Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Herrasta luopunutta, sokeata ja jumalatonta kansaa on kohtaava rangaistus.

51

5:1
1. Moos. 18:23
Kiertäkää Jerusalemin katuja,

katsokaa ja tiedustelkaa,

ja etsikää sen toreilta:

jos löydätte yhdenkään

jos on ainoatakaan, joka tekee oikein,

joka noudattaa uskollisuutta,

niin minä annan anteeksi Jerusalemille.

2Mutta vaikka he sanovat:

"Niin totta kuin Herra elää",

he kuitenkin vannovat väärin.

3

5:3
Jes. 1:5
Jes. 9:13
Jer. 2:30
Jer. 17:23
Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta?

Sinä olet lyönyt heitä,

mutta he eivät tunteneet kipua;

sinä olet lopen hävittänyt heidät,

mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen.

He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi,

eivät ole tahtoneet kääntyä.

4Silloin minä ajattelin:

Sellaisia ovat vain alhaiset;

he ovat tyhmiä,

sillä he eivät tunne Herran tietä,

Jumalansa oikeutta.

5

5:5
Ps. 2:3
Niinpä menen ylhäisten luo

ja puhuttelen heitä,

sillä he kyllä tuntevat Herran tien,

Jumalansa oikeuden.

Mutta he olivat kaikki särkeneet ikeen,

katkaisseet siteet.

6

5:6
Jer. 4:7
Hoos. 13:7
Sentähden surmaa heidät metsän leijona,

aavikon susi haaskaa heidät,

pantteri väijyy heidän kaupunkejansa.

Kuka ikinä niistä lähtee, se raadellaan,

sillä paljot ovat heidän rikoksensa,

suuri heidän luopumustensa luku.

7Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi?

Sinun lapsesi ovat hyljänneet minut

ja vannoneet niiden kautta, jotka eivät jumalia ole.

Minä ravitsin heitä, mutta he tekivät aviorikoksen,

ja porton huoneeseen he kokoontuivat.

8

5:8
Hes. 22:10
He ovat hyvinruokittuja, äleitä oriita;

he hirnuvat kukin lähimmäisensä vaimoa.

9

5:9
Jer. 9:9
Enkö minä tällaisista rankaisisi,

sanoo Herra,

eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle?

10

5:10
Jer. 2:21
Nouskaa sen tarhojen pengermille ja hävittäkää,

älkää kuitenkaan siitä peräti loppua tehkö;

ottakaa pois sen köynnökset,

sillä ne eivät ole Herran.

11Sillä he ovat olleet minulle peräti uskottomat,

sekä Israelin heimo että Juudan heimo, sanoo Herra.

12

5:12
5. Moos. 29:19
Jes. 28:15
He ovat kieltäneet Herran ja sanoneet:

"Ei se ole hän! Ei meitä kohtaa onnettomuus,

emme tule näkemään miekkaa emmekä nälkää.

13Ja profeetat ovat pelkkää tuulta;

Herra, joka puhuu, ei ole heissä —

heidän itsensä käyköön niin."

14Sentähden sanoo Herra, Jumala Sebaot, näin:

Koska te tällaisia olette puhuneet,

niin katso, minä teen sanani sinun suussasi tuleksi

ja tämän kansan polttopuiksi,

ja se kuluttaa heidät.

15

5:15
5. Moos. 28:49
Jes. 5:26
Jer. 1:15
Jer. 6:1,22
Katso minä tuon teitä vastaan,

te Israelin heimo,

kansan kaukaa, sanoo Herra;

se on horjumaton kansa,

se on ikivanha kansa,

kansa, jonka kieltä sinä et ymmärrä

ja jonka puhetta sinä et tajua.

16Heidän viinensä on kuin avoin hauta,

he ovat kaikki sankareita.

17

5:17
3. Moos. 26:16
5. Moos. 28:31
He syövät sinun satosi ja leipäsi,

he syövät sinun poikasi ja tyttäresi,

syövät sinun lampaasi ja raavaasi,

syövät sinun viinipuusi ja viikunapuusi;

he miekalla hävittävät sinun varustetut kaupunkisi,

joihin sinä luotat.

18

5:18
Jer. 4:27
Mutta niinäkään päivinä, sanoo Herra,

en minä teistä peräti loppua tee.

19

5:19
5. Moos. 29:24
Jer. 16:10
Ja kun he kysyvät:

"Miksi on Herra, meidän Jumalamme,

tehnyt meille kaiken tämän?"

niin vastaa heille:

"Niinkuin te olette hyljänneet minut

ja palvelleet vieraita jumalia maassanne,

niin täytyy teidän palvella muukalaisia

maassa, joka ei ole teidän".

