Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Jaakob varoittaa riidoista, himoista ja maailman rakkaudesta 1-6, kehoittaa nöyryyteen 7-10, kieltää panettelemasta ja tuomitsemasta 11, 12 ja ylpeästä itseensä luottamisesta 13-17.

41

4:1
Room. 7:23
1. Piet. 2:11
Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? 2
4:2
Ps. 66:18
Sananl. 1:24-25
Miika 3:4
Matt. 5:21-22
1. Joh. 3:15
Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. 3
4:3
Job 27:8-9
Job 35:11,13
Sananl. 1:28
Jes. 1:15
Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. 4
4:4
Ps. 73:27
Matt. 6:24
Joh. 15:19
Joh. 17:14
Room. 8:8
1. Joh. 2:15
Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 5
4:5
2. Moos. 34:14
Gal. 5:17
Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"? 6
4:6
Job 22:29
Sananl. 3:34
Sananl. 29:23
1. Piet. 5:5-6
Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".

7

4:7
Ef. 4:27
Ef. 6:12-13
1. Piet. 5:9
1. Joh. 5:18
Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. 8
4:8
Jes. 1:16-17
Sak. 1:3
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. 9
4:9
Matt. 5:4
Luuk. 6:25
Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. 10
4:10
Luuk. 14:11
Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

11

4:11
3. Moos. 19:16
Ps. 15:3
Matt. 7:1
Room. 2:1
Room. 14:4
1. Kor. 4:5
1. Piet. 2:1
Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. 12Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

13

4:13
Sananl. 27:1
Luuk. 12:16-17
Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: "Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa" — 14
4:14
Ps. 39:6
Jes. 40:6
1. Piet. 1:24
te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu — 15
4:15
Ap. t. 18:21
1. Kor. 4:19
Hebr. 6:3
sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon". 16
4:16
1. Kor. 5:6
Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. 17
4:17
Luuk. 12:47
Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.