Raamattu 1933/-38 (KR38)
6

6 LUKU.

Katumattoman kansan häviö.

61

6:1
Jer. 1:14
Jer. 4:6
Paetkaa, benjaminilaiset, Jerusalemista,

puhaltakaa pasunaan Tekoassa

ja nostakaa merkki Beet-Keremin kohdalle;

sillä pohjoisesta nousee onnettomuus

ja suuri hävitys.

2Tytär Siionin, suloisen ja hemmotellun,

minä hukutan.

3

6:3
Jer. 4:17
Hänen tykönsä tulee paimenia laumoinensa,

he pystyttävät telttansa häntä vastaan yltympäri,

syöttävät alansa kukin.

4Julistakaa häntä vastaan pyhä sota.

"Nouskaa ja menkäämme puolipäivän aikaan!

Voi meitä, sillä päivä painuu,

sillä illan varjot pitenevät!

5Nouskaa ja menkäämme yöllä

ja hävittäkäämme hänen linnansa."

6Sillä näin sanoo Herra Sebaot:

Kaatakaa puita ja luokaa valli Jerusalemia vastaan.

Se on kaupunki, jota on rangaistava;

siinä on pelkkää väkivaltaa.

7Niinkuin kaivo pitää vetensä tuoreena,

niin sekin pitää pahuutensa tuoreena;

sortoa, hävitystä kuuluu sieltä,

minun edessäni on aina kipu ja haavat.

8Ota ojentuaksesi, Jerusalem,

ettei minun sieluni vieraannu sinusta,

etten tee sinua autioksi, asumattomaksi maaksi.

9Näin sanoo Herra Sebaot:

Israelin jäännöksestä pidetään jälkikorjuu

niinkuin viinipuusta;

ojenna kätesi köynnöksiä kohti

niinkuin viininkorjaaja.

10

6:10
Ap. t. 7:51
Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin,

että he kuulisivat?

Katso, heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat,

eivät he voi kuunnella.

Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi,

ei se heille kelpaa.

11

6:11
Jer. 15:17
Minä olen täynnä Herran vihaa,

en jaksa sitä pidättää;

vuodata se lapsukaisiin kadulla,

niin myös nuorukaisparveen.

Sillä niin mies kuin vaimokin vangitaan,

niin vanhus kuin ikäloppu.

12

6:12
5. Moos. 28:30
Jer. 8:10
Valit. 5:2
Heidän talonsa joutuvat vieraille,

niin myös pellot ja vaimot;

sillä minä ojennan käteni maan asukkaita vastaan,

sanoo Herra.

13

6:13
Jes. 56:11
Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin,

pyytävät väärää voittoa,

kaikki, niin profeetat kuin papitkin,

harjoittavat petosta.

14

6:14
Hes. 13:10
Aam. 6:6
Miika 3:5
1. Tess. 5:3
He parantavat minun kansani vamman kepeästi,

sanoen: "Rauha, rauha!"

vaikka ei rauhaa ole.

15He joutuvat häpeään,

sillä he ovat tehneet kauhistuksia;

mutta heillä ei ole hävyntuntoa,

he eivät osaa hävetä.

Sentähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon,

sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra.

16

6:16
Jes. 28:12
Matt. 11:29
Matt. 23:37
Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne". Mutta he vastasivat: "Emme vaella". 17
6:17
Jes. 21:6,11
Hes. 3:17
Hes. 33:7
Ja minä olen asettanut teille vartijat: "Kuunnelkaa pasunan ääntä". Mutta he vastasivat: "Emme kuuntele". 18Sentähden kuulkaa, te kansat, ja tiedä, seurakunta, mitä heille on tapahtuva. 19Kuule, maa! Katso, minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle, heidän hankkeittensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnelleet minun sanojani, vaan ovat hyljänneet minun lakini. 20
6:20
Jes. 1:11
Jer. 7:22
Jer. 14:12
Aam. 5:21
Miika 6:6
Mitä on minulle suitsutus, joka tulee Sabasta, ja paras kalmoruoko kaukaisesta maasta? Teidän polttouhrinne eivät ole minulle otolliset, eivätkä teidän teurasuhrinne minulle kelpaa. 21Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä asetan tälle kansalle kompastuskiviä, joihin he kompastuvat, isät ja pojat yhdessä, ja naapuri naapurinsa kanssa hukkuu.

22

6:22
5. Moos. 28:49
Jes. 5:26
Jer. 5:15
Jer. 10:22
Jer. 50:41
Näin sanoo Herra:

Katso, kansa tulee pohjoisesta maasta,

suuri kansa nousee maan perimmäisiltä ääriltä.

23He käyttävät jousta ja keihästä,

ovat julmat ja armahtamattomat.

Heidän pauhinansa on kuin pauhaava meri,

ja he ratsastavat hevosilla,

varustettuina kuin soturi taisteluun

sinua vastaan, tytär Siion.

24

6:24
Jer. 4:31
Jer. 49:24
Kun kuulemme siitä sanoman,

niin meidän kätemme herpoavat;

ahdistus valtaa meidät,

tuska, niinkuin synnyttäväisen.

25Älkää menkö vainiolle,

älkää vaeltako tiellä,

sillä vihollisen miekka —

kauhistus on kaikkialla!

26

6:26
Jer. 4:8
Tytär, minun kansani! Kääriydy säkkiin,

vieriskele tuhassa;

pidä itkiäiset, niinkuin ainokaista poikaa itketään,

katkerat valittajaiset,

sillä äkkiarvaamatta käy kimppuumme hävittäjä.

27

6:27
Jer. 1:18
Jer. 15:20
Minä olen asettanut sinut kansani koettelijaksi,

suojavarustukseksi,

että oppisit tuntemaan ja koettelisit

heidän vaelluksensa.

28

6:28
Hes. 22:18
Kaikki he ovat pääniskureita,

liikkuvat panettelijoina;

he ovat vaskea ja rautaa,

ovat kelvottomia kaikki tyynni.

29Palkeet puhkuvat, tulesta lähtee vain lyijyä.

Turhaan on sulatettu ja sulatettu:

pahat eivät ole erottuneet.

30Hylkyhopeaksi heitä sanotaan,

sillä Herra on heidät hyljännyt.