Raamattu 1933/-38 (KR38)
28

28 LUKU.

Jeremia ja Hananja.

281Sinä vuonna, Sidkian, Juudan kuninkaan, hallituksen alussa, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan, viidennessä kuussa, sanoi profeetta Hananja, Assurin poika, joka oli kotoisin Gibeonista, minulle Herran temppelissä pappien ja kaiken kansan silmien edessä näin: 2"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen. 3

28:3
Jer. 27:16
Vielä kaksi vuotta, ja minä palautan tähän paikkaan kaikki Herran temppelin astiat, jotka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, otti tästä paikasta ja vei Baabeliin. 4
28:4
2. Kun. 24:12
Ja Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka menivät Baabeliin, minä palautan tähän paikkaan, sanoo Herra; sillä minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen."

5Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja kaiken Herran temppelissä seisovan kansan silmien edessä; 6profeetta Jeremia sanoi: "Amen. Niin Herra tehköön. Täyttäköön Herra sinun sanasi, jotka olet ennustanut, ja palauttakoon Herran temppelin astiat ja kaikki pakkosiirtolaiset Baabelista tähän paikkaan. 7Kuule kuitenkin tämä sana, jonka minä puhun sinun kuultesi ja kaiken kansan kuullen. 8Ne profeetat, jotka ovat olleet ennen minua ja ennen sinua muinaisuudesta asti, ovat ennustaneet sotaa, onnettomuutta ja ruttoa monia maita ja suuria valtakuntia vastaan. 9

28:9
5. Moos. 18:21
Mutta se profeetta, joka ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen sanansa toteutuu, profeetaksi, jonka Herra totisesti on lähettänyt."

10

28:10
Jer. 27:2
Silloin profeetta Hananja otti ikeen profeetta Jeremian kaulasta ja särki sen. 11Ja Hananja sanoi kaiken kansan silmien edessä: "Näin sanoo Herra: Näin minä särjen Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, ikeen kaikkien kansojen kaulasta, ennenkuin kaksi vuotta on kulunut". Mutta profeetta Jeremia meni pois.

12Ja tämä Herran sana tuli Jeremialle, sen jälkeen kuin profeetta Hananja oli särkenyt ikeen profeetta Jeremian kaulasta: 13"Mene ja sano Hananjalle: Näin sanoo Herra: Sinä olet särkenyt puisen ikeen, mutta tehnyt sen sijaan rautaisen ikeen. 14

28:14
Jer. 27:6
Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: rautaisen ikeen olen minä pannut kaikkien näiden kansojen kaulaan, että ne palvelisivat Nebukadnessaria, Baabelin kuningasta; ja niiden on palveltava häntä. Metsän eläimetkin minä olen antanut hänelle." 15Ja profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle: "Kuule, Hananja! Ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen. 16
28:16
Jer. 29:32
Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä toimitan sinut pois maan päältä: tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta." 17Ja profeetta Hananja kuoli sinä vuonna, seitsemännessä kuussa.

29

29 LUKU.

Jeremian kirje pakkosiirtolaisille. Väärät profeetat Ahab ja Sidkia. Jeremia ja Semaja.

291Nämä ovat sen kirjeen sanat, jonka profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista pakkosiirtolaisten vanhimmille, mikä heitä vielä oli jäljellä, papeille ja profeetoille sekä kaikelle kansalle, jotka Nebukadnessar oli siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin, 2

29:2
2. Kun. 24:12
Jer. 24:1
sen jälkeen kuin kuningas Jekonja ja kuninkaan äiti, hoviherrat, Juudan ja Jerusalemin ruhtinaat sekä sepät ja lukkosepät olivat lähteneet Jerusalemista. 3Hän lähetti kirjeen Elasan, Saafanin pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan, mukana, jotka Sidkia, Juudan kuningas, lähetti Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, tykö Baabeliin; se kuului näin:

4"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin:

5Rakentakaa taloja ja asukaa niissä,

istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.

6Ottakaa itsellenne vaimoja

ja siittäkää poikia ja tyttäriä;

ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne,

että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä.

Lisääntykää siellä älkääkä vähentykö.

7Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä,

johon minä olen teidät siirtänyt,

ja rukoilkaa sen puolesta Herraa,

sillä sen menestys on teidän

menestyksenne.

8

29:8
Jer. 27:9,14
Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne, ja tietäjäinne pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte. 9
29:9
Jer. 14:14
Jer. 23:21
Sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra.

10

29:10
2. Aik. 36:21
Esra 1:1
Jer. 25:12
Jer. 27:22
Dan. 9:2
Sak. 1:12
Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. 11
29:11
Sananl. 23:18
Sananl. 24:20
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

12

29:12
Matt. 7:7
Silloin te huudatte minua avuksenne,

tulette ja rukoilette minua,

ja minä kuulen teitä.

13

29:13
5. Moos. 4:29
Te etsitte minua ja löydätte minut,

kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.

14

29:14
5. Moos. 30:1
Ps. 106:45
Jer. 30:3,18
Jer. 33:7,26
Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. 15Jos te sanotte: 'Herra on herättänyt meille profeettoja Baabelissa', 16niin sanoo Herra näin kuninkaasta, joka istuu Daavidin valtaistuimella, ja kaikesta kansasta, joka asuu tässä kaupungissa, teidän veljistänne, joiden ei täytynyt lähteä teidän kanssanne pakkosiirtolaisuuteen: 17
29:17
Jer. 24:8
Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton ja teen heidät inhottaviksi kuin viikunat, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä voi syödä. 18Ja minä ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille maan päällä, kiroukseksi ja kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja häväistykseksi kaikkien kansojen keskuudessa, mihin minä heidät karkoitan, 19
29:19
Jer. 7:25
Jer. 25:4
sentähden etteivät he kuulleet minun sanojani, sanoo Herra, kun minä lähetin heidän tykönsä palvelijoitani, profeettoja, varhaisesta alkaen. Te ette ole kuulleet, sanoo Herra. 20Mutta kuulkaa te Herran sana, kaikki te pakkosiirtolaiset, jotka minä olen lähettänyt Jerusalemista Baabeliin.

21Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, Ahabista, Koolajan pojasta, ja Sidkiasta, Maasejan pojasta, jotka ennustavat teille minun nimessäni valhetta: Katso, minä annan heidät Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, käsiin, ja hän lyö heidät kuoliaaksi teidän silmäinne edessä. 22Ja heistä tulee kiroussana kaikille Juudan pakkosiirtolaisille, jotka ovat Baabelissa; sanotaan: 'Herra tehköön sinulle niinkuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Baabelin kuningas korvensi tulessa'. 23

29:23
Jer. 23:14
Sillä he ovat tehneet häpeällisen teon Israelissa, ovat tehneet huorin lähimmäistensä vaimojen kanssa ja puhuneet minun nimessäni valhepuhetta, jota minä en ole käskenyt heidän puhua. Minä olen se, joka sen tiedän ja todistan, sanoo Herra."

24Ja nehelamilaiselle Semajalle puhu, sanoen: 25"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Sentähden että sinä olet lähettänyt omassa nimessäsi tämän kirjeen kaikelle kansalle, joka on Jerusalemissa, ja pappi Sefanjalle, Maasejan pojalle, ja kaikille papeille: 26Herra on asettanut sinut papiksi pappi Joojadan sijaan, että olisi järjestyksenvalvojia Herran temppelissä kaikkien hullujen ja ennustajain varalle, ja niin sinä voit panna sellaiset jalkapuuhun ja kaularautaan. 27Miksi et siis ole nuhdellut anatotilaista Jeremiaa, joka ennustaa teille? 28Niinpä hän on saattanut lähettää meille Baabeliin tämän sanan: 'Se kestää vielä kauan. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.'" 29Ja pappi Sefanja luki tämän kirjeen profeetta Jeremian kuullen.

30Silloin tuli Jeremialle tämä Herran sana: 31"Lähetä kaikille pakkosiirtolaisille tämä sana: Näin sanoo Herra nehelamilaisesta Semajasta: Koska Semaja on ennustanut teille, vaikka minä en ole lähettänyt häntä, ja saattanut teidät turvaamaan valheeseen, 32

29:32
Jer. 28:16
sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä kostan nehelamilaiselle Semajalle ja hänen jälkeläisillensä. Hänellä ei ole oleva ketään, joka saa asua tämän kansan keskuudessa, eikä hän ole näkevä sitä hyvää, jonka minä teen kansalleni, sanoo Herra; sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta."

