ap. t. 28:26
Room. 11:8
"Hän on sokaissut heidän silmänsä

ja paaduttanut heidän sydämensä,

että he eivät näkisi silmillään

eivätkä ymmärtäisi sydämellään

eivätkä kääntyisi

ja etten minä heitä parantaisi".

41
12:41
Jes. 6:1,3
Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. 42
12:42
Joh. 9:22
Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi. 43
12:43
Joh. 5:44
Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.

44Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. 45

12:45
Joh. 14:9
Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. 46
12:46
Luuk. 2:32
Joh. 1:9
Joh. 8:12
Joh. 9:5
Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 47
12:47
Joh. 3:17
Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. 48
12:48
5. Moos. 18:19
Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. 49
12:49
5. Moos. 18:18
Joh. 14:10
Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. 50
12:50
Joh. 8:28
Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."

13

13 LUKU.

Jeesus pesee opetuslastensa jalat 1-11, kehoittaa keskinäiseen nöyryyteen 12-20; ilmoittaa kavaltajansa 21-30; alottaa jäähyväispuheensa: puhuu kirkastumisestaan ja poismenostaan 31-33, antaa opetuslapsilleen uuden käskyn 34, 35 ja sanoo Pietarin kieltävän hänet 36-38.

131

13:1
Joh. 17:1
Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. 2
13:2
Luuk. 22:3
Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, 3
13:3
Matt. 11:27
Matt. 28:18
Joh. 3:35
Joh. 8:42
Joh. 16:28
Joh. 17:2
1. Kor. 15:27
Hebr. 2:8
niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, 4nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. 5
13:5
Matt. 20:28
Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. 6Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?" 7Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät". 8Pietari sanoi hänelle: "Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani". Jeesus vastasi hänelle: "Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani". 9Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää". 10
13:10
Joh. 15:3
1. Kor. 6:11
Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki". 11
13:11
Joh. 6:64
Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat".

12Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille: "Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? 13

13:13
Matt. 23:8,10
1. Kor. 8:6
Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. 14
13:14
Luuk. 22:27
1. Tim. 5:10
Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. 15
13:15
Fil. 2:5
1. Piet. 2:21
1. Joh. 2:6
Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. 16
13:16
Matt. 10:24
Luuk. 6:40
Joh. 15:20
Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17
13:17
Matt. 7:24
Jaak. 1:25
Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. 18
13:18
Ps. 41:10
Ap. t. 1:16
En minä puhu teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen:

'Joka minun leipääni syö,

on nostanut kantapäänsä minua vastaan'.

19
13:19
Joh. 14:29
Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. 20
13:20
Matt. 10:40
Luuk. 10:16
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.
(V. 13:21-30; vert. Matt. 26:21-25; Mark. 14:18-21; Luuk. 22:21-23)

21Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: yksi teistä on minut kavaltava". 22Niin opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. 23

13:23
Joh. 19:26
Joh. 20:2
Joh. 21:7,20
Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. 24Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle: "Sano, kuka se on, josta hän puhuu". 25Niin tämä, nojautuen Jeesuksen rintaa vasten, sanoi hänelle: "Herra, kuka se on?" 26Jeesus vastasi: "Se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan". Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle. 27Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian". 28Mutta ei kukaan aterioivista ymmärtänyt, mitä varten hän sen hänelle sanoi. 29
13:29
Joh. 12:6
Sillä muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudaalla, Jeesuksen sanoneen hänelle: "Osta, mitä tarvitsemme juhlaksi", tai että hän antaisi jotakin köyhille. 30Niin hän, otettuaan sen palan, meni kohta ulos; ja oli yö.

31Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä. 32

13:32
Joh. 12:23
Joh. 17:1-5
Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian. 33
13:33
Joh. 7:34
Joh. 8:21
Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niinkuin sanoin juutalaisille: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla', niin minä sanon nyt myös teille.

34

13:34
3. Moos. 19:18
Joh. 15:12,17
Room. 13:8
Gal. 5:14
Gal. 6:2
Ef. 5:2
1. Piet. 1:22
1. Joh. 2:8,10
1. Joh. 3:23
1. Joh. 4:16,21
Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut — että tekin niin rakastatte toisianne. 35Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

(V. 13:36-38; vert. Matt. 26:33-35; Mark. 14:29-31; Luuk. 22:31-34)

36Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, mihin sinä menet?" Jeesus vastasi hänelle: "Mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraava". 37Pietari sanoi hänelle: "Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Henkeni minä annan sinun edestäsi." 38Jeesus vastasi: "Sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: ei laula kukko, ennenkuin sinä minut kolmesti kiellät."

14

14 LUKU.

Jeesus jatkaa jäähyväispuhettaan: hän ilmoittaa menevänsä valmistamaan heille sijaa Isänsä kodissa 1-4, sanoo olevansa tie Isän tykö ja yhtä Isän kanssa 5-11 ja täyttävänsä heidän rukouksensa, kun rukoilevat hänen nimessään 12-14; lupaa heille Puolustajan Isältä 15-17, sanoo tulevansa jälleen heidän tykönsä 18-20 ja ilmoittavansa itsensä häntä rakastaville 21-24. Hän lupaa antaa heille rauhansa 25-31.

141

14:1
Ps. 42:6
Mark. 11:22
Joh. 12:44
Joh. 14:27
1. Piet. 5:7
"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. 2
14:2
Luuk. 16:9
Hebr. 11:10,16
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? 3
14:3
Joh. 12:26
Joh. 17:24
Fil. 1:23
1. Tess. 4:17
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. 4Ja mihin minä menen — tien sinne te tiedätte."

5Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" 6

14:6
Joh. 11:25
Room. 5:2
Hebr. 10:20
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 7
14:7
Joh. 8:19
Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

8Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme". 9

14:9
Joh. 12:45
Kol. 1:15
Hebr. 1:3
Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? 10
14:10
Joh. 10:38
Joh. 12:49
Joh. 17:21
Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 11
14:11
Joh. 10:25
Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

12

14:12
Mark. 16:17
Ap. t. 5:12
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 13
14:13
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Joh. 15:7,16
Joh. 16:23-24
1. Joh. 3:22
1. Joh. 5:14
Jaak. 1:5-6
ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 14Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

15

14:15
Joh. 15:10
1. Joh. 5:3
Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 16
14:16
Joh. 15:26
Joh. 16:7
Ap. t. 2:4
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17
14:17
Joh. 16:13
Room. 8:26
1. Kor. 2:14
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. 18
14:18
Matt. 28:20
En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. 19
14:19
Joh. 16:16
Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. 20
14:20
Joh. 17:21-23
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. 21
14:21
5. Moos. 11:1
1. Joh. 2:5
Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

22Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?" 23

14:23
Sananl. 8:17
Joh. 15:10
1. Kor. 3:16
1. Kor. 6:19
2. Kor. 6:16
Ef. 3:17
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. 24
14:24
Joh. 7:16
Joh. 12:49
Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. 26

14:26
Matt. 10:19-20
Luuk. 24:49
Joh. 12:16
Joh. 16:13
1. Joh. 2:20,27
Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 27
14:27
Joh. 16:33
Room. 5:1
Fil. 4:7
Kol. 3:15
Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. 28Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. 29
14:29
Joh. 13:19
Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. 30
14:30
Joh. 12:31
Joh. 16:11
Ef. 2:2
En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. 31
14:31
Joh. 10:18
Fil. 2:8
Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."