Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Otniel, Eehud ja Samgar.

31

3:1
5. Moos. 7:22
Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista — 2hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet —: 3
3:3
Joos. 13:2
filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin. 4
3:4
5. Moos. 8:2
Tuom. 2:22
Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä. 5Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä, 6
3:6
2. Moos. 23:32
2. Moos. 34:16
5. Moos. 7:3
ja he ottivat heidän tyttäriänsä vaimoikseen ja antoivat omia tyttäriänsä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa.

7

3:7
Tuom. 2:11
Tuom. 2:13
Näin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja unhottivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat baaleja ja aseroita. 8
3:8
Tuom. 2:14
Tuom. 2:20
Silloin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät Kuusan-Risataimin, Mesopotamian kuninkaan, käsiin; ja israelilaiset palvelivat Kuusan-Risataimia kahdeksan vuotta. 9
3:9
Tuom. 1:13
Mutta israelilaiset huusivat Herraa, ja Herra herätti israelilaisille vapauttajan, joka heidät vapautti, Otnielin, Kenaan, Kaalebin nuoremman veljen, pojan. 10Ja Herran henki tuli häneen, ja hän oli tuomarina Israelissa; hän lähti sotaan, ja Herra antoi Kuusan-Risataimin, Aramin kuninkaan, hänen käsiinsä, ja Kuusan-Risataim sai tuntea hänen kätensä voimaa. 11
3:11
Tuom. 8:28
Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta; sitten Otniel, Kenaan poika, kuoli.

12

3:12
Tuom. 4:1
Tuom. 6:1
Mutta israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Silloin Herra vahvisti Eglonin, Mooabin kuninkaan, Israelia väkevämmäksi, koska he tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. 13Ja tämä kokosi luoksensa ammonilaiset ja amalekilaiset, lähti liikkeelle ja voitti Israelin, ja he valtasivat Palmukaupungin. 14Ja israelilaiset palvelivat Eglonia, mooabilaisten kuningasta, kahdeksantoista vuotta.

15Ja israelilaiset huusivat Herraa, ja Herra herätti heille vapauttajan, benjaminilaisen Eehudin, Geeran pojan, vasenkätisen miehen. Kun israelilaiset lähettivät hänet viemään veroa Eglonille, Mooabin kuninkaalle, 16niin Eehud teki itsellensä kaksiteräisen miekan, jalan pituisen, ja sitoi sen takkinsa alle oikealle kupeelleen. 17Ja hän toi veron Eglonille, Mooabin kuninkaalle. Mutta Eglon oli hyvin lihava mies. 18Kun hän oli saanut tuoduksi veron, saattoi hän väen, joka oli verolahjoja kantanut, matkalle. 19Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta ja käski sanoa: "Minulla on salaista asiaa sinulle, kuningas". Niin tämä sanoi: "Hiljaa!" Ja kaikki, jotka seisoivat hänen luonaan, menivät hänen luotaan ulos. 20Kun Eehud oli tullut hänen luoksensa, hänen istuessaan yksin viileässä yläsalissaan, sanoi Eehud: "Minulla on sinulle sana Jumalalta". Silloin hän nousi istuimeltaan, 21mutta Eehud ojensi vasemman kätensä ja tempasi miekan oikealta kupeeltaan ja pisti sen hänen vatsaansa, 22niin että kahvakin meni sisään terän mukana ja terä upposi kokonaan ihraan, sillä hän ei vetänyt ulos miekkaa hänen vatsastaan. Sitten hän meni ulos laakealle katolle. 23Kun Eehud oli tullut pylväskäytävään, sulki hän yläsalin ovet jälkeensä ja lukitsi ne. 24

3:24
1. Sam. 24:4
Hänen mentyään tulivat kuninkaan palvelijat, ja kun he näkivät, että yläsalin ovet olivat lukitut, niin he ajattelivat: "Varmaankin hän on tarpeellaan viileässä kammiossa". 25Sitten he odottivat kyllästyksiin asti, mutta kun hän ei sittenkään avannut yläsalin ovia, ottivat he avaimen ja avasivat itse. Ja katso, heidän herransa makasi kuolleena lattialla. 26Mutta Eehud oli paennut heidän vitkastellessaan; hän oli jo päässyt jumalankuvien ohi ja pakeni Seiraan. 27
3:27
4. Moos. 10:9
Ja sinne tultuaan hän puhalsi pasunaan Efraimin vuoristossa. Silloin israelilaiset laskeutuivat hänen kanssaan vuoristosta, ja hän heidän etunenässään. 28Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, sillä Herra antaa teidän vihollisenne, mooabilaiset, teidän käsiinne". Silloin he laskeutuivat hänen jäljessään alas, valtasivat mooabilaisten tieltä Jordanin kahlauspaikat eivätkä päästäneet ketään yli. 29Ja he voittivat silloin Mooabin, lähes kymmenen tuhatta miestä, kaikki voimakkaita ja sotakuntoisia miehiä; eikä ainoakaan päässyt pakoon. 30Niin täytyi Mooabin silloin nöyrtyä Israelin käden alle. Ja maassa oli rauha kahdeksankymmentä vuotta.

31Hänen jälkeensä tuli Samgar, Anatin poika. Hän surmasi filistealaisia kuusisataa miestä häränpistimellä; hänkin vapautti Israelin.

4

4 LUKU.

Debora. Baarak voittaa Jaabinin ja Siiseran. Siiseran kuolema.

41

4:1
Tuom. 3:12
Tuom. 8:33
Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. 2
4:2
Joos. 11:10
1. Sam. 12:9
Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa. 3Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta.

4Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa. 5Hänen oli tapana istua Deboran-palmun alla, Raaman ja Beetelin välillä, Efraimin vuoristossa, ja israelilaiset menivät hänen luoksensa oikeutta saamaan. 6

4:6
Hebr. 11:32
Hän lähetti kutsumaan Baarakin, Abinoamin pojan, Naftalin Kedeksestä, ja hän sanoi hänelle: "Näin käskee Herra, Israelin Jumala: Lähde ja mene Taaborin vuorelle ja ota mukaasi kymmenentuhatta miestä naftalilaisia ja sebulonilaisia. 7Ja minä tuon sinun luoksesi Kiisonin purolle Siiseran, Jaabinin sotapäällikön, sotavaunuineen ja laumoineen ja annan hänet sinun käsiisi." 8Niin Baarak sanoi hänelle: "Jos sinä lähdet minun kanssani, niin minäkin lähden; mutta jos sinä et lähde minun kanssani, niin en minäkään lähde". 9Hän vastasi: "Minä lähden sinun kanssasi; mutta kunnia siitä retkestä, jolle lähdet, ei tule sinulle, vaan Herra on myyvä Siiseran naisen käsiin". Niin Debora nousi ja lähti Baarakin kanssa Kedekseen. 10Silloin Baarak kutsui Sebulonin ja Naftalin koolle Kedekseen; kymmenentuhatta miestä seurasi häntä, ja Debora lähti hänen kanssaan. 11
4:11
4. Moos. 10:29
Tuom. 1:16
Mutta keeniläinen Heber oli eronnut keeniläisistä, Hoobabin, Mooseksen apen, jälkeläisistä; ja hän oli telttaansa pystytellen tullut aina Saanaimin tammelle asti, joka on Kedeksen luona.

12Kun Siiseralle ilmoitettiin, että Baarak, Abinoamin poika, oli noussut Taaborin vuorelle, 13niin Siisera kutsui koolle kaikki sotavaununsa, yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja kaiken väen, mikä hänellä oli, Haroset-Goojimista Kiisonin purolle. 14Silloin Debora sanoi Baarakille: "Nouse, sillä tämä on se päivä, jona Herra antaa Siiseran sinun käsiisi; onhan Herra lähtenyt sinun edelläsi". Niin Baarak laskeutui Taaborin vuorelta, ja kymmenentuhatta miestä hänen jäljessään. 15

4:15
Joos. 10:10
Tuom. 5:20
Ps. 83:10
Ja Herra saattoi Baarakin miekan terän edessä hämminkiin Siiseran ja kaikki hänen sotavaununsa ja koko hänen joukkonsa; ja Siisera astui alas vaunuistaan ja pakeni jalkaisin. 16Mutta Baarak ajoi takaa sotavaunuja ja sotajoukkoa Haroset-Goojimiin saakka. Ja koko Siiseran joukko kaatui miekan terään; ei ainoakaan pelastunut.