30

30 LUKU.

Pelastus ahdistuksen jälkeen.

301Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin: 2"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan. 3

30:3
Jer. 29:14
Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."

4Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. 5Näin sanoo Herra:

"Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!

6

30:6
Jes. 13:8
Jer. 4:31
Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli?

Miksi näen kaikkien miesten

pitelevän käsin lanteitansa

synnyttäväisten tavalla,

ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi?

7

30:7
Jooel 2:11
Aam. 5:18
Sef. 1:15
Voi! Suuri on se päivä,

ei ole sen kaltaista.

Se on Jaakobille ahdistuksen aika,

mutta hän on pelastuva siitä.

8Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot,

minä särjen ikeen sinun kaulastasi

ja katkaisen sinun siteesi.

Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen,

9

30:9
Hes. 34:23
Hes. 37:24
Hoos. 3:5
vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa,

ja Daavidia, kuningastansa,

jonka minä heille herätän.

10

30:10
Jes. 41:13
Jes. 43:5
Jes. 44:2
Jer. 46:27
Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob,

älä pelkää, sanoo Herra,

älä säiky, Israel.

Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta.

Ja Jaakob on palajava,

elävä rauhassa ja turvassa,

kenenkään peljättämättä.

11

30:11
Jer. 4:27
Jer. 5:18
Jer. 10:24
Jer. 46:28
Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra,

ja pelastan sinut.

Minä teen lopun kaikista kansoista,

joiden sekaan minä olen sinut hajottanut;

ainoastaan sinusta minä en loppua tee:

minä kuritan sinua kohtuudella,

mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

12

30:12
Jer. 14:17
Jer. 15:18
Valit. 2:13
Sillä näin sanoo Herra:

Paha on sinun vammasi,

kipeä on saamasi isku.

13

30:13
Jer. 46:11
Ei kukaan aja sinun asiaasi;

sinun haavaasi ei paranneta,

se ei kasva umpeen.

14Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unhottaneet,

sinua he eivät kysy.

Sillä niinkuin vihollista lyödään,

olen minä sinua lyönyt,

kovalla kurituksella,

koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset.

15Miksi valitat vammaasi,

kipusi kovuutta?

Koska sinun rikoksesi on suuri,

sinun syntisi monilukuiset,

olen minä sinulle tämän tehnyt.

16

30:16
Jes. 33:1
Niin myös kaikki sinun syöjäsi syödään,

ja kaikki sinun ahdistajasi, kaikki tyynni,

vaeltavat vankeuteen;

sinun ryöstäjäsi joutuvat ryöstetyiksi,

ja kaikki saalistajasi minä annan saaliiksi.

17

30:17
Jer. 33:6
Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi

ja parannan sinut saamistasi iskuista,

sanoo Herra,

sinut, Siion, jolla on nimenä 'hyljätty',

'se, josta ei kukaan välitä'.

18Näin sanoo Herra:

Katso, minä käännän Jaakobin majojen kohtalon,

minä armahdan hänen asuntojansa;

kaupunki rakennetaan kukkulallensa,

ja linna on oleva oikealla paikallansa.

19

30:19
Jes. 51:3
Ja niistä on kaikuva ylistyslaulu

ja iloitsevaisten ääni.

Minä enennän heidät, eivätkä he vähene;

minä saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää.

20Silloin hänen poikansa ovat niinkuin muinoin,

ja hänen seurakuntansa pysyy vahvana minun edessäni;

minä rankaisen kaikki hänen sortajansa.

21Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä,

hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä;

ja minä sallin hänen käydä tyköni,

niin että hän saattaa minua lähestyä.

Sillä kuka panee henkensä alttiiksi

minua lähestyäkseen? sanoo Herra.

22

30:22
Jer. 24:7
Jer. 31:33
Ja niin te olette minun kansani,

ja minä olen teidän Jumalanne."

23

30:23
Jer. 23:19
Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa,

pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

24Eikä Herran vihan hehku asetu,

ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt

sydämensä aivoitukset.

Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

25 "Siihen aikaan, sanoo Herra,

minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala,

ja he ovat minun kansani."