Raamattu 1933/-38 (KR38)
23

23 LUKU.

Voi-huuto huonoille paimenille. Herra itse on kokoava laumansa ja antava sille hyvät paimenet. Daavidin suvusta on nouseva vanhurskas vesa. Väärät profeetat. Herran ennustuksen kuorma.

231

23:1
Jer. 10:21
Hes. 34:2
"Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. 2Sentähden näin sanoo Herra, Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun kansaani: Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra. 3
23:3
Hes. 11:17
Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. 4
23:4
Jes. 40:11
Jer. 3:15
Hes. 34:11,23
Ja minä herätän heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä; eivät he enää pelkää eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra.

5

23:5
Jes. 11:1
Jes. 45:8
Jer. 33:15
Sak. 3:8
Sak. 6:12
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra,

jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan;

hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä,

ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.

6

23:6
Sak. 14:11
Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda

ja Israel asuu turvassa.

Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan:

'Herra on meidän vanhurskautemme'.

7

23:7
Jer. 16:14
Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra,

jolloin ei enää sanota:

'Niin totta kuin Herra elää,

joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta',

8vaan: 'Niin totta kuin Herra elää,

joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset

pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista,

joihin minä olin heidät karkoittanut'.

Ja niin he saavat asua omassa maassansa."

9Profeettoja vastaan.

Minun sydämeni on murtunut rinnassani,

kaikki luuni raukeavat.

Minä olen kuin juopunut mies,

kuin sankari, jonka viini on voittanut,

Herran edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä.

10

23:10
Jes. 24:6
Jer. 12:4
"Sillä maa on täynnä avionrikkojia,

maa murehtii kirouksen tähden,

erämaan laitumet kuivuvat;

he rientävät pahuuteen,

ja heidän väkevyytensä on väärä meno.

11Sillä he ovat jumalattomia,

niin profeetta kuin pappikin;

omasta huoneestanikin

minä olen tavannut heidän pahuutensa,

sanoo Herra.

12

23:12
Ps. 35:6
Sentähden heidän tiensä on oleva heille

kuin liukas polku pimeässä,

he suistuvat sillä ja kaatuvat;

sillä minä tuotan heille onnettomuuden

heidän rangaistusvuotenansa, sanoo Herra.

13Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen:

he ennustivat Baalin nimessä

ja eksyttivät minun kansani Israelin.

14

23:14
1. Moos. 13:13
5. Moos. 32:32
Jes. 1:10
Jes. 3:9
Hes. 13:22
Hes. 16:48
Mutta Jerusalemin profeetoissa

minä olen nähnyt kauhistuksia:

aviorikosta ja valheessa vaeltamista;

he vahvistavat pahantekijäin käsiä,

niin ettei kukaan käänny pois pahuudestansa.

He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma,

ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra.

15

23:15
Jer. 8:14
Jer. 9:15
Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista:

Katso, minä syötän heille koiruohoa

ja juotan heille myrkkyvettä;

sillä Jerusalemin profeetoista

on jumalattomuus levinnyt koko maahan.

16

23:16
Jer. 14:14
Hes. 13:2
Matt. 7:15
Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. 17
23:17
Jer. 6:14
Jer. 8:11
Hes. 13:10
He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!' Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: 'Ei teitä kohtaa onnettomuus'. 18
23:18
Job 15:8
Jes. 40:13
Room. 11:34
1. Kor. 2:16
Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?"

19

23:19
Ps. 11:6
Jer. 30:23
Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa,

pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

20Eikä Herran viha asetu,

ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt

sydämensä aivoitukset.

Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.

21

23:21
Jer. 14:14
Jer. 27:15
Jer. 29:9
"Minä en ole lähettänyt noita profeettoja,

mutta silti he juoksevat.

Minä en ole puhunut heille,

mutta kuitenkin he ennustavat.

22Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani,

niin he julistaisivat minun sanani kansalleni

ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään

ja pahoista teoistansa.

23

23:23
Ap. t. 17:27
Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta,

sanoo Herra;

enkö ole Jumala myöskin kaukaa?

24

23:24
1. Kun. 8:27
Ps. 139:8
Jer. 16:17
Aam. 9:2
Saattaako joku niin piiloon piiloutua,

etten minä häntä näe? sanoo Herra.

Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo Herra.

25Minä olen kuullut,

mitä sanovat nuo profeetat,

jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen:

'Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta'.

26Kuinka kauan?

Mitä on mielessä noilla profeetoilla,

jotka ennustavat valhetta,

ennustavat oman sydämensä petosta?

27

23:27
Tuom. 3:7
Tuom. 8:33
Aikovatko he unillaan,

joita he kertovat toinen toisellensa,

saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni,

niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet

minun nimeni Baalin tähden?

28Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa;

mutta se, jolla on minun sanani,

puhukoon minun sanani uskollisesti.

Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra.

29

23:29
Hebr. 4:12
Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa? 30
23:30
5. Moos. 18:20
Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. 31Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: 'Se on Herran sana'. 32
23:32
Sef. 3:4
Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra.

33Ja kun tämä kansa tai profeetta tai pappi sinulta kysyy sanoen: 'Mikä on Herran ennustuksen kuormaHebrealaisella sanalla massa on kahtalainen merkitys: kuormasekä ennustus.?' niin sano heille: 'Mikä kuorma? — Teidät minä heitän pois', sanoo Herra. 34Ja sitä profeettaa, pappia ja kansaa, joka sanoo: 'Herran kuorma' — sitä miestä ja hänen huonettansa minä rankaisen. 35Näin sanokaa keskenänne, toinen toisellenne:

'Mitä on Herra vastannut?'

ja 'Mitä on Herra puhunut?'

36Mutta 'Herran kuormaa' älkää enää mainitko;

sillä kuormaksi on tuleva

jokaiselle hänen oma sanansa.

Te vääntelette elävän Jumalan, Herran Sebaotin,

teidän Jumalanne, sanoja.

37Näin sano profeetalle:

'Mitä on Herra sinulle vastannut?

Mitä on Herra puhunut?'

38Mutta jos te sanotte: 'Herran kuorma',

silloin Herra sanoo näin:

Koska te sanotte tämän sanan: 'Herran kuorma',

vaikka minä olen lähettänyt teidän tykönne sanomaan:

Älkää sanoko: 'Herran kuorma',

39sentähden katso:

minä kokonaan unhotan teidät

ja heitän pois kasvojeni edestä

teidät ja tämän kaupungin,

jonka minä annoin teille ja teidän isillenne.

40

23:40
Jer. 20:11
Ja minä panen teidän päällenne

iankaikkisen häpeän ja iankaikkisen pilkan,

joka ei ole unhottuva."

24

24 LUKU.

Kaksi viikunakoria.

241

24:1
2. Kun. 24:15
2. Aik. 36:9
Ja Herra näytti minulle näyn, ja katso, kaksi viikunakoria oli asetettu Herran temppelin edustalle, sen jälkeen kuin Nebukadressar, Baabelin kuningas, oli siirtänyt pois Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja Juudan päämiehet sekä sepät ja lukkosepät Jerusalemista ja vienyt heidät Baabeliin. 2Toisessa korissa oli ylen hyviä viikunoita, uudisviikunain kaltaisia, ja toisessa korissa oli ylen huonoja viikunoita, niin huonoja, ettei niitä voinut syödä. 3Ja Herra sanoi minulle:

"Mitä sinä näet, Jeremia?"

Minä vastasin: "Viikunoita.

Hyvät viikunat ovat ylen hyviä,

mutta huonot ovat ylen huonoja,

niin huonoja, ettei niitä voi syödä."

4Ja minulle tuli tämä Herran sana:

5"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala:

Niinkuin näitä hyviä viikunoita,

niin minä katselen hyvällä suosiolla

Juudan pakkosiirtolaisia,

jotka minä lähetin tästä paikasta

kaldealaisten maahan.

6

24:6
Jer. 31:28
Ja minä käännän katseeni heihin,

heidän hyväksensä,

ja tuon heidät takaisin tähän maahan.

Minä rakennan heidät enkä hajota,

minä istutan heidät enkä revi pois.

7

24:7
5. Moos. 30:6
Jer. 30:22
Jer. 31:33
Jer. 32:38
Hes. 11:19
Hes. 36:26
Hebr. 8:10
Ja minä annan heille sydämen,

heidän tunteakseen minut,

että minä olen Herra;

ja he saavat olla minun kansani,

ja minä olen heidän Jumalansa;

sillä he kääntyvät minun tyköni

kaikesta sydämestänsä.

8

24:8
2. Kun. 25:2
Jer. 29:17
Jer. 43:5
Mutta niinkuin tehdään huonoille viikunoille, joita ei voi syödä, kun ovat niin huonoja, niin minä, sanoo Herra, teen Sidkialle, Juudan kuninkaalle, ja hänen ruhtinailleen ja Jerusalemin jäännökselle, niille, jotka ovat jääneet jäljelle tähän maahan, ja niille, jotka asuvat Egyptin maassa: 9
24:9
5. Moos. 28:25,37
1. Kun. 9:7
2. Aik. 7:20
Jer. 25:9,18
Jer. 42:17
Jer. 44:12
Hes. 5:15
Minä teen heidät kauhistukseksi ja onnettomuudeksi kaikille valtakunnille maan päällä, häväistykseksi ja sananparreksi, pistopuheeksi ja kiroussanaksi kaikissa paikoissa, mihin minä heidät karkoitan. 10
24:10
Jer. 29:18
Hes. 6:12
Hes. 14:21
Ja minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton, kunnes he ovat hävinneet siitä maasta, jonka minä olen antanut heille ja heidän isillensä."

25

25 LUKU.

Juudan seitsemänkymmenvuotinen pakkosiirtolaisuus. Herran vihan malja.

251

25:1
Jer. 1:2
Sana, joka tuli Jeremialle, sana koko Juudan kansaa vastaan, Joojakimin, Joosian pojan, Juudan kuninkaan, neljäntenä vuotena, se on Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä vuotena — 2sana, jonka profeetta Jeremia lausui koko Juudan kansaa ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan sanoen:

3Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan, kolmannestatoista vuodesta alkaen tähän päivään saakka — kaksikymmentä kolme vuotta — on Herran sana tullut minulle, ja minä olen teille puhunut varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuulleet. 4

25:4
2. Kun. 17:13
Jer. 7:13,25
Jer. 26:5
Jer. 35:15
Jer. 44:4
Ja Herra on lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijansa, profeetat, varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuulleet, ette kallistaneet korvaanne kuullaksenne, 5
25:5
Jer. 18:11
Sak. 1:4
kun he sanoivat: "Kääntykää itsekukin pahalta tieltänne ja pahoista teoistanne, niin saatte asua maassa, jonka Herra on antanut teille ja teidän isillenne, iankaikkisesta iankaikkiseen. 6
25:6
Jes. 3:9
Älkää seuratko muita jumalia, älkää palvelko ja kumartako niitä älkääkä vihoittako minua kättenne töillä, etten tuottaisi teille onnettomuutta." — 7"Mutta te ette kuulleet minua, sanoo Herra, ja niin te vihoititte minut kättenne töillä, omaksi onnettomuudeksenne.

8Sentähden näin sanoo Herra Sebaot: Koska te ette ole kuulleet minun sanojani, 9

25:9
Jer. 1:15
Jer. 27:6
niin katso, minä lähetän sanan, minä nostan kaikki pohjanpuolen kansanheimot, sanoo Herra, sanan Nebukadressarille, Baabelin kuninkaalle, palvelijalleni, ja tuon heidät tätä maata ja sen asukkaita vastaan ja kaikkia näitä ympärillä olevia kansoja vastaan. Ja nämä minä vihin tuhon omiksi ja teen heidät kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja ikuisiksi raunioiksi. 10
25:10
Jer. 7:34
Jer. 16:9
Jer. 33:11
Ilm. 18:22
Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, käsikivien äänen ja lampun valon. 11Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.

12

25:12
2. Aik. 36:21
Esra 1:1
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Sak. 1:12
Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, niin minä kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra, heidän pahat tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja teen sen ikuiseksi erämaaksi. 13Ja minä tuotan sen maan ylitse kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan, kaiken, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut kaikkia niitä kansoja vastaan. 14Sillä hekin joutuvat palvelemaan monia kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän tekojensa ja kättensä töiden mukaan."

15

25:15
Jer. 51:7
Ilm. 14:10
Ilm. 16:19
Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: "Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. 16He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä." 17Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti: 18Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, sen kuninkaita ja ruhtinaita, tehdäkseni heidät raunioiksi, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja kiroukseksi, niinkuin tänä päivänä tapahtuu; 19
25:19
Jer. 46:2
faraota, Egyptin kuningasta, ja hänen palvelijoitansa ja ruhtinaitansa ja koko hänen kansaansa; 20
25:20
Jer. 47:1
kaikkea sekakansaa ja kaikkia Uusin maan kuninkaita ja kaikkia filistealaisten maan kuninkaita ja Askelonia ja Gassaa ja Ekronia ja Asdodin tähteitä; 21
25:21
Jer. 48:1
Jer. 49:1,7
Edomia, Mooabia ja ammonilaisia; 22
25:22
Jes. 23:1
Jer. 9:26
kaikkia Tyyron kuninkaita ja kaikkia Siidonin kuninkaita ja rantamaan kuninkaita, jotka ovat meren tuolla puolen; 23Dedania, Teemaa ja Buusia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä; 24kaikkia Arabian kuninkaita ja kaikkia sekakansan kuninkaita, jotka asuvat erämaassa; 25kaikkia Simrin kuninkaita ja kaikkia Eelamin kuninkaita ja kaikkia Meedian kuninkaita; 26kaikkia pohjanpuolen kuninkaita, läheisiä ja kaukaisia, toista toisensa jälkeen, ja kaikkia maan valtakuntia, mitä maan päällä on. Ja heidän jälkeensä on Seesakin kuningas juova.

27"Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Juokaa ja juopukaa, oksentakaa ja kaatukaa, älkääkä enää nousko, — miekan edessä, jonka minä lähetän teidän keskellenne. 28Mutta jos he eivät tahdo ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, niin sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän täytyy juoda. 29

25:29
Jer. 49:12
Hes. 9:6
1. Piet. 4:17
Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä alotan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot. 30
25:30
Jer. 51:14
Jooel 3:16
Aam. 1:2
Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille:

Herra ärjyy korkeudesta,

antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa.

Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa.

Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon

kaikkia maan asukkaita vastaan.

31Pauhina käy maan ääriin asti,

sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan,

hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa:

jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi,

sanoo Herra.

32Näin sanoo Herra Sebaot:

Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan,

ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.

33

25:33
Jes. 66:16
Jer. 8:2
Jer. 9:22
Jer. 16:4
Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä

maan äärestä maan ääreen.

Ei heille pidetä valittajaisia,

ei heitä koota eikä haudata;

he tulevat maan lannaksi.

34Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa,

vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat;

sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi.

Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte

niinkuin kallisarvoinen astia.

35Mennyt on paimenilta pakopaikka

ja pelastus lauman valtiailta.

36Kuule paimenten huutoa,

lauman valtiaitten valitusta!

Sillä Herra hävittää heidän laumansa;

37heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet

Herran vihan hehkusta.

38Hän on lähtenyt

niinkuin nuori leijona pensaikostaan:

heidän maansa on tullut autioksi

hävittäjän vihan hehkusta,

Herran vihan hehkusta."