Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Deboran voittolaulu.

51Sinä päivänä Debora ja Baarak, Abinoamin poika, lauloivat näin:

2

5:2
Tuom. 4:10
"Johtajat johtivat Israelia,

kansa oli altis — siitä te kiittäkää Herraa.

3Kuulkaa, te kuninkaat,

kuunnelkaa, te ruhtinaat.

Herran kiitosta minä laulan,

minä veisaan Herran, Israelin Jumalan, ylistystä.

4

5:4
2. Moos. 19:16
5. Moos. 2:3
5. Moos. 33:2
Ps. 68:8
Ps. 77:18
Ps. 97:5
Ps. 114:7
Kun sinä, Herra, lähdit liikkeelle Seiristä,

kun sinä tulit astuen Edomin maasta,

niin maa järisi, ja taivaat vuotivat,

pilvet vuotivat vettä.

5Vuoret järkkyivät Herran edessä,

itse Siinai Herran, Israelin Jumalan, edessä.

6Samgarin, Anatin pojan, päivinä,

Jaaelin päivinä tiet olivat tyhjinä,

matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja.

7

5:7
Tuom. 4:4
Israel oli johtoa vailla, peräti vailla,

kunnes sinä, Debora, nousit, sinä, Israelin äiti.

8

5:8
5. Moos. 32:17
1. Sam. 13:19
He valitsivat uusia jumalia;

silloin oli sota porteilla asti,

mutta ei näkynyt kilpeä, ei keihästä

Israelin neljänkymmenen tuhannen joukossa.

9Minun sydämeni on kiintynyt

Israelin johtomiehiin.

Te kansan joukossa alttiit, kiittäkää Herraa.

10Te, jotka ratsastatte valkoisilla aasintammoilla,

te, jotka istutte matoilla,

ja te, jotka kuljette teillä, puhukaa.

11Laulu kuuluu juotto-ojilta,

siellä ylistetään Herran vanhurskaita tekoja,

hänen johdatuksensa vanhurskautta Israelissa.

Silloin Herran kansa laskeutui porteille.

12Heräjä, heräjä, Debora!

Heräjä, heräjä, laula laulu!

Nouse, Baarak!

Ota vankeja saaliiksesi, sinä Abinoamin poika!

13Silloin pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo,

Herran kansa laskeutui minun luokseni,

sankarien joukko.

14

5:14
Joos. 17:1
Tuom. 12:15
Efraimista tulivat ne,

jotka olivat juurtuneet Amalekiin,

he seurasivat sinun joukkojesi mukana, Benjamin.

Maakirista laskeutuivat johtomiehet,

Sebulonista ne, jotka kantoivat päällikönsauvaa.

15Ja Isaskarin ruhtinaat tulivat Deboran kanssa,

ja niinkuin Baarak, niin Isaskar:

hän kiiti tasangolle hänen jäljessänsä.

Ruubenin suvuissa oli suuria neuvotteluja.

16Miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille,

kuuntelemaan paimenpillin soittoa?

Ruubenin suvuissa oli suuria neuvonpitoja.

17

5:17
Joos. 13:24
Joos. 19:24
Joos. 19:40
Gilead pysyi alallaan tuolla puolella Jordanin,

ja Daan — miksi hän viipyi vierailla laivoilla?

Asser jäi istumaan meren rannalle

ja pysyi alallaan lahtiensa luona.

18Sebulon on kansa,

joka antaa henkensä alttiiksi kuolemaan,

samoin Naftali kedon kummuilla.

19Kuninkaat tulivat ja taistelivat,

silloin taistelivat Kanaanin kuninkaat

Taanakissa, Megiddon vesien varsilla;

mutta hopeata he eivät saaneet saaliiksensa.

20

5:20
2. Moos. 14:24
Joos. 10:12
Tuom. 4:15
Tähdet taivaalta kävivät sotaa,

radoiltaan ne sotivat Siiseraa vastaan.

21

5:21
Tuom. 4:13
Kiisonin puro tempasi heidät mukaansa,

taistelujen puro, Kiisonin puro.

Astu esiin, minun sieluni, voimallisesti!

22Silloin hevosten kaviot tömistivät maata,

kun urhot laskivat, laskivat laukkaa.

23Kirotkaa Meeros, sanoo Herran enkeli,

kiroamalla kirotkaa sen asukkaat,

koska eivät tulleet Herran avuksi,

Herran avuksi sankarien joukkoon.

24

5:24
Tuom. 4:17
Siunattu olkoon vaimojen joukossa Jaael,

keeniläisen Heberin vaimo,

siunattu vaimojen joukossa, jotka teltoissa asuvat.

25Vettä toinen pyysi, maitoa hän antoi,

toi juhlamaljassa kermaa.

26Hän ojensi kätensä ottamaan vaarnaa,

oikean kätensä työvasaraa;

ja hän iski Siiseraa, löi murskaksi hänen päänsä,

musersi ja lävisti hänen ohimonsa.

27Hänen jalkainsa juureen hän vaipui,

kaatui, jäi siihen,

hänen jalkainsa juureen hän vaipui, kaatui;

jäi kuolleena makaamaan siihen, mihin vaipui.

28Siiseran äiti katselee ikkunasta

ja huutaa ristikon läpi:

'Miksi viipyvät hänen sotavaununsa tulemasta?

Miksi ovat hänen valjakkonsa askeleet niin hitaat?'

29Viisain hänen ruhtinattaristaan vastaa hänelle,

ja hän kertaa itselleen hänen sanansa:

30'Varmaankin he ovat saaneet saalista

ja jakavat sitä:

tytön, kaksikin mieheen,

kirjavaa kangasta saaliiksi Siiseralle,

kirjavaa kangasta, kirjaeltua vaatetta saaliiksi,

kaksi kirjaeltua, kirjavaa huivia

saatujen saalisten kaulaan'.

31

5:31
Ps. 19:6
Matt. 13:43
Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra.

Mutta ne, jotka häntä rakastavat,

ovat niinkuin aurinko,

kun se nousee voimassansa."

Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta.
6

6 LUKU.

Midianilaiset hävittävät maata. Gideon kutsutaan Israelin vapauttajaksi.

61

6:1
Tuom. 3:12
Tuom. 4:1
Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi. 2Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. 3
6:3
5. Moos. 28:33
Ja joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. 4He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja. 5
6:5
Tuom. 7:12
Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään. 6Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden; ja israelilaiset huusivat Herraa. 7Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden, 8lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä; 9minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä; minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa. 10
6:10
2. Moos. 20:2
2. Kun. 17:35
2. Kun. 17:38
Ja minä sanoin teille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni."

11Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta. 12Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: "Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!" 13

6:13
2. Moos. 13:14
Niin Gideon vastasi hänelle: "Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: 'Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä'? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin." 14
6:14
Hebr. 11:32
Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut". 15Hän vastasi hänelle: "Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä." 16
6:16
2. Moos. 3:12
Herra sanoi hänelle: "Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen". 17Mutta hän sanoi hänelle: "Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse puhut minun kanssani. 18Älä poistu täältä, ennenkuin minä tulen takaisin sinun luoksesi ja tuon uhrilahjani ja panen sen eteesi." Hän sanoi: "Minä jään, kunnes sinä tulet takaisin".

19Gideon meni ja valmisti vohlan, ja eefa-mitan jauhoja happamattomiksi leiviksi, pani lihan koriin ja liemen pataan ja vei ne hänen luoksensa tammen alle ja pani ne tarjolle. 20Mutta Jumalan enkeli sanoi hänelle: "Ota liha ja happamattomat leivät ja pane ne tälle kalliolle ja vuodata liemi". Ja hän teki niin. 21

6:21
3. Moos. 9:24
1. Kun. 18:38
2. Aik. 7:1
Ja Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja happamattomia leipiä; niin kalliosta nousi tuli, ja se kulutti lihan ja happamattomat leivät. Ja Herran enkeli katosi hänen silmistänsä. 22
6:22
2. Moos. 33:20
Tuom. 13:22
Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon: "Voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!" 23Mutta Herra sanoi hänelle: "Rauha sinulle! Älä pelkää, sinä et kuole." 24Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi: "Herra on rauha". Se on vielä tänäkin päivänä abieserilaisten Ofrassa.

25

6:25
5. Moos. 7:5
2. Kun. 11:18
2. Kun. 23:12
2. Kun. 23:15
2. Aik. 14:3
Ja sinä yönä Herra sanoi hänelle: "Ota härkä, joka isälläsi on, ja toinen seitsenvuotias härkä ja hajota Baalin alttari, joka isälläsi on, ja hakkaa maahan asera-karsikko, joka on sen vieressä. 26Ja rakenna ladotuista kivistä alttari Herralle, Jumalallesi, tämän vuorenkukkulan laelle; ota sitten se toinen härkä ja uhraa se polttouhriksi halkojen päällä, jotka saat hakkaamastasi asera-karsikosta." 27Niin Gideon otti palvelijoitaan kymmenen miestä ja teki, niinkuin Herra oli hänelle puhunut. Mutta kun hän isänsä perhettä ja kaupungin miehiä peljäten ei uskaltanut tehdä sitä päivällä, teki hän sen yöllä. 28Kun kaupungin miehet varhain seuraavana aamuna nousivat, niin katso, Baalin alttari oli kukistettu ja asera-karsikko sen vierestä hakattu maahan, ja se toinen härkä oli uhrattu polttouhriksi vastarakennetulla alttarilla. 29Niin he sanoivat toinen toiselleen: "Kuka on tämän tehnyt?" Ja kun he tutkivat ja tiedustelivat, niin sanottiin: "Gideon, Jooaan poika, on sen tehnyt". 30Silloin kaupungin miehet sanoivat Jooaalle: "Tuo tänne poikasi, hänen täytyy kuolla, sillä hän on kukistanut Baalin alttarin ja hakannut maahan asera-karsikon sen vierestä". 31
6:31
1. Kun. 18:21
1. Kun. 18:27
Mutta Jooas vastasi kaikille, jotka seisoivat hänen ympärillään: "Tekö ajatte Baalin asiaa, tekö autatte häntä? Se, joka ajaa hänen asiaansa, rangaistakoon kuolemalla ennen huomisaamua. Jos hän on jumala, ajakoon itse asiansa, koska kukistettu alttari oli hänen." 32
6:32
Tuom. 7:1
Sinä päivänä Gideon sai nimekseen JerubbaalNimi merkitsee: Baal ajaa asiansa., sillä sanottiin: "Baal ajakoon itse asiansa häntä vastaan, koska hän on kukistanut hänen alttarinsa".

33Kaikki midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet olivat kokoontuneet yhteen, tulleet virran yli ja leiriytyneet Jisreelin tasangolle. 34

6:34
1. Aik. 12:18
2. Aik. 24:20
Luuk. 24:49
Silloin Herran henki täytti Gideonin; hän puhalsi pasunaan, ja niin abieserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. 35Ja hän lähetti sanansaattajia koko Manasseen, niin että heidätkin kutsuttiin koolle seuraamaan häntä; samoin hän lähetti sanansaattajat Asseriin, Sebuloniin ja Naftaliin, ja nämä lähtivät vihollisia vastaan.

36Silloin Gideon sanoi Jumalalle: "Jos sinä aiot vapauttaa Israelin minun kädelläni, niinkuin olet puhunut, 37niin katso, minä panen nämä kerityt villat puimatantereelle: jos kastetta tulee ainoastaan villoihin ja kaikki maa muuten jää kuivaksi, niin minä siitä tiedän, että sinä minun kädelläni vapautat Israelin, niinkuin olet puhunut". 38Ja tapahtui niin. Sillä kun hän varhain seuraavana päivänä nousi ja puristi villoja, pusersi hän kastetta villoista koko vesimaljan täyden. 39

6:39
1. Moos. 18:30
Ja Gideon sanoi Jumalalle: "Älköön vihasi syttykö minua kohtaan, jos minä vielä kerran puhun. Anna minun vielä kerta tehdä koetus villoilla. Anna ainoastaan villojen jäädä kuiviksi ja kastetta tulla kaikkialle muualle maahan." 40Ja Jumala teki niin sinä yönä; ainoastaan villat jäivät kuiviksi, ja kastetta tuli kaikkialle muualle maahan.

7

7 LUKU.

Gideon voittaa midianilaiset Jisreelin tasangolla.

71

7:1
Tuom. 6:32
Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ynnä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri taas oli siitä, Mooren kukkulasta, pohjoiseen päin, tasangolla. 2
7:2
5. Moos. 8:17
Mutta Herra sanoi Gideonille: "Sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsiinsä; muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa: 'Oma käteni vapautti minut'. 3
7:3
5. Moos. 20:8
Julista siis kansan kuullen näin: 'Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta'." Niin kansasta palasi takaisin kaksikymmentäkaksi tuhatta, ja kymmenentuhatta jäi. 4Ja Herra sanoi Gideonille: "Vielä on väkeä liian paljon; vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon: 'Tämä lähteköön sinun kanssasi', se lähteköön kanssasi; mutta jokainen, josta minä sinulle sanon: 'Tämä älköön lähtekö sinun kanssasi', se älköön lähtekö." 5Niin hän vei väen alas veden ääreen. Ja Herra sanoi Gideonille: "Aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään, niinkuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa". 6Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli kolmesataa miestä; kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. 7
7:7
1. Sam. 14:6
2. Aik. 14:11
Silloin Herra sanoi Gideonille: "Niillä kolmellasadalla miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa". 8Sitten väki otti mukaansa eväät ja pasunansa, ja hän päästi kaikki Israelin miehet menemään kunkin majalleen, pidättäen ainoastaan ne kolmesataa miestä. Ja midianilaisten leiri oli hänen alapuolellaan tasangolla.

9Sinä yönä Herra sanoi hänelle: "Nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsiisi. 10Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi Puuran kanssa alas leiriin 11ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun." Niin hän meni palvelijansa Puuran kanssa alas aina leirin etuvartijoiden luo. 12

7:12
Tuom. 6:3
Tuom. 6:5
Tuom. 6:33
Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia Idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja; ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, niitä oli niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. 13Kun Gideon tuli, niin muuan mies kertoi untansa toiselle. Hän sanoi: "Minä näin unta ja katso, ohraleipäkakku tuli pyörien midianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui, ja käänsi sen ylösalaisin, ja teltta jäi kumoon." 14Niin toinen vastasi ja sanoi: "Se ei ole mikään muu kuin israelilaisen Gideonin, Jooaan pojan, miekka; Jumala antaa hänen käsiinsä Midianin ja koko leirin". 15Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartaen rukoili, palasi sitten takaisin Israelin leiriin ja sanoi: "Nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsiinne".

16Ja hän jakoi ne kolmesataa miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa. 17Ja hän sanoi heille: "Tarkatkaa minua ja tehkää niinkuin minä; kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää, niinkuin minä teen. 18Kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhallamme pasunoihin, niin puhaltakaa tekin pasunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa: 'Herran ja Gideonin puolesta!'" 19Niin Gideon ja ne sata miestä, jotka olivat hänen kanssansa, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa; vartijat olivat juuri asetetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. 20Niin ne kolme joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasunat, puhalsivat niihin ja huusivat: "Herran ja Gideonin miekka!" 21Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. 22

7:22
1. Sam. 14:20
2. Aik. 20:23
Ps. 83:10
Ja kun he puhalsivat noihin kolmeensataan pasunaan, niin Herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä, ja leiri pakeni Beet-Sittaan asti Sereraan päin, Tabbatin luona olevan Aabel-Meholan rantaan saakka. 23Ja Israelin miehet kutsuttiin koolle Naftalista, Asserista ja koko Manassesta, ja he ajoivat midianilaisia takaa.

24Ja Gideon oli lähettänyt sanansaattajia koko Efraimin vuoristoon, sanomaan: "Tulkaa alas midianilaisia vastaan ja vallatkaa heidän tieltään vedet aina Beet-Baaraan asti sekä Jordan". Niin kaikki Efraimin miehet kutsuttiin koolle, ja he valtasivat vedet aina Beet-Baaraan asti sekä Jordanin. 25

7:25
Ps. 83:12
Jes. 9:3
Jes. 10:26
Ja he ottivat vangiksi kaksi midianilaisten ruhtinasta, Oorebin ja Seebin; Oorebin he surmasivat Oorebin kalliolla, ja Seebin he surmasivat Seebin viinikuurnan luona, ja he ajoivat midianilaisia takaa. Mutta Oorebin ja Seebin päät he toivat Gideonille tuolta puolelta Jordanin.