Raamattu 1933/-38 (KR38)
54

54 LUKU.

Israelin armoitus ja kunnia.

541

54:1
Jes. 49:20
Gal. 4:27
Riemuitse, sinä hedelmätön,

joka et ole synnyttänyt,

huuda ilosta ja riemahda,

sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut.

Sillä hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla,

sanoo Herra.

2Tee avaraksi telttasi sija,

levennettäköön sinun majojesi seinien kangas.

Älä säästele! Pidennä telttaköytesi

ja vahvista vaarnasi.

3Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle,

sinun jälkeläisesi ottavat omiksensa kansat

ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi.

4Älä pelkää, sillä et sinä häpeään joudu;

älä ole häpeissäsi, sillä et sinä ole pettyvä.

Nuoruutesi häpeän sinä olet unhottava,

leskeytesi pilkkaa et ole enää muistava.

5

54:5
Luuk. 1:32
Room. 3:29
Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi,

Herra Sebaot on hänen nimensä,

sinun lunastajasi on Israelin Pyhä,

hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.

6Sillä niinkuin hyljätyn,

syvästi murheellisen vaimon

on Herra sinut kutsunut —

nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu,

sanoo sinun Jumalasi.

7

54:7
Ps. 30:6
Jes. 60:10
Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut,

mutta minä kokoan sinut jälleen

suurella laupeudella.

8Ylitsevuotavassa vihassani

minä peitin sinulta kasvoni silmänräpäykseksi,

mutta minä armahdan sinut

iankaikkisella armolla,

sanoo Herra, sinun lunastajasi.

9

54:9
1. Moos. 9:11,15
Sillä tämä on minulle,

niinkuin olivat Nooan vedet:

niinkuin minä vannoin,

etteivät Nooan vedet enää tulvi maan ylitse,

niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun

enkä sinua nuhtele.

10

54:10
Ps. 146:6
Matt. 24:35
Sillä vuoret väistykööt

ja kukkulat horjukoot,

mutta minun armoni ei sinusta väisty,

eikä minun rauhanliittoni horju,

sanoo Herra, sinun armahtajasi.

11

54:11
Ilm. 21:19
Sinä kurja, myrskyn raastama,

sinä lohduton!

Katso, minä muuraan sinun kivesi kiiltokivellä,

panen sinun perustuksesi safiireista,

12minä teen sinun harjasi rubiineista

ja sinun porttisi kristalleista

ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä.

13

54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
Room. 5:1
Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia,

ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva.

14Sinut vahvistetaan vanhurskaudella;

sinä olet oleva kaukana väkivallasta,

sillä ei sinulla ole pelkäämistä,

ja kaukana hävityksestä,

sillä ei se sinua lähesty.

15

54:15
Room. 8:31
Jos sinun kimppuusi karataan,

ei se ole minusta;

joka kimppuusi karkaa,

se eteesi kaatuu.

16Katso, minä olen luonut sepän,

joka lietsoo hiilivalkeata

ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä;

mutta minä olen myös luonut tuhontuottajan

hävittämään sen.

17Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi,

on oleva tehoton;

ja jokaisen kielen,

joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta,

sinä osoitat vääräksi.

Tämä on Herran palvelijain perintöosa,

tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu,

sanoo Herra.

55

55 LUKU.

Kutsumus armoliittoon. Herran sanan voima. Vapahdettujen riemullinen paluu.

551

55:1
Jes. 12:3
Jes. 44:3
Matt. 11:28
Joh. 7:37
Ilm. 22:17
Kuulkaa, kaikki janoavaiset,

tulkaa veden ääreen.

Tekin, joilla ei ole rahaa,

tulkaa, ostakaa ja syökää;

tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta

viiniä ja maitoa.

2

55:2
Ps. 22:27
Jes. 25:6
Matt. 5:6
Miksi annatte rahan siitä,

mikä ei ole leipää,

ja työnne ansion siitä,

mikä ei ravitse?

Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää,

ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.

3

55:3
2. Sam. 7:15
1. Kun. 8:25
Ps. 89:29
Ps. 105:8,10
Ps. 111:9
Jes. 54:10
Jes. 61:8
Ap. t. 13:34
Kallistakaa korvanne

ja tulkaa minun tyköni;

kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää.

Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton,

annan lujat Daavidin armot.

4

55:4
Ps. 2:8
Ps. 72:8
Ilm. 1:5
Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi,

kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.

5Katso, sinä olet kutsuva pakanoita,

joita sinä et tunne,

ja pakanat, jotka eivät sinua tunne,

rientävät sinun tykösi

Herran, sinun Jumalasi, tähden,

Israelin Pyhän tähden,

sillä hän kirkastaa sinut.

6

55:6
1. Aik. 28:9
2. Aik. 15:2
Etsikää Herraa silloin,

kun hänet löytää voidaan;

huutakaa häntä avuksi,

kun hän läsnä on.

7

55:7
Ps. 130:4,7
Hes. 33:11
Luuk. 15:20
Jumalaton hyljätköön tiensä

ja väärintekijä ajatuksensa

ja palatkoon Herran tykö,

niin hän armahtaa häntä,

ja meidän Jumalamme tykö,

sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.

8Sillä minun ajatukseni

eivät ole teidän ajatuksianne,

eivätkä teidän tienne

ole minun teitäni, sanoo Herra.

9Vaan niin paljon korkeampi

kuin taivas on maata,

ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne

ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

10Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee,

ei sinne palaja,

vaan kostuttaa maan,

tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi,

antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,

11

55:11
Joh. 6:63
Ap. t. 12:24
niin on myös minun sanani,

joka minun suustani lähtee:

ei se minun tyköni tyhjänä palaja,

vaan tekee sen, mikä minulle otollista on,

ja saa menestymään sen,

mitä varten minä sen lähetin.

12

55:12
1. Aik. 16:33
Ps. 96:12
Ps. 98:8
Sillä iloiten te lähdette,

ja rauhassa teitä saatetaan;

vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun

teidän edessänne,

ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä.

13Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä,

nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita;

ja se tulee Herran kunniaksi,

iankaikkiseksi merkiksi,

joka ei häviä.

56

56 LUKU.

Uusi seurakunta, johon muukalaiset liittyvät. Israelin kelvottomat paimenet.

561

56:1
Ps. 106:3
Jes. 46:13
Jes. 51:5
Jes. 52:10
Room. 13:11
Näin sanoo Herra:

Noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus,

sillä minun autuuteni on lähellä

ja minun vanhurskauteni ilmestyy.

2

56:2
2. Moos. 31:13
3. Moos. 19:3,30
3. Moos. 26:2
Jes. 58:13
Jer. 17:22,24
Autuas se ihminen, joka tämän tekee,

se ihmislapsi, joka tässä pysyy,

joka pitää sapatin eikä sitä riko,

joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa!

3

56:3
5. Moos. 23:1
Jes. 14:1
Ap. t. 10:34
Älköön sanoko muukalainen,

joka on liittynyt Herraan:

"Herra erottaa minut peräti kansastansa",

älköönkä kuohittu sanoko:

"Minä olen kuiva puu".

4Sillä näin sanoo Herra:

Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini

ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on,

ja pysyvät minun liitossani,

5

56:5
2. Sam. 18:18
Ilm. 2:17
heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä

muistomerkin ja nimen,

joka on poikia ja tyttäriä parempi;

minä annan heille iankaikkisen nimen,

joka ei häviä.

6Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan,

palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä,

ollakseen hänen palvelijoitansa,

kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko

ja pysyvät minun liitossani,

7

56:7
1. Kun. 8:41
Ps. 15:1
Hes. 20:40
Matt. 21:13
Mark. 11:17
Luuk. 19:46
ne minä tuon pyhälle vuorelleni

ja ilahutan heitä rukoushuoneessani,

ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa

ovat otolliset minun alttarillani,

sillä minun huoneeni on kutsuttava

kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

8Herra, Herra sanoo,

hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut:

Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi.

9Kaikki kedon eläimet, tulkaa syömään,

te metsän eläimet kaikki.

10Israelin vartijat ovat kaikki sokeita,

eivät he mitään käsitä;

he ovat kaikki mykkiä koiria,

jotka eivät osaa haukkua.

He näkevät unta, makailevat

ja nukkuvat mielellään.

11

56:11
Jer. 6:13
Jer. 8:10
Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä,

ei niitä mikään täytä.

Ja tällaisia ovat paimenet!

Eivät pysty mitään huomaamaan,

ovat kaikki kääntyneet omille teilleen,

etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni.

12

56:12
Jes. 22:13
1. Kor. 15:32
"Tulkaa, minä hankin viiniä,

ryypätkäämme väkevätä;

olkoon huomispäivä niinkuin tämäkin

ylenpalttisen ihana."