Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Efraimin ja Samarian rikokset.

71Kun minä Israelia parannan,

silloin tulevat julki Efraimin rikokset

ja Samarian pahuudet;

sillä he harjoittavat petosta,

varas tunkeutuu sisään,

ja rosvojoukko ryöstää ulkona.

2Eivät he ajattele sydämessään,

että minä muistan kaiken heidän pahuutensa.

Nyt heidän tekonsa piirittävät heidät,

ne ovat tulleet minun kasvojeni eteen.

3He ilahuttavat pahuudellansa kuningasta

ja valheillansa ruhtinaita.

4Kaikki he ovat avionrikkojia;

he ovat kuin leipojan sytyttämä uuni:

hän jättää tulen kohentamatta

taikinan sotkemisesta sen happanemiseen asti.

5

7:5
Jes. 5:11
Meidän kuninkaamme päivänä

ovat ruhtinaat sairaina viinin hehkusta.

Hän lyö kättä pilkkaajain kanssa.

6Sillä he ovat juonillaan saattaneet sydämensä

kuumaksi kuin uuni;

koko yön heidän leipojansa nukkuu,

aamulla se palaa kuin liekitsevä tuli.

7He ovat kaikki kuumia kuin uuni,

he syövät tuomarinsa:

kaikki heidän kuninkaansa ovat kaatuneet,

ei yksikään niistä ole minua avuksi huutanut.

8

7:8
Ps. 106:35
Efraim sekaantuu kansojen joukkoon.

Efraim on tullut leivän kaltaiseksi,

jota ei ole käännetty.

9Muukalaiset syövät hänen voimansa,

mutta ei hän sitä ymmärrä.

Hänen hiuksensakin ovat jo harmaiksi käyneet,

mutta hän ei ymmärrä.

10

7:10
Hoos. 5:5
Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä,

eivätkä he palaja Herran, Jumalansa, tykö,

eivät etsi häntä, vaikka kaikki näin on.

11

7:11
2. Kun. 15:19
2. Kun. 16:7
2. Kun. 17:4
Hoos. 5:13
Hoos. 12:1
Efraim on tullut kyyhkysen kaltaiseksi,

joka on tyhmä ja taitamaton:

he huutavat avuksi Egyptiä, he menevät Assuriin.

12Juuri kun ovat menossa,

minä levitän verkkoni heidän päällensä

ja pudotan heidät alas kuin taivaan linnut;

minä kuritan heitä,

niinkuin on julistettu heidän seurakunnallensa.

13

7:13
5. Moos. 28:15
Voi heitä, sillä he ovat menneet minua pakoon!

Häviö heille, sillä he ovat minusta luopuneet!

Minä tahdoin lunastaa heidät,

mutta he puhuivat minua vastaan valheita.

14Eivät he huuda minun puoleeni sydämestänsä,

vaan ulvovat vuoteissansa.

Jyvien ja viinin tähden he kokoontuvat.

Minua vastaan he niskoittelevat.

15Minä olen heitä kurittanut,

minä olen vahvistanut heidän käsivartensa,

mutta minua vastaan he ovat aikoneet pahaa.

16

7:16
Ps. 78:57
Kol. 3:1
He kääntyvät, mutta eivät korkeutta kohti.

He ovat kuin pettävä jousi.

Heidän ruhtinaittensa pitää kaatuman miekkaan

kieltensä kiukkuisuuden tähden.

Tästä he saavat pilkan Egyptin maassa.

8

8 LUKU.

Väärä jumalanpalvelus ja salajuonet. Niiden rangaistus.

81

8:1
5. Moos. 28:49
Jes. 58:1
Jer. 4:13
Jer. 48:40
Jer. 49:22
Suuhusi pasuna!

Kotkan lailla Herran temppeliä vastaan —

sillä he ovat rikkoneet minun liittoni,

ovat luopuneet minun laistani!

2Minun puoleeni he huutavat:

"Minun Jumalani!" — "Me Israel, me tunnemme sinut".

3Israel on hyljännyt hyvän.

Vihollinen sitä vainotkoon.

4

8:4
Hoos. 2:8
He ovat asettaneet kuninkaita,

mutta ei se ole ollut minusta;

ovat asettaneet ruhtinaita,

mutta minä en ole siitä tiennyt.

Hopeansa ja kultansa he ovat tehneet epäjumalikseen,

että tulisi hävitys.

5

8:5
1. Kun. 12:28
Inhottava on sinun vasikkasi, Samaria;

minun vihani on syttynyt heitä vastaan.

Kuinka kauan? — Eivät he voi päästä rankaisematta.

6

8:6
2. Moos. 32:20
Sillä Israelista se on tullut:

seppä sen on tehnyt, eikä se ole jumala,

vaan pirstaleiksi on menevä Samarian vasikka.

7

8:7
Hagg. 1:6
Gal. 6:7
Sillä tuulta he kylvävät,

ja myrskyä he leikkaavat.

Ei se pääse korrelle, laiho ei tuota jauhoja;

ja minkä ehkä tuottaa, sen muukalaiset nielevät.

8Nielty on Israel.

He ovat nyt pakanain seassa

kelpaamattoman astian arvoiset.

9

8:9
Job 39:8
Sillä Assuriin ovat he menneet —

villiaasi, joka kulkee yksinänsä.

Efraim ostelee lahjoilla rakasteluja.

10Ostelkoot vain pakanain seassa,

minä heidät nyt kokoan,

ja he alkavat käydä vähäpätöisiksi

ruhtinasten kuninkaan verojen painosta.

11

8:11
Hoos. 10:1
Koska Efraim on rakentanut paljon alttareita

tehdäkseen syntiä,

ovat alttarit tulleetkin hänelle synniksi.

12Kirjoitinpa minä hänelle lakejani

vaikka kymmentuhansin,

muukalaisina niitä pidetään.

13

8:13
Sananl. 15:8
Sananl. 21:27
Jes. 1:11
Jes. 66:3
Jer. 14:10
Hoos. 9:9
Aam. 5:22
Minun uhrilahjoikseni

he uhraavat lihaa ja syövät.

Ei Herra niihin mielisty.

Nyt hän muistaa heidän rikoksensa

ja rankaisee heidän syntinsä:

Egyptiin on heidän palattava.

14Israel on unhottanut tekijänsä ja rakentanut palatseja, ja Juuda on rakentanut paljon varustettuja kaupunkeja; mutta minä lähetän tulen hänen kaupunkeihinsa, ja se kuluttaa niiden palatsit.
9

9 LUKU.

Meluisat juhlat muuttuvat murheeksi. Israel ennen rakastettu, nyt langennut ja hyljätty.

91Älä iloitse, Israel, älä riemuitse,

niinkuin muut kansat,

sillä sinä olet haureudessa luopunut Jumalastasi,

olet rakastanut portonpalkkoja

kaikilla viljan puimatanterilla.

2

9:2
Aam. 5:11
Sef. 1:13
Puimatanner ja viinikuurna eivät heitä elätä,

rypälemehu hänet pettää.

3

9:3
5. Moos. 28:68
2. Kun. 25:26
Dan. 1:8
Eivät he saa asua Herran maassa,

vaan Efraimin on palattava Egyptiin,

ja Assurissa he syövät saastaista.

4

9:4
Jer. 16:7
Eivät he vuodata viiniä juomauhriksi Herralle,

eivätkä heidän teurasuhrinsa hänelle kelpaa.

Ne ovat heille kuin murheen leipä:

kaikki, jotka sitä syövät, saastuttavat itsensä;

sillä heidän leipänsä tulee heidän omaan nälkäänsä,

ei tule se Herran temppeliin.

5Mitä teette, kun tulee juhla-aika,

Herran juhlapäivä?

6

9:6
Jes. 32:13
Jes. 34:13
Jer. 42:16
Sillä katso, heidän on mentävä hävitystä pakoon:

Egypti heidät kokoaa, Moof heidät hautaa.

Orjantappurat valtaavat heidän hopeakalleutensa,

ohdakkeita on oleva heidän majoissansa.

7

9:7
Miika 3:7
Rangaistuksen päivät tulevat,

koston päivät tulevat,

Israel saa tuntea sen.

Hulluna on oleva profeetta,

mieletönnä hengen mies

sinun paljojen rikoksiesi

ja paljon vainoamisen tähden.

8

9:8
Hoos. 5:1
Efraim on väijyjä minun Jumalaani vastaan.

Profeetta — hänen kaikilla teillään on pyydystäjän paula,

vainoamista on hänen Jumalansa temppelissä.

9

9:9
Tuom. 19:22
Tuom. 20:1
Hoos. 8:13
Hoos. 10:9
He ovat syvälle vajonneet turmiontekoon

niinkuin Gibean päivinä.

Hän muistaa heidän rikoksensa,

rankaisee heidän syntinsä.

10

9:10
4. Moos. 25:3
Ps. 106:28
Jer. 3:24
Niinkuin rypäleet erämaassa

minä löysin Israelin;

niinkuin varhaishedelmät viikunapuussa,

sen alkurunsaudessa,

minä näin teidän isänne.

He tulivat Baal-Peoriin,

vihkiytyivät häpeäjumalalle

ja tulivat kauhistaviksi,

niinkuin tuo heidän rakastettunsa.

11Efraim — lintuna lentää pois heidän kunniansa:

ei synnyttämistä, ei raskautta, ei sikiämistä enää.

12Ja vaikka he saisivat lapsensa isoiksi,

teen minä heidät lapsettomiksi,

niin ettei ihmisiä jää.

Voi heitä itseänsäkin, kun minä heistä luovun!

13Efraim on, kun minä sitä katson Tyyroon päin,

istutettu laidunmaalle;

mutta Efraimin täytyy viedä lapsensa surmaajalle.

14Anna heille, Herra — mitä antaisitkaan? —

anna heille hedelmätön kohtu ja kuivettuneet rinnat.

15

9:15
Jes. 1:23
Hoos. 4:15
Hoos. 12:11
Kaikki heidän pahuutensa on Gilgalissa,

sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan.

Heidän tekojensa pahuuden tähden

minä karkoitan heidät temppelistäni pois.

En minä enää heitä rakasta:

kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita.

16Efraim on hakattu maahan,

heidän juurensa on kuivettunut:

hedelmää he eivät tee.

Ja jos synnyttävätkin,

kuoletan minä heidän kohtunsa kalleimmat.

17Minun Jumalani on hylkäävä heidät,

sillä he eivät ole häntä totelleet.

He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan.