Raamattu 1933/-38 (KR38)
18

18 LUKU.

Herran sana Etiopian lähettiläille.

181Voi siipien surinan maata,

joka on tuolla puolen Etiopian jokien,

2joka lähettää sanansaattajat virralle,

ruokovenheissä vesiä myöten!

Lähtekää, te nopeat sanansaattajat,

vartevan ja kiiltävä-ihoisen kansan luo,

lähellä ja kaukana peljätyn kansan luo,

väkevän sortajakansan luo,

jonka maata joet halkovat.

3Te kaikki maanpiirin asukkaat,

te maata asuvaiset,

katsokaa, milloin viiri nostetaan vuorille,

ja kuunnelkaa, kun pasunaan puhalletaan.

4Sillä näin on Herra minulle sanonut:

"Minä pysyn hiljaa ja katselen asunnostani,

niinkuin hehkuva helle päivän paistaessa,

niinkuin kastepilvi elonajan helteessä".

5Sillä ennen viininkorjuuta,

kun kukinta on lopussa

ja kukasta on tullut kypsyvä marja,

hän hakkaa vesurilla köynnökset

ja hävittää, katkoo varret.

6Ne jätetään kaikki vuorten petolintujen

ja maan eläinten haltuun.

Petolinnut siellä kesää pitävät,

ja kaikkinaiset maan eläimet siellä talvehtivat.

7

18:7
Ps. 68:32
Siihen aikaan varteva ja kiiltävä-ihoinen kansa,

lähellä ja kaukana peljätty kansa,

väkevä sortajakansa,

jonka maata joet halkovat,

tuodaan lahjaksi Herralle Sebaotille

siihen paikkaan, missä asuu Herran Sebaotin nimi:

Siionin vuorelle.

19

19 LUKU.

Egyptin alennus ja korotus.

191

19:1
Jer. 46:2
Hes. 29:2
Ennustus Egyptistä.

Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä

ja tulee Egyptiin.

Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään,

ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa.

2Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan,

niin että he keskenänsä sotivat,

ystävä ystävää vastaan,

kaupunki kaupunkia vastaan,

valtakunta valtakuntaa vastaan.

3Egyptiltä katoaa rohkeus rinnasta,

ja minä hämmennän hänen neuvonsa;

ja he kysyvät epäjumalilta, henkienmanaajilta,

vainaja- ja tietäjähengiltä.

4Minä annan Egyptin tylyn herran käsiin,

ja kova kuningas on hallitseva heitä,

sanoo Herra, Herra Sebaot.

5

19:5
Job 14:11
Vedet virrasta loppuvat,

joki ehtyy ja kuivuu.

6Joet levittävät löyhkää,

Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät,

ruoko ja kaisla lakastuvat.

7Ruohostot Niilivirran varsilla, virran suussa,

ja kaikki Niilivirran kylvömaat

kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät.

8Kalastajat valittavat ja murehtivat;

kaikki, jotka heittävät onkea virtaan

ja laskevat verkkoa veteen, nääntyvät.

9Häpeään joutuvat,

jotka häkilöityjä pellavia pitelevät

ja jotka kutovat pellavakankaita.

10Maan peruspylväät murskataan,

ja kaikki palkkalaiset ovat murheellisella mielellä.

11Hulluina ovat Sooanin päämiehet kaikki,

viisaimmat faraon neuvonantajista

ovat neuvossaan tyhmistyneet.

Kuinka voitte sanoa faraolle: "Olen viisaitten poika,

muinaisajan kuninkaitten jälkeläinen"?

12Missä ovat viisaasi? Ilmoittakoot sinulle

— hehän sen tietävät — mitä Herra Sebaot

on Egyptin osalle päättänyt.

13Sooanin päämiehet ovat typertyneet,

Noofin päämiehet ovat pettyneet.

Egyptiä horjuttavat sen sukukuntain kulmakivet;

14Herra on vuodattanut sen keskuuteen

sekasorron hengen,

ja niin he saattavat Egyptin horjumaan

kaikissa menoissansa,

niinkuin juopunut horjahtaa oksennukseensa.

15

19:15
Jes. 9:13
Eikä menesty Egyptille mikään teko,

tekipä sen pää tai häntä, palmunlehvä tai kaisla.

16Sinä päivänä Egypti on oleva naisten kaltainen; se vapisee ja pelkää Herran Sebaotin käden heilutusta, kun hän heiluttaa kättään sitä vastaan. 17Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi; niin usein kuin sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän siitä on päättänyt.

18

19:18
Jes. 45:23
Sinä päivänä on viisi kaupunkia Egyptin maassa puhuva Kanaanin kieltä ja vannova valan Herralle Sebaotille. Yhtä mainitaan nimellä Iir-Heres.

19Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran patsas. 20Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa; sillä he huutavat Herraa sortajain tähden, ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. 21

19:21
Ps. 68:32
Jes. 45:14
Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne. 22Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa; he palajavat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät.

23Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa.

24Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata, 25sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen: "Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani".

20

20 LUKU.

Egyptin ja Etiopian häviö.

201

20:1
2. Kun. 18:17
Sinä vuonna, jona Tartan, Sargonin, Assurin kuninkaan, lähettämänä, tuli Asdodiin, ryhtyi taisteluun Asdodia vastaan ja valloitti sen — 2
20:2
2. Kun. 1:8
Sak. 13:4
Matt. 3:4
siihen aikaan Herra puhui Jesajan, Aamoksen pojan, kautta sanoen: "Mene, riisu säkkipuku lanteiltasi ja vedä kengät jalastasi". Hän teki niin: kulki vaipatta ja avojaloin.

3

20:3
Hes. 12:6,11
Sitten Herra sanoi: "Niinkuin palvelijani Jesaja on kolme vuotta kulkenut vaipatta ja avojaloin, merkiksi ja enteeksi Egyptille ja Etiopialle, 4niin on Assurin kuningas kuljettava Egyptin sotavankeja ja Etiopian pakkosiirtolaisia, sekä nuoria että vanhoja, vaipattomina ja avojaloin, takapuolet paljaina — Egyptin häpeä!

5

20:5
Jes. 30:2
Jes. 36:6
Silloin he kauhistuvat ja saavat häpeän Etiopiasta, joka oli heidän toivonsa, ja Egyptistä, joka oli heidän ylpeytensä. 6Ja tämän rantamaan asukkaat sanovat sinä päivänä: 'Katso, näin on käynyt meidän toivomme, jonka turviin me pakenimme apua saamaan, vapautuaksemme Assurin kuninkaasta. Kuinka me sitten itse pelastuisimme?'"