Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Varoitus kielen synneistä 1-12 ja kehoitus etsimään ylhäältä tulevaa viisautta ja osoittamaan sitä vaelluksessa 13-18.

31Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. 2

3:2
Ps. 34:14
Sananl. 20:9
Saarn. 7:21
1. Piet. 3:10
1. Joh. 1:8
Jaak. 1:26
Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. 3Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. 4Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. 5
3:5
Ps. 12:4-5
Sananl. 12:18
Sananl. 15:2
Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! 6
3:6
Matt. 15:11,18
Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. 7Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt; 8mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. 9
3:9
1. Moos. 1:26-27
1. Moos. 9:6
Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; 10samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. 11Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? 12
3:12
Matt. 7:16
Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.

13

3:13
Ef. 5:15
1. Piet. 2:12
Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. 14
3:14
Ef. 4:31
1. Joh. 4:20
Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. 15
3:15
1. Kor. 2:6-7
Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. 16
3:16
1. Kor. 3:3
Gal. 5:19-20
Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. 17Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. 18
3:18
Jes. 32:17
Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

4

4 LUKU.

Jaakob varoittaa riidoista, himoista ja maailman rakkaudesta 1-6, kehoittaa nöyryyteen 7-10, kieltää panettelemasta ja tuomitsemasta 11, 12 ja ylpeästä itseensä luottamisesta 13-17.

41

4:1
Room. 7:23
1. Piet. 2:11
Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? 2
4:2
Ps. 66:18
Sananl. 1:24-25
Miika 3:4
Matt. 5:21-22
1. Joh. 3:15
Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. 3
4:3
Job 27:8-9
Job 35:11,13
Sananl. 1:28
Jes. 1:15
Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. 4
4:4
Ps. 73:27
Matt. 6:24
Joh. 15:19
Joh. 17:14
Room. 8:8
1. Joh. 2:15
Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 5
4:5
2. Moos. 34:14
Gal. 5:17
Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"? 6
4:6
Job 22:29
Sananl. 3:34
Sananl. 29:23
1. Piet. 5:5-6
Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".

7

4:7
Ef. 4:27
Ef. 6:12-13
1. Piet. 5:9
1. Joh. 5:18
Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. 8
4:8
Jes. 1:16-17
Sak. 1:3
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. 9
4:9
Matt. 5:4
Luuk. 6:25
Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. 10
4:10
Luuk. 14:11
Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

11

4:11
3. Moos. 19:16
Ps. 15:3
Matt. 7:1
Room. 2:1
Room. 14:4
1. Kor. 4:5
1. Piet. 2:1
Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. 12Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

13

4:13
Sananl. 27:1
Luuk. 12:16-17
Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: "Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa" — 14
4:14
Ps. 39:6
Jes. 40:6
1. Piet. 1:24
te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu — 15
4:15
Ap. t. 18:21
1. Kor. 4:19
Hebr. 6:3
sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon". 16
4:16
1. Kor. 5:6
Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. 17
4:17
Luuk. 12:47
Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

5

5 LUKU.

Jaakob lausuu ankaran varoituksen jumalattomille rikkaille 1-6, kehoittaa kärsivällisyyteen 7-11, kieltää vannomasta 12 ja käskee rukoilemaan kutakin itsensä ja muitten puolesta ja palauttamaan eksyneitä 13-20.

51

5:1
Luuk. 6:24
1. Tim. 6:9
Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. 2
5:2
Matt. 6:19
Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; 3teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. 4
5:4
3. Moos. 19:13
5. Moos. 24:14
Job 31:38-39
Mal. 3:5
Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. 5
5:5
Job 21:12-13
Luuk. 12:19
Luuk. 16:19-20
Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. 6
5:6
Matt. 5:39
Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä.

7

5:7
5. Moos. 11:14
Sak. 10:1
Hebr. 10:36-37
Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. 8
5:8
1. Kor. 10:11
Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. 9Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella. 10
5:10
Matt. 5:12
Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. 11
5:11
Job 1:20-22
Job 42:10
Ps. 103:8
Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.

12

5:12
Matt. 5:33-34
2. Kor. 1:17-18
Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei" olkoon teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle.

13

5:13
Ps. 50:15
Ef. 5:19
Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. 14
5:14
Mark. 6:13
Mark. 16:18
Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. 15
5:15
Ps. 30:3
Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. 16
5:16
Sananl. 15:29
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. 17
5:17
1. Kun. 17:1
Luuk. 4:25
1. Kun. 17:2
Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. 18
5:18
1. Kun. 18:41-42
Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. 19
5:19
Matt. 18:15
Gal. 6:1
Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, 20
5:20
Sananl. 10:12
niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.