Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Israelin ja Juudan rangaistustuomio.

51

5:1
1. Kun. 12:32
Kuulkaa tämä, te papit,

tarkatkaa, Israelin heimo,

ja ottakaa korviinne, kuninkaan huone:

teille on tämä tuomio;

sillä te olette olleet paula Mispalle,

verkko, joka on levitetty Taaborille.

2Luopiot ovat syvälle vajonneet turmiontekoon,

mutta minä olen kuritus heille kaikille.

3Minä tunnen Efraimin,

eikä Israel ole minulta kätkössä;

sillä nyt sinä, Efraim, olet haureutta harjoittanut,

Israel on saastuttanut itsensä.

4Heidän tekonsa eivät salli

heidän kääntyä Jumalansa puoleen,

sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä

eivätkä he tunne Herraa.

5

5:5
Hoos. 7:10
Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä,

ja Israel ja Efraim kompastuvat syntivelkaansa;

myös Juuda kompastuu heidän kanssansa.

6Lampainensa ja raavainensa he tulevat,

etsiäksensä Herraa,

mutta eivät löydä:

hän on vetäytynyt heistä pois.

7

5:7
Hoos. 2:4
He ovat olleet uskottomat Herralle,

sillä he ovat synnyttäneet vieraita lapsia.

Nyt uudenkuun juhla syö heidät ja heidän peltonsa.

8Puhaltakaa pasunaan Gibeassa,

vaskitorveen Raamassa,

nostakaa sotahuuto Beet-Aavenissa.

Ovat jo sinun kintereilläsi, Benjamin!

9Efraim on tuleva autioksi kurituksen päivänä.

Israelin heimokuntia vastaan minä ilmoitan,

mikä totta on.

10

5:10
5. Moos. 19:14
5. Moos. 27:17
Juudan ruhtinaat ovat tulleet

rajan siirtäjäin kaltaisiksi.

Minä vuodatan heidän päällensä vihani niinkuin vedet.

11Sorrettu on Efraim, loukattu hänen oikeutensa,

sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan.

12Minä olen Efraimille kuin koi

ja Juudan heimolle kuin mätä.

13

5:13
2. Kun. 15:19
2. Kun. 16:7
Hoos. 10:6
Hoos. 12:1
Mutta kun Efraim näki sairautensa

ja Juuda paiseensa,

meni Efraim Assuriin,

lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle;

mutta tämä ei voinut teitä parantaa,

ei tehdä terveeksi teidän paisettanne.

14

5:14
Hoos. 13:7
Sillä minä olen Efraimille kuin leijona,

Juudan heimolle kuin nuori jalopeura:

minä, minä raatelen, menen ja kannan pois,

eikä pelastajaa ole.

15Minä menen takaisin paikoilleni,

kunnes he ovat syystänsä kärsineet

ja etsivät minun kasvojani:

ahdistuksessansa he minua etsivät.

6

6 LUKU.

Kehoitus kääntymään Herran tykö. Israel on uskoton.

61

6:1
5. Moos. 32:39
1. Sam. 2:6
Job 5:18
Jes. 26:16
Tulkaa, palatkaamme Herran tykö,

sillä hän on raadellut meitä,

ja parantaa meidät,

hän on lyönyt meitä,

ja sitoo meidät.

2Hän tekee meidät eläviksi

kahden päivän kuluttua,

kolmantena päivänä hän meidät herättää,

ja me saamme elää hänen edessänsä.

3Niin tuntekaamme,

pyrkikäämme tuntemaan Herra:

hänen nousunsa on varma kuin aamurusko,

hän tulee meille kuin sade,

kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.

4

6:4
Hoos. 13:3
Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim,

mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda,

kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi,

kuin varhain haihtuva kaste?

5Sentähden minä olen antanut heille

iskuja profeettain kautta,

olen kuolettanut heitä suuni sanoilla.

Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo.

6

6:6
1. Sam. 15:22
Ps. 50:13
Matt. 9:13
Matt. 12:7
Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria,

ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;

7mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton:

siinä he ovat olleet minulle uskottomat.

8

6:8
Hoos. 12:11
Gilead on pahantekijäin kaupunki,

täynnä veren jälkiä.

9Ja väijyväisten rosvojen kaltainen

on pappien joukko:

he murhaavat Sikemin tiellä;

ilkitöitä he tekevät.

10

6:10
1. Kun. 12:28
2. Kun. 17:7
Israelin heimon keskuudessa minä olen nähnyt

kauhistuttavia tekoja:

siellä on Efraimin haureus,

Israel on itsensä saastuttanut.

11Myös sinun varallesi, Juuda,

on asetettu elonleikkuu,

silloin kun minä käännän kansani kohtalon.

7

7 LUKU.

Efraimin ja Samarian rikokset.

71Kun minä Israelia parannan,

silloin tulevat julki Efraimin rikokset

ja Samarian pahuudet;

sillä he harjoittavat petosta,

varas tunkeutuu sisään,

ja rosvojoukko ryöstää ulkona.

2Eivät he ajattele sydämessään,

että minä muistan kaiken heidän pahuutensa.

Nyt heidän tekonsa piirittävät heidät,

ne ovat tulleet minun kasvojeni eteen.

3He ilahuttavat pahuudellansa kuningasta

ja valheillansa ruhtinaita.

4Kaikki he ovat avionrikkojia;

he ovat kuin leipojan sytyttämä uuni:

hän jättää tulen kohentamatta

taikinan sotkemisesta sen happanemiseen asti.

5

7:5
Jes. 5:11
Meidän kuninkaamme päivänä

ovat ruhtinaat sairaina viinin hehkusta.

Hän lyö kättä pilkkaajain kanssa.

6Sillä he ovat juonillaan saattaneet sydämensä

kuumaksi kuin uuni;

koko yön heidän leipojansa nukkuu,

aamulla se palaa kuin liekitsevä tuli.

7He ovat kaikki kuumia kuin uuni,

he syövät tuomarinsa:

kaikki heidän kuninkaansa ovat kaatuneet,

ei yksikään niistä ole minua avuksi huutanut.

8

7:8
Ps. 106:35
Efraim sekaantuu kansojen joukkoon.

Efraim on tullut leivän kaltaiseksi,

jota ei ole käännetty.

9Muukalaiset syövät hänen voimansa,

mutta ei hän sitä ymmärrä.

Hänen hiuksensakin ovat jo harmaiksi käyneet,

mutta hän ei ymmärrä.

10

7:10
Hoos. 5:5
Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä,

eivätkä he palaja Herran, Jumalansa, tykö,

eivät etsi häntä, vaikka kaikki näin on.

11

7:11
2. Kun. 15:19
2. Kun. 16:7
2. Kun. 17:4
Hoos. 5:13
Hoos. 12:1
Efraim on tullut kyyhkysen kaltaiseksi,

joka on tyhmä ja taitamaton:

he huutavat avuksi Egyptiä, he menevät Assuriin.

12Juuri kun ovat menossa,

minä levitän verkkoni heidän päällensä

ja pudotan heidät alas kuin taivaan linnut;

minä kuritan heitä,

niinkuin on julistettu heidän seurakunnallensa.

13

7:13
5. Moos. 28:15
Voi heitä, sillä he ovat menneet minua pakoon!

Häviö heille, sillä he ovat minusta luopuneet!

Minä tahdoin lunastaa heidät,

mutta he puhuivat minua vastaan valheita.

14Eivät he huuda minun puoleeni sydämestänsä,

vaan ulvovat vuoteissansa.

Jyvien ja viinin tähden he kokoontuvat.

Minua vastaan he niskoittelevat.

15Minä olen heitä kurittanut,

minä olen vahvistanut heidän käsivartensa,

mutta minua vastaan he ovat aikoneet pahaa.

16

7:16
Ps. 78:57
Kol. 3:1
He kääntyvät, mutta eivät korkeutta kohti.

He ovat kuin pettävä jousi.

Heidän ruhtinaittensa pitää kaatuman miekkaan

kieltensä kiukkuisuuden tähden.

Tästä he saavat pilkan Egyptin maassa.