Raamattu 1933/-38 (KR38)
6

6 LUKU.

Katumattoman kansan häviö.

61

6:1
Jer. 1:14
Jer. 4:6
Paetkaa, benjaminilaiset, Jerusalemista,

puhaltakaa pasunaan Tekoassa

ja nostakaa merkki Beet-Keremin kohdalle;

sillä pohjoisesta nousee onnettomuus

ja suuri hävitys.

2Tytär Siionin, suloisen ja hemmotellun,

minä hukutan.

3

6:3
Jer. 4:17
Hänen tykönsä tulee paimenia laumoinensa,

he pystyttävät telttansa häntä vastaan yltympäri,

syöttävät alansa kukin.

4Julistakaa häntä vastaan pyhä sota.

"Nouskaa ja menkäämme puolipäivän aikaan!

Voi meitä, sillä päivä painuu,

sillä illan varjot pitenevät!

5Nouskaa ja menkäämme yöllä

ja hävittäkäämme hänen linnansa."

6Sillä näin sanoo Herra Sebaot:

Kaatakaa puita ja luokaa valli Jerusalemia vastaan.

Se on kaupunki, jota on rangaistava;

siinä on pelkkää väkivaltaa.

7Niinkuin kaivo pitää vetensä tuoreena,

niin sekin pitää pahuutensa tuoreena;

sortoa, hävitystä kuuluu sieltä,

minun edessäni on aina kipu ja haavat.

8Ota ojentuaksesi, Jerusalem,

ettei minun sieluni vieraannu sinusta,

etten tee sinua autioksi, asumattomaksi maaksi.

9Näin sanoo Herra Sebaot:

Israelin jäännöksestä pidetään jälkikorjuu

niinkuin viinipuusta;

ojenna kätesi köynnöksiä kohti

niinkuin viininkorjaaja.

10

6:10
Ap. t. 7:51
Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin,

että he kuulisivat?

Katso, heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat,

eivät he voi kuunnella.

Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi,

ei se heille kelpaa.

11

6:11
Jer. 15:17
Minä olen täynnä Herran vihaa,

en jaksa sitä pidättää;

vuodata se lapsukaisiin kadulla,

niin myös nuorukaisparveen.

Sillä niin mies kuin vaimokin vangitaan,

niin vanhus kuin ikäloppu.

12

6:12
5. Moos. 28:30
Jer. 8:10
Valit. 5:2
Heidän talonsa joutuvat vieraille,

niin myös pellot ja vaimot;

sillä minä ojennan käteni maan asukkaita vastaan,

sanoo Herra.

13

6:13
Jes. 56:11
Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin,

pyytävät väärää voittoa,

kaikki, niin profeetat kuin papitkin,

harjoittavat petosta.

14

6:14
Hes. 13:10
Aam. 6:6
Miika 3:5
1. Tess. 5:3
He parantavat minun kansani vamman kepeästi,

sanoen: "Rauha, rauha!"

vaikka ei rauhaa ole.

15He joutuvat häpeään,

sillä he ovat tehneet kauhistuksia;

mutta heillä ei ole hävyntuntoa,

he eivät osaa hävetä.

Sentähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon,

sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra.

16

6:16
Jes. 28:12
Matt. 11:29
Matt. 23:37
Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne". Mutta he vastasivat: "Emme vaella". 17
6:17
Jes. 21:6,11
Hes. 3:17
Hes. 33:7
Ja minä olen asettanut teille vartijat: "Kuunnelkaa pasunan ääntä". Mutta he vastasivat: "Emme kuuntele". 18Sentähden kuulkaa, te kansat, ja tiedä, seurakunta, mitä heille on tapahtuva. 19Kuule, maa! Katso, minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle, heidän hankkeittensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnelleet minun sanojani, vaan ovat hyljänneet minun lakini. 20
6:20
Jes. 1:11
Jer. 7:22
Jer. 14:12
Aam. 5:21
Miika 6:6
Mitä on minulle suitsutus, joka tulee Sabasta, ja paras kalmoruoko kaukaisesta maasta? Teidän polttouhrinne eivät ole minulle otolliset, eivätkä teidän teurasuhrinne minulle kelpaa. 21Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä asetan tälle kansalle kompastuskiviä, joihin he kompastuvat, isät ja pojat yhdessä, ja naapuri naapurinsa kanssa hukkuu.

22

6:22
5. Moos. 28:49
Jes. 5:26
Jer. 5:15
Jer. 10:22
Jer. 50:41
Näin sanoo Herra:

Katso, kansa tulee pohjoisesta maasta,

suuri kansa nousee maan perimmäisiltä ääriltä.

23He käyttävät jousta ja keihästä,

ovat julmat ja armahtamattomat.

Heidän pauhinansa on kuin pauhaava meri,

ja he ratsastavat hevosilla,

varustettuina kuin soturi taisteluun

sinua vastaan, tytär Siion.

24

6:24
Jer. 4:31
Jer. 49:24
Kun kuulemme siitä sanoman,

niin meidän kätemme herpoavat;

ahdistus valtaa meidät,

tuska, niinkuin synnyttäväisen.

25Älkää menkö vainiolle,

älkää vaeltako tiellä,

sillä vihollisen miekka —

kauhistus on kaikkialla!

26

6:26
Jer. 4:8
Tytär, minun kansani! Kääriydy säkkiin,

vieriskele tuhassa;

pidä itkiäiset, niinkuin ainokaista poikaa itketään,

katkerat valittajaiset,

sillä äkkiarvaamatta käy kimppuumme hävittäjä.

27

6:27
Jer. 1:18
Jer. 15:20
Minä olen asettanut sinut kansani koettelijaksi,

suojavarustukseksi,

että oppisit tuntemaan ja koettelisit

heidän vaelluksensa.

28

6:28
Hes. 22:18
Kaikki he ovat pääniskureita,

liikkuvat panettelijoina;

he ovat vaskea ja rautaa,

ovat kelvottomia kaikki tyynni.

29Palkeet puhkuvat, tulesta lähtee vain lyijyä.

Turhaan on sulatettu ja sulatettu:

pahat eivät ole erottuneet.

30Hylkyhopeaksi heitä sanotaan,

sillä Herra on heidät hyljännyt.

7

7 LUKU.

Ulkonaisesta jumalanpalveluksesta ei ole apua.

71Tämä on sana, joka tuli Jeremialle Herralta: 2

7:2
Jer. 26:2
"Asetu Herran huoneen portille ja julista siellä tämä sana ja sano: Kuulkaa Herran sana, koko Juuda, te jotka tulette näistä porteista kumartaen rukoilemaan Herraa.

3

7:3
Jer. 18:11
Jer. 26:13
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vaeltakaa hyvin ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä paikassa. 4
7:4
Miika 3:11
Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!' 5Vaan jos te todella parannatte vaelluksenne ja tekonne, jos te todella teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin, 6
7:6
2. Moos. 22:21
Jer. 22:3
ette sorra muukalaista, orpoa ja leskeä, ette vuodata viatonta verta tässä paikassa ettekä seuraa muita jumalia turmioksenne, 7niin minä annan teidän asua tässä paikassa, maassa, jonka minä olen antanut teidän isillenne, iankaikkisesta iankaikkiseen. 8Mutta katso, te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä. 9
7:9
Hoos. 4:2
Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne. 10Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: 'Me kyllä pelastumme' — tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia! 11
7:11
Jes. 56:7
Matt. 21:13
Mark. 11:17
Luuk. 19:46
Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun nimiini? Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra.

12

7:12
Joos. 18:1
1. Sam. 4:3,11
Ps. 78:60
Menkääpä minun asuinpaikkaani, joka oli Siilossa, jossa minä ensin annoin nimeni asua, ja katsokaa, mitä minä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden! 13
7:13
2. Kun. 17:13
Sananl. 1:24
Jes. 65:12
Jes. 66:4
Jer. 25:4
Ja koska te nyt olette kaikkia näitä tekoja tehneet, sanoo Herra, ettekä ole kuulleet, vaikka minä varhaisesta alkaen olen teille puhunut, koska ette vastanneet, vaikka minä teille huusin, 14
7:14
2. Aik. 7:16
Ps. 132:13
Jer. 26:6,9
niin minä teen tälle huoneelle, joka on otettu minun nimiini, johon te luotatte, ja tälle paikalle, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne, samoin kuin olen tehnyt Siilolle, 15
7:15
2. Kun. 17:23
2. Kun. 21:13
2. Kun. 24:20
ja heitän teidät pois kasvojeni edestä, niinkuin olen heittänyt pois kaikki teidän veljenne, kaikki Efraimin jälkeläiset.

16

7:16
Jer. 11:14
Jer. 14:11
Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule. 17Etkö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla? 18
7:18
Jer. 44:17
Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle, ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille, minulle mielikarvaudeksi. 19Minulleko he tuottavat mielikarvautta, sanoo Herra, eivätkö pikemmin itselleen, omaksi häpeäksensä? 20Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun vihani ja kiivauteni on vuotava tämän paikan ylitse, ihmisten, eläinten, kedon puitten ja maan hedelmän ylitse, ja se palaa sammumatta."

21Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: "Lisätkää polttouhrinne teurasuhreihinne ja syökää lihaa. 22

7:22
1. Sam. 15:22
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Aam. 5:21
Miika 6:7
Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, 23
7:23
2. Moos. 19:5
3. Moos. 26:12
5. Moos. 6:3
5. Moos. 10:12
vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte. 24
7:24
Jer. 11:8
Jer. 16:12
Jer. 17:23
Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa. 25
7:25
2. Aik. 36:15
Siitä päivästä, jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta, aina tähän päivään asti olen minä lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat — lähettänyt varhaisesta alkaen, päivä päivältä. 26Mutta kukaan ei kuullut minua, ei kallistanut korvaansa, vaan he olivat niskureita, tekivät enemmän pahaa kuin heidän isänsä. 27Ja kun sinä puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuule sinua, ja kun sinä heille huudat, niin he eivät sinulle vastaa. 28Sentähden sano heille: Tämä on kansa, joka ei kuullut Herran, Jumalansa, ääntä eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa.

29Leikkaa hiuksesi ja heitä ne pois

ja viritä kalliokukkuloilla itkuvirsi,

sillä Herra on hyljännyt ja sysännyt pois

vihansa alaisen sukupolven.

30Sillä Juudan miehet ovat tehneet sen, mikä on pahaa minun silmissäni, sanoo Herra. He ovat asettaneet iljetyksensä temppeliin, joka on otettu minun nimiini, ja saastuttaneet sen. 31

7:31
3. Moos. 18:21
5. Moos. 18:10
2. Kun. 23:10
2. Aik. 33:6
Jer. 19:5
Ja he ovat rakentaneet Toofet-uhrikukkulat Ben-Hinnomin laaksoon, polttaakseen tulessa poikiansa ja tyttäriänsä, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ole minun mieleeni tullut. 32
7:32
Jer. 19:11
Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota 'Toofet' ja 'Ben-Hinnomin laakso', vaan 'Murha-laakso', ja Toofetiin haudataan, kun ei ole muualla tilaa. 33
7:33
Jer. 34:20
Ja tämän kansan ruumiit joutuvat taivaan lintujen ja maan eläinten ruuaksi, eikä näitä kukaan karkoita. 34
7:34
Jes. 24:7
Jer. 16:9
Jer. 25:10
Jer. 33:11
Hes. 26:13
Hoos. 2:11
Ja minä lopetan Juudan kaupungeista ja Jerusalemin kaduilta riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, sillä maa on tuleva raunioiksi."

8

8 LUKU.

Luopunutta kansaa on kohtaava tuomio.

81"Siihen aikaan, sanoo Herra, otetaan Juudan kuningasten ja sen ruhtinasten luut, pappien ja profeettain luut sekä Jerusalemin asukasten luut pois heidän haudoistansa 2

8:2
5. Moos. 4:19
5. Moos. 17:3
2. Kun. 21:3
ja hajotetaan auringon, kuun ja kaiken taivaan joukon eteen, joita he rakastivat ja palvelivat, joita he seurasivat, etsivät ja kumartaen rukoilivat; niitä ei koota eikä haudata, vaan ne tulevat maan lannaksi. 3Ja kuolema on oleva halutumpi kuin elämä koko sille jäännökselle, joka jää jäljelle tästä pahasta sukukunnasta, kaikissa paikoissa, mihin minä karkoitan nämä jäljelle jääneet, sanoo Herra Sebaot.

4Ja sano heille: Näin sanoo Herra:

Eikö se, joka lankeaa, nouse jälleen?

Eikö se, joka kääntyy pois, käänny takaisin?

5Miksi kääntyy tämä kansa, Jerusalem, pois

ainaisessa luopumuksessa?

Miksi he pitävät kiinni petoksesta

eivätkä tahdo palata?

6Minä olen tarkannut ja kuunnellut:

he puhuvat sitä, mikä ei ole oikein;

ei kukaan kadu pahuuttansa, ei

ajattele:

Mitä olen minä tehnyt!

Kaikki he kääntyvät pois juosten juoksuansa,

niinkuin orhi kiitää taistelussa.

7

8:7
Jes. 1:3
Haikarakin taivaalla tietää aikansa;

metsäkyyhkynen, pääskynen ja kurki

pitävät vaarin tuloajastansa,

mutta minun kansani ei tunne Herran oikeutta.

8Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita,

ja meillä on Herran laki'?

Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt

kirjanoppineiden valhekynä.

9

8:9
5. Moos. 4:6
Job 5:13
1. Kor. 3:19
Viisaat saavat häpeän,

kauhistuvat ja joutuvat kiinni.

Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan —

mitä heillä on viisautta?

10

8:10
Jes. 56:11
Jer. 6:12
Sentähden minä annan

heidän vaimonsa vieraille,

heidän peltonsa valloittajille.

Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin,

pyytävät väärää voittoa,

kaikki, niin profeetat kuin papitkin,

harjoittavat petosta.

11

8:11
Hes. 13:10
He parantavat kepeästi

tyttären, minun kansani, vamman,

sanoen: 'Rauha, rauha!'

vaikka ei rauhaa ole.

12He joutuvat häpeään,

sillä he ovat tehneet kauhistuksia;

mutta heillä ei ole hävyntuntoa,

he eivät osaa hävetä.

Sentähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon,

sortuvat, kun heidän rangaistuksensa tulee, sanoo Herra.

13

8:13
Jes. 5:5
Matt. 21:19
Luuk. 13:6
Minä tempaan heidät peräti pois, sanoo Herra.

Ei ole rypäleitä viinipuussa

eikä viikunoita viikunapuussa,

ja lehtikin lakastuu.

Minä saatan hyökkääjät heidän kimppuunsa."

14

8:14
Jer. 4:5
Jer. 9:15
Jer. 23:15
"Miksi istumme alallamme? Kokoontukaa!

Menkäämme varustettuihin kaupunkeihin,

ja siellä hukkukaamme!

Sillä Herra, meidän Jumalamme, hukuttaa meidät

ja juottaa meille myrkkyvettä,

sillä me olemme syntiä tehneet Herraa vastaan."

15

8:15
Jer. 14:19
"Odotetaan rauhaa, mutta hyvää ei tule,

paranemisen aikaa, mutta katso, tulee peljästys!

16

8:16
Jer. 4:15
Daanista kuuluu hänen hevostensa korskunta,

hänen orhiensa hirnunnasta vapisee koko maa.

Ja he tulevat ja syövät maan ja kaiken, mikä siinä on,

kaupungin ja siinä asuvaiset.

17Sillä katso, minä lähetän teidän sekaanne

käärmeitä, myrkkyliskoja,

joihin ei lumous tehoa,

ja ne purevat teitä, sanoo Herra."

18Missä on virvoitus minun murheeseeni?

Minun sydämeni on sairas.

19

8:19
Miika 4:9
Katso, tyttären, minun kansani, huuto

kuuluu kaukaisesta maasta:

"Eikö Herra ole Siionissa,

eikö ole siellä sen kuningas?"

Miksi he ovat vihoittaneet minut jumalankuvillansa,

muukalaisten turhilla jumalilla?

20Ohi on elonaika, lopussa kesä,

mutta ei ole meille apua tullut.

21Tyttären, minun kansani, murtumisen tähden

olen minä murtunut,

minä käyn murheasussa,

kauhistus on minut vallannut.

22

8:22
Jer. 46:11
Eikö Gileadissa ole palsamia,

eikö siellä ole parantajaa?

Vai miksi eivät tyttären, minun kansani, haavat

kasva umpeen?