Raamattu 1933/-38 (KR38)
24

24 LUKU.

Kaksi viikunakoria.

241

24:1
2. Kun. 24:15
2. Aik. 36:9
Ja Herra näytti minulle näyn, ja katso, kaksi viikunakoria oli asetettu Herran temppelin edustalle, sen jälkeen kuin Nebukadressar, Baabelin kuningas, oli siirtänyt pois Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja Juudan päämiehet sekä sepät ja lukkosepät Jerusalemista ja vienyt heidät Baabeliin. 2Toisessa korissa oli ylen hyviä viikunoita, uudisviikunain kaltaisia, ja toisessa korissa oli ylen huonoja viikunoita, niin huonoja, ettei niitä voinut syödä. 3Ja Herra sanoi minulle:

"Mitä sinä näet, Jeremia?"

Minä vastasin: "Viikunoita.

Hyvät viikunat ovat ylen hyviä,

mutta huonot ovat ylen huonoja,

niin huonoja, ettei niitä voi syödä."

4Ja minulle tuli tämä Herran sana:

5"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala:

Niinkuin näitä hyviä viikunoita,

niin minä katselen hyvällä suosiolla

Juudan pakkosiirtolaisia,

jotka minä lähetin tästä paikasta

kaldealaisten maahan.

6

24:6
Jer. 31:28
Ja minä käännän katseeni heihin,

heidän hyväksensä,

ja tuon heidät takaisin tähän maahan.

Minä rakennan heidät enkä hajota,

minä istutan heidät enkä revi pois.

7

24:7
5. Moos. 30:6
Jer. 30:22
Jer. 31:33
Jer. 32:38
Hes. 11:19
Hes. 36:26
Hebr. 8:10
Ja minä annan heille sydämen,

heidän tunteakseen minut,

että minä olen Herra;

ja he saavat olla minun kansani,

ja minä olen heidän Jumalansa;

sillä he kääntyvät minun tyköni

kaikesta sydämestänsä.

8

24:8
2. Kun. 25:2
Jer. 29:17
Jer. 43:5
Mutta niinkuin tehdään huonoille viikunoille, joita ei voi syödä, kun ovat niin huonoja, niin minä, sanoo Herra, teen Sidkialle, Juudan kuninkaalle, ja hänen ruhtinailleen ja Jerusalemin jäännökselle, niille, jotka ovat jääneet jäljelle tähän maahan, ja niille, jotka asuvat Egyptin maassa: 9
24:9
5. Moos. 28:25,37
1. Kun. 9:7
2. Aik. 7:20
Jer. 25:9,18
Jer. 42:17
Jer. 44:12
Hes. 5:15
Minä teen heidät kauhistukseksi ja onnettomuudeksi kaikille valtakunnille maan päällä, häväistykseksi ja sananparreksi, pistopuheeksi ja kiroussanaksi kaikissa paikoissa, mihin minä heidät karkoitan. 10
24:10
Jer. 29:18
Hes. 6:12
Hes. 14:21
Ja minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton, kunnes he ovat hävinneet siitä maasta, jonka minä olen antanut heille ja heidän isillensä."

25

25 LUKU.

Juudan seitsemänkymmenvuotinen pakkosiirtolaisuus. Herran vihan malja.

251

25:1
Jer. 1:2
Sana, joka tuli Jeremialle, sana koko Juudan kansaa vastaan, Joojakimin, Joosian pojan, Juudan kuninkaan, neljäntenä vuotena, se on Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä vuotena — 2sana, jonka profeetta Jeremia lausui koko Juudan kansaa ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan sanoen:

3Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan, kolmannestatoista vuodesta alkaen tähän päivään saakka — kaksikymmentä kolme vuotta — on Herran sana tullut minulle, ja minä olen teille puhunut varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuulleet. 4

25:4
2. Kun. 17:13
Jer. 7:13,25
Jer. 26:5
Jer. 35:15
Jer. 44:4
Ja Herra on lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijansa, profeetat, varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuulleet, ette kallistaneet korvaanne kuullaksenne, 5
25:5
Jer. 18:11
Sak. 1:4
kun he sanoivat: "Kääntykää itsekukin pahalta tieltänne ja pahoista teoistanne, niin saatte asua maassa, jonka Herra on antanut teille ja teidän isillenne, iankaikkisesta iankaikkiseen. 6
25:6
Jes. 3:9
Älkää seuratko muita jumalia, älkää palvelko ja kumartako niitä älkääkä vihoittako minua kättenne töillä, etten tuottaisi teille onnettomuutta." — 7"Mutta te ette kuulleet minua, sanoo Herra, ja niin te vihoititte minut kättenne töillä, omaksi onnettomuudeksenne.

8Sentähden näin sanoo Herra Sebaot: Koska te ette ole kuulleet minun sanojani, 9

25:9
Jer. 1:15
Jer. 27:6
niin katso, minä lähetän sanan, minä nostan kaikki pohjanpuolen kansanheimot, sanoo Herra, sanan Nebukadressarille, Baabelin kuninkaalle, palvelijalleni, ja tuon heidät tätä maata ja sen asukkaita vastaan ja kaikkia näitä ympärillä olevia kansoja vastaan. Ja nämä minä vihin tuhon omiksi ja teen heidät kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja ikuisiksi raunioiksi. 10
25:10
Jer. 7:34
Jer. 16:9
Jer. 33:11
Ilm. 18:22
Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, käsikivien äänen ja lampun valon. 11Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.

12

25:12
2. Aik. 36:21
Esra 1:1
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Sak. 1:12
Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, niin minä kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra, heidän pahat tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja teen sen ikuiseksi erämaaksi. 13Ja minä tuotan sen maan ylitse kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan, kaiken, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut kaikkia niitä kansoja vastaan. 14Sillä hekin joutuvat palvelemaan monia kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän tekojensa ja kättensä töiden mukaan."

15

25:15
Jer. 51:7
Ilm. 14:10
Ilm. 16:19
Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: "Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. 16He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä." 17Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti: 18Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, sen kuninkaita ja ruhtinaita, tehdäkseni heidät raunioiksi, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja kiroukseksi, niinkuin tänä päivänä tapahtuu; 19
25:19
Jer. 46:2
faraota, Egyptin kuningasta, ja hänen palvelijoitansa ja ruhtinaitansa ja koko hänen kansaansa; 20
25:20
Jer. 47:1
kaikkea sekakansaa ja kaikkia Uusin maan kuninkaita ja kaikkia filistealaisten maan kuninkaita ja Askelonia ja Gassaa ja Ekronia ja Asdodin tähteitä; 21
25:21
Jer. 48:1
Jer. 49:1,7
Edomia, Mooabia ja ammonilaisia; 22
25:22
Jes. 23:1
Jer. 9:26
kaikkia Tyyron kuninkaita ja kaikkia Siidonin kuninkaita ja rantamaan kuninkaita, jotka ovat meren tuolla puolen; 23Dedania, Teemaa ja Buusia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä; 24kaikkia Arabian kuninkaita ja kaikkia sekakansan kuninkaita, jotka asuvat erämaassa; 25kaikkia Simrin kuninkaita ja kaikkia Eelamin kuninkaita ja kaikkia Meedian kuninkaita; 26kaikkia pohjanpuolen kuninkaita, läheisiä ja kaukaisia, toista toisensa jälkeen, ja kaikkia maan valtakuntia, mitä maan päällä on. Ja heidän jälkeensä on Seesakin kuningas juova.

27"Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Juokaa ja juopukaa, oksentakaa ja kaatukaa, älkääkä enää nousko, — miekan edessä, jonka minä lähetän teidän keskellenne. 28Mutta jos he eivät tahdo ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, niin sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän täytyy juoda. 29

25:29
Jer. 49:12
Hes. 9:6
1. Piet. 4:17
Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä alotan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot. 30
25:30
Jer. 51:14
Jooel 3:16
Aam. 1:2
Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille:

Herra ärjyy korkeudesta,

antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa.

Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa.

Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon

kaikkia maan asukkaita vastaan.

31Pauhina käy maan ääriin asti,

sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan,

hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa:

jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi,

sanoo Herra.

32Näin sanoo Herra Sebaot:

Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan,

ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.

33

25:33
Jes. 66:16
Jer. 8:2
Jer. 9:22
Jer. 16:4
Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä

maan äärestä maan ääreen.

Ei heille pidetä valittajaisia,

ei heitä koota eikä haudata;

he tulevat maan lannaksi.

34Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa,

vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat;

sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi.

Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte

niinkuin kallisarvoinen astia.

35Mennyt on paimenilta pakopaikka

ja pelastus lauman valtiailta.

36Kuule paimenten huutoa,

lauman valtiaitten valitusta!

Sillä Herra hävittää heidän laumansa;

37heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet

Herran vihan hehkusta.

38Hän on lähtenyt

niinkuin nuori leijona pensaikostaan:

heidän maansa on tullut autioksi

hävittäjän vihan hehkusta,

Herran vihan hehkusta."

26

26 LUKU.

Jeremian puhe temppelissä. Hän joutuu hengenvaaraan, mutta pelastuu. Profeetta Uuria.

261Joojakimin, Joosian pojan, Juudan kuninkaan, hallituksen alussa tuli Herralta tämä sana: 2

26:2
5. Moos. 4:2
Jer. 7:2
"Näin sanoo Herra: Asetu Herran temppelin esipihaan ja puhu kaikkia Juudan kaupunkeja vastaan, jotka tulevat kumartaen rukoilemaan Herran temppeliin, kaikki ne sanat, jotka minä olen käskenyt sinun sanoa heille; älä jätä pois sanaakaan. 3
26:3
Jer. 18:8,11
Jer. 36:3,7
Joona 3:10
Ehkäpä he kuulevat ja kääntyvät itsekukin pois pahalta tieltään, ja niin minä kadun sitä onnettomuutta, jonka minä olen aikonut heille tuottaa heidän pahojen tekojensa tähden. 4Ja sano heille: Näin sanoo Herra: Jollette kuule minua ja vaella minun lakini mukaan, jonka minä olen teille antanut, 5
26:5
2. Kun. 17:13
Jer. 7:13
Jer. 25:4
Jer. 35:15
ettekä kuule palvelijaini, profeettain, sanoja, niiden, jotka minä olen lähettänyt teidän tykönne, varhaisesta alkaen, vaikka ette ole kuulleet heitä, 6
26:6
1. Sam. 4:3,11
Ps. 78:60
Jer. 7:12,14
Jer. 24:9
niin minä teen tälle temppelille niinkuin Siilolle, ja minä teen tämän kaupungin kiroussanaksi kaikille maan kansoille."

7Ja papit ja profeetat ja koko kansa kuulivat Jeremian puhuvan nämä sanat Herran temppelissä. 8Ja kun Jeremia oli puhunut loppuun kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen puhua kaikelle kansalle, niin papit ja profeetat ja koko kansa ottivat hänet kiinni sanoen: "Sinun on kuolemalla kuoltava! 9Miksi olet ennustanut Herran nimessä sanoen: Tälle temppelille on käyvä niinkuin Siilolle, ja tämä kaupunki on tuleva raunioiksi, asujattomaksi?" Ja kaikki kansa kokoontui Jeremiaa vastaan Herran temppelissä.

10Kun Juudan päämiehet tämän kuulivat, menivät he kuninkaan palatsista Herran temppeliin ja istuivat Herran uuden portin ovelle. 11

26:11
Ap. t. 6:13
Silloin papit ja profeetat sanoivat päämiehille ja kaikelle kansalle näin: "Kuoleman tuomio tälle miehelle! Sillä hän on ennustanut tätä kaupunkia vastaan, niinkuin olette omin korvin kuulleet."

12Mutta Jeremia sanoi kaikille päämiehille ja kaikelle kansalle näin: "Herra on lähettänyt minut ennustamaan tätä temppeliä ja tätä kaupunkia vastaan kaikki ne sanat, jotka olette kuulleet. 13

26:13
Jer. 7:3
Jer. 18:8
Parantakaa siis nyt vaelluksenne ja tekonne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, ääntä, niin Herra katuu sitä onnettomuutta, jolla hän on teitä uhannut. 14Mutta katso, minä olen teidän käsissänne; tehkää minulle, mitä katsotte hyväksi ja oikeaksi. 15
26:15
Matt. 23:35
Mutta se tietäkää, että te, jos minut surmaatte, saatatte viattoman veren päällenne ja tämän kaupungin ja sen asukasten päälle, sillä totisesti on Herra lähettänyt minut teidän tykönne puhumaan kaikki nämä sanat teidän korvienne kuullen."

16Silloin päämiehet ja kaikki kansa sanoivat papeille ja profeetoille: "Ei kuoleman tuomiota tälle miehelle! Sillä hän on puhunut meille Herran, meidän Jumalamme, nimessä." 17Ja muutamat maan vanhimmista nousivat ja sanoivat kaikelle kansan joukolle näin: 18

26:18
Jer. 9:11
Miika 1:1
Miika 3:12
"Miika, mooresetilainen, ennusti Hiskian, Juudan kuninkaan, päivinä ja sanoi kaikelle Juudan kansalle näin: Näin sanoo Herra Sebaot:

'Siion kynnetään pelloksi,

ja Jerusalem tulee kiviraunioksi

ja temppelivuori metsäkukkulaksi'.

19Surmasivatko hänet silloin Hiskia, Juudan kuningas, ja koko Juuda? Eikö hän peljännyt Herraa ja lepyttänyt häntä, niin että Herra katui sitä onnettomuutta, jolla hän oli heitä uhannut? Mutta mekö tuottaisimme suuren onnettomuuden itsellemme?"

20Mutta oli toinenkin mies, joka ennusti Herran nimessä: Uuria, Semajan poika, Kirjat-Jearimista; hän ennusti tätä kaupunkia ja tätä maata vastaan aivan niinkuin Jeremia. 21Kun kuningas Joojakim ja kaikki hänen urhonsa ja kaikki päämiehet kuulivat hänen sanansa, niin kuningas etsi häntä tappaaksensa. Sen kuultuansa Uuria peljästyi, pakeni ja meni Egyptiin. 22

26:22
Jer. 36:12,25
Mutta kuningas Joojakim lähetti miehiä Egyptiin: Elnatanin, Akborin pojan, ja muita hänen kanssansa Egyptiin. 23Ja he toivat Uurian Egyptistä ja veivät hänet kuningas Joojakimin eteen. Tämä surmautti hänet miekalla ja heitätti hänen ruumiinsa rahvaan hautaan.

24

26:24
2. Kun. 22:12,14
2. Kun. 25:22
Jer. 39:14
Mutta Ahikamin, Saafanin pojan, käsi oli Jeremian suojana, niin ettei häntä jätetty kansan käsiin surmattavaksi.