Raamattu 1933/-38 (KR38)
30

30 LUKU.

Pelastus ahdistuksen jälkeen.

301Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin: 2"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan. 3

30:3
Jer. 29:14
Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."

4Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. 5Näin sanoo Herra:

"Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!

6

30:6
Jes. 13:8
Jer. 4:31
Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli?

Miksi näen kaikkien miesten

pitelevän käsin lanteitansa

synnyttäväisten tavalla,

ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi?

7

30:7
Jooel 2:11
Aam. 5:18
Sef. 1:15
Voi! Suuri on se päivä,

ei ole sen kaltaista.

Se on Jaakobille ahdistuksen aika,

mutta hän on pelastuva siitä.

8Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot,

minä särjen ikeen sinun kaulastasi

ja katkaisen sinun siteesi.

Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen,

9

30:9
Hes. 34:23
Hes. 37:24
Hoos. 3:5
vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa,

ja Daavidia, kuningastansa,

jonka minä heille herätän.

10

30:10
Jes. 41:13
Jes. 43:5
Jes. 44:2
Jer. 46:27
Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob,

älä pelkää, sanoo Herra,

älä säiky, Israel.

Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta.

Ja Jaakob on palajava,

elävä rauhassa ja turvassa,

kenenkään peljättämättä.

11

30:11
Jer. 4:27
Jer. 5:18
Jer. 10:24
Jer. 46:28
Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra,

ja pelastan sinut.

Minä teen lopun kaikista kansoista,

joiden sekaan minä olen sinut hajottanut;

ainoastaan sinusta minä en loppua tee:

minä kuritan sinua kohtuudella,

mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

12

30:12
Jer. 14:17
Jer. 15:18
Valit. 2:13
Sillä näin sanoo Herra:

Paha on sinun vammasi,

kipeä on saamasi isku.

13

30:13
Jer. 46:11
Ei kukaan aja sinun asiaasi;

sinun haavaasi ei paranneta,

se ei kasva umpeen.

14Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unhottaneet,

sinua he eivät kysy.

Sillä niinkuin vihollista lyödään,

olen minä sinua lyönyt,

kovalla kurituksella,

koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset.

15Miksi valitat vammaasi,

kipusi kovuutta?

Koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset,

olen minä sinulle tämän tehnyt.

16

30:16
Jes. 33:1
Niin myös kaikki sinun syöjäsi syödään,

ja kaikki sinun ahdistajasi, kaikki tyynni,

vaeltavat vankeuteen;

sinun ryöstäjäsi joutuvat ryöstetyiksi,

ja kaikki saalistajasi minä annan saaliiksi.

17

30:17
Jer. 33:6
Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi

ja parannan sinut saamistasi iskuista,

sanoo Herra,

sinut, Siion, jolla on nimenä 'hyljätty',

'se, josta ei kukaan välitä'.

18Näin sanoo Herra:

Katso, minä käännän Jaakobin majojen kohtalon,

minä armahdan hänen asuntojansa;

kaupunki rakennetaan kukkulallensa,

ja linna on oleva oikealla paikallansa.

19

30:19
Jes. 51:3
Ja niistä on kaikuva ylistyslaulu

ja iloitsevaisten ääni.

Minä enennän heidät, eivätkä he vähene;

minä saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää.

20Silloin hänen poikansa ovat niinkuin muinoin,

ja hänen seurakuntansa pysyy vahvana minun edessäni;

minä rankaisen kaikki hänen sortajansa.

21Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä,

hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä;

ja minä sallin hänen käydä tyköni,

niin että hän saattaa minua lähestyä.

Sillä kuka panee henkensä alttiiksi

minua lähestyäkseen? sanoo Herra.

22

30:22
Jer. 24:7
Jer. 31:33
Ja niin te olette minun kansani,

ja minä olen teidän Jumalanne."

23

30:23
Jer. 23:19
Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa,

pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

24Eikä Herran vihan hehku asetu,

ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt

sydämensä aivoitukset.

Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

25 "Siihen aikaan, sanoo Herra,

minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala,

ja he ovat minun kansani."