Raamattu 1933/-38 (KR38)
44

44 LUKU.

Jeremia nuhtelee Egyptiin paenneita juutalaisia ja ennustaa heille Jumalan rangaistusta.

441Sana, joka tuli Jeremialle kaikkia niitä juutalaisia vastaan, jotka asuivat Egyptin maassa, asuivat Migdolissa, Tahpanheessa, Noofissa ja Patroksen maakunnassa; se kuului: 2"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Te olette nähneet kaiken sen onnettomuuden, jonka minä olen antanut tulla Jerusalemille ja kaikille Juudan kaupungeille. Katso, ne ovat nyt raunioina, eikä niissä asukasta ole, 3heidän pahuutensa tähden, jota he tekivät, vihoittaen minut, kun menivät ja polttivat uhreja muille jumalille, palvelivat niitä, joita he eivät tunteneet, eivät he ettekä te eivätkä teidän isänne. 4

44:4
Jer. 25:4
Jer. 35:15
Ja varhaisesta alkaen minä lähetin teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat, sanomaan: 'Älkää tehkö näitä kauhistuksia, joita minä vihaan'. 5Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, niin että olisivat kääntyneet pois pahuudestansa ja lakanneet polttamasta uhreja muille jumalille. 6Ja niin vuoti minun kiivastukseni ja vihani alas ja paloi Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla, ja ne tulivat raunioiksi, autioiksi, niinkuin ne tänä päivänä ovat. 7Ja nyt sanoo Herra, Jumala Sebaot, Israelin Jumala, näin: Miksi tuotatte itsellenne suuren onnettomuuden, hävitätte miehet ja vaimot, lapset ja imeväiset Juudasta, niin ettette jätä itsestänne jäännöstäkään? 8Te vihoitatte minut kättenne töillä, kun poltatte uhreja muille jumalille Egyptin maassa, johon te olette tulleet, täällä muukalaisina asumaan. Niin te tuotatte itsellenne häviön ja tulette kiroussanaksi ja häväistykseksi kaikissa maan kansoissa. 9Oletteko unhottaneet isäinne pahat teot ja Juudan kuningasten pahat teot ja heidän vaimojensa pahat teot, omat pahat tekonne ja vaimojenne pahat teot, mitä he ovat tehneet Juudan maassa ja Jerusalemin kaduilla? 10He eivät ole murtuneet tähän päivään asti, eivät pelkää, eivät vaella minun lakini ja minun käskyjeni mukaan, jotka minä olen antanut teille ja teidän isillenne. 11
44:11
3. Moos. 17:10
Aam. 9:4
Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Katso, minä käännän kasvoni teitä vastaan onnettomuudeksi, hävittääkseni koko Juudan. 12
44:12
Jer. 42:17
Ja minä tempaan pois Juudan jäännöksen, ne jotka käänsivät kasvonsa Egyptin maata kohti mennäkseen siellä muukalaisina asumaan, ja he hukkuvat kaikki. Egyptin maassa he kaatuvat miekkaan, hukkuvat nälkään, pienimmästä suurimpaan asti he kuolevat miekkaan ja nälkään; ja he tulevat kiroukseksi ja kauhistukseksi, kiroussanaksi ja häväistykseksi. 13Ja minä rankaisen niitä, jotka asuvat Egyptin maassa, niinkuin minä rankaisin Jerusalemia, miekalla, nälällä ja rutolla. 14Ei jää pakoonpäässeitä, ei pelastuneita Juudan jäännöksestä, niistä, jotka ovat tulleet asumaan muukalaisina täällä Egyptin maassa, eivätkä he palaa Juudan maahan, jonne heidän sielunsa halajaa jälleen, heidän siellä asuaksensa; sillä sinne on palaava vain muutamia pakolaisia."

15Mutta kaikki miehet, jotka tiesivät vaimojensa polttavan uhreja muille jumalille, ja kaikki naiset, jotka seisoivat siellä suurena joukkona, ja kaikki kansa, joka asui Egyptin maassa, Patroksessa, vastasivat Jeremialle sanoen: 16

44:16
Jes. 42:20
Jes. 53:1
Jer. 6:16
Jer. 18:12
"Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me emme sinua tottele; 17
44:17
Jer. 7:18
vaan me täytämme joka lupauksen, mikä suustamme on lähtenyt, poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niinkuin teimme me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja ruhtinaamme Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla; ja silloin meillä oli leipää yltäkyllin, ja meidän oli hyvä olla emmekä nähneet onnettomuutta. 18Mutta siitä asti, kun me lakkasimme polttamasta uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattamasta hänelle juomauhreja, on osanamme ollut kaiken puute ja hukkuminen miekkaan ja nälkään. 19
44:19
4. Moos. 30:7
Ja kun me poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niin miestemme luvattako teemme hänelle uhrikakkuja, hänen kuvansa muotoisia, ja vuodatamme hänelle juomauhreja?"

20Silloin Jeremia sanoi kaikelle kansalle, miehille ja naisille, kaikelle kansalle, joka oli hänelle näin vastannut: 21"Eikö sitä uhrisavua, jota te olette suitsuttaneet Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla, te ja teidän isänne, teidän kuninkaanne ja ruhtinaanne ja maan kansa, Herra muista ja pidä mielessänsä? 22Eikä Herra voinut sitä enää kärsiä teidän tekojenne pahuuden tähden, kauhistusten tähden, joita te teitte, ja niin teidän maanne tuli raunioiksi ja autioksi ja kiroussanaksi, tuli asujattomaksi, niinkuin se tänä päivänä on. 23Sentähden että te poltitte uhreja ja teitte syntiä Herraa vastaan, ette totelleet Herran ääntä ettekä vaeltaneet hänen lakinsa, käskyjensä ja säädöksiensä mukaan, sentähden tämä onnettomuus on kohdannut teitä, niinkuin nyt on tapahtunut."

24Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. 25Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!

26Sentähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' — ei koko Egyptin maassa. 27

44:27
Jer. 31:28
Katso, minä valvon, mutta heille onnettomuudeksi, ei onneksi; ja jokainen Juudan mies, joka on Egyptin maassa, on hukkuva miekkaan ja nälkään, kunnes heistä on tullut loppu. 28Vain vähäinen joukko miekasta pelastuneita on palajava Egyptin maasta Juudan maahan; ja Juudan koko jäännös, ne jotka tulivat Egyptin maahan, siellä muukalaisina asumaan, tulevat tietämään, kumpaisenko sana toteutuu, minun vai heidän. 29Ja tämä on oleva sen merkkinä, sanoo Herra, että minä rankaisen teitä tässä paikassa, tietääksenne, että minun sanani teitä vastaan toteutuvat, teille onnettomuudeksi: 30
44:30
Jer. 46:24
Näin sanoo Herra: Katso, minä annan farao Hofran, Egyptin kuninkaan, hänen vihollistensa käsiin, niiden käsiin, jotka etsivät hänen henkeänsä, niinkuin minä olen antanut Sidkian, Juudan kuninkaan, Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, käsiin, joka oli hänen vihollisensa ja etsi hänen henkeänsä."

45

45 LUKU.

Lohdutuksen sanoja Baarukille.

451

45:1
Jer. 36:1,32
Sana, jonka profeetta Jeremia puhui Baarukille, Neerian pojalle, kun tämä kirjoitti nämä sanat kirjaan Jeremian suusta Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan, neljäntenä hallitusvuotena; se kuului: 2"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, sinusta, Baaruk: 3
45:3
Ps. 6:7
Sinä sanot: 'Voi minua! Sillä Herra on antanut minulle murhetta kipuni lisäksi; minä olen uupunut huokaamisestani enkä lepoa löydä'. 4Sano hänelle näin: Näin sanoo Herra: Katso, minkä olen rakentanut, sen minä hajotan, ja minkä olen istuttanut, sen minä revin irti; ja tämä kohtaa koko maata. 5
45:5
Jer. 21:9
Jer. 38:2
Jer. 39:18
Sinä pyydät itsellesi suuria! Älä pyydä; sillä katso, minä tuotan onnettomuuden kaikelle lihalle, sanoo Herra. Mutta sinulle minä annan henkesi saaliiksi, mihin paikkaan sinä menetkin."

46

46 LUKU.

Ennustus Egyptiä vastaan. Lupaus Israelille.

461Herran sana, joka tuli profeetta Jeremialle pakanakansoja vastaan.

2

46:2
2. Kun. 24:7
Jes. 19:1
Hes. 29:2
Hes. 30:4
Egyptiä vastaan: Farao Nekon, Egyptin kuninkaan, sotajoukkoa vastaan, joka oli Eufrat-virran rannalla Karkemiissa ja jonka Nebukadressar, Baabelin kuningas, voitti Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan, neljäntenä hallitusvuotena.

3"Varustakaa pienet ja suuret kilvet,

käykää tänne taisteluun.

4Valjastakaa hevoset,

nouskaa ratsujen selkään,

käykää esiin kypärit päässä.

Kiilloittakaa keihäät,

pukekaa yllenne rintahaarniskat.

5Miksi minä näen heidän peljästyvän, peräytyvän?

Heidän sankarinsa sortuvat.

He syöksyvät pakoon eivätkä käänny;

kauhistus on kaikkialla, sanoo Herra.

6

46:6
Aam. 2:14
Ei pääse nopea pakoon,

ei sankari pelastu;

pohjan puolella, Eufrat-virran vierellä

he kompastuvat ja kaatuvat.

7Kuka on tuo, joka nousee niinkuin Niilivirta,

jonka vedet vyöryvät kuin virrat?

8

46:8
Jes. 8:7
Jer. 47:2
Egypti nousee niinkuin Niilivirta,

sen vedet vyöryvät kuin virrat;

se sanoo: 'Minä nousen ja peitän maan,

hävitän kaupungin ja siinä asuvaiset'.

9Hyökätkää, hevoset,

ajakaa hurjasti, vaunut!

Lähtekööt liikkeelle sankarit,

etiopialaiset ja puutilaiset, kilven käyttäjät,

ja luudilaiset, jousen käyttäjät, jousen jännittäjät!

10

46:10
Jes. 34:5
Tämä päivä on Herran, Herran Sebaotin, päivä,

koston päivä, jona hän kostaa vihollisillensa;

miekka syö ja tulee kylläiseksi,

juopuu heidän verestänsä,

kun Herralla, Herralla Sebaotilla, on uhriteurastus

pohjoisessa maassa, Eufrat-virran varrella.

11

46:11
Jer. 30:12
Mene Gileadiin, hae balsamia,

sinä neitsyt, tytär Egypti —

turhaan sinä paljon lääkkeitä hankit:

ei kasva haavasi umpeen.

12Kansat kuulevat sinun häpeäsi,

ja sinun valitushuutosi täyttää maan,

sillä sankari kompastuu sankariin,

yhdessä he kaatuvat molemmat."

13Tämä on se sana, jonka Herra puhui profeetta Jeremialle, ilmoittaen Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, tulevan lyömään Egyptin maata.

14"Julistakaa Egyptissä ja kuuluttakaa Migdolissa,

kuuluttakaa Noofissa ja Tahpanheessa,

ja sanokaa: 'Astu esiin, ole valmis,

sillä miekka syö sinun ympärilläsi'.

15Miksi ovat sinun urhosi maahan syöstyt?

He eivät pysyneet pystyssä,

sillä Herra heidät nujersi.

16

46:16
Jer. 50:16
Hän saattoi monet kompastumaan,

ja he kaatuivat toinen toisensa päälle

ja sanoivat: 'Nouse!

Palatkaamme kansamme luo ja synnyinmaahamme

hävittäjän miekkaa pakoon.'

17Siellä huudetaan:

'Farao, Egyptin kuningas, on hukassa!

Hän on lyönyt laimin aikansa.'

18

46:18
Ps. 24:10
Jer. 48:15
Niin totta kuin minä elän, sanoo kuningas —

Herra Sebaot on hänen nimensä:

hän tulee, hän joka on kuin Taabor vuorten joukossa,

kuin merestä ylenevä Karmel.

19

46:19
Hes. 12:3
Tee itsellesi matkavarusteet,

sinä valtiatar, tytär Egypti;

sillä Noof tulee autioksi,

hävitetään asujattomaksi.

20

46:20
Jes. 7:18
Kaunis hieho on Egypti.

Paarma tulee, tulee pohjoisesta!

21Palkkasoturitkin, jotka sillä on keskellänsä,

nuo syöttövasikkain kaltaiset,

nekin kääntyvät pakoon kaikki tyynni:

he eivät kestä;

sillä heidän hätänsä päivä on tullut heidän päällensä,

heidän rangaistuksensa aika.

22Se sähisee kuin käärme mennessänsä,

sillä ne tulevat sotavoimilla

ja käyvät sen kimppuun kirveillä,

niinkuin puiden hakkaajat.

23He kaatavat siltä metsän, sanoo Herra,

tuon määrättömän suuren,

sillä heitä on enemmän kuin heinäsirkkoja,

he ovat lukemattomat.

24

46:24
Jer. 44:30
Häpeään joutuu tytär Egypti,

hänet annetaan pohjoisen kansan käsiin.

25

46:25
2. Moos. 12:12
Jer. 43:12
Naah. 3:8
Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo: Katso, minä rankaisen Aamonia, joka on Noossa, niin myös faraota ja Egyptiä, sen jumalia ja sen kuninkaita, sekä faraota että niitä, jotka häneen turvaavat. 26
46:26
Jer. 48:47
Jer. 49:6,39
Hes. 29:13
Ja minä annan heidät niiden käsiin, jotka etsivät heidän henkeänsä, Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, käsiin ja hänen palvelijainsa käsiin. Mutta sen jälkeen siellä asutaan niinkuin muinaisina aikoina, sanoo Herra.

27

46:27
Jes. 41:13
Jes. 43:5
Jes. 44:2
Jer. 30:10
Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää,

älä säiky, Israel.

Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta.

Ja Jaakob on palajava,

elävä rauhassa ja turvassa,

kenenkään peljättämättä.

28

46:28
Jer. 10:24
Jer. 30:11
Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää,

sanoo Herra,

sillä minä olen sinun kanssasi.

Minä teen lopun kaikista kansoista,

joiden sekaan minä olen sinut karkoittanut;

mutta sinusta minä en loppua tee:

minä kuritan sinua kohtuudella,

mutta rankaisematta minä en sinua jätä."