20Julistakaa tämä Jaakobin huoneessa

ja kuuluttakaa se Juudassa sanoen:

21

5:21
Jes. 6:9
Jes. 42:18
Kuulkaa tämä,

te tyhmä ja ymmärtämätön kansa,

te, joilla on silmät, mutta ette näe,

joilla on korvat, mutta ette kuule.

22

5:22
Job 26:10
Job 38:8
Ps. 104:9
Ettekö pelkää minua, sanoo Herra,

ettekö vapise minun edessäni,

joka olen pannut hiekan meren rajaksi,

ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse;

ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi,

ja vaikka sen aallot pauhaavat,

eivät ne sen ylitse pääse?

23Mutta tällä kansalla on

uppiniskainen ja tottelematon sydän;

he ovat poikenneet ja menneet pois.

24

5:24
5. Moos. 11:14
Ap. t. 14:17
Eivätkä he sano sydämessänsä:

"Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme,

joka antaa sateen,

syyssateen ja kevätsateen ajallansa,

ja säilyttää meille elonkorjuun määräviikot".

25Teidän pahat tekonne käänsivät nämä pois,

ja teidän syntinne estivät teitä saamasta hyvää.

26Sillä minun kansassani on jumalattomia;

he väijyvät, niinkuin linnunpyytäjät kyykistyvät,

he asettavat ansoja, pyydystävät ihmisiä.

27Niinkuin häkki on täynnä lintuja,

niin heidän huoneensa ovat petosta täynnä.

Siitä he ovat tulleet suuriksi ja rikkaiksi,

28

5:28
Jes. 1:23
Sak. 7:10
ovat tulleet lihaviksi ja kiiltäviksi.

Myös käyvät heidän häijyt puheensa yli kaiken määrän;

he eivät aja orpojen asiaa, niin että ne voittaisivat,

eivätkä hanki köyhille oikeutta.

29Enkö minä näistä tällaisista rankaisisi,

sanoo Herra,

eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle?

30Kauheita ja pöyristyttäviä tapahtuu maassa:

31

5:31
Jes. 10:3
Jer. 23:25
Hes. 13:6
Matt. 23:1
1. Piet. 5:3
profeetat ennustavat valhetta,

ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan,

ja sitä minun kansani rakastaa.

Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu?

6

6 LUKU.

Katumattoman kansan häviö.

61

6:1
Jer. 1:14
Jer. 4:6
Paetkaa, benjaminilaiset, Jerusalemista,

puhaltakaa pasunaan Tekoassa

ja nostakaa merkki Beet-Keremin kohdalle;

sillä pohjoisesta nousee onnettomuus

ja suuri hävitys.

2Tytär Siionin, suloisen ja hemmotellun,

minä hukutan.

3

6:3
Jer. 4:17
Hänen tykönsä tulee paimenia laumoinensa,

he pystyttävät telttansa häntä vastaan yltympäri,

syöttävät alansa kukin.

4Julistakaa häntä vastaan pyhä sota.

"Nouskaa ja menkäämme puolipäivän aikaan!

Voi meitä, sillä päivä painuu,

sillä illan varjot pitenevät!

5Nouskaa ja menkäämme yöllä

ja hävittäkäämme hänen linnansa."

6Sillä näin sanoo Herra Sebaot:

Kaatakaa puita ja luokaa valli Jerusalemia vastaan.

Se on kaupunki, jota on rangaistava;

siinä on pelkkää väkivaltaa.

7Niinkuin kaivo pitää vetensä tuoreena,

niin sekin pitää pahuutensa tuoreena;

sortoa, hävitystä kuuluu sieltä,

minun edessäni on aina kipu ja haavat.

8Ota ojentuaksesi, Jerusalem,

ettei minun sieluni vieraannu sinusta,

etten tee sinua autioksi, asumattomaksi maaksi.

9Näin sanoo Herra Sebaot:

Israelin jäännöksestä pidetään jälkikorjuu

niinkuin viinipuusta;

ojenna kätesi köynnöksiä kohti

niinkuin viininkorjaaja.

10

6:10
Ap. t. 7:51
Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin,

että he kuulisivat?

Katso, heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat,

eivät he voi kuunnella.

Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi,

ei se heille kelpaa.

11

6:11
Jer. 15:17
Minä olen täynnä Herran vihaa,

en jaksa sitä pidättää;

vuodata se lapsukaisiin kadulla,

niin myös nuorukaisparveen.

Sillä niin mies kuin vaimokin vangitaan,

niin vanhus kuin ikäloppu.

12

6:12
5. Moos. 28:30
Jer. 8:10
Valit. 5:2
Heidän talonsa joutuvat vieraille,

niin myös pellot ja vaimot;

sillä minä ojennan käteni maan asukkaita vastaan,

sanoo Herra.

13

6:13
Jes. 56:11
Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin,

pyytävät väärää voittoa,

kaikki, niin profeetat kuin papitkin,

harjoittavat petosta.

14

6:14
Hes. 13:10
Aam. 6:6
Miika 3:5
1. Tess. 5:3
He parantavat minun kansani vamman kepeästi,

sanoen: "Rauha, rauha!"

vaikka ei rauhaa ole.

15He joutuvat häpeään,

sillä he ovat tehneet kauhistuksia;

mutta heillä ei ole hävyntuntoa,

he eivät osaa hävetä.

Sentähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon,

sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra.

16

6:16
Jes. 28:12
Matt. 11:29
Matt. 23:37
Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne". Mutta he vastasivat: "Emme vaella". 17
6:17
Jes. 21:6,11
Hes. 3:17
Hes. 33:7
Ja minä olen asettanut teille vartijat: "Kuunnelkaa pasunan ääntä". Mutta he vastasivat: "Emme kuuntele". 18Sentähden kuulkaa, te kansat, ja tiedä, seurakunta, mitä heille on tapahtuva. 19Kuule, maa! Katso, minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle, heidän hankkeittensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnelleet minun sanojani, vaan ovat hyljänneet minun lakini. 20
6:20
Jes. 1:11
Jer. 7:22
Jer. 14:12
Aam. 5:21
Miika 6:6
Mitä on minulle suitsutus, joka tulee Sabasta, ja paras kalmoruoko kaukaisesta maasta? Teidän polttouhrinne eivät ole minulle otolliset, eivätkä teidän teurasuhrinne minulle kelpaa. 21Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä asetan tälle kansalle kompastuskiviä, joihin he kompastuvat, isät ja pojat yhdessä, ja naapuri naapurinsa kanssa hukkuu.

22

6:22
5. Moos. 28:49
Jes. 5:26
Jer. 5:15
Jer. 10:22
Jer. 50:41
Näin sanoo Herra:

Katso, kansa tulee pohjoisesta maasta,

suuri kansa nousee maan perimmäisiltä ääriltä.

23He käyttävät jousta ja keihästä,

ovat julmat ja armahtamattomat.

Heidän pauhinansa on kuin pauhaava meri,

ja he ratsastavat hevosilla,

varustettuina kuin soturi taisteluun

sinua vastaan, tytär Siion.

24

6:24
Jer. 4:31
Jer. 49:24
Kun kuulemme siitä sanoman,

niin meidän kätemme herpoavat;

ahdistus valtaa meidät,

tuska, niinkuin synnyttäväisen.

25Älkää menkö vainiolle,

älkää vaeltako tiellä,

sillä vihollisen miekka —

kauhistus on kaikkialla!

26

6:26
Jer. 4:8
Tytär, minun kansani! Kääriydy säkkiin,

vieriskele tuhassa;

pidä itkiäiset, niinkuin ainokaista poikaa itketään,

katkerat valittajaiset,

sillä äkkiarvaamatta käy kimppuumme hävittäjä.

27

6:27
Jer. 1:18
Jer. 15:20
Minä olen asettanut sinut kansani koettelijaksi,

suojavarustukseksi,

että oppisit tuntemaan ja koettelisit

heidän vaelluksensa.

28

6:28
Hes. 22:18
Kaikki he ovat pääniskureita,

liikkuvat panettelijoina;

he ovat vaskea ja rautaa,

ovat kelvottomia kaikki tyynni.

29Palkeet puhkuvat, tulesta lähtee vain lyijyä.

Turhaan on sulatettu ja sulatettu:

pahat eivät ole erottuneet.

30Hylkyhopeaksi heitä sanotaan,

sillä Herra on heidät hyljännyt.

7

7 LUKU.

Ulkonaisesta jumalanpalveluksesta ei ole apua.

71Tämä on sana, joka tuli Jeremialle Herralta: 2

7:2
Jer. 26:2
"Asetu Herran huoneen portille ja julista siellä tämä sana ja sano: Kuulkaa Herran sana, koko Juuda, te jotka tulette näistä porteista kumartaen rukoilemaan Herraa.

3

7:3
Jer. 18:11
Jer. 26:13
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vaeltakaa hyvin ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä paikassa. 4
7:4
Miika 3:11
Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!' 5Vaan jos te todella parannatte vaelluksenne ja tekonne, jos te todella teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin, 6
7:6
2. Moos. 22:21
Jer. 22:3
ette sorra muukalaista, orpoa ja leskeä, ette vuodata viatonta verta tässä paikassa ettekä seuraa muita jumalia turmioksenne, 7niin minä annan teidän asua tässä paikassa, maassa, jonka minä olen antanut teidän isillenne, iankaikkisesta iankaikkiseen. 8Mutta katso, te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä. 9
7:9
Hoos. 4:2
Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne. 10Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: 'Me kyllä pelastumme' — tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia! 11
7:11
Jes. 56:7
Matt. 21:13
Mark. 11:17
Luuk. 19:46
Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun nimiini? Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra.

12

7:12
Joos. 18:1
1. Sam. 4:3,11
Ps. 78:60
Menkääpä minun asuinpaikkaani, joka oli Siilossa, jossa minä ensin annoin nimeni asua, ja katsokaa, mitä minä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden! 13
7:13
2. Kun. 17:13
Sananl. 1:24
Jes. 65:12
Jes. 66:4
Jer. 25:4
Ja koska te nyt olette kaikkia näitä tekoja tehneet, sanoo Herra, ettekä ole kuulleet, vaikka minä varhaisesta alkaen olen teille puhunut, koska ette vastanneet, vaikka minä teille huusin, 14
7:14
2. Aik. 7:16
Ps. 132:13
Jer. 26:6,9
niin minä teen tälle huoneelle, joka on otettu minun nimiini, johon te luotatte, ja tälle paikalle, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne, samoin kuin olen tehnyt Siilolle, 15
7:15
2. Kun. 17:23
2. Kun. 21:13
2. Kun. 24:20
ja heitän teidät pois kasvojeni edestä, niinkuin olen heittänyt pois kaikki teidän veljenne, kaikki Efraimin jälkeläiset.

16

7:16
Jer. 11:14
Jer. 14:11
Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule. 17Etkö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla? 18
7:18
Jer. 44:17
Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle, ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille, minulle mielikarvaudeksi. 19Minulleko he tuottavat mielikarvautta, sanoo Herra, eivätkö pikemmin itselleen, omaksi häpeäksensä? 20Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun vihani ja kiivauteni on vuotava tämän paikan ylitse, ihmisten, eläinten, kedon puitten ja maan hedelmän ylitse, ja se palaa sammumatta."

21Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: "Lisätkää polttouhrinne teurasuhreihinne ja syökää lihaa. 22

7:22
1. Sam. 15:22
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Aam. 5:21
Miika 6:7
Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, 23
7:23
2. Moos. 19:5
3. Moos. 26:12
5. Moos. 6:3
5. Moos. 10:12
vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte. 24
7:24
Jer. 11:8
Jer. 16:12
Jer. 17:23
Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa. 25
7:25
2. Aik. 36:15
Siitä päivästä, jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta, aina tähän päivään asti olen minä lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat — lähettänyt varhaisesta alkaen, päivä päivältä. 26Mutta kukaan ei kuullut minua, ei kallistanut korvaansa, vaan he olivat niskureita, tekivät enemmän pahaa kuin heidän isänsä. 27Ja kun sinä puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuule sinua, ja kun sinä heille huudat, niin he eivät sinulle vastaa. 28Sentähden sano heille: Tämä on kansa, joka ei kuullut Herran, Jumalansa, ääntä eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa.

29Leikkaa hiuksesi ja heitä ne pois

ja viritä kalliokukkuloilla itkuvirsi,

sillä Herra on hyljännyt ja sysännyt pois

vihansa alaisen sukupolven.

30Sillä Juudan miehet ovat tehneet sen, mikä on pahaa minun silmissäni, sanoo Herra. He ovat asettaneet iljetyksensä temppeliin, joka on otettu minun nimiini, ja saastuttaneet sen. 31

7:31
3. Moos. 18:21
5. Moos. 18:10
2. Kun. 23:10
2. Aik. 33:6
Jer. 19:5
Ja he ovat rakentaneet Toofet-uhrikukkulat Ben-Hinnomin laaksoon, polttaakseen tulessa poikiansa ja tyttäriänsä, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ole minun mieleeni tullut. 32
7:32
Jer. 19:11
Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota 'Toofet' ja 'Ben-Hinnomin laakso', vaan 'Murha-laakso', ja Toofetiin haudataan, kun ei ole muualla tilaa. 33
7:33
Jer. 34:20
Ja tämän kansan ruumiit joutuvat taivaan lintujen ja maan eläinten ruuaksi, eikä näitä kukaan karkoita. 34
7:34
Jes. 24:7
Jer. 16:9
Jer. 25:10
Jer. 33:11
Hes. 26:13
Hoos. 2:11
Ja minä lopetan Juudan kaupungeista ja Jerusalemin kaduilta riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, sillä maa on tuleva raunioiksi."