Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Jaakob varoittaa riidoista, himoista ja maailman rakkaudesta 1-6, kehoittaa nöyryyteen 7-10, kieltää panettelemasta ja tuomitsemasta 11, 12 ja ylpeästä itseensä luottamisesta 13-17.

41

4:1
Room. 7:23
1. Piet. 2:11
Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? 2
4:2
Ps. 66:18
Sananl. 1:24-25
Miika 3:4
Matt. 5:21-22
1. Joh. 3:15
Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. 3
4:3
Job 27:8-9
Job 35:11,13
Sananl. 1:28
Jes. 1:15
Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. 4
4:4
Ps. 73:27
Matt. 6:24
Joh. 15:19
Joh. 17:14
Room. 8:8
1. Joh. 2:15
Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 5
4:5
2. Moos. 34:14
Gal. 5:17
Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"? 6
4:6
Job 22:29
Sananl. 3:34
Sananl. 29:23
1. Piet. 5:5-6
Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".

7

4:7
Ef. 4:27
Ef. 6:12-13
1. Piet. 5:9
1. Joh. 5:18
Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. 8
4:8
Jes. 1:16-17
Sak. 1:3
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. 9
4:9
Matt. 5:4
Luuk. 6:25
Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. 10
4:10
Luuk. 14:11
Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

11

4:11
3. Moos. 19:16
Ps. 15:3
Matt. 7:1
Room. 2:1
Room. 14:4
1. Kor. 4:5
1. Piet. 2:1
Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. 12Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

13

4:13
Sananl. 27:1
Luuk. 12:16-17
Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: "Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa" — 14
4:14
Ps. 39:6
Jes. 40:6
1. Piet. 1:24
te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu — 15
4:15
Ap. t. 18:21
1. Kor. 4:19
Hebr. 6:3
sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon". 16
4:16
1. Kor. 5:6
Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. 17
4:17
Luuk. 12:47
Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

5

5 LUKU.

Jaakob lausuu ankaran varoituksen jumalattomille rikkaille 1-6, kehoittaa kärsivällisyyteen 7-11, kieltää vannomasta 12 ja käskee rukoilemaan kutakin itsensä ja muitten puolesta ja palauttamaan eksyneitä 13-20.

51

5:1
Luuk. 6:24
1. Tim. 6:9
Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. 2
5:2
Matt. 6:19
Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; 3teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. 4
5:4
3. Moos. 19:13
5. Moos. 24:14
Job 31:38-39
Mal. 3:5
Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. 5
5:5
Job 21:12-13
Luuk. 12:19
Luuk. 16:19-20
Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. 6
5:6
Matt. 5:39
Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä.

7

5:7
5. Moos. 11:14
Sak. 10:1
Hebr. 10:36-37
Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. 8
5:8
1. Kor. 10:11
Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. 9Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella. 10
5:10
Matt. 5:12
Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. 11
5:11
Job 1:20-22
Job 42:10
Ps. 103:8
Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.

12

5:12
Matt. 5:33-34
2. Kor. 1:17-18
Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei" olkoon teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle.

13

5:13
Ps. 50:15
Ef. 5:19
Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. 14
5:14
Mark. 6:13
Mark. 16:18
Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. 15
5:15
Ps. 30:3
Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. 16
5:16
Sananl. 15:29
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. 17
5:17
1. Kun. 17:1
Luuk. 4:25
1. Kun. 17:2
Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. 18
5:18
1. Kun. 18:41-42
Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. 19
5:19
Matt. 18:15
Gal. 6:1
Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, 20
5:20
Sananl. 10:12
niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.