17Mutta Siisera oli paennut jalkaisin Jaaelin, keeniläisen Heberin vaimon, teltalle; sillä Jaabinin, Haasorin kuninkaan, ja keeniläisen Heberin perheen välillä oli rauha. 18Ja Jaael meni Siiseraa vastaan ja sanoi hänelle: "Poikkea, herrani, poikkea minun luokseni, älä pelkää". Ja hän poikkesi hänen luoksensa telttaan, ja hän peitti hänet peitteellä. 19

4:19
Tuom. 5:25
Ja hän sanoi hänelle: "Anna minulle vähän vettä juodakseni, sillä minun on jano". Niin hän avasi maitoleilin ja antoi hänen juoda ja peitti hänet. 20Ja hän sanoi hänelle: "Asetu teltan ovelle; ja jos joku tulee ja kysyy sinulta ja sanoo: 'Onko täällä ketään?' niin vastaa: 'Ei ole'". 21Mutta Jaael, Heberin vaimo, tempasi telttavaarnan, otti vasaran käteensä, hiipi hänen luoksensa ja löi vaarnan hänen ohimoonsa, niin että se tunkeutui aina maahan asti; hän oli näet väsymyksestä vaipunut sikeään uneen, ja hän kuoli. 22Ja katso, silloin Baarak tuli ajaen Siiseraa takaa; ja Jaael meni häntä vastaan ja sanoi hänelle: "Tule, minä näytän sinulle miehen, jota etsit". Ja hän tuli hänen luoksensa, ja katso, Siisera makasi kuolleena, vaarna ohimossaan.

23Näin Jumala sinä päivänä nöyryytti Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, israelilaisten edessä. 24Ja israelilaisten käsi painoi yhä raskaammin Jaabinia, Kanaanin kuningasta, kunnes he tuhosivat Jaabinin, Kanaanin kuninkaan.

5

5 LUKU.

Deboran voittolaulu.

51Sinä päivänä Debora ja Baarak, Abinoamin poika, lauloivat näin:

2

5:2
Tuom. 4:10
"Johtajat johtivat Israelia,

kansa oli altis — siitä te kiittäkää Herraa.

3Kuulkaa, te kuninkaat,

kuunnelkaa, te ruhtinaat.

Herran kiitosta minä laulan,

minä veisaan Herran, Israelin Jumalan, ylistystä.

4

5:4
2. Moos. 19:16
5. Moos. 2:3
5. Moos. 33:2
Ps. 68:8
Ps. 77:18
Ps. 97:5
Ps. 114:7
Kun sinä, Herra, lähdit liikkeelle Seiristä,

kun sinä tulit astuen Edomin maasta,

niin maa järisi, ja taivaat vuotivat,

pilvet vuotivat vettä.

5Vuoret järkkyivät Herran edessä,

itse Siinai Herran, Israelin Jumalan, edessä.

6Samgarin, Anatin pojan, päivinä,

Jaaelin päivinä tiet olivat tyhjinä,

matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja.

7

5:7
Tuom. 4:4
Israel oli johtoa vailla, peräti vailla,

kunnes sinä, Debora, nousit, sinä, Israelin äiti.

8

5:8
5. Moos. 32:17
1. Sam. 13:19
He valitsivat uusia jumalia;

silloin oli sota porteilla asti,

mutta ei näkynyt kilpeä, ei keihästä

Israelin neljänkymmenen tuhannen joukossa.

9Minun sydämeni on kiintynyt

Israelin johtomiehiin.

Te kansan joukossa alttiit, kiittäkää Herraa.

10Te, jotka ratsastatte valkoisilla aasintammoilla,

te, jotka istutte matoilla,

ja te, jotka kuljette teillä, puhukaa.

11Laulu kuuluu juotto-ojilta,

siellä ylistetään Herran vanhurskaita tekoja,

hänen johdatuksensa vanhurskautta Israelissa.

Silloin Herran kansa laskeutui porteille.

12Heräjä, heräjä, Debora!

Heräjä, heräjä, laula laulu!

Nouse, Baarak!

Ota vankeja saaliiksesi, sinä Abinoamin poika!

13Silloin pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo,

Herran kansa laskeutui minun luokseni,

sankarien joukko.

14

5:14
Joos. 17:1
Tuom. 12:15
Efraimista tulivat ne,

jotka olivat juurtuneet Amalekiin,

he seurasivat sinun joukkojesi mukana, Benjamin.

Maakirista laskeutuivat johtomiehet,

Sebulonista ne, jotka kantoivat päällikönsauvaa.

15Ja Isaskarin ruhtinaat tulivat Deboran kanssa,

ja niinkuin Baarak, niin Isaskar:

hän kiiti tasangolle hänen jäljessänsä.

Ruubenin suvuissa oli suuria neuvotteluja.

16Miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille,

kuuntelemaan paimenpillin soittoa?

Ruubenin suvuissa oli suuria neuvonpitoja.

17

5:17
Joos. 13:24
Joos. 19:24
Joos. 19:40
Gilead pysyi alallaan tuolla puolella Jordanin,

ja Daan — miksi hän viipyi vierailla laivoilla?

Asser jäi istumaan meren rannalle

ja pysyi alallaan lahtiensa luona.

18Sebulon on kansa,

joka antaa henkensä alttiiksi kuolemaan,

samoin Naftali kedon kummuilla.

19Kuninkaat tulivat ja taistelivat,

silloin taistelivat Kanaanin kuninkaat

Taanakissa, Megiddon vesien varsilla;

mutta hopeata he eivät saaneet saaliiksensa.

20

5:20
2. Moos. 14:24
Joos. 10:12
Tuom. 4:15
Tähdet taivaalta kävivät sotaa,

radoiltaan ne sotivat Siiseraa vastaan.

21

5:21
Tuom. 4:13
Kiisonin puro tempasi heidät mukaansa,

taistelujen puro, Kiisonin puro.

Astu esiin, minun sieluni, voimallisesti!

22Silloin hevosten kaviot tömistivät maata,

kun urhot laskivat, laskivat laukkaa.

23Kirotkaa Meeros, sanoo Herran enkeli,

kiroamalla kirotkaa sen asukkaat,

koska eivät tulleet Herran avuksi,

Herran avuksi sankarien joukkoon.

24

5:24
Tuom. 4:17
Siunattu olkoon vaimojen joukossa Jaael,

keeniläisen Heberin vaimo,

siunattu vaimojen joukossa, jotka teltoissa asuvat.

25Vettä toinen pyysi, maitoa hän antoi,

toi juhlamaljassa kermaa.

26Hän ojensi kätensä ottamaan vaarnaa,

oikean kätensä työvasaraa;

ja hän iski Siiseraa, löi murskaksi hänen päänsä,

musersi ja lävisti hänen ohimonsa.

27Hänen jalkainsa juureen hän vaipui,

kaatui, jäi siihen,

hänen jalkainsa juureen hän vaipui, kaatui;

jäi kuolleena makaamaan siihen, mihin vaipui.

28Siiseran äiti katselee ikkunasta

ja huutaa ristikon läpi:

'Miksi viipyvät hänen sotavaununsa tulemasta?

Miksi ovat hänen valjakkonsa askeleet niin hitaat?'

29Viisain hänen ruhtinattaristaan vastaa hänelle,

ja hän kertaa itselleen hänen sanansa:

30'Varmaankin he ovat saaneet saalista

ja jakavat sitä:

tytön, kaksikin mieheen,

kirjavaa kangasta saaliiksi Siiseralle,

kirjavaa kangasta, kirjaeltua vaatetta saaliiksi,

kaksi kirjaeltua, kirjavaa huivia

saatujen saalisten kaulaan'.

31

5:31
Ps. 19:6
Matt. 13:43
Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra.

Mutta ne, jotka häntä rakastavat,

ovat niinkuin aurinko,

kun se nousee voimassansa."

Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta.