Raamattu 1933/-38 (KR38)
29

29 LUKU.

Voi-huuto Arielia (Jerusalemia) vastaan; sen nöyryytys ja pelastus. Juudan hengellinen sokeus ja kuollut usko. Pelastuksen aika.

291Voi Arielia, Arielia,

kaupunkia, jonne Daavid asetti leirinsä!

Liittäkää vuosi vuoteen,

kiertäkööt juhlat kiertonsa,

2niin minä ahdistan Arielia,

ja se on oleva täynnä valitusta ja vaikerrusta,

oleva minulle kuin Jumalan uhriliesiHebreaksi ariel..

3Minä asetan leirini yltympäri sinua vastaan

ja saarran sinut vartiostoilla

ja luon vallit sinua vastaan.

4Silloin sinä puhut maasta matalalta,

sanasi tulevat vaimeina tomusta,

sinä uikutat kuin vainajahenki maasta,

puheesi tulee supisten tomusta.

5

29:5
Job 21:18
Ps. 1:4
Jes. 17:13
Jes. 37:36
Mutta sinun vainolaistesi lauma on oleva

niinkuin hieno pöly,

ja väkivaltaisten lauma

niinkuin lentävät akanat,

ja tämä tapahtuu äkkiä, silmänräpäyksessä:

6

29:6
Jes. 30:30
Herra Sebaot etsiskelee sinua

ukkosenjylinässä ja maanjäristyksessä,

kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa,

kuluttavan tulen liekissä.

7Niinkuin yöllinen uninäky

on oleva kansain lauma,

joka sotii Arielia vastaan,

kaikki, jotka sotivat sitä ja sen varustuksia vastaan

ja sitä ahdistavat.

8Niinkuin nälkäinen on unissaan syövinänsä,

mutta herää hiuka sydämessä,

ja niinkuin janoinen on unissaan juovinansa,

mutta herää, ja katso, hän on nääntynyt

ja himoitsee juoda,

niin on oleva kaikki kansain lauma,

joka sotii Siionin vuorta vastaan.

9Hämmästykää ja ihmetelkää,

tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää!

He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä,

hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.

10

29:10
Room. 11:8
Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne

raskaan unen hengen

ja sulkenut teidän silmänne — profeettanne,

ja peittänyt teidän päänne — näkijänne.

11

29:11
Ilm. 5:1
Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu", 12ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea".

13

29:13
Matt. 15:8
Mark. 7:6
Ja Herra sanoi:

Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan

ja kunnioittaa minua huulillaan,

mutta pitää sydämensä minusta kaukana,

ja koska heidän jumalanpelkonsa

on vain opittuja ihmiskäskyjä,

14

29:14
Jes. 44:25
Obad. 1:8
1. Kor. 1:19
sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle

kummia tekoja — kummia ja ihmeitä,

ja sen viisaitten viisaus häviää,

ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.

15

29:15
Job 24:15
Ps. 10:11,13
Ps. 94:7
Hes. 8:12
Voi niitä,

jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta,

joiden teot tapahtuvat pimeässä

ja jotka sanovat: "Kuka meitä näkee,

kuka meistä tietää?"

16

29:16
Jes. 45:9
Room. 9:20
Voi mielettömyyttänne!

Onko savi savenvalajan veroinen?

Ja sanooko työ tekijästään:

"Ei hän ole minua tehnyt",

tai sanooko kuva kuvaajastaan:

"Ei hän mitään ymmärrä"?

17

29:17
Jes. 32:15
Vain lyhyt hetki enää,

niin Libanon muuttuu puutarhaksi,

ja puutarha on metsän veroinen.

18

29:18
Jes. 35:5
Matt. 11:5
Sinä päivänä kuurot kuulevat

kirjan sanat,

ja sokeiden silmät näkevät

vapaina synkeästä pimeydestä.

19Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa,

ja ihmisistä köyhimmätkin

riemuitsevat Israelin Pyhästä.

20Sillä väkivaltaisista on tullut loppu,

pilkkaajat ovat hävinneet,

ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut,

21ne, jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn

ja virittävät pauloja sille,

joka oikeutta puolustaa portissa,

ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät.

22Sentähden Herra, joka Aabrahamin vapahti,

sanoo Jaakobin heimolle näin:

Ei Jaakob enää joudu häpeään,

eivätkä hänen kasvonsa enää kalpene.

23

29:23
Jes. 8:13
Sillä kun hän näkee,

kun hänen lapsensa näkevät

keskellänsä minun kätteni työn,

niin he pyhittävät minun nimeni,

pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän

ja peljästyvät Israelin Jumalaa.

24Ja hengessään eksyväiset

käsittävät ymmärryksen,

ja napisevaiset ottavat oppia.

30

30 LUKU.

Voi-huuto Juudaa vastaan, joka etsii Egyptin apua. Tottelemattomuus Herraa kohtaan johtaa perikatoon. Armahdetun Siionin autuus; sen vihollisten tuomio.

301

30:1
Jes. 1:2,5
Voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Herra,

jotka pitävät neuvoa, mikä ei ole minusta,

ja hierovat liittoa ilman minun henkeäni,

kooten syntiä synnin päälle;

2

30:2
Jes. 31:1
Jer. 37:7
Hes. 17:15
jotka menevät Egyptiin, kysymättä minulta,

turvautuakseen faraon turviin

ja etsiäkseen suojaa Egyptin varjossa!

3

30:3
Jes. 20:5
Jes. 36:6
Faraon turva koituu teille häpeäksi

ja suojan etsiminen Egyptin varjosta häväistykseksi.

4

30:4
Ps. 78:12
Jes. 19:11,13
Sillä vaikka hänen ruhtinaansa ovat Sooanissa

ja hänen sanansaattajansa saapuneet Haanekseen asti,

5

30:5
Jer. 2:36
joutuvat kaikki häpeään kansan tähden,

josta heillä ei ole hyötyä —

ei apua, ei hyötyä, vaan häpeätä ja pilkkaa.

6

30:6
Job 40:10
Ennustus Eteläisen maan Behemotia vastaan.

Halki ahdingon ja ahdistuksen maan,

halki naarasleijonan ja jalopeuran maan,

kyykäärmeen ja lentävän käärmeen maan

he kuljettavat aasinvarsojen selässä rikkautensa

ja kamelien kyttyrällä aarteensa

kansan tykö, josta ei hyötyä ole.

7Egyptin apu on turha ja tyhjä;

sentähden minä annan sille nimen:

"RahabNimi merkitsee: melunpitäjä., joka ei pääse paikaltansa".

8

30:8
Jes. 8:1
Mene siis nyt

ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan

ja piirrä se kirjaan,

että se säilyisi tuleviin aikoihin,

ainiaan, iankaikkisesti.

9

30:9
2. Kun. 17:14
Neh. 9:16
Sillä he ovat niskoitteleva kansa,

ovat vilpillisiä lapsia,

lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia,

10

30:10
Miika 2:11
jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö",

ja ennustajille: "Älkää ennustako meille tosia,

puhukaa meille mieluisia,

ennustakaa silmänlumeita.

11Poiketkaa tieltä, väistykää polulta;

viekää pois silmistämme Israelin Pyhä."

12Sentähden, näin sanoo Israelin Pyhä:

Koska te halveksitte tätä sanaa

ja luotatte väkivaltaan ja vääryyteen

ja siihen turvaudutte,

13niin tämä synti on oleva

kuin repeämä korkeassa muurissa,

joka uhkaa sortua ja pullistuu;

se särkyy äkkiä, yhtäkkiä.

14

30:14
Jer. 19:10
Se särkyy, niinkuin särkyy savenvalajan astia,

joka lyödään rikki säälimättä,

niin ettei sen sirpaleista löydy palasta,

millä ottaa tulta liedestä

tai ammentaa vettä altaasta.

15

30:15
Ps. 37:7
Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä:

Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte,

rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne;

mutta te ette tahtoneet,

16

30:16
2. Kun. 25:4
vaan sanoitte: "Ei!

Hevosilla me tahdomme kiitää"

— niinpä saatte kiitää pakoon.

"Nopean selässä me tahdomme ratsastaa"

— niinpä ovat vainoojanne nopeat.

17

30:17
3. Moos. 26:36
5. Moos. 28:25
5. Moos. 32:30
Tuhat pakenee yhden uhkaa;

viiden uhkaa te pakenette,

kunnes se, mikä teistä jää,

on kuin merkkipuu vuoren huipulla,

kuin lipputanko kukkulalla.

18

30:18
Ps. 2:12
Ps. 34:9
Ps. 40:5
Sananl. 16:20
Jer. 17:7
Sentähden Herra odottaa,

että voisi olla teille armollinen,

sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä;

sillä Herra on oikeuden Jumala.

Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!

19

30:19
Jes. 58:9
Jes. 65:24
Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke! Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. 20Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. 21Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää". 22
30:22
Jes. 2:20
Jes. 31:7
Silloin sinä havaitset saastaiseksi veistettyjen jumalankuviesi hopeapäällystyksen ja valettujen jumalankuviesi kultakuoren; sinä viskaat ne pois kuin inhotuksen, sinä sanot niille: "Ulos!" 23
30:23
3. Moos. 26:4
5. Moos. 11:14
5. Moos. 28:12
Niin hän antaa sateen sinun siemenellesi, jonka maahan kylvät, ja maan sadosta leivän, joka on oleva mehevä ja lihava, ja sinun karjasi on sinä päivänä käyvä laajalla laitumella. 24Härät ja aasinvarsat, jotka peltotyötä tekevät, syövät suolaista rehuviljaa, joka on viskattu hangolla ja viskimellä. 25
30:25
Jes. 34:2
Jes. 41:18
Hes. 39:4,17
Ilm. 19:17
Ja kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikilla ylhäisillä kukkuloilla on oleva puroja, vesivirtoja, suuren surmaamisen päivänä, tornien sortuessa. 26Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, oleva niinkuin seitsemän päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat.

27

30:27
2. Moos. 24:17
5. Moos. 4:24
5. Moos. 9:3
2. Sam. 22:9
Hebr. 12:29
Katso, Herran nimi tulee kaukaa,

hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa;

hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta,

ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.

28

30:28
Jes. 8:8
Hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii

ja ulottuu kaulaan asti;

se seuloo kansakuntia turmion seulassa

ja panee eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin.

29

30:29
Ps. 42:5
Silloin te veisaatte

niinkuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa,

ja sydämenne riemuitsee

niinkuin sen, joka huilujen soidessa astuu

vaeltaen Herran vuorelle,

Israelin kallion tykö.

30

30:30
2. Moos. 9:23
Joos. 10:11
Jes. 29:6
Herra antaa kuulla äänensä voiman

ja nähdä käsivartensa laskeutuvan alas

vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä,

pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä.

31Sillä Herran äänestä peljästyy Assur.

Hän lyö vitsalla.

32Ja jokaisella sallimuksen sauvan iskulla,

jonka Herra häneen satuttaa,

soivat vaskirummut ja kanteleet,

ja hän sotii häntä vastaan,

sotii kättä heiluttaen.

33

30:33
2. Kun. 23:10
Jer. 7:31
Jer. 19:6
Jer. 19:13-14
Ilm. 19:20
Ilm. 20:14
Ilm. 21:8
Sillä aikoja sitten on polttopaikka valmistettu;

kuninkaallekin se on varattu.

Syvä ja leveä on sen liesi,

tulta ja polttopuita paljon.

Herran henkäys kuin tulikivi-virta sytyttää sen.

31

31 LUKU.

Voi-huuto Egyptiin turvautuvia vastaan. Herra Siionin apu ja suoja. Assurin häviö.

311

31:1
Ps. 20:8
Jes. 30:2
Jer. 17:5
Voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään

ja turvautuvat hevosiin,

luottavat sotavaunuihin, koska niitä on paljon,

ja ratsumiehiin, koska niitten luku on ylen suuri,

mutta eivät katso Israelin Pyhään,

eivät kysy neuvoa Herralta.

2

31:2
Jes. 45:7
Aam. 3:6
Mutta myös hän on viisas,

ja hän tuottaa onnettomuuden;

hän ei peruuta sanojansa,

vaan nousee pahantekijäin sukua vastaan

ja väärintekijäin apuuntuloa vastaan.

3

31:3
Ps. 33:17
Egypti on ihminen eikä Jumala,

ja heidän hevosensa ovat lihaa eivätkä henkeä.

Kun Herra ojentaa kätensä,

suistuu auttaja, ja autettava kaatuu,

ja yhdessä he kumpikin hukkuvat.

4Sillä näin on Herra minulle sanonut:

Niinkuin leijona, nuori leijona,

murisee saaliinsa ääressä,

kun sitä vastaan hälytetään paimenten parvi,

eikä peljästy heidän huutoansa,

ei huoli heidän hälinästään,

niin Herra Sebaot on astuva alas

sotimaan Siionin vuorella ja sen kukkulalla.

5

31:5
5. Moos. 32:11
Ps. 91:4
Matt. 23:37
Niinkuin liitelevät linnut,

niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia —

varjelee ja pelastaa, säästää ja vapahtaa.

6Palatkaa, te israelilaiset, hänen tykönsä,

josta olette niin kauas luopuneet.

7

31:7
Jes. 2:20
Jes. 30:22
Sillä sinä päivänä jokainen hylkää

hopeaiset ja kultaiset epäjumalansa,

jotka kätenne ovat tehneet teille synniksi.

8

31:8
2. Kun. 19:35
Jes. 37:36
Ja Assur kaatuu miekkaan, joka ei ole miehen,

ja hänet syö miekka, joka ei ole ihmisen;

hän pakenee miekkaa,

ja hänen nuorukaisensa joutuvat työorjuuteen.

9Hänen kallionsa kukistuu kauhusta,

ja hänen ruhtinaansa säikkyvät lipun

luota pakoon,

sanoo Herra, jonka tuli on Siionissa

ja pätsi Jerusalemissa.