Raamattu 1933/-38 (KR38)
30

30 LUKU.

Pelastus ahdistuksen jälkeen.

301Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin: 2"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan. 3

30:3
Jer. 29:14
Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."

4Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. 5Näin sanoo Herra:

"Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!

6

30:6
Jes. 13:8
Jer. 4:31
Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli?

Miksi näen kaikkien miesten

pitelevän käsin lanteitansa

synnyttäväisten tavalla,

ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi?

7

30:7
Jooel 2:11
Aam. 5:18
Sef. 1:15
Voi! Suuri on se päivä,

ei ole sen kaltaista.

Se on Jaakobille ahdistuksen aika,

mutta hän on pelastuva siitä.

8Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot,

minä särjen ikeen sinun kaulastasi

ja katkaisen sinun siteesi.

Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen,

9

30:9
Hes. 34:23
Hes. 37:24
Hoos. 3:5
vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa,

ja Daavidia, kuningastansa,

jonka minä heille herätän.

10

30:10
Jes. 41:13
Jes. 43:5
Jes. 44:2
Jer. 46:27
Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob,

älä pelkää, sanoo Herra,

älä säiky, Israel.

Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta.

Ja Jaakob on palajava,

elävä rauhassa ja turvassa,

kenenkään peljättämättä.

11

30:11
Jer. 4:27
Jer. 5:18
Jer. 10:24
Jer. 46:28
Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra,

ja pelastan sinut.

Minä teen lopun kaikista kansoista,

joiden sekaan minä olen sinut hajottanut;

ainoastaan sinusta minä en loppua tee:

minä kuritan sinua kohtuudella,

mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

12

30:12
Jer. 14:17
Jer. 15:18
Valit. 2:13
Sillä näin sanoo Herra:

Paha on sinun vammasi,

kipeä on saamasi isku.

13

30:13
Jer. 46:11
Ei kukaan aja sinun asiaasi;

sinun haavaasi ei paranneta,

se ei kasva umpeen.

14Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unhottaneet,

sinua he eivät kysy.

Sillä niinkuin vihollista lyödään,

olen minä sinua lyönyt,

kovalla kurituksella,

koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset.

15Miksi valitat vammaasi,

kipusi kovuutta?

Koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset,

olen minä sinulle tämän tehnyt.

16

30:16
Jes. 33:1
Niin myös kaikki sinun syöjäsi syödään,

ja kaikki sinun ahdistajasi, kaikki tyynni,

vaeltavat vankeuteen;

sinun ryöstäjäsi joutuvat ryöstetyiksi,

ja kaikki saalistajasi minä annan saaliiksi.

17

30:17
Jer. 33:6
Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi

ja parannan sinut saamistasi iskuista,

sanoo Herra,

sinut, Siion, jolla on nimenä 'hyljätty',

'se, josta ei kukaan välitä'.

18Näin sanoo Herra:

Katso, minä käännän Jaakobin majojen kohtalon,

minä armahdan hänen asuntojansa;

kaupunki rakennetaan kukkulallensa,

ja linna on oleva oikealla paikallansa.

19

30:19
Jes. 51:3
Ja niistä on kaikuva ylistyslaulu

ja iloitsevaisten ääni.

Minä enennän heidät, eivätkä he vähene;

minä saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää.

20Silloin hänen poikansa ovat niinkuin muinoin,

ja hänen seurakuntansa pysyy vahvana minun edessäni;

minä rankaisen kaikki hänen sortajansa.

21Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä,

hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä;

ja minä sallin hänen käydä tyköni,

niin että hän saattaa minua lähestyä.

Sillä kuka panee henkensä alttiiksi

minua lähestyäkseen? sanoo Herra.

22

30:22
Jer. 24:7
Jer. 31:33
Ja niin te olette minun kansani,

ja minä olen teidän Jumalanne."

23

30:23
Jer. 23:19
Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa,

pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

24Eikä Herran vihan hehku asetu,

ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt

sydämensä aivoitukset.

Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

25 "Siihen aikaan, sanoo Herra,

minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala,

ja he ovat minun kansani."

31

31 LUKU.

Israelin uudistus. Uusi liitto.

2Näin sanoo Herra:

"Kansa, miekalta säästynyt,

löysi erämaassa armon;

minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan".

3

31:3
Jes. 54:8
Kaukaa ilmestyy minulle Herra:

"Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut,

sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.

4

31:4
2. Moos. 15:20
Tuom. 11:34
Ps. 68:26
Minä rakennan sinut jälleen,

ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel.

Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi

ja lähdet iloitsevaisten karkeloon.

5Sinä istutat jälleen

viinitarhoja Samarian vuorille;

ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin.

6

31:6
Jes. 2:3
Miika 4:2
Sillä päivä on tuleva,

jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella:

'Nouskaa, lähtekäämme Siioniin

Herran, meidän Jumalamme, tykö'.

7Sillä näin sanoo Herra:

Riemuitkaa iloiten Jaakobista,

kohottakaa riemuhuuto hänelle,

joka on kansojen pää;

kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa:

'Auta, Herra, kansaasi,

Israelin jäännöstä'.

8Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta,

kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä.

Heissä on sokeita ja rampoja

ynnä raskaita ja synnyttäväisiä:

suurena joukkona he palajavat tänne.

9

31:9
2. Moos. 4:22
Jes. 63:16
Jer. 50:4
Itkien he tulevat,

ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.

Minä vien heidät vesipuroille,

tasaista tietä, jolla he eivät kompastu.

Sillä minä olen Israelin isä,

ja Efraim on minun esikoiseni.

10

31:10
Ps. 23:1
Jes. 40:11
Jer. 23:4
Hes. 34:23
Hes. 37:24
Joh. 10:11
Kuulkaa Herran sana, te kansat,

ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa:

Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava

ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.

11Sillä Herra on lunastanut Jaakobin

ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä.

12

31:12
Jes. 35:10
Jes. 58:11
Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla,

tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö,

jyväin, viinin ja öljyn ääreen,

karitsain ja karjan ääreen.

Ja heidän sielunsa on oleva

niinkuin runsaasti kasteltu puutarha,

eivätkä he enää näänny.

13

31:13
Ps. 30:12
Ps. 148:12
Joh. 16:20
Silloin neitsyt iloitsee karkelossa

ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä.

Minä muutan heidän surunsa riemuksi,

annan heille lohdutuksen ja ilon

heidän murheensa jälkeen.

14Ja minä virvoitan pappien sielut

lihavuuden ääressä,

ja minun kansani ravitaan minun hyvyydelläni,

sanoo Herra.

15

31:15
Matt. 2:18
Näin sanoo Herra:

Kuule, Raamasta kuuluu valitus, katkera itku:

Raakel itkee lapsiansa,

hän ei lohdutuksesta huoli

surussaan lastensa tähden,

sillä niitä ei enää ole.

16Näin sanoo Herra:

Pidätä äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä,

sillä sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra,

ja he palajavat vihollisen maasta.

17

31:17
Jer. 29:11
Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra:

sinun lapsesi palajavat omalle maalleen.

18

31:18
Valit. 5:21
Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan:

'Sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta

niinkuin vikuroiva vasikka.

Palauta minut, niin minä palajan;

sillä sinä olet Herra, minun Jumalani.

19Sillä käännyttyäni minä kadun,

ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni.

Minä häpeän, tunnen häpeätä,

sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa.'

20Eikö Efraim ole minun kallis poikani,

minun lempilapseni?

Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan,

alati minä häntä muistan.

Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä:

minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra.

21Pystytä itsellesi kivimerkkejä,

aseta itsellesi tienviittoja,

paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut.

Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi.

22Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne,

sinä luopiotytär?

Sillä Herra luo maahan uutta:

nainen miestä piirittää.

23

31:23
Jes. 1:26
Jes. 11:9
Sak. 8:3
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vielä kerran sanotaan Juudan maassa ja sen kaupungeissa, kun minä käännän heidän kohtalonsa, tämä sana: 'Herra siunatkoon sinua, sinä vanhurskauden asuinsija, sinä pyhä vuori'. 24Ja Juuda kaikkine kaupunkeineen asuu siellä yhdessä, peltomiehet ja ne, jotka vaeltavat laumoineen. 25
31:25
Ps. 107:9
Matt. 11:28
Sillä minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen."

26Siihen minä heräsin ja katselin, ja uneni oli minusta suloinen.

27"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä. 28

31:28
Jer. 1:10
Jer. 18:7,9
Jer. 24:6
Ja niinkuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra. 29
31:29
Valit. 5:7
Hes. 18:2
Niinä päivinä ei enää sanota:

'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät';

30vaan jokaisen on kuoltava

oman syntivelkansa tähden.

Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä,

heltyvät hänen omat hampaansa.

31

31:31
Jer. 32:40
Hebr. 8:8
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; 32en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. 33
31:33
Jer. 24:7
Hes. 11:19
Hes. 36:26
2. Kor. 6:16
Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34
31:34
Jes. 54:13
Miika 7:18
Joh. 6:45
Ap. t. 10:43
Room. 11:27
Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

35

31:35
1. Moos. 1:14
Ps. 136:7
Jes. 51:15
Näin sanoo Herra,

joka on pannut auringon valaisemaan päivää,

kuun ja tähdet lakiensa mukaan

valaisemaan yötä,

hän, joka liikuttaa meren,

niin että sen aallot pauhaavat —

Herra Sebaot on hänen nimensä:

36

31:36
Jer. 33:20,25
Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä,

silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset

olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.

37Näin sanoo Herra:

Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä

ja tutkia maan perustukset alhaalla,

silloin vasta minä hylkään

Israelin jälkeläiset kaikki,

kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.

38

31:38
Neh. 3:1
Sak. 14:10
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin Herran kaupunki rakennetaan jälleen Hananelin-tornista Kulmaporttiin asti. 39Ja edelleen mittanuora kulkee suoraan Gaarebin kukkulalle ja kääntyy sitten Gooaan. 40Ja koko laakso, ruumiineen ja tuhkineen, ja kaikki keto Kidronin puroon asti, Hevosportin kulmaan saakka itään päin, on oleva Herralle pyhitetty. Ei sitä enää ikinä hävitetä eikä kukisteta."

32

32 LUKU.

Pellon osto Anatotissa.

321Sana, joka tuli Jeremialle Herralta Sidkian, Juudan kuninkaan, kymmenentenä vuotena, se on Nebukadressarin kahdeksantenatoista vuotena. 2

32:2
2. Kun. 25:1
Silloin Baabelin kuninkaan sotajoukko piiritti Jerusalemia, ja profeetta Jeremia oli suljettuna vankilan pihaan, joka on Juudan kuninkaan linnassa. 3
32:3
Jer. 21:7
Jer. 27:6
Jer. 34:2
Jer. 38:3
Sinne oli Sidkia, Juudan kuningas, hänet sulkenut sanoen: "Miksi sinä ennustat näin: Näin sanoo Herra: Katso, minä annan tämän kaupungin Baabelin kuninkaan käsiin, ja hän valloittaa sen? 4
32:4
Jer. 38:23
Jer. 39:7
Ja Sidkia, Juudan kuningas, ei pääse kaldealaisten käsistä, vaan hänet annetaan Baabelin kuninkaan käsiin, ja hänen täytyy puhua hänen kanssaan suusta suuhun ja nähdä hänet silmästä silmään. 5Ja hän kuljettaa Sidkian Baabeliin, ja sinne hän jää, kunnes minä katson hänen puoleensa, sanoo Herra. Kun te taistelette kaldealaisia vastaan, ei teillä ole menestystä."

6Ja Jeremia sanoi: "Minulle tuli tämä Herran sana: 7

32:7
3. Moos. 25:24
Ruut 4:3
Katso, Hanamel, setäsi Sallumin poika, tulee sinun luoksesi ja sanoo: 'Osta minun peltoni, joka on Anatotissa, sillä sinulla on lunastusoikeus, niin että saat ostaa sen'." 8Ja Hanamel, setäni poika, tuli Herran sanan mukaan minun luokseni vankilan pihaan ja sanoi minulle: "Osta minun peltoni, joka on Anatotissa, Benjaminin maassa, sillä sinulla on perintöoikeus ja sinulla on lunastusoikeus: osta se itsellesi". Silloin minä ymmärsin, että se oli Herran sana. 9Ja minä ostin Hanamelilta, setäni pojalta, pellon, joka on Anatotissa, ja punnitsin hänelle rahat, seitsemäntoista sekeliä hopeata, 10kirjoitin kauppakirjan ja sinetöin sen, otin todistajat ja punnitsin rahat vaa'alla. 11Sitten minä otin sinetöidyn kauppakirjan, sopimuksen ja määräykset sekä avoimen kirjan, 12ja annoin kauppakirjan Baarukille, Neerian, Mahsejan pojan, pojalle, serkkuni Hanamelin nähden ja todistajain nähden, jotka olivat kirjoittaneet kauppakirjan alle, ja kaikkien juutalaisten nähden, jotka istuivat vankilan pihassa, 13ja minä käskin Baarukia heidän nähtensä sanoen: 14"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Ota nämä kirjat, tämä kauppakirja, sekä sinetöity että tämä avoin kirja, ja pane ne saviastiaan, että ne säilyisivät kauan aikaa. 15Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vielä kerran ostetaan tässä maassa taloja ja peltoja ja viinitarhoja."

16Ja annettuani kauppakirjan Baarukille, Neerian pojalle, minä rukoilin Herraa sanoen: 17

32:17
1. Moos. 18:14
Jer. 27:5
Luuk. 1:37
"Oi Herra, Herra! Katso, sinä olet tehnyt taivaan ja maan suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi: ei mikään ole sinulle mahdotonta; 18
32:18
2. Moos. 20:5
2. Moos. 34:7
5. Moos. 5:9
sinä, joka teet laupeuden tuhansille, mutta kostat isäin pahat teot heidän jälkeensä heidän lastensa helmaan; sinä suuri, voimallinen Jumala, jonka nimi on Herra Sebaot, 19
32:19
2. Aik. 6:30
Job 34:21
Ps. 62:13
Sananl. 5:21
Jer. 10:6
Jer. 16:17
Jer. 17:10
suuri neuvossa ja väkevä teossa, sinä, jonka silmät ovat avoimet tarkkaamaan kaikkia ihmislasten teitä, antaaksesi itsekullekin hänen vaelluksensa ja hänen töittensä hedelmän mukaan; 20sinä, joka teit tunnustekoja ja ihmeitä Egyptin maassa ja olet tehnyt niitä hamaan tähän päivään asti sekä Israelissa että muitten ihmisten seassa, ja joka olet tehnyt itsellesi nimen, senkaltaisen kuin se tänäkin päivänä on. 21
32:21
2. Moos. 6:6
2. Moos. 13:3,14
2. Moos. 32:11
5. Moos. 4:34
2. Sam. 7:23
1. Aik. 17:21
Sinä veit kansasi Israelin pois Egyptin maasta tunnusteoilla ja ihmeillä, väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella, suurella peljätyksellä, 22
32:22
Jer. 11:5
ja annoit heille tämän maan, jonka sinä heidän isillensä vannotulla valalla olit luvannut antaa heille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. 23Mutta kun he olivat tulleet ja ottaneet sen omaksensa, eivät he kuulleet sinun ääntäsi eivätkä vaeltaneet sinun lakisi mukaan; he eivät tehneet mitään siitä, mitä sinä olit käskenyt heidän tehdä. Silloin sinä annoit kaiken tämän onnettomuuden kohdata heitä.

24Katso, piiritysvallit ovat edenneet aivan kaupunkiin asti, niin että se valloitetaan, ja kaupunki joutuu miekan, nälän ja ruton pakosta kaldealaisten valtaan, jotka sotivat sitä vastaan. Mitä sinä olet puhunut, on tapahtunut, ja katso, sinä näet sen. 25Mutta kuitenkin sinä, Herra, Herra, sanoit minulle: 'Osta rahalla itsellesi pelto ja ota todistajat', vaikka kaupunki joutuu kaldealaisten käsiin."

26Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana: 27

32:27
4. Moos. 16:22
"Katso, minä olen Herra, kaiken lihan Jumala; onko minulle mitään mahdotonta? 28Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä annan tämän kaupungin kaldealaisten käsiin ja Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, käsiin, ja hän valloittaa sen. 29
32:29
Jer. 19:13
Ja kaldealaiset, jotka sotivat tätä kaupunkia vastaan, tulevat ja sytyttävät tämän kaupungin tuleen ja polttavat sen niine taloineen, joiden katoilla on poltettu uhreja Baalille ja vuodatettu juomauhreja vieraille jumalille, minulle mielikarvaudeksi. 30Sillä Israelin ja Juudan miehet ovat hamasta nuoruudestaan tehneet vain sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, sillä israelilaiset ovat tuottaneet minulle ainoastaan mielikarvautta kättensä teoilla, sanoo Herra. 31Sillä tämä kaupunki on ollut minulle vihaksi ja kiivastukseksi hamasta siitä päivästä, jona he sen rakensivat, aina tähän päivään asti; ja niin minä heitän sen pois kasvojeni edestä 32
32:32
Neh. 9:34
Jer. 2:26
Dan. 9:8
kaiken sen pahan tähden, minkä israelilaiset ja Juudan miehet ovat tehneet minulle mielikarvaudeksi — he, heidän kuninkaansa, ruhtinaansa, pappinsa ja profeettansa sekä Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat. 33He ovat kääntäneet minulle selkänsä eivätkä kasvojansa; ja vaikka minä olen opettanut heitä varhaisesta alkaen, he eivät ole kuulleet eivätkä ottaneet varteen kuritusta. 34
32:34
2. Kun. 21:4
Jer. 7:30
Jer. 23:11
He ovat asettaneet iljetyksensä temppeliin, joka on otettu minun nimiini, ja saastuttaneet sen. 35
32:35
3. Moos. 18:21
Jer. 19:5
Ja he ovat rakentaneet Baalille uhrikukkulat, jotka ovat Ben-Hinnomin laaksossa, polttaakseen poikiansa ja tyttäriänsä uhrina Molokille, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ole minun mieleeni tullut. Tällaisia kauhistuksia he tekivät ja saivat Juudan syntiä tekemään.

36Mutta nyt sanoo Herra, Israelin Jumala, näin tästä kaupungista, jonka te sanotte joutuvan Baabelin kuninkaan käsiin miekan, nälän ja ruton pakosta: 37

32:37
5. Moos. 30:3
Jer. 30:10,16
Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. 38
32:38
Jer. 24:7
Jer. 30:22
Jer. 31:33
Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. 39
32:39
Hes. 11:19
Hes. 36:26
Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. 40
32:40
Jer. 31:31
Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. 41
32:41
5. Moos. 30:9
Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.

42

32:42
Jer. 18:7
Jer. 31:28
Sillä näin sanoo Herra: Niinkuin minä olen tuottanut tälle kansalle kaiken tämän suuren onnettomuuden, niin minä myös tuotan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan. 43Vielä ostetaan peltoja tässä maassa, josta te sanotte: 'Se on oleva autio, vailla ihmisiä ja eläimiä, kaldealaisten käsiin annettu'. 44Peltoja ostetaan rahalla, kauppakirjoja kirjoitetaan ja sinetöidään ja todistajia otetaan Benjaminin maassa, Jerusalemin ympäristössä ja Juudan kaupungeissa, Vuoriston, Alankomaan ja Etelämaan kaupungeissa, sillä minä käännän heidän kohtalonsa, sanoo Herra."