Raamattu 1933/-38 (KR38)
29

29 LUKU.

Jeremian kirje pakkosiirtolaisille. Väärät profeetat Ahab ja Sidkia. Jeremia ja Semaja.

291Nämä ovat sen kirjeen sanat, jonka profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista pakkosiirtolaisten vanhimmille, mikä heitä vielä oli jäljellä, papeille ja profeetoille sekä kaikelle kansalle, jotka Nebukadnessar oli siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin, 2

29:2
2. Kun. 24:12
Jer. 24:1
sen jälkeen kuin kuningas Jekonja ja kuninkaan äiti, hoviherrat, Juudan ja Jerusalemin ruhtinaat sekä sepät ja lukkosepät olivat lähteneet Jerusalemista. 3Hän lähetti kirjeen Elasan, Saafanin pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan, mukana, jotka Sidkia, Juudan kuningas, lähetti Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, tykö Baabeliin; se kuului näin:

4"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin:

5Rakentakaa taloja ja asukaa niissä,

istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.

6Ottakaa itsellenne vaimoja

ja siittäkää poikia ja tyttäriä;

ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne,

että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä.

Lisääntykää siellä älkääkä vähentykö.

7Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä,

johon minä olen teidät siirtänyt,

ja rukoilkaa sen puolesta Herraa,

sillä sen menestys on teidän

menestyksenne.

8

29:8
Jer. 27:9,14
Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne, ja tietäjäinne pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte. 9
29:9
Jer. 14:14
Jer. 23:21
Sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra.

10

29:10
2. Aik. 36:21
Esra 1:1
Jer. 25:12
Jer. 27:22
Dan. 9:2
Sak. 1:12
Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. 11
29:11
Sananl. 23:18
Sananl. 24:20
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

12

29:12
Matt. 7:7
Silloin te huudatte minua avuksenne,

tulette ja rukoilette minua,

ja minä kuulen teitä.

13

29:13
5. Moos. 4:29
Te etsitte minua ja löydätte minut,

kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.

14

29:14
5. Moos. 30:1
Ps. 106:45
Jer. 30:3,18
Jer. 33:7,26
Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. 15Jos te sanotte: 'Herra on herättänyt meille profeettoja Baabelissa', 16niin sanoo Herra näin kuninkaasta, joka istuu Daavidin valtaistuimella, ja kaikesta kansasta, joka asuu tässä kaupungissa, teidän veljistänne, joiden ei täytynyt lähteä teidän kanssanne pakkosiirtolaisuuteen: 17
29:17
Jer. 24:8
Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton ja teen heidät inhottaviksi kuin viikunat, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä voi syödä. 18Ja minä ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille maan päällä, kiroukseksi ja kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja häväistykseksi kaikkien kansojen keskuudessa, mihin minä heidät karkoitan, 19
29:19
Jer. 7:25
Jer. 25:4
sentähden etteivät he kuulleet minun sanojani, sanoo Herra, kun minä lähetin heidän tykönsä palvelijoitani, profeettoja, varhaisesta alkaen. Te ette ole kuulleet, sanoo Herra. 20Mutta kuulkaa te Herran sana, kaikki te pakkosiirtolaiset, jotka minä olen lähettänyt Jerusalemista Baabeliin.

21Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, Ahabista, Koolajan pojasta, ja Sidkiasta, Maasejan pojasta, jotka ennustavat teille minun nimessäni valhetta: Katso, minä annan heidät Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, käsiin, ja hän lyö heidät kuoliaaksi teidän silmäinne edessä. 22Ja heistä tulee kiroussana kaikille Juudan pakkosiirtolaisille, jotka ovat Baabelissa; sanotaan: 'Herra tehköön sinulle niinkuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Baabelin kuningas korvensi tulessa'. 23

29:23
Jer. 23:14
Sillä he ovat tehneet häpeällisen teon Israelissa, ovat tehneet huorin lähimmäistensä vaimojen kanssa ja puhuneet minun nimessäni valhepuhetta, jota minä en ole käskenyt heidän puhua. Minä olen se, joka sen tiedän ja todistan, sanoo Herra."

24Ja nehelamilaiselle Semajalle puhu, sanoen: 25"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Sentähden että sinä olet lähettänyt omassa nimessäsi tämän kirjeen kaikelle kansalle, joka on Jerusalemissa, ja pappi Sefanjalle, Maasejan pojalle, ja kaikille papeille: 26Herra on asettanut sinut papiksi pappi Joojadan sijaan, että olisi järjestyksenvalvojia Herran temppelissä kaikkien hullujen ja ennustajain varalle, ja niin sinä voit panna sellaiset jalkapuuhun ja kaularautaan. 27Miksi et siis ole nuhdellut anatotilaista Jeremiaa, joka ennustaa teille? 28Niinpä hän on saattanut lähettää meille Baabeliin tämän sanan: 'Se kestää vielä kauan. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.'" 29Ja pappi Sefanja luki tämän kirjeen profeetta Jeremian kuullen.

30Silloin tuli Jeremialle tämä Herran sana: 31"Lähetä kaikille pakkosiirtolaisille tämä sana: Näin sanoo Herra nehelamilaisesta Semajasta: Koska Semaja on ennustanut teille, vaikka minä en ole lähettänyt häntä, ja saattanut teidät turvaamaan valheeseen, 32

29:32
Jer. 28:16
sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä kostan nehelamilaiselle Semajalle ja hänen jälkeläisillensä. Hänellä ei ole oleva ketään, joka saa asua tämän kansan keskuudessa, eikä hän ole näkevä sitä hyvää, jonka minä teen kansalleni, sanoo Herra; sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta."

30

30 LUKU.

Pelastus ahdistuksen jälkeen.

301Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin: 2"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan. 3

30:3
Jer. 29:14
Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."

4Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. 5Näin sanoo Herra:

"Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!

6

30:6
Jes. 13:8
Jer. 4:31
Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli?

Miksi näen kaikkien miesten

pitelevän käsin lanteitansa

synnyttäväisten tavalla,

ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi?

7

30:7
Jooel 2:11
Aam. 5:18
Sef. 1:15
Voi! Suuri on se päivä,

ei ole sen kaltaista.

Se on Jaakobille ahdistuksen aika,

mutta hän on pelastuva siitä.

8Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot,

minä särjen ikeen sinun kaulastasi

ja katkaisen sinun siteesi.

Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen,

9

30:9
Hes. 34:23
Hes. 37:24
Hoos. 3:5
vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa,

ja Daavidia, kuningastansa,

jonka minä heille herätän.

10

30:10
Jes. 41:13
Jes. 43:5
Jes. 44:2
Jer. 46:27
Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob,

älä pelkää, sanoo Herra,

älä säiky, Israel.

Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta.

Ja Jaakob on palajava,

elävä rauhassa ja turvassa,

kenenkään peljättämättä.

11

30:11
Jer. 4:27
Jer. 5:18
Jer. 10:24
Jer. 46:28
Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra,

ja pelastan sinut.

Minä teen lopun kaikista kansoista,

joiden sekaan minä olen sinut hajottanut;

ainoastaan sinusta minä en loppua tee:

minä kuritan sinua kohtuudella,

mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

12

30:12
Jer. 14:17
Jer. 15:18
Valit. 2:13
Sillä näin sanoo Herra:

Paha on sinun vammasi,

kipeä on saamasi isku.

13

30:13
Jer. 46:11
Ei kukaan aja sinun asiaasi;

sinun haavaasi ei paranneta,

se ei kasva umpeen.

14Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unhottaneet,

sinua he eivät kysy.

Sillä niinkuin vihollista lyödään,

olen minä sinua lyönyt,

kovalla kurituksella,

koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset.

15Miksi valitat vammaasi,

kipusi kovuutta?

Koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset,

olen minä sinulle tämän tehnyt.

16

30:16
Jes. 33:1
Niin myös kaikki sinun syöjäsi syödään,

ja kaikki sinun ahdistajasi, kaikki tyynni,

vaeltavat vankeuteen;

sinun ryöstäjäsi joutuvat ryöstetyiksi,

ja kaikki saalistajasi minä annan saaliiksi.

17

30:17
Jer. 33:6
Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi

ja parannan sinut saamistasi iskuista,

sanoo Herra,

sinut, Siion, jolla on nimenä 'hyljätty',

'se, josta ei kukaan välitä'.

18Näin sanoo Herra:

Katso, minä käännän Jaakobin majojen kohtalon,

minä armahdan hänen asuntojansa;

kaupunki rakennetaan kukkulallensa,

ja linna on oleva oikealla paikallansa.

19

30:19
Jes. 51:3
Ja niistä on kaikuva ylistyslaulu

ja iloitsevaisten ääni.

Minä enennän heidät, eivätkä he vähene;

minä saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää.

20Silloin hänen poikansa ovat niinkuin muinoin,

ja hänen seurakuntansa pysyy vahvana minun edessäni;

minä rankaisen kaikki hänen sortajansa.

21Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä,

hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä;

ja minä sallin hänen käydä tyköni,

niin että hän saattaa minua lähestyä.

Sillä kuka panee henkensä alttiiksi

minua lähestyäkseen? sanoo Herra.

22

30:22
Jer. 24:7
Jer. 31:33
Ja niin te olette minun kansani,

ja minä olen teidän Jumalanne."

23

30:23
Jer. 23:19
Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa,

pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

24Eikä Herran vihan hehku asetu,

ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt

sydämensä aivoitukset.

Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

25 "Siihen aikaan, sanoo Herra,

minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala,

ja he ovat minun kansani."

31

31 LUKU.

Israelin uudistus. Uusi liitto.

2Näin sanoo Herra:

"Kansa, miekalta säästynyt,

löysi erämaassa armon;

minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan".

3

31:3
Jes. 54:8
Kaukaa ilmestyy minulle Herra:

"Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut,

sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.

4

31:4
2. Moos. 15:20
Tuom. 11:34
Ps. 68:26
Minä rakennan sinut jälleen,

ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel.

Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi

ja lähdet iloitsevaisten karkeloon.

5Sinä istutat jälleen

viinitarhoja Samarian vuorille;

ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin.

6

31:6
Jes. 2:3
Miika 4:2
Sillä päivä on tuleva,

jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella:

'Nouskaa, lähtekäämme Siioniin

Herran, meidän Jumalamme, tykö'.

7Sillä näin sanoo Herra:

Riemuitkaa iloiten Jaakobista,

kohottakaa riemuhuuto hänelle,

joka on kansojen pää;

kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa:

'Auta, Herra, kansaasi,

Israelin jäännöstä'.

8Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta,

kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä.

Heissä on sokeita ja rampoja

ynnä raskaita ja synnyttäväisiä:

suurena joukkona he palajavat tänne.

9

31:9
2. Moos. 4:22
Jes. 63:16
Jer. 50:4
Itkien he tulevat,

ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.

Minä vien heidät vesipuroille,

tasaista tietä, jolla he eivät kompastu.

Sillä minä olen Israelin isä,

ja Efraim on minun esikoiseni.

10

31:10
Ps. 23:1
Jes. 40:11
Jer. 23:4
Hes. 34:23
Hes. 37:24
Joh. 10:11
Kuulkaa Herran sana, te kansat,

ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa:

Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava

ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.

11Sillä Herra on lunastanut Jaakobin

ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä.

12

31:12
Jes. 35:10
Jes. 58:11
Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla,

tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö,

jyväin, viinin ja öljyn ääreen,

karitsain ja karjan ääreen.

Ja heidän sielunsa on oleva

niinkuin runsaasti kasteltu puutarha,

eivätkä he enää näänny.

13

31:13
Ps. 30:12
Ps. 148:12
Joh. 16:20
Silloin neitsyt iloitsee karkelossa

ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä.

Minä muutan heidän surunsa riemuksi,

annan heille lohdutuksen ja ilon

heidän murheensa jälkeen.

14Ja minä virvoitan pappien sielut

lihavuuden ääressä,

ja minun kansani ravitaan minun hyvyydelläni,

sanoo Herra.

15

31:15
Matt. 2:18
Näin sanoo Herra:

Kuule, Raamasta kuuluu valitus, katkera itku:

Raakel itkee lapsiansa,

hän ei lohdutuksesta huoli

surussaan lastensa tähden,

sillä niitä ei enää ole.

16Näin sanoo Herra:

Pidätä äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä,

sillä sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra,

ja he palajavat vihollisen maasta.

17

31:17
Jer. 29:11
Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra:

sinun lapsesi palajavat omalle maalleen.

18

31:18
Valit. 5:21
Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan:

'Sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta

niinkuin vikuroiva vasikka.

Palauta minut, niin minä palajan;

sillä sinä olet Herra, minun Jumalani.

19Sillä käännyttyäni minä kadun,

ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni.

Minä häpeän, tunnen häpeätä,

sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa.'

20Eikö Efraim ole minun kallis poikani,

minun lempilapseni?

Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan,

alati minä häntä muistan.

Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä:

minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra.

21Pystytä itsellesi kivimerkkejä,

aseta itsellesi tienviittoja,

paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut.

Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi.

22Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne,

sinä luopiotytär?

Sillä Herra luo maahan uutta:

nainen miestä piirittää.

23

31:23
Jes. 1:26
Jes. 11:9
Sak. 8:3
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vielä kerran sanotaan Juudan maassa ja sen kaupungeissa, kun minä käännän heidän kohtalonsa, tämä sana: 'Herra siunatkoon sinua, sinä vanhurskauden asuinsija, sinä pyhä vuori'. 24Ja Juuda kaikkine kaupunkeineen asuu siellä yhdessä, peltomiehet ja ne, jotka vaeltavat laumoineen. 25
31:25
Ps. 107:9
Matt. 11:28
Sillä minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen."

26Siihen minä heräsin ja katselin, ja uneni oli minusta suloinen.

27"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä. 28

31:28
Jer. 1:10
Jer. 18:7,9
Jer. 24:6
Ja niinkuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra. 29
31:29
Valit. 5:7
Hes. 18:2
Niinä päivinä ei enää sanota:

'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät';

30vaan jokaisen on kuoltava

oman syntivelkansa tähden.

Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä,

heltyvät hänen omat hampaansa.

31

31:31
Jer. 32:40
Hebr. 8:8
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; 32en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. 33
31:33
Jer. 24:7
Hes. 11:19
Hes. 36:26
2. Kor. 6:16
Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34
31:34
Jes. 54:13
Miika 7:18
Joh. 6:45
Ap. t. 10:43
Room. 11:27
Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

35

31:35
1. Moos. 1:14
Ps. 136:7
Jes. 51:15
Näin sanoo Herra,

joka on pannut auringon valaisemaan päivää,

kuun ja tähdet lakiensa mukaan

valaisemaan yötä,

hän, joka liikuttaa meren,

niin että sen aallot pauhaavat —

Herra Sebaot on hänen nimensä:

36

31:36
Jer. 33:20,25
Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä,

silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset

olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.

37Näin sanoo Herra:

Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä

ja tutkia maan perustukset alhaalla,

silloin vasta minä hylkään

Israelin jälkeläiset kaikki,

kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.

38

31:38
Neh. 3:1
Sak. 14:10
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin Herran kaupunki rakennetaan jälleen Hananelin-tornista Kulmaporttiin asti. 39Ja edelleen mittanuora kulkee suoraan Gaarebin kukkulalle ja kääntyy sitten Gooaan. 40Ja koko laakso, ruumiineen ja tuhkineen, ja kaikki keto Kidronin puroon asti, Hevosportin kulmaan saakka itään päin, on oleva Herralle pyhitetty. Ei sitä enää ikinä hävitetä eikä kukisteta."