Raamattu 1933/-38 (KR38)

Jumalan tykönä oleva Sana tulee ihmiseksi ja on täynnä armoa ja totuutta 1-18. Johannes Kastaja todistaa Kristuksesta 19-34. Jeesuksen opetuslapsiksi tulevat Johannes, Andreas ja Pietari 35-42, Filippus ja Natanael 43-51.

11:1
1. Moos. 1:1 - 3
Sananl. 8:24-26
Miika 5:1
Joh. 10:30
Joh. 17:5
1. Joh. 1:1-2
Ilm. 19:13
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2 Hän oli alussa Jumalan tykönä. 31:3
Ps. 33:6
Ef. 3:9
Kol. 1:16
Hebr. 1:2 - 10
Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 41:4
Ps. 36:10
Joh. 5:26
Joh. 11:25
1. Joh. 5:11
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. 51:5
Jes. 60:2
Joh. 3:19
Joh. 8:12
Joh. 9:5
Joh. 12:35 - 46
Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

61:6
Mal. 4:5
Matt. 3:1
Matt. 11:14
Mark. 1:2
Luuk. 1:13
Luuk. 3:2
Ap. t. 13:24
Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. 8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

91:9
Joh. 3:19
Joh. 9:5
Joh. 12:46
1. Joh. 2:8
Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. 11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 121:12
Room. 8:15-16
Gal. 3:26
2. Piet. 1:4
1. Joh. 3:1
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 131:13
Joh. 3:5
1. Piet. 1:23
1. Joh. 5:4
Jaak. 1:18
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

141:14
Jes. 40:10-11
Sak. 2:11
Matt. 1:16 - 18
Matt. 17:2
Luuk. 1:31-32
Kol. 1:19
Kol. 2:3 - 9
1. Tim. 3:16
2. Piet. 1:16-17
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 151:15
Matt. 3:11
Mark. 1:7
Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." 16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 171:17
2. Moos. 20:1-17
5. Moos. 5:6-21
Room. 10:4
Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. 181:18
2. Moos. 33:20
Matt. 11:27
Luuk. 10:22
Joh. 6:46
1. Tim. 6:16
1. Joh. 4:12
Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

191:19
Joh. 5:33
Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" 201:20
Joh. 3:28
Ap. t. 13:25
Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus". 211:21
5. Moos. 18:15
Mal. 4:5
Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En". 22 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" 231:23
Jes. 40:3
Matt. 3:3
Mark. 1:3
Luuk. 3:4
Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut." 24 Ja lähetetyt olivat fariseuksia; 25 ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?" 261:26
Matt. 3:11
Mark. 1:8
Luuk. 3:16
Ap. t. 1:5
Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. 27 Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään." 28 Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

291:29
Jes. 53:7
1. Kor. 5:7
1. Piet. 1:19
1. Joh. 3:5
Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 30 Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'. 31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan." 321:32
Jes. 11:2
Matt. 3:16
Mark. 1:10
Luuk. 3:22
Ap. t. 10:38
Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. 331:33
Matt. 3:11
Luuk. 3:16
Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'. 34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. 36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!" 37 Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta. 38 Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" — se on käännettynä: opettaja — "missä sinä majailet?" 39 Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki. 401:40
Matt. 4:18
Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. 41 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus Kristus merkitsee voideltu . . 421:42
Matt. 16:18
Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari Araminkielinen sana keefa ja kreikkalainen sana petra merkitsevät kallio . Vrt. Matt. 16:18. .

43 Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". 44 Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista. 451:45
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
1. Moos. 49:10
5. Moos. 18:18
2. Sam. 7:12-13
2. Sam. 7:16
Jes. 7:14
Jes. 9:5-6
Jes. 53:2
Jer. 23:5
Hes. 34:23
Miika 5:1
Sak. 6:12
Matt. 2:23
Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista". 46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso". 471:47
Ps. 32:2
Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!" 48 Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut". 491:49
Matt. 16:16
Joh. 6:69
Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas". 50 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat." 511:51
1. Moos. 28:12
Matt. 4:11
Mark. 1:13
Luuk. 22:43
Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."

2

2 LUKU.

Jeesus tekee ensimmäisen tunnustekonsa Kaanan häissä 1-11, menee Kapernaumiin 12 ja pääsiäisen lähestyessä Jerusalemiin, puhdistaa pyhäkön 13-22. Monet uskovat häneen, mutta hän ei usko itseänsä heille 23-35.

1 Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. 2 Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. 3 Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä". 4 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut." 5 Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää". 62:6
Mark. 7:3
Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. 7 Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten. 8 Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät. 9 Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut — mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen — kutsui edeskäypä yljän 10 ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." 112:11
Joh. 1:14
Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

12 Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin, hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa; ja siellä he eivät viipyneet monta päivää.

13 Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 142:14
3. Moos. 5:7
3. Moos. 12:8
Matt. 21:12-13
Mark. 11:15-17
Luuk. 19:45-46
Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. 15 Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. 16 Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi." 172:17
Ps. 69:10
Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut".

182:18
Matt. 16:1
Mark. 8:11
Joh. 6:30
1. Kor. 1:22
Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?" 192:19
Matt. 26:61
Matt. 27:40
Mark. 14:58
Mark. 15:29
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". 20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" 21 Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. 222:22
Ps. 16:10
Luuk. 24:8
Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut.

23 Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. 24 Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki 252:25
Ps. 7:10
Joh. 6:64
Ilm. 2:23
eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

3

3 LUKU.